ویژه

 

 

 

دوره شبکه CCNA

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

** دوره CCIE

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

لینوکس 1 LPIC

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

لینوکس 2 LPIC

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

 

دوره عکاسی

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close