کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره یکساله مدیریت عالی کسب و کار DBA

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مهارت های هفت گانه رایانه icdl

۳۰۰ ساعت ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*** دوره مشاور حقوقی

۴۰۰ ساعت ۳,۷۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار در املاک و مستغلات

۳۰۰ ساعت ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مهمانداری هواپیما

۳۰۰ ساعت ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۳۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق داوری

۴۰۰ ساعت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله حقوق عمومی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله DBA بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مالی و حسابداری

۳۰۰ ساعت ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و بازار سرمایه

۳۵۰ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت امور اداری

۳۰۰ ساعت ۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت باستان شناسی

۱۵۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره کارگردانی سینما و تئاتر

۴۰۰ ساعت ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تولید

۳۰۰ ساعت ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار در کشاورزی و دامپروری

۳۰۰ ساعت ۴,۱۴۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت مالی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت مالی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت هتلداری، جهانگردی و گردشگری

۴۰۰ ساعت ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت منابع انسانی

۴۰۰ ساعت ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عکاسی

۳۰۰ ساعت ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تشریفات

۴۰۰ ساعت ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار طراحی و دکوراسیون داخلی

۲۵۰ ساعت ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

۳۰۰ ساعت ۲,۲۷۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزارphotoshop

۱۰۰ ساعت ۴۶۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۴۰۰ ساعت ۳,۷۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان

۴۰۰ ساعت ۲,۹۲۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه

۲۵۰ ساعت ۱,۲۸۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شبکه CCNA

۳۰۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج طلایی آزمون وکالت(کانون وکلا)

۵۰۰ ساعت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت تشریفات با استفاده از نرم افزارهای کاربردی

۴۰۰ ساعت ۴,۷۹۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***زبان ترکی- استانبولی

۳۵۰ ساعت ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره زبان اسپانیایی

۳۵۰ ساعت ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت روابط بین الملل

۳۰۰ ساعت ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت بحران

۳۰۰ ساعت ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت رسانه (DBA)

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۱۰۰ ساعت ۶۵۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

۳۵۰ ساعت ۱,۵۹۱,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۳۰۰ ساعت ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استرس

۳۰۰ ساعت ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شش ماهه مدیریت کسب و کار (MBA) با تاکید بر آموزه های قرآنی و حدیث

۴۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت سبز

۳۰۰ ساعت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری سازی

۴۰۰ ساعت ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت اجرایی (EMBA)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق بشر

۴۰۰ ساعت ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق در ادیان

۴۰۰ ساعت ۳,۶۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول قراردادها

۱۰۰ ساعت ۶۵۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت دولتی

۳۰۰ ساعت ۳,۶۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت گردشگری

۱۲۰ ساعت ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارتیمی

۳۰۰ ساعت ۲,۹۲۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانیMBA

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازاریابی و تبلیغات

۴۰۰ ساعت ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت تالارهای عمومی

۴۰۰ ساعت ۴,۳۳۱,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۴۰۰ ساعت ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار اجرایی (EDBA)

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت پرواز

۳۰۰ ساعت ۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره پدافند غیر عامل

۳۰۰ ساعت ۳,۲۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره زبان روسی

۴۰۰ ساعت ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت مراکز بندری و گمرک

۴۰۰ ساعت ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند الف و ب

۴۰۰ ساعت ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پول و سرمایه و پس انداز و ثروت آفرینی

۴۰۰ ساعت ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره حقوق ثبتی

۴۰۰ ساعت ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

۳۰۰ ساعت ۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت صدور بلیت های مسافرتی

۳۰۰ ساعت ۳,۷۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت یکساله کسب و کار MBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار DBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره زبان انگلیسی(ترمیک- فشرده)

۲۵۰ ساعت ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار صنعتی MBA

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت شبکه های دوربین مداربسته

۳۵۰ ساعت ۳,۶۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت حسابرسی

۴۰۰ ساعت ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آمادگی IELTS(مقدماتی تا پیشرفته)

۴۰۰ ساعت ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت ارتباط با مشتری

۳۰۰ ساعت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشیMBA

۳۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی DBA

۳۵۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار عمران و سازه (DBA)

۳۵۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی DBA

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

۴۰۰ ساعت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره یکساله مدیریت کسب و کار معماری بیونیک MBA

۴۰۰ ساعت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
****مدیریت رضایت بیمار

۴۰۰ ساعت ۳,۶۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی کیفری

۴۰۰ ساعت ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر