حقوق عمومی(DBA)

دوره DBA حقوق عمومی


تعریف حقوق عمومی  : اگر بخواهیم یک تقسیم بندی اولیه برای علم حقوق داشته باشیم می توان آن را به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کنیم. موضوع کلی حقوق خصوصی در اولین درجه فرد می باشد. اما در حقوق عمومی موضوع تمامی جامعه می باشد. در حقوق عمومی بیشتر تشکیل شده از قاعده های اجبار و امره و یک سویگی است.  از نگاهی دیگر می‌توان گفت: بنای جامعه دو رکن اساسی را شامل می شود که عبارتند از : فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی رابطه های مابین فرمانبران را تنظیم می‌ کند و حقوق عمومی روابط ب...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

تعریف حقوق عمومی  :
اگر بخواهیم یک تقسیم بندی اولیه برای علم حقوق داشته باشیم می توان آن را به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کنیم. موضوع کلی حقوق خصوصی در اولین درجه فرد می باشد. اما در حقوق عمومی موضوع تمامی جامعه می باشد. در حقوق عمومی بیشتر تشکیل شده از قاعده های اجبار و امره و یک سویگی است. 
از نگاهی دیگر می‌توان گفت: بنای جامعه دو رکن اساسی را شامل می شود که عبارتند از : فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی رابطه های مابین فرمانبران را تنظیم می‌ کند و حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را مورد توجه قرار می‌دهد.
قبلا به این رشته «حقوق سیاسی» می‌گفتند با توجه به نام گذاری آن می توان  از عنوان «حقوق سیاسی» ارتباط بسیار نزدیک این رشته حقوق با علم سیاست روشن می‌شود. پس به طور کلی می‌توان بیان کرد: حقوق عمومی شاخه ای از حقوق است که به پدیده‌های سیاسی نگاه می اندازد و آن را بررسی می‌کند و چون حقوق است، مشخص است که مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی را به طور حقوقی رسیدگی می‌کند.
حقوق عمومی قوانین مرتبط به سازمان دولت و روش عمل آن و قوانین مرتبط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط ما بین مردم و دولت را انتظام می‌بخشد. رسیدگی به روابط دولت و سازمان‌های مرتبط به آن و مامورین آن‌ها با اشخاص جامعه در قلمرو این علم است. اصولا مهمترین قوانین حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی آن کشور مطرح می‌شود . (البته ممکن است قانون اساسی کشوری تدوین شده یا گاهی هم تدوین نشده باشد. )

اهداف عمده و کلی حقوق عمومی شامل موارد زیر می باشد:
-    تامین و ارائه خدمات عمومی به سبب منافع عمومی
-    برقرار کردن نظم و امنیت عمومی
-    تنظیم کردن روابط مابین افراد با دولت و برعکس دولت با افراد.( البته در این مورد حقوق مدنی و حقوق عمومی از هم جدا می شوند.) 
-    کنترل کردن قدرت و یا حاکمیت و استقرار کردن قوانین حکومتی
-    اعلام و حفظ کردن حقوق طبیعی هر فرد و حقوق سیاسی شهروندان

حقوق عمومی شامل رشته های زیر می باشد:
حقوق اساسی: 
پایه و مبنای حقوق عمومی ، حقوق اساسی می باشد . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر بیان می‌شود هم چنین در آن حقوق سیاسی مردم و نیز تکالیف اصلی که برعهده دولت‌ها است گفته می‌شود.
حقوق اداری:
در این گروه در مورد افراد حقوق اداری و تشکیلات و کارهای اداره های دولتی و جاهایی مانند شهرداری‌ها و نیز انشعابات کشوری و روابط این سازمان‌ها با مردم گفت و گو می‌شود.
حقوق مالیه:
قوانین مربوط به مباحث مالی مانند مالیات ها و همچنین عوارضی که دولت از مردم دریافت می‌کنند و مقررات مربوط به آن‌ها و مباحث بودجه کشور، در این شاخه قرارمی‌گیرد.
حقوق کار: 
رابطه میان کارگر و کارفرما و مسائل اجتماعی متاثر از آن و همچنین تامین اجتماعی در این رشته مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد.
حقوق جزا: 
شاخه‌ای از حقوق است که کارها و یا ترک کارهای لازم که به نفع عمومی و یا امنیت عمومی نمی باشد و به آن ها آسیب می رساند و باید مورد پادافره (مجازات) قرار گیرد را در برمی‌گیرد. در این شاخه آن گونه رفتارهای مجرمانه که اعمال مجازات از سوی دولت را در پی دارد مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق بشر: 
آن دسته از حقوق بنیادین و طبیعی را که انسان‌ها باید داشته باشند به عنوان حقوق بشر می‌خوانند و حقوق بشر همچنین در گروه مباحث حقوق عمومی می‌تواند قرار گیرد.
تمامی مواردی که بیان کردیم از شاخه های اصلی حقوق عمومی می باشد اما از دیگز اصول حقوق عمومی موارد زیر را می توانیم بیان کنیم :
حاکمیت قانون: 
یکی از اصل های پر اهمیت در حقوق عمومی حاکمیت قانون می باشد . به این صورت که هر گونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری دولتی یا اداری ممنوع است. بنابراین هر تصمیم و اقدامی باید براساس قانون باشد.
برخورداری از امنیت: 
این اصل به این معنا می‌باشد که به حقوق مادی و معنوی فرد، و به کلیت جسمانی و روحی او و خویشان وی نباید آسیبی و خسارت و یا لطمه‌ای وارد شود. داشتن امنیت برای اشخاص جامعه یک حق اساسی و ذاتی است.
تساوی در مقابل قانون: 
در این مورد همه افراد  باید در مقابل قانون یکسان باشند و ایجاد این امر مربوط به مقامات حکومتی است. رعایت کردن حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی هم که واضح و روشن است و در مورد آن هم صحبت شد.وجود قانونی که حاکمیت را تاسیس و به جریان می‌اندازد. (همان قانون اساسی) البته اصول دیگری هم وجود دارد ولی ما در این قسمت فقط می‌خواهیم خواننده محترم به طور اجمال با حقوق عمومی و برخی اصول آن برای آمادگی جهت ورود به مبحث اصلی آشنا شود و لذا از اطناب کلام و تفصیل مطلب خودداری می‌کنیم و به همین مقدار بسنده می‌نماییم .درمورد حقوق عمومی اصولا بحث می کنند که ، این رشته، جدید و تازه است و مفهوم های مرتبط با آن مانند: حکمرانی، کشور، حاکمیت، پارلمان (مجلس)، نهادهای کنترل (مهار) کننده قدرت، قانوناساسی،مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر، اصل کرامت انسانی، اعطای تابعیت سیاسی و غیره نیز بالطبع تازه و جدید می‌باشند. در این زمان در آثار بزرگان حقوقعمومی، به صورت متداول عنوان های زیر به عنوان مبانی اصلی حقوق عمومی بیان می‌شود: حکمرانی، سیاست، نمایندگی، حاکمیت، قدرت موسس .

تعريف کلی حقوق اساسی:
به گروهی از اصول و قواعد حکم فرما بر روابط حكومت و مردم و نيز توانایی  وظايف و مسئوليّت‌هاي نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضائي با عنايت به اصل تفكيك قوا حقوق اساسي اطلاق مي‌گردد. حقوق اساسي شاخه‌اي از حقوق است كه قواعد مندرج در قانون اساسي را بررسي نموده و روابط مربوط به دولت را به معناي عامّ كلمه (حاكميت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهاي سياسي تشكيل دهندۀ جامعه را تعريف مي‌نمايد.

منابع حقوق اساسی
  منابع حقوق اساسي را در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان بر سه بخش اساسي تقسيم كرد:
  الف) منابع نوشته شده
  ب) منابع عرفي
  ج) ساير علوم اجتماعي


