کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره دلخواه

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره نرم افزار آموزشی فنی و مهندسی

۲۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کیفیت در محصولات بهداشتی

۲۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار آموزشی طراحی طلا و جواهرات

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش طلا و جواهر

۳۰۰ ساعت ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مهارت های هفت گانه رایانه icdl

۲۰۰ ساعت ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مراکز آموزشی

۳۵۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مایکروسافت MCSE

۳۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** برنامه نویسی تحت وب CSS

۲۰۰ ساعت ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مالی و حسابداری

۳۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره زبان برنامه نویسی HTML

۲۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای (MBA)

۳۵۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی فروش (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار برق ساختمان،صنعتی و قدرت

۲۰۰ ساعت ۲,۹۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت استراتژیک (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار صنعتی SDMINPRO

۲۰۰ ساعت ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تشریفات

۴۰۰ ساعت ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت فناوری اطلاعات

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت امور اداری

۳۰۰ ساعت ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت ریسک

۲۵۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تولید

۳۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

۳۰۰ ساعت ۱,۸۷۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مشاور حقوقی

۴۰۰ ساعت ۳,۳۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۴۰۰ ساعت ۳,۳۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان

۴۰۰ ساعت ۲,۵۲۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار طراحی و دکوراسیون داخلی

۴۰۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه

۲۵۰ ساعت ۸۸۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شبکه CCNA

۳۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شبکه CCNP

۳۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**آمادگی آزمون قضاوت، وکالت و سر دفتری

۲۵۰ ساعت ۴,۲۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تشریفات با استفاده از نرم افزارهای کاربردی

۴۰۰ ساعت ۴,۳۹۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**زبان ترکی- استانبولی

۳۵۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره زبان اسپانیایی

۳۵۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت روابط بین الملل

۳۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بحران

۳۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رسانه (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و بازار سرمایه

۳۵۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۳۰۰ ساعت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA) با تاکید بر آموزه های قرآنی و حدیث

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت سبز

۳۰۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری سازی

۴۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت اجرایی (EMBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق بشر

۴۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق در ادیان

۴۰۰ ساعت ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق عمومی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت دولتی

۳۰۰ ساعت ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت گردشگری

۱۲۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارتیمی

۳۰۰ ساعت ۲,۵۲۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانیMBA

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت منابع انسانی

۴۰۰ ساعت ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازاریابی و تبلیغات

۴۰۰ ساعت ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت تالارهای عمومی

۴۰۰ ساعت ۳,۹۳۱,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۴۰۰ ساعت ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار اجرایی (EDBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مهمانداری هواپیما

۳۰۰ ساعت ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت پرواز

۳۰۰ ساعت ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره پدافند غیر عامل

۳۰۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره زبان روسی

۴۰۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت مراکز بندری و گمرک

۴۰۰ ساعت ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند الف و ب

۴۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پول و سرمایه و پس انداز و ثروت آفرینی

۴۰۰ ساعت ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره حقوق ثبتی

۴۰۰ ساعت ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

۳۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت صدور بلیت های مسافرتی

۳۰۰ ساعت ۳,۳۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار DBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره زبان انگلیسی(ترمیک- فشرده)

۲۵۰ ساعت ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار صنعتی MBA

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت شبکه های دوربین مداربسته

۳۵۰ ساعت ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت هتلداری، جهانگردی و گردشگری

۴۰۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت حسابرسی

۴۰۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره آمادگی IELTS(مقدماتی تا پیشرفته)

۴۰۰ ساعت ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت ارتباط با مشتری

۳۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشیMBA

۳۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی DBA

۳۵۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار عمران و سازه (DBA)

۳۵۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

۳۵۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی DBA

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان