فیلترها

معماری و عمران

civil-architecture

پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان ، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. با استفاده از آموزش های ویژه در مرکز آموزشی فن پردازان در این زمینه به توانایی ها و دانش خود بیفزایید

close

فیلترها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close