کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مهارت های هفت گانه رایانه icdl

۳۰۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مشاور حقوقی

۴۰۰ ساعت ۴,۷۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت املاک و مستغلات

۳۰۰ ساعت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مهمانداری هواپیما

۳۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۳۰۰ ساعت ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق داوری

۴۰۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره حقوق عمومی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA

۴۰۰ ساعت ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره DBA بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مالی و حسابداری

۳۰۰ ساعت ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و بازار سرمایه

۳۵۰ ساعت ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت امور اداری

۳۰۰ ساعت ۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت باستان شناسی

۱۵۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره کارگردانی سینما و تئاتر

۴۰۰ ساعت ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تولید

۳۰۰ ساعت ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت کسب و کار در کشاورزی و دامپروری

۳۰۰ ساعت ۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مالی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت هتلداری، جهانگردی و گردشگری

۴۰۰ ساعت ۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت منابع انسانی

۴۰۰ ساعت ۳,۶۸۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عکاسی

۳۰۰ ساعت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تشریفات

۴۰۰ ساعت ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار طراحی و دکوراسیون داخلی

۴۰۰ ساعت ۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

۳۰۰ ساعت ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۴۰۰ ساعت ۴,۷۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان

۴۰۰ ساعت ۳,۶۵۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه

۲۵۰ ساعت ۱,۶۱۱,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره شبکه CCNA

۳۰۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره شبکه CCNP

۳۰۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***پکیج طلایی آزمون وکالت (کانون وکلا)

۵۰۰ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت تشریفات با استفاده از نرم افزارهای کاربردی

۴۰۰ ساعت ۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***زبان ترکی- استانبولی

۳۵۰ ساعت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره زبان اسپانیایی

۳۵۰ ساعت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت روابط بین الملل

۳۰۰ ساعت ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بحران

۳۰۰ ساعت ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت رسانه (DBA)

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۳۰۰ ساعت ۶,۳۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار (MBA) با تاکید بر آموزه های قرآنی و حدیث

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت سبز

۳۰۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری سازی

۳۵۰ ساعت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت اجرایی (EMBA)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***حقوق بشر

۴۰۰ ساعت ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق در ادیان

۴۰۰ ساعت ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت دولتی

۴۰۰ ساعت ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت گردشگری

۱۲۰ ساعت ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کارتیمی

۳۰۰ ساعت ۳,۶۵۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانیMBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت بازاریابی و تبلیغات

۴۰۰ ساعت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت تالارهای عمومی

۴۰۰ ساعت ۵,۴۱۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۴۰۰ ساعت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار اجرایی (EDBA)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره مدیریت پرواز

۳۰۰ ساعت ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره پدافند غیر عامل

۳۰۰ ساعت ۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*** دوره زبان روسی

۴۰۰ ساعت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مراکز بندری و گمرک

۴۰۰ ساعت ۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند الف و ب

۴۰۰ ساعت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پول و سرمایه و پس انداز و ثروت آفرینی

۴۰۰ ساعت ۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره حقوق ثبتی

۴۰۰ ساعت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

۳۰۰ ساعت ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*** دوره مدیریت صدور بلیت های مسافرتی

۳۰۰ ساعت ۴,۷۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار DBA ویژه آرایشگران و مراکز زیبایی

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره زبان انگلیسی(ترمیک- فشرده)

۲۵۰ ساعت ۲,۸۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار صنعتی MBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت شبکه های دوربین مداربسته

۳۵۰ ساعت ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت حسابرسی

۴۰۰ ساعت ۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آمادگی IELTS (مقدماتی تا پیشرفته)

۴۰۰ ساعت ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت ارتباط با مشتری

۳۰۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت کسب و کار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی MBA

۳۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی DBA

۳۵۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار عمران و سازه (DBA)

۳۵۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی DBA

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

۴۰۰ ساعت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار معماری بیونیک MBA

۴۰۰ ساعت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رضایت بیمار

۴۰۰ ساعت ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی کیفری

۴۰۰ ساعت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد nlp در مهارت های زندگی و شغلی

۳۰۰ ساعت ۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*** دوره زبان آلمانی (ترمیک-فشرده)

۳۰۰ ساعت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت امور قراردادها

۳۰۰ ساعت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر