کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره دلخواه

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار آموزشی فنی و مهندسی

۲۰۰ ساعت ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در محصولات بهداشتی

۲۰۰ ساعت ۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار آموزشی طراحی طلا و جواهرات

۲۰۰ ساعت ۳,۳۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش طلا و جواهر

۳۰۰ ساعت ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های هفت گانه رایانه icdl

۲۰۰ ساعت ۶۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مراکز آموزشی

۳۵۰ ساعت ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مایکروسافت MCSE

۳۰۰ ساعت ۶۶۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویسی تحت وب CSS

۲۰۰ ساعت ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و حسابداری

۳۰۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی HTML

۲۰۰ ساعت ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای (MBA)

۳۵۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی فروش (dba)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار برق ساختمان،صنعتی و قدرت

۲۰۰ ساعت ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استراتژیک (DBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار صنعتی SDMINPRO

۲۰۰ ساعت ۷۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات

۴۰۰ ساعت ۱,۷۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور اداری

۳۰۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک

۲۵۰ ساعت ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تولید

۳۰۰ ساعت ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

۳۰۰ ساعت ۵۴۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور حقوقی

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان

۴۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی و دکوراسیون داخلی

۲۵۰ ساعت ۱,۶۳۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۱,۸۷۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه

۲۵۰ ساعت ۷۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شبکه CCNA

۳۰۰ ساعت ۶۶۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شبکه CCNP

۳۰۰ ساعت ۶۶۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آمادگی آزمون قضاوت، وکالت و سر دفتری

۲۵۰ ساعت ۳۵۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تشریفات با استفاده از نرم افزارهای کاربردی

۴۰۰ ساعت ۳,۶۶۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان ترکی- استانبولی

۳۵۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان اسپانیایی

۳۵۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط بین الملل

۳۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بحران

۳۵۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۵۴۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۵۴۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رسانه (DBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و بازار سرمایه

۳۵۰ ساعت ۹۳۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۵۴۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۳۰۰ ساعت ۶۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA) با تاکید بر آموزه های قرآنی و حدیث

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سبز

۳۰۰ ساعت ۹۳۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری ساز

۳۵۰ ساعت ۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۳۰۰ ساعت ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اجرایی (EMBA)

۳۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق بشر

۴۰۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق در ادیان

۴۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۷۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق عمومی(DBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دولتی

۳۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گردشگری

۱۲۰ ساعت ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کارتیمی

۳۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی

۴۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و تبلیغات

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تالارهای عمومی

۴۰۰ ساعت ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مهمانداری هواپیما

۳۰۰ ساعت ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پرواز

۳۰۰ ساعت ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پدافند غیر عامل

۳۰۰ ساعت ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان روسی

۴۰۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مراکز بندری و گمرک

۴۰۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند الف و ب

۴۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پول و سرمایه و پس انداز و ثروت آفرینی

۴۰۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق ثبتی

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

۳۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت صدور بلیت های مسافرتی

۳۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار DBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان انگلیسی(ترمیک- فشرده)

۲۵۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار صنعتی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت شبکه های دوربین مداربسته

۳۵۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری، جهانگردی و گردشگری

۴۰۰ ساعت ۲,۳۰۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حسابرسی

۴۰۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آمادگی IELTS(مقدماتی تا پیشرفته)

۴۰۰ ساعت ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط با مشتری

۳۰۰ ساعت ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار ویژه باشگاه ها و سالنهای ورزشیmba

۳۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی dba

۳۵۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار عمران و سازه (DBA)

۳۵۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

۳۵۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار معماری بیونیک MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان