فیلترها
Turkish-Istanbul language
حضوری
Spanish Language
حضوری
Russian language
حضوری
(English language (intensive-termic
حضوری
Preparing for the IELTS exam
حضوری
German language (intensive course)
حضوری
 TOEFL preparation
حضوری
TOLIMO preparation
حضوری
Chinese language(intensive-termic)
حضوری
French language(intensive-termic)
حضوری
It technical language(intensive-termic)
حضوری
Japanese language
حضوری

زبان خارجی

english-language
اگر شما در سازمانتان ، شرکتتان و یا حتی خودتان نیاز به تجربه آموزش زبان انگلیسی در کوتاه مدت را دارید می توانید با شرکت در دوره های زبان انگلیسی درمرکز آموزش مجازی پارس به این هدف دست پیدا کنید.
close

فیلترها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close