مخارج و درآمدهاي عمومي
پيش از اين گفتيم، ماليه عمومي به طور خلاصه به بررسي دخل و خرج دولت‌ها مي‌پردازد. در اصطلاحات ماليه عمومي، منظور از دخل و خرج دولت همان درآمدها و هزينه‌هاي عمومي مي‌باشد. از اين رو بررسي مفاهيم اين واژگان امري ضروري است. به همين منظور در سطور آتي، ابتدا مفهوم مخارج عمومي و مصاديق آن را بيان داشته، سپس به بررسي درآمدهاي عمومي دولت مي‌پردازيم.  ‌ 
1- مخارج عمومي
مخارج عمومي بهاي خدمات، كالاها و هزينه‌هايي است كه دولت بايد براي انجام وظايف اجتماعي، سياسي و اقتصادي خود بپردازد. البته براي بررسي دقيق‌تر مفهوم و مصاديق مخارج عمومي، تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي ارائه شده كه در زير به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.
الف) هزينه‌هاي عادي و فوق‌العاده: در ماليه كلاسيك مخارج عمومي را به هزينه‌هاي عادي و فوق‌العاده تقسيم مي‌كنند. منظور از هزينه‌هاي عادي (اداري)، هزينه‌هايي است كه با توجه به وظايف و تكاليف دولت‌ها در اداره جامعه، به طور مستمر و مداوم صرف مي‌شود مانند هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي اداري و مخارج خدمات عمومي.
ب) هزينه‌هاي عمومي اجباري و اختياري: اين تقسيم‌بندي بر اساس نوع فعاليت‌هاي دولت ارائه شده است؛ توضيح اينكه دولت‌ها ناچارند برخي از فعاليت‌ها را براي دوام حيات و بقاي خود صرف كنند و از اين طريق به قدرت حاكمه استحكام بخشند. مخارجي كه به اين دسته از فعاليت‌ها اختصاص مي‌يابد مانند هزينه نگهداري نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، مؤسسات و سازمان دولتي، قواي حاكمه، هزينه حفظ مرزها و ...، هزينه‌هاي اجباري ناميده مي‌شود.
ج) تقسيم‌بندي هزينه‌ها از حيث ماهيت مخارج: در اين نوع از تقسيم‌بندي مخارج كه متداول‌ترين نوع طبقه‌بندي در بودجه سنواتي دولتها از جمله بودجه دولتي ايران است، هزينه‌هاي عمومي به سه دسته هزينه‌هاي جاري، انتقالي و سرمايه‌‌اي تقسيم مي‌شود. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

 

فصل اول    

 • اصول و اهداف مدیریت    
 • تعاریف مدیریت    
 • سطوح مدیریت    
 • مهارت های مدیران    
 • نقش های مدیریت    
 • کارآیی و اثر بخشی    
 • وظایف مدیران    
 • -انگيزش    
 • انگیزش در عمل    
 • الگوی اقتضایی انگیزش    
 • -رهبری    
 • سبک رهبری    
 • شبکه مدیریت    
 • نظریه های اقتضایی (ایجابی)    
 • -ارتباطات    
 • فرآیند ارتباط    
 • موانع ارتباطی    
 • ارتباطات در سازمان    
 • فصل دوم    
 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی    
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی    
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان    
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی    
 • مراحل بر نامه ریزی نیروی انسانی    
 • کارمندیابی    
 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی    
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی    
 • مزایای آموزش    
 • وظایف واحد آموزش    
 • طراحی برنامه های آموزشی    
 • تعیین اهداف آموزشي    
 • ارزیابی عملکرد کارکنان    
 • مزایای ارزیابی کارکنان    
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد    
 • روش های ارزیابی کارکنان    
 • فصل سوم    
 • مفاهیم و کلیات حقوقی    
 • خدمات حقوقی    
 • روند  دادرسی    
 • انواع خدمات حقوقی    
 • گذر تاریخی حقوق    
 • تعریف حق و حقوق    
 • مشاور حقوقی کیست؟    
 • مشاور حقوقی بین الملل    
 • مشاور حقوقی خانواده    
 • مشاور حقوقی مدنی    
 • مشاور حقوقی تجارت    
 • مشاور حقوقی جزا و جرم شناسی    
 • مشاور حقوقی ثبت    
 • وظایف مشاور حقوقی    
 • مهارت و دانش مورد نیاز شغل مشاور حقوقی    
 • آشنایی با نظام قضایی در ایران    
 • ریاست قوه قضائیه    
 • وزارت دادگستری    
 • فصل چهارم    
 • حقوق بین الملل    
 • قلمرو حقوق بین الملل    
 • اقسام حقوق بین الملل    
 • تدوین حقوق بین الملل    
 • مبانی حقوق بازرگاني دريائي    
 • حقوق بازرگاني دريائي    
 • تنظيم وتدوين مقررات    
 • جامعه ملل    
 • رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی    
 • تابعیت    
 • اقامتگاه    
 • ارتباط تابعیت و اقامتگاه    
 • فواید حقوقی تعیین اقامتگاه    
 • مفهوم اقامتگاه در ایران    
 • مفهوم اقامتگاه در شریعت اسلام    
 • فصل پنجم    
 • حقوق تجارت    
 • حقوق مالیات فکری    
 • حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات    
 • حقوق نمایندگی و شعبات فرعی    
 • حقوق انتقال فناوری    
 • حقوق رقابت در تجارت بین المللی    
 • حقوق تجارت الکترونیک    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان