دوره 6 ماهه مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA

دوره MBA گرایش شیلات و صنایع غذایی


دوره MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟ اهمیت دوره MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟ مدیر کسب وکار شیلات و صنایع غذایی کیست؟ کارشناس صنایع غذایی کیست؟ مزایای شرکت در دوره MBA شیلات و صنایع غذایی مؤسسه ی آموزش عالی آزاد فن پردازان چیست؟ فرصتهای شغلی مدیر کسب وکار شیلات و صنایع غذایی چیست؟ مزایا و معایب شغل MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟ وظایف مدیر کسب وکار شیلات چیست؟   دوره MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟ دوره ی MBA شیلات و صنایع غذایی یا مدیریت کسب و کار شیلات و صنایع غ...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی

 

دوره MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟

دوره ی MBA شیلات و صنایع غذایی یا مدیریت کسب و کار شیلات و صنایع غذایی به بررسی مباحثی همچون آشنایی با مبانی شیلات، غذا، تغذیه و صنایع غذایی، اصول نگهداری مواد غذایی، مدیریت کیفیت در صنایع غذایی، آشنایی با استانداردهای صنایع غذایی و نحوه ی مدیریت کسب و کار آنها و مسائلی از این قبیل می کند. این دوره  بر غذا، شیلات و مدیریت فرآورده های کشاورزی متمرکز است. MBA شیلات و صنایع غذایی امروزه گزینه ای قدرتمند در زمینه مدیریت صنایع غذایی است. این دوره هم چنین در مورد مباحثی همچون فرآورده های کشاورزی، خطرات مرتبط با مواد غذایی، پرورش و تولید آبزیان است. برای توضیح بهتر این دوره به معرفی مدیریت شیلات و مدیریت صنایع غذایی به طور جداگانه می پردازیم. 

مدیریت صنایع غذایی شامل چشم انداز سیستم درمورد مشکلات مدیریتی درمورد شرکت های صنایع غذایی، شناخت افزایش وابستگی متقابل میان این شرکت ها و تمرکز بر ایجاد ارزش مصرف کننده است. مدیریت صنایع غذایی تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه ریزی استراتژیک در سیستم های کشاورزی را کشف می کند. علاوه بر این، مدیریت صنایع غذایی شامل مباحثی مربوط به مدیریت زمین کشاورزی، مدیریت کار و پرسنل، سیاست های عمومی و مسائل مربوط به مواد غذایی جهانی است. مدیریت صنایع غذایی  موضوعات مربوط به صنایع غذایی، از جمله تبلیغات و تبلیغ مواد غذایی، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد از بازارهای مواد غذایی، شبکه های عرضه مواد غذایی، خرده فروشی مواد غذایی،  نوآوری و توسعه محصول مواد غذایی می شود. هر قسمت از این مبحث به رویکرد های نظری، روش های تحلیلی و صنعتی منحصر به فرد در صنعت غذا می پردازد. چنین مهارت های کاربردی و درک را نمی توان در مدیریت به روش سنتی بدست آورد. مدیریت مواد غذایی صنایع غذایی و علم مواد غذایی را به هم مرتبط می کند.

با ترکیب کارآفرینی و صنعت و تجزیه و تحلیل بازار با علم ایمنی مواد غذایی، فرآوری و ترکیب محصولات غذایی، مدیریت صنایع غذایی به موفقیت کسب و کار صنعت غذا کمک شایانی می کند. مدیریت صنایع غذایی  مرتبط با گستره ای از اصول  کسب و کار در زمینه ی صنایع غذایی است و با علوم مختلف غذایی ترکیب شده است. موضوعات کسب و کار در صنعت غذایی شامل حسابداری، بازاریابی، عملیات و مدیریت است. زمینه های اصلی علم مواد غذایی مانند فرآوری مواد غذایی و ایمنی نیز پوشش داده می شود. در مدیریت صنایع افراد با یک سری از مباحثی آشنا می شوند که کیفیت محصولات غذایی را می سنجند و مدیریت شیلات فعالیت حفاظت از منابع شیلات است تا بهره برداری پایدار امکان پذیر باشد که از علم شیلات و از اصل احتیاط  استفاده می کند. مدیریت مدرن شیلات اغلب به عنوان یک نظام دولتی از قوانین مدیریت مناسب بر اساس اهداف تعیین شده و ترکیبی از ابزار مدیریت برای اجرای قوانین، که توسط یک سیستم نظارت و کنترل، نظارت می شود و به عنوان یک نظام دولتی شناخته می شود. یک رویکرد رایج، رویکرد اکوسیستمی به سمت مدیریت شیلات است. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO)، "هیچ تعریفی واضح و عمومی پذیرفته شده برای مدیریت شیلات" وجود ندارد.

با این حال، تعریف کاربردی استفاده شده توسط سازمان فائو به شرح ذیل است:

فرآیند یکپارچه جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، مشاوره، تصمیم گیری، تخصیص منابع و تدوین و اجرای مقررات یا قوانینی که فعالیت های شیلات را مدیریت می کند تا از بهره وری مستمر منابع و انجام سایر اهداف شیلات اطمینان حاصل به عمل آورد. با توجه به این توضیحات می توان فهمید که مدیریت شیلات شامل یک مجموعه پیچیده و گسترده ای از وظایف است که به طور کل هدف آن دستیابی به مزایای بهینه با استفاده از منابع است. 

مدیریت شیلات بر اساس علم شیلات به منظور تدوین قوانین و مقررات تعیین می کند که چگونه، کجا، و چه مقدار ماهی را می توان هر ساله به رسمیت شناخت. هدف این است که حداکثر فرآورده را بدون بی ثبات کردن اکوسیستم دریایی از آب برداشت کنیم، در نتیجه از دسترسی نسل های آینده به ماهی های تازه اطمینان حاصل می کنیم. مدیران شیلات به اطلاعاتی که از سوی دانشمندان ارائه شده است، نگاه می کنند و از مدل های پیچیده استفاده می کنند تا پیش بینی کنند که چگونه تلاش های ماهیگیری فعلی بر تعداد آینده گونه های مختلف و جمعیت های ژنتیکی مجزا تاثیر می گذارد. اگر یک گونه مشخص به عنوان گونه در حال انقراض شناخته شده شود، ماهیگیری ممکن است به شدت محدود یا حتی در مناطق وسیع ممنوع باشد تا بتوان شیلات را بازیابی کرد. شیلات به طور سنتی یکی از مهمترین حوزه های فعالیت انسان است. در عین حال، از بین بردن منابع بیولوژیکی آبزی، منجر به ارزش افزوده پرورش ماهی بیشتر می شود . مدیریت شیلات علم چگونگی ایجاد و استفاده از «مراکز پرورش ماهی» به بهترین نحو کارآمد است.  برنامه MBA شیلات و پرورش ماهی شامل مطالعه ابزار مدیریت مدرن و بازاریابی در این بخش در ارتباط با مهارت های عمومی مورد نیاز برای حل مسائل مربوط به مشاغل تجاری در زمینه ماهیگیری و کشاورزی می باشد. 

در ایالات متحده، نهاد اصلی که تصمیمات مدیریت شیلات را بر عهده دارد، لایحه ی حفاظت و مدیریت ماهیگیری مگنوسون استیونس است که برای اولین بار در سال 1976 تصویب شد. اگر چه به دلیل اینکه شرایط تغییر کرده و داده های جدید در دسترس قرار گرفته است ، این قانون چندین بار تجدید نظر شده است. اهداف مدیریت شیلات مشخص شده توسط قانون مگنوسون استیونس عبارتند از:

 • ممانعت از ماهیگیری بیش از حد هنگام رسیدن به بازدهی مطلوب 
 •  بر اساس بهترین اطلاعات علمی در دسترس باشد.
 •  مدیریت ذخائر منحصر به فرد شیلات به عنوان یک واحد در سراسر دامنه خود، تا حد امکان عملی؛ ذخائر به هم پیوسته باید به عنوان یک واحد با هماهنگی نزدیک مدیریت شوند.
 •  بین ساکنان کشورهای مختلف تبعیض قائل نمی شود؛ هر گونه تخصیص امتیاز باید منصفانه و عادلانه باشد.
 • در نظر گرفتن تغییرات و احتمالات در شیلات، منابع شیلات و میزان صید ذخائر شیلات.
 • به حداقل رساندن هزینه ها و در صورت امکان، جلوگیری از تکثیر
 • در نظر گرفتن اهمیت منابع شیلات  جهت فراهم سازی مشارکت پایدار و به حداقل رساندن اثرات سوء
 • به حداقل رساندن صید مازاد یا مرگ و میر ناشی از صید مازاد
 •  افزایش ایمنی انسان روی دریا. 

در ایران هم مدیریت شیلات و امور آبزیان شامل نظارت بر کلیه ی امور پرورش آبزیان اعم از صدور انواع مجوزهای پرورش انواع آبزی، برنامه ریزی برای ذخائر شیلات، ارزیابی سیستم های نگهداری آبزیان، بررسی کیفیت و ایمنی و بهداشت آبزیان، نظارت بر بازارهای شیلات و نحوه ی عرضه و توزیع آنها، مدیریت صید و صیادی، حفظ و بهسازی منابع دریایی، توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری و غیره می شود. مدیریت شیلات به منظور به حداکثر رساندن مزایای واحد تولید (ذخائر شیلات) که مدیریت می شود، هدایت می شود. از آنجایی که مرزهای ذخائر شیلات ممکن است از مرزهای ملی هم فراتر رود، بسیاری از مشکلات جدید ژئوپلیتیکی را بوجود می آیند. بنابراین مهم است که یک نهادی وجود داشته باشد که بین منافع و ارزش های مختلف انسانی بتواند توافق ایجاد کند. 

مدیریت شیلات مشتمل بر توجه به حفاظت از منابع، پیامدهای اقتصادی راهبردهای مدیریت جایگزین و زمینه اجتماعی است که در آن تصمیمات مدیریتی گرفته می شود. ارزش های نسبی اختصاص داده شده به این ملاحظات می تواند به طور قابل ملاحظه ای در محیط های مختلف متفاوت باشد، که منجر به تصمیم گیری ها و نتایج مختلف می شود. تنظیم استانداردهای حفاظت به طور مستقیم به درک از ویژگی های تاریخ اولیه زندگی مانند میزان تولید مثل در سطح جمعیت کم، ویژگی های رشد، و عوامل موثر بر بازماندگی از مراحل اولیه زندگی به سن یا میزان آسیب پذیری به شیلات است. انتخاب استراتژی های خاص صید و سطوح آن دارای مفاهیم اقتصادی و اجتماعی است. در نهایت مدیریت شیلات در یک فرایند سیاسی  قرار دارد و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع ماهیگیری اغلب بحث های شدید را به وجود می آورد. این بحث ها اغلب در چارچوب دیدگاه های گوناگون حقوق و امتیازات ماهیگیری قرار می گیرند. در بسیاری از جوامع، ماهیگیری به عنوان یک حق اساسی برای همه شهروندان مد نظر قرار می گیرد و منابع شیلات  اغلب به عنوان یک نوع از اموال مشترک مورد توجه قرار می گیرند.

دستورالعمل های فنی (FAO، 1997) بیان می کند که نهادهای مدیریت شیلات دارای دو جزء اصلی هستند: مسئولین مدیریت شیلات و طرفین ذی نفع. شرکت های شیلات معمولا طرفین ذی نفع اصلی در بحث شیلات هستند. در بسیاری از کشورها بخش شیلات ممکن است حوزه ای از شیلات و یا به صورت نهادی جداگانه عمل کند. مدیریت شیلات با هدف حفظ تولید پايدار ذخاير ماهی در طول زمان و در عين حال ترويج رفاه اجتماعی و اقتصادی ماهيگيران و جوامع شيلات صورت می گيرد. محدودیت های صید ممکن است اغلب بوسیله ی کارشناسان تحقیقاتی و یا مشورت با سایر سازمان ها و نهادهای مربوطه توسط مدیران ایجاد شود. محدودیت های صید ماهی می تواند به صورت های مختلفی از قبیل سهمیه های فردی، میزان صید مجاز کل (TAC)، منطقه صید، لوازم صید یا تخصیص فصل صید اعمال شود. مدیران شیلات مسئول این هستند که صید بیش از حد مجاز انجام نشود. 

 

دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی

 

اهمیت دوره MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟

MBA شیلات و صنایع غذایی شما را قادر می سازد تا به دنبال کار و یا ارتقاء در بخش مالی تولید و توزیع مواد غذایی باشید.  MBA شیلات و صنایع غذایی نحوه ی مدیریت و سازماندهی اقلام غذایی و شیلات، نحوه ی توزیع و بسته بندی آنها به سمت بازار را بررسی می کند. این مسیر یعنی از عرضه ی فرآورده تا مشتری از  طریق سیاست های عمومی و قانون گذاری، نوآوری های تکنولوژیکی و ایمنی مواد غذایی تحلیل می شود. MBA شیلات و صنایع غذایی یکی از مهم ترین بخش های تجاری است، زیرا توزیع مواد غذایی جزء حیات انسانی بوده است. برنامه های MBA شیلات و صنایع غذایی می تواند تأثیر زیادی بر معیشت و سلامت مردم در سراسر جهان داشته باشد. این دوره به شما دانش و مهارت هایی را می دهد تا در زمینه ی های مدیریتی، صنایع غذایی و امور آبزیان فعالیت داشته باشید. از طرف دیگر، صنایع غذایی یکی از صنایع ضروری است و از طریق آخرین تکنولوژی و تحقیقات در بخش مواد غذایی تغییر و به روز می شود. صنایع غذایی بسیاری از سرمایه گذاران را جذب کرده است، بنابراین رقابت در بازار مواد غذایی به شدت افزایش می یابد و هر کس می خواهد در این بازار پیشرفت کند. غذا بخش مهمی از زندگی ما است، به همین دلیل است که رشد، فرآوری و انتقال آن حائز اهمیت دارد. به طور گسترده، صنایع غذایی شامل یک شبکه پیچیده از فعالیت های مربوط به عرضه، مصرف و غذا محصولات و خدمات غذایی در سراسر جهان است. محصولات غذایی تمام شده و بخشی از غذاهای آماده "فوری" نیز بخشی از صنایع غذایی است. صنایع غذایی دارای تعداد زیادی کارگر ماهر و غیر متخصص است. تنها در سال 2006، مجموع افرادی که در صنعت غذا در ایالات متحده آمریکا مشغول به کار بودند برابر با 1.5 میلیون و در اروپا برابر با 4 میلیون بود. 

مدیر کسب وکار شیلات و صنایع غذایی کیست؟

مدیران کسب وکار شیلات فعالیت هایی را که در امور شیلات انجام می شود را نظارت می کنند که شامل موارد زیر می شود: غربالگری مناطق کشت، نظارت بر رشد ماهی، نگهداری تجهیزات، تهیه غذا، توزیع داروها و هماهنگی با سایر مدیران در شیلات وابسته. آنها همچنین در فعالیت های مدیریتی روزمره فعالیت می کنند، مانند سپردن وظایف به کارگران، آموزش کارکنان جدید، برنامه ریزی، نگهداری و رفع هر مشکلی که ممکن است بوجود آید (بیماری، صید بی کیفیت و ...). مدیران MBA شیلات در شیلات کار می کنند که محیط های صنعتی بیشتری را شامل می شود که شامل حوضچه های بزرگ، استخر ها یا مخازنی هستند که شیلات در آنها نگهداری می شوند. همچنین ممکن است اگر روش های ایمنی استاندارد دنبال نشود مقدار زیادی از تجهیزات سنگین در اطراف وجود داشته باشد که می تواند خطرناک باشد. اگرچه بسیاری از ساختمان های شیلات در مکانی سرپوشیده هستند ولی ممکن است بعضی از آنها در خارج از منزل قرار داشته باشند و نیاز به مدیریت ماهیانه در معرض شرایط نامساعد آب و هوایی داشته باشند.

کارشناس صنایع غذایی کیست؟

کارشناس صنایع غذایی در مراحل تولید مواد غذایی  عهده دار وظایف خاصی می باشد، که برخی از این وظایف با یکدیگر مشترک می باشد.  کارشناسان صنایع غذایی که در رشته علوم و صنایع غذایی دارای تخصص هستند،  بر کنترل کیفیت و فرآیند تولید  بهداشت مواد غذایی  نظارت می کنند.  کار متخصصان تغذیه ارتباط مستقیم و نزدیکی با سلامت افراد جامعه دارد. این افراد معمولا مسئول فنی کارخانه های تولید و ارائه  مواد غذایی به بازار میباشند. 

در هر کارخانه باید در همان ابتدا یک سری مواد اولیه وارد شوند و تا زمان بسته بندی و عرضه محصولات،  مسئول فنی کارخانه  نظارت و کنترل کافی بر آنها را داشته باشد.   این فرد در مراحل مختلف از مواد در حال تولید نمونه برداری کرده و آن را در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می دهد. متخصص صنایع غذایی در مورد اصول و روش های نگهداری، بسته بندی و کنترل کیفی مواد غذایی دانش و تخصص لازم را دارا می-باشد. متخصصان علوم غذایی با انجام اقداماتی مواد خام محصولات کشاورزی و دامی را به مواد غذایی که قابلیت  استفاده  باشند و دارای ارزش تبدیل می کنند. تخصص این افراد  بیشتر در زمینه نگهدای، ساخت و تبدیل، بسته بندی و حمل و نقل مواد غذایی می باشد.  این روشها در زمینه محافظت؛ ساخت و تبدیل، بسته بندی و حمل و نقل مواد غذایی میباشد. 

افزایش نرخ رشد جمعیت و نیاز روز افزون افراد به مواد غذایی همراه با وجود ضایعات زیاد در  بخش های مخالف دامی و کشاورزی باعث شد تا حضور این کارشناسان برای برطرف کردن این مسائل بسیار لازم و مهم می باشد.  متخصصان صنعت غذایی باید با دقت بالا به جزئیات توجه داشته و تمامی قوانین مربوط به بهداشت را رعایت نمایند، و  در زمینه های برنامه ریزی تولید، رفتار مشتری، مهندسی شیمی ، مدیریت مالی و ... اطلاعات لازم را داشته باشند. 

 

همین حالا در دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA شرکت کنید

 

مزایای شرکت در دوره MBA شیلات و صنایع غذایی مؤسسه ی آموزش عالی آزاد فن پردازان چیست؟

شرکت در دوره های MBA شیلات و صنایع این مؤسسه از مزایای خاصی برخودار است که عبارتند از:

 • تأیید مدارک دانش پذیران پس از اتمام دوره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور
 • امکان ترجمه رسمی مدارک با مهر  وزارت امور خارجه برای ارائه به شرکت ها و سازمان های خارج از کشور
 •  برخورداری از اساتید مجرب و برتر
 • ارسال بسته های آموزشی به درب منزل دانش پذیران
 • امکان تأیید مدرک توسط سازمان ارزیابی WES
 • ارائه ی بسته های آموزشی همراه با ویدئوهای آموزشی
 • امکان رفع اشکال دانش پذیران در طول دوره

 

فرصتهای شغلی مدیر کسب وکار شیلات و صنایع غذایی چیست؟

کارشناس صنایع غذایی می تواند در بخش هایی مانند آزمایشگاه ها یا خط تولید کارخانجات مواد غذایی، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها و … مشغول به کار شود. افرادی که از تجربه و سرمایه کافی برخوردارند می توانند برای ایجاد و راه اندازی کارخانه تولیدات صنایع غذایی اقدام کنند. با توجه به روند رو به افزایش نرخ رشد جمعیت کشور و نیاز خیلی زیاد به مواد غذایی، کم شدن  پسمانهای دامی ، عرضه مواد غذایی بهداشتی و دارای کیفیت لازم و ضروری می باشد. در کشور کارخانه های زیادی که مواد غذایی تولید و عرضه می کنند وجود دارد که متخصصان و کارشناسان صنعت غذایی که دانش و تخصص لازم و کافی داشته باشند می تواند فرصتهای شغلی مناسبی را در بازار کار کشور پیدا کنند. 

هنگامی که شما در مورد مشاغل در صنعت مواد غذایی فکر می کنید، چه چیز ابتدا به ذهن شما می آید؟ احتمالا مشاغلی مانند مدیر رستوران، کارشناس مواد غذایی و غیره. اما، فراتر از این موقعیت های شغلی، برای تمام افراد علاقه مند به علوم صنایع غذایی ، دنیایی از فرصت های شغلی وجود دارد. آیا مایل به دنبال این هستید که چه چیز طعم یک ماده ی غذایی را بهتر می کند و چگونه این طعم ها و مواد غذایی را دستکاری کنید ؟ برای این کار باید به سراغ خوراک شناسی بروید. این ها فقط برخی از گزینه های موجود برای صنایع غذایی هستند. در قسمت های ذیل به بررسی برخی از مشاغل مرتبط با این رشته می پردازیم. 

کارشناس صنایع غذایی: کارشناسان صنایع غذایی خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی مواد غذایی را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها برای مصرف کنندگان ایمن هستند. آنها در توسعه محصولات غذایی جدید، طراحی فرآیندهای تولید مواد غذایی، مطالعات طول عمر، انتخاب مواد بسته بندی و ارزیابی حسی محصولات با استفاده از پانل یا نظرسنجی از مشتریان بالقوه مشارکت دارند. مسئولیت های دیگر عبارتند از: 1) ارزیابی ارزش غذایی، عطر و طعم و بافت غذا، 2) آزمایش نمونه های غذایی برای قالب، مخمر و باکتری، و 3) اطمینان از اینکه فرآیندهای تولید مطابق با استانداردهای صنعت و دولتی است. فکر می کنید میانگین حقوق این موقعیت شغلی چقدر است؟ حقوق ماهانه برای کارشناس صنایع مواد غذایی 62920 دلار است.

 

متخصص رژیم غذایی (رژیم شناس):
متخصصین رژیم غذایی یک برنامه تغذیه ای را بر اساس شرایط پزشکی و نیازهای فردی یک فرد ارائه می دهند. آنها متخصصین مراقبت های بهداشتی مجاز هستند که به بررسی، تشخیص و درمان مشکلات تغذیه ای می پردازند. همچنین، آنها تهیه غذا را نظارت می کنند، رژیم های اصلاح شده را ارائه می دهند، افراد را در مورد عادات تغذیه خوب آموزش می دهند و در تحقیقات شرکت می کنند. تعدادی از این افراد  نیز در صنعت غذا، دانشگاه، تغذیه ورزشی و سایر مکان های دیگر مشغول به کار هستند. میانگین حقوق سالانه متخصصان رژیم غذایی سالانه برابر با 58،750 دلار است. 

کارشناس تغذیه:
بسیاری از افراد از اصطلاحات کارشناس تغذیه و رژیم شناس به جای یکدیگر استفاده می کنند. اگر چه این حرفه ها با یکدیگر مرتبط هستند، تفاوت بین این دو وجود دارد. در برخی از کشورها، عنوان "کارشناس تغذیه" به مقررات حرفه ای تعلق ندارد. همه رژیم شناسان می توانند کارشناس تغذیه در نظر گرفته شوند؛ با این حال، همه کارشناس تغذیه رژیم شناس نیستند. کارشناسان تغذیه به مردم در مورد مواد غذایی، تغذیه و تاثیر آن بر سلامتی توصیه می کنند. آنها برای تنظیم رژیم غذایی سالم و شیوه زندگی توصیه های مختلفی در اختیار شما قرار می دهند. معمولا کارشناس تغذیه برای انجمن های محلی، موسسات تحقیقاتی، تولید کنندگان مواد غذایی و سازمان های ورزشی کار می کند. میانگین حقوق سالانه کارشناسان تغذیه در ایالات متحده برابر با 56،950 دلار است.

مدیر رستوران:
یک مدیر رستوران مسئولیت عملکرد و سودآوری یک رستوران را بر عهده دارد. آنها تضمین می کنند که مشتریان ازغذا و خدمات راضی هستند. وظایف دیگر شامل نظارت بر کارکنان، ترویج / بازاریابی کسب و کار و اطمینان از انطباق با مقررات بهداشت و ایمنی است. تجربه کاری که در رستوران، هتل یا خدمات مشتری به دست آورده است نیز برای مدیر رستوران نیز به عنوان یک مزیت به حساب می آید. حقوق و دستمزد متوسط برای مدیر رستوران 51،465 دلار است.

 

در بخش شیلات هم می توانید برای پرورش آبزیان کسب و کار خود را گسترش دهید. هم چنین می توانید به عنوان بازرس یا اکولوژیست هم مشغول به کار شوید. طیف گسترده ای از گزینه های موجود در مدیریت کسب وکار شیلات و پرورش آبزی وجود دارد. دیگر مشاغلی که می توان در این زمینه مشغول به کار شد عبارتست از پرورش ماهی قزل آلا، سالمون، حفاظت از دریا و محیط زیست، پرورش ماهی های زینتی و مدیریت رودخانه. اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا(BLS) مدیران کسب وکار شیلات را تحت مشاغل گسترده کشاورزان، دامداران و سایر مدیران کشاورزی طبقه بندی می کند. به گفته BLS، چشم انداز شغلی برای این حرفه تا 2024 به میزان 2 درصد کاهش می یابد. BLS همچنین در سال 2015 گزارش داد که مدیران کشاورزی دستمزد ماهانه سالانه 64،170 دلار را به دست آورده اند.  قابل ذکر است که حقوق و دستمزد می تواند بسته به میزان و موفقیت صید متفاوت باشد، چرا که اکثر ماهی های پرورشی هر ساله محصولی با اندازه های مختلف و کیفیت تولید می شوند.

 

همین حالا در دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA شرکت کنید

 

مزایا و معایب شغل MBA شیلات و صنایع غذایی چیست؟

صنایع غذایی زمینه ای است که امروزه بسیار کاربردی است. صنایع غذایی در چند سال اخیر به سرعت رشد کرده است. ایده های جدید و روش های تهیه، ارائه و توزیع مواد غذایی / نوشیدنی ها در حال توسعه و پیاده سازی هستند. با تمام جذابیت و زیبایی که می تواند این حرفه افراد علاقه مند را به خود جذب کند، این شغل از مزایای و معایب خاص خود برخوردار است که در زیر به بررسی آن می پردازیم. 

 

می تواند جالب باشد: این شغل حالتی روتین و کسل کنند ندارد. هر روز از این شغل دارای چالش ها و موقعیت های مختلف خود است. موضوعات زیادی در زمینه موضوعات مختلف از قبیل مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، کنترل فرایند و کارایی، سیستم های اتوماسیون و تولید، علوم غذایی، ایمنی مواد غذایی و خیلی چیزهای دیگر دخیل هستند. فرصت های شغلی در این رشته می تواند متنوع باشد که شامل توسعه ی محصول، بازاریابی و ارتباطات، مواد غذایی، نحوه ی نگهداری و بسته بندی آنها، اغذیه و سلامت، منابع انسانی، طراحی و تحقیق درباره ی محصول است. گزینه های شغلی بسیار متنوع است. 

 

آینده ی شغلی خوب: MBA صنایع غذایی و شیلات فرصت های شغلی عالی و هیجان انگیز را ارائه می دهد. مثلا، به عنوان بزرگترین بخش تولید در انگلستان، صنایع غذایی همیشه نیاز به یک خط تولید ثابت از کارکنان دارد - نه فقط به این دلیل غذا و تغذیه یکی از نیازهای اصلی انسان است -بلکه به این دلیل که برخی از برندهای معروف در دنیا به این رشته نیاز دارند تا خط تولید را سازماندهی کند. 

 

یادگیری مهارت های جدید: تبدیل شدن به یک مهندس مواد غذایی، شما را قادر می سازد تا طیف وسیعی از مهارت های تخصصی را که شامل حل مسئله، خلاقیت، تفکر منطقی، رویکرد تحلیلی، ارتباط خوب، کار گروهی و رهبری است را بدست آورید. مهارتهایی که به دست می آورید مرتبط با رشته هستند و قابل استفاده در همه صنایع است. بنابراین حتی اگر وارد یک بخش شوید هیچ چیز برای متوقف کار شما در دیگری وجود ندارد.مجموعه مهارت های بدست آمده از این رشته باعث می شود تا کارفرمایان  بسیار به دنبال چنین افرادی باشند. اگر شما هم برخی از این مهارت های لازم را داشته باشید، می توانید یکی از افرادی باشید که کارفرما به دنبال شما باشد. هیچ محدودیتی برای دانش و یادگیری در این زمینه وجود ندارد. این بدین معنی است که فرد دائم در حال یادگیری بسیاری از غذاهای مختلف و ظروف فرهنگی، بسیاری از روش های مختلف / روش های تهیه / ارائه مواد غذایی و نوشیدنی و هم چنین آموزش آنها به دیگران است که این کار منجر به پیشرفت مستمر مهارت ها و تخصص می شود. اگر شما در سطح مدیریت / نظارت باشید، به مانند یک رهبر یک تیم بزرگ را کنترل می کنید که در برخی موارد کارکنان آنها بیش از 1000 نفر هستند، از این رو مهارت های مدیریتی خاص خود را می طلبد. 

 

محیط هیجان انگیز: صنعت غذا به سرعت در حال پیشرفت است و همیشه باید به روز باشید. شما هر روز با تکنولوژی های نوآورانه و به روزی سر و کار خواهید داشت تا محصولاتی را تولید و طراحی که فردا در قفسه های سوپر مارکت قرار خواهند گرفت! از این رو مشغول بودن در این زمینه بسیار هیجان انگیز خواهد بود. 

دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی

 

درآمد خوب: متوسط دستمزد در صنعت غذا و نوشیدنی بیشتر از بخش های دیگر در بخش تولید و صنعت رو به رشد است. به عنوان مثال، حقوق شروع برای مهندسان فارغ التحصیل به طور متوسط 27000 پوند در انگلیس است و با تجربه بیشتر می تواند حقوق بیشتری دریافت کنند. 

 

 

کیفیت یکسان: شرکت های مواد غذایی و نوشیدنی همیشه در حال کار هستند تا کیفیت برابر و بهتری برای محصولات خود ارائه دهند. حدود 65 درصد افراد شاغل در بخش مردان هستند و 35 درصد زنان هستند (آمار NSA 2015)، و اشتغال زنان در طی 5 سال گذشته در حدود 6000 نفر در این بخش افزایش یافته است. 

 

همچنین بخش MBA صنایع غذایی دارای معایبی هست که عبارتند از:

 • این شغل تا حدی غیر قابل پیش بینی است. مهم نیست که تا چه اندازه کار کرده اید و چه مقدار زمان شما و تیم خود برای تولید و ارائه ی یک محصول به بازار زمان صرف کرده اید، گاهی اوقات ممکن است در آخرین لحضات مشکل کوچکی در خط تولید رخ دهد و کل فرایند محصول را مختل کند. 
 • به عنوان مثال، متوجه شدید که مشتری ناراضی، که سفارش وی مرجوع شده است و باید در ازای آن به وی تخفیف یا بازپرداخت محصول مرجوعی را بپردازید، حدس می زنید چه کسی قصد پرداخت آن را دارد؟ این شما به عنوان مدیر MBA صنایع غذایی مسئول پرداخت غرامت به آن مشتری هستید و نه شرکت!

 

به عنوان مدیر کسب و کار شیلات شما با چالش هایی روبرو خواهید شد که هم مزیت به حساب می آیند و هم عیب که به شرح ذیل هستند:

دو مزیت عمده در کار در مدیریت شیلات عبارتند از تعاملات انسانی و فرصت های یادگیری. کار و تصمیمات روزانه در این شغل ملموس است. هر روز با کسی صحبت می کنیم که با شیلات ، ابزار ماهیگیری یا خریداری ماهی یا بازارهای آن در تماس است. به عنوان مثال در مورد بحث فرصت های یادگیری، از این افراد در مورد ظرفیت و توانایی قایق ها و ابزارهای ماهیگیری آنها یاد می گیریم. افرادی که در شیلات مشغول به کار هستند مشاهدات خود را از محیط زیست شامل آبزیان و دمای آب را هم گزارش می کنند. 

منتقدان حوزه شیلات می گویند که علیرغم اهداف خوب پروش آبزیان برای مصرف و افزایش جمعیت آنها، می تواند باعث افزایش جمعیت گونه های مهاجم شده که برای دیگر گونه های دریایی مضر باشد، زیرا آنها مواد غذایی شیلات را در حیات وحش از بین می برند. به عنوان مثال، به دلیل اینکه ماهی لجن خوار تولید مثل سریع تری دارند و با بقیه ی ماهی ها برای غذا بیشتر رقابت می کنند، تهدیدی برای گونه های آبزی آب شیرین به حساب می آیند. مخالفان فعالیت های آبزی پروری استدلال می کنند که این روش در ضایعات بازیافت کمک نمی کند، بلکه باعث ایجاد آن می شود. یک نمونه از کشت ماهی قزل آلا است که در آب های ساحلی دست نخورده انجام می شود. این به آلودگی بدنه های آبی منجر می شود زیرا دفع زباله های ماهی قزل آلا به محیط آبزی منجر می شود. از سوی دیگر نتایج زباله های غرق شده در ته دریا می تواند به گونه هایی که در آنجا زندگی می کنند آسیب برساند.

 

دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی

 

وظایف مدیر کسب وکار شیلات چیست؟

شغل مدیران کسب وکار شیلات  بر مراقبت و پرورش انواع شیلات متمرکز است. اکثر مدیران کسب وکار شیلات در امور ماهیان و شرایط آبزی شیلات که در یک منطقه خاص جهان یافت می شوند، تخصص دارند. در زیر مجموعه ای از وظایف که برای اکثر مدیران شیلات رایج است، ارائه شده است:

 • برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های ارزیابی ذخائر آبزی
 • ایجاد ارتباط با دیگر پرسنل شیلات، محققان، متخصصین و گروه های حامی حفاظت و نظارت بر زیستگاه ها و ذخایر آبزیان
 • تهیه گزارش و سخنرانی برای ذینفعان داخلی و خارجی، سیاست گذاران و طرفین ذی نفغ در تجارت.
 • جمع آوری نمونه ها و انجام تحقیق هم به صورت آزمایشگاهی و هم میدانی
 • اطمینان از اینکه جمع آوری و ضبط اطلاعات دقیق است و از روش های بی خطر مرتبط پیروی می کند. 
 • پیاده سازی استراتژی ها و شرکت در نظارت های مربوطه
 • مشاوره در مورد ارزیابی های سایت و محیط شیلات

 

همین حالا در دوره مدیریت کسب و کار گرایش شیلات و صنایع غذایی MBA شرکت کنید

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

این بسته آموزشی به همراه پکیج MBA موسسه آموزش عالی فن پردازان ارسال می شود.

فصل اول    

 • قلمرو بیوتکنولوژی    
 • قلمرو بیوتکنولوژی مواد غذایی    
 • بیوتکنولوژی چیست؟    
 • تکنولوژی DNA نوترکیب    
 • بیوتکنولوژی میکروبی    
 • بیوتکنولوژی میکروبی سنتی    
 • بیوتکنولوژی میکروبی مدرن    
 • بیوتکنولوژی تشخیصی    
 • نکات مهم    

فصل دوم    

 • موادغذایی و میکرو ارگانیسم ها    
 • مواد غذایی و میکروارگانیسم ها    
 • غلظت یون هیدروژن یا pH    
 • رطوبت مورد نیاز : فعالیت آبی (aw)    
 • پتانسیل اکسیداسیون و احیا (Eh)
 • مواد غذایی برای رشد    
 • مواد ممانعت کننده و ساختمان بیولوژیک    
 • مجموعه  اثرات فاکتورهای موثر بر رشد    
 • عوامل موثر در فساد مواد غذایی    
 • اصول بهداشت مواد غذایی    
 • منابع آلودگی های میکروبی مواد غذایی    
 • راه های فرعی آلودگی مواد غذایی    
 • آلودگی مواد غذایی    
 • منشا آلودگی گوشت و آلودگی اولیه    
 • میکروارگانیسم های بیماری زای قابل انتقال به انسان در گوشت    
 • فعالیت فلور میکروبی مولد فساد فساد و آلودگی ثانویه    
 • دلایل و راه های آلودگی ثانویه    
 • شرایط تکثیر میکروارگانیسم ها در گوشت    
 • روند میکروبی در گوشت    
 • نگهداری از گوشت    
 • آلودگی و نگهداری و فساد سبزیجات و میوه ها    
 • انواع کلی فساد میکروبی میوه و سبزی    
 • نگهداری سبزیجات و پیشگیری از آلودگی    
 • نگهداری از میوه ها و پیشگیری از آلودگی    
 • پیشگیری از آلودگی غلات و محصولات آن    
 • پیشگیری از آلودگی    
 • روش های حذف میکروارگانیسم ها    

فصل سوم    

 • غذا ، تغذیه و صنایع غذایی    
 • غذا، تغذیه و صنایع غذایی    
 • نیازهای انرژی    
 • اجزای مصرف انرژی
 • انرژی مصرفی پایه و در استراحت    
 • گرمازایی ناشی از فعالیت AT    
 • اجزای مواد مغذی    
 • دی و اولیگوساکاریدها    
 • پلی ساکاریدها    
 • فیبر غذایی و فیبر عملکردی    
 • انواع لیپیدها و چربی ها    
 • اسیدهای چرب ترانس    

فصل چهارم    

 • اصول نگهداری مواد غذایی    
 • روش های نگهداری مواد غذایی    
 • اصول نگهداری مواد غذایی    
 • تاخیر در تجزیه میکروبی
 • منحنی رشد کشت میکروبی    
 • کاربرد منحنی رشد در نگهداری مواد غذایی    
 • ضد عفونی کردن مواد غذایی    
 • جدا کردن میکروارگانیسم ها    
 • نگهداری مواد غذایی تازه    
 • سیستم های ایجاد کننده سرما    
 • بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر تغییر یافته    
 • نگهداری غذاها بوسیله حرارت    
 • استریلیزاسیون    
 • استریلیزاسیون تجاری    
 • پاستوریزاسیون    
 • مرگ حرارتی میکروارگانیسم ها    
 • اثر اجزای غذایی بر میکروارگانیسم ها    
 • نگهداری غذاها بوسیله انجماد    
 • انتخاب و آماده کردن غذاها برای انجماد    
 • انجماد مواد غذایی    
 • تغییرات در جریان خروج ازانجماد    
 • نگهداری غذاها بوسیله خشک کردن
 • مزایای مواد غذایی خشک شده    
 • خشک کردن خورشیدی    
 • خشک کردن انجمادی    
 • خشک کردن در جریان دودی کردن    
 • میکروبیولوژی غذاهای خشک شده خاص    
 • اشعه ماورابنفش    
 • لامپ های میکروب کش    
 • فاکتورهای موثر بر تاثیر اشعه    
 • کاربرد در صنایع غذایی    
 • تشعشعات یونیزه    
 • فاکتورهای موثر بر روی تخریب میکروارگانیسم ها توسط اشعه
 • فرآوری مواد غذایی به منظور پرتودهی    
 • پرتوافکنی مواد غذایی
 • تاثیرات در مواد غذایی
 • نگهداری با استفاده از افزودنی ها
 • نگهدارنده ضد میکروبی ایده آل    
 • انواع افزودنی های غذایی    
 • نانوتکنولوژی در صنایع غذایی    
 • نانوتكنولوژي در بخش غذايي    
 • نانوانكپسولاسيون    
 • نانوكامپوزيت ها در بسته بندي مواد غذايي    
 • خصوصيات ممانعت كنندگي نانوكامپوزيت ها    
 • نانو كامپوزيت هاي ضد ميكروبي    
 • توليد محصولات كشاورزي    

فصل پنجم    

 • مدیریت کیفیت در صنایع غذایی و سیستم های HACCP    
 • عوامل موثر در مخاطره سلامت مصرف کننده    
 • ضرورت به کارگیری سیستم HACCP    
 • اصول کلی سیستم HACCP    
 • مراحل اجرایی HACCP
 • مراحل ممیزی یک سیستم HACCP    
 • اصول استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی    
 • ویژگی های مهم ISO 22000    
 • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی    
 • مسئولیت های مدیریت سیستم    
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی ایمنی مواد غذایی    
 • گام های اولیه برای تجزیه و تحلیل خطر (Hazard Analysis)    
 • سیستم ردیابی    
 • ارزیابی نحوه ترخیص    
 • کنترل دستگاه های اندازه گیری و نمایش داده ها    
 • ممیزی داخلی استاندارد ISO 22000    
 • نکات مهم    

فصل ششم    

 • میکرو ارگانیسم    
 • ساختار و نحوه عمل سلول های میکروبی    
 • پروکاریوت ها    
 • انواع پروکاریوت ها    
 • باکتری های گرم منفی    
 • ساختار باکتری های گرم منفی    
 • باکتری گرم مثبت    
 • ویژگی های یوکاریوت ها    
 • قارچ ها    
 • ساختار قارچ ها    
 • دسته بندی قارچ ها براساس چگونگی و محل تولید اسپورهای جنسی    
 • مخمرها و ویژگی آن ها    
 • ویژگی های ساختاری مخمرها    
 • فرآیند ها و فرآورده های صنعتی    
 • چهار روش اصلی در تاثیر گذاری آنتی بیوتیک ها
 • بازدارنده های غشای سلولی    
 • تاثیر بر روی اسیدهای نوکلئیک    
 • بیوتکنولوژی زیست محیطی    
 • روش های تصفیه فاضلاب    
 • تهیه کمپوست    
 • تجزیه زیستی گزنوبیوتیک ها    
 • استخراج بیولوژیکی معدن (حل کردن مواد معدنی)    
 • نکات مهم    

فصل هفتم    

 • شیلات    
 • تاریخچه صنعت شیلات در ایران    
 • آشنایی با شیلات    
 • شاخه های علم شیلات    
 • ارتباط شیلات با علوم پایه    
 • اهمیت شیلات    
 • ‌قانون تأسیس سازمان شیلات ایران    
 • تکثیر و پرورش آبزیان    
 • اکولوژی آب ها    
 • فرآوری محصولات شیلاتی    
 • صید و صیادی    
 • روش های صید    
 • تورهاي احاطه اي يا گردان    
 • وضعیت موجود شیلات
 • تجارت خارجی شیلات و آبزیان    
 • اشتغال زایی در بخش شیلات و آبزیان    
 • مشكلات و موانع بر سرراه شیلات و آبزیان    
 • مشكلات و تنگناهای بخش آبزی پروری    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان