دوره های حقوق

مشاور حقوقی

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم/بین الملل

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

حقوق اداری

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم/بین الملل

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

حقوق بشر

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم/بین الملل

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق در ادیان

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم/بین الملل

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق ثبتی

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم/بین الملل

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

حقوق داوری

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم/بین الملل

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان