تقویم کلاس های زمستان
کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره دلخواه

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره نرم افزار آموزشی فنی و مهندسی

۲۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کیفیت در محصولات بهداشتی

۲۰۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار آموزشی طراحی طلا و جواهرات

۲۰۰ ساعت ۳,۳۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش طلا و جواهر

۳۰۰ ساعت ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مهارت های هفت گانه رایانه icdl

۲۰۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مراکز آموزشی

۳۵۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مایکروسافت MCSE

۳۰۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فناوری اپتومتری

۳۰۰ ساعت ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** برنامه نویسی تحت وب CSS

۲۰۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مالی و حسابداری

۳۰۰ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره زبان برنامه نویسی HTML

۲۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای (MBA)

۳۵۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی فروش (dba)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار برق ساختمان،صنعتی و قدرت

۲۰۰ ساعت ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت استراتژیک (DBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار صنعتی SDMINPRO

۲۰۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
* مدیریت تشریفات

۴۰ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت فناوری اطلاعات

۴۰۰ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور اداری

۳۰۰ ساعت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت ریسک

۲۵۰ ساعت ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تولید

۳۰۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

۳۰۰ ساعت ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مشاور حقوقی

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان

۴۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار طراحی و دکوراسیون داخلی

۲۵۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه

۲۵۰ ساعت ۷۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شبکه CCNA

۳۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شبکه CCNP

۳۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**آمادگی آزمون قضاوت، وکالت و سر دفتری

۲۵۰ ساعت ۳۵۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تشریفات با استفاده از نرم افزارهای کاربردی

۴۰۰ ساعت ۳,۶۶۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**زبان ترکی- استانبولی

۳۵۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره زبان اسپانیایی

۳۵۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط بین الملل

۳۰۰ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بحران

۳۵۰ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رسانه (DBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و بازار سرمایه

۳۵۰ ساعت ۹۳۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۳۰۰ ساعت ۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA) با تاکید بر آموزه های قرآنی و حدیث

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت سبز

۳۰۰ ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری سازی

۳۵۰ ساعت ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۳۰۰ ساعت ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت اجرایی (EMBA)

۳۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق بشر

۴۰۰ ساعت ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق در ادیان

۴۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق عمومی(DBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دولتی

۳۰۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گردشگری

۱۲۰ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کارتیمی

۳۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت منابع انسانی

۴۰۰ ساعت ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازاریابی و تبلیغات

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت تالارهای عمومی

۴۰۰ ساعت ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت مهمانداری هواپیما

۳۰۰ ساعت ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت پرواز

۳۰۰ ساعت ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره پدافند غیر عامل

۳۰۰ ساعت ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره زبان روسی

۴۰۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت مراکز بندری و گمرک

۴۰۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند الف و ب

۴۰۰ ساعت ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پول و سرمایه و پس انداز و ثروت آفرینی

۴۰۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق ثبتی

۴۰۰ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

۳۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت صدور بلیت های مسافرتی

۳۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار DBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان انگلیسی(ترمیک- فشرده)

۲۵۰ ساعت ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار صنعتی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت شبکه های دوربین مداربسته

۳۵۰ ساعت ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت هتلداری، جهانگردی و گردشگری

۴۰۰ ساعت ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت حسابرسی

۴۰۰ ساعت ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**آمادگی IELTS(مقدماتی تا پیشرفته)

۴۰۰ ساعت ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت ارتباط با مشتری

۳۰۰ ساعت ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار ویژه باشگاه ها و سالنهای ورزشیmba

۳۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی dba

۳۵۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار عمران و سازه (DBA)

۳۵۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

۳۵۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان