شبکه CCNA
دوره شبکه CCNA

دوره های CCNA چیست؟ سیسکو ازبزرگترین شرکت های تولیدکننده‌ تجهیزات شبکه دردنیا معرفی شده است .در این شرکت انواع روترها و سوئیچ‌ها ساخته می شود.  این مدل از مدارک دارای اعتبار بین‌المللی می باشد و انواع مختلفی از مدارک در سطوح گوناگون را در بر میگیرد .CCNA و CCNP دومدل از مدارکی هستند که از طریق این شرکت ارائه می شوند که با توجه به گرایش های  موردنظر می‌توان آنها را گذارند.  تفاوت ها ی مهم مدارک CCNP با مدارک CCNA در این  مورد است که اين اشخاص بعد از ب...

توضیحات بیشتر...
مشاهده توضیحات کامل...

توضیحات

دوره های CCNA چیست؟
سیسکو ازبزرگترین شرکت های تولیدکننده‌ تجهیزات شبکه دردنیا معرفی شده است .در این شرکت انواع روترها و سوئیچ‌ها ساخته می شود.  این مدل از مدارک دارای اعتبار بین‌المللی می باشد و انواع مختلفی از مدارک در سطوح گوناگون را در بر میگیرد .CCNA و CCNP دومدل از مدارکی هستند که از طریق این شرکت ارائه می شوند که با توجه به گرایش های  موردنظر می‌توان آنها را گذارند.  تفاوت ها ی مهم مدارک CCNP با مدارک CCNA در این  مورد است که اين اشخاص بعد از به اتمام رساندن دوره‌های CCNP می توانند شبکه‌بندی میان گره هایبسیاری را انجام دهند. اکثرا تعداد این گره‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متغییر می باشد. ونسبت به پروتکل‌های بیشتری همانند پروتکل‌های PPP, PSTN, ddr،frame realy, ip, igrp, ipx, apple talk, vlsm,  bgp, 802.10, ospf, igrp آشنایی پیدا می‌کنند.
از تفاوت‌های دوره CCNP و CCNA می‌توان این موضوع  اصلی را بیان کرد که برای شرکت در دوره‌های CCNP و اخذ مدرک CCNP باید دوره‌های CCNA را گذرانداخذ گواهینامه CCNA به کارفرما این اطمینان را می‌دهد که افراد دارای توانایی و اطلاعات اولیه نصب ، راه‌اندازی و پیکربندی شبکه، انواع روترها و انواع سوئیچ‌ها و همچنین پیکربندی و پیاده‌سازی کن و ارتباط راه‌ دور WAN در سطوح مختلف را  میسر کند. و افرادی که دارای مدرک  CCNAهستند می توانند به  شناخت  و عیب‌یابی و رفع مشکلات شبکه‌ها را نیز هستند.
CCNP مدرک رده 2 شرکت سیسکو است و همانطور که بیان شد برای گذراندن دوره‌های آموزش CCNP لازم به گذراندن دوره‌های CCNA می‌باشد. این دوره‌ها در جهت حرفه‌ای‌تر  و تخصصی‌ شدن مهارت ها و دانش افراد دارای مدرک CCNA در سطوح مختلف بیان شده است.با مدنظر قرار دادن به موارد بیان شده قابل ذکر  است که سطح آزمون‌های مدرک CCNP خیلی سخت تر و مباحث به مراتب وسیع تر است. افراد دارای مدرک CCNP به جز توانایی انجام وظایف زیرمجموعه CCNA می‌تواند به انجام تخصص‌‌های حرفه‌ای در ابعادی وسیع‌تر مربوط به این شاخه نیز بپردازد.تصمیم‌گیری برای انتخاب میان مدرک CCNA و مدرک CCNP در صورتی ممکن است که هدف و نیاز تخصصی فرد مشخص باشد.در نگاهی کلی می‌توان شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو سطح از مدرک را به صورت زیر ذکر کرد
  CCNA و CCNP هر دو از مدارک  شرکت سیسکو برای  آموزش شبکه و توانایی کار با تجهیزات آن هستند.  برای اخذ  مدارک CCNP نیاز به طی کردن دوره و گرفتن مدرک CCNA می باشد.
•   افراد  متخصص در CCNA می توانند با  روترها و سوئیچ‌ها کار کنند. اما  افراد متخصص در CCNP علاوه بر این توانایی  کار با سوئیچ‌‌ها و روتر‌ها را در سطح های مختلف و کلان سازمانی دارند.

مدلی که موسسه ISO  این طرح بهعنوان یک استاندارد جهانی در ارتباطات شبکه ای  یک مدل7 لایه ای می باشد. هر کدام از لایه ها دارای وظایف خاص خود  را می باشند و هر کدام از آنها در ارتباط  با همدیگر ، می توانند تاثیرگذار می باشند . این هفت لایه شامل موارد :
Application • 
Presentation •
 Session •
 Transport •
 Network •
 Data Link • 
Physical •

بسته بندی کردن داده ها در هر لایه 
 با لایه ها آشنا شدید اطلاعاتی که سه لایه بالاتر را سپری می کند با عنوان لایه داده  Data User به لایه بعد یعنی لایه چهارم انتقال داده می شود . درلایه چهارم اطلاعات دریافتی داخل بسته هایی  به نام سگمنت بسته بندی می شود . در این لایه هر کدام از بسته ها یک سری اطلاعات تکميلی و کنترلی در غالب TCP Header و یا UDP Header خواهند داشت . بعد از اینکه بسته های سگمنت تحویل لایه سوم یعنی Network Layer داده شدند بسته بندی جدیدی در مورد آنها صورت می گيرد . فرض کنيد آدرس دهی در این لایه براساس پروتکل IP باشد. بنابراین بعد از اضافه شدن IP Header به بسته های دریافتی تحویل لایه پایين تر یعنی لایه Data Link داده می شود . به هر کدام از بسته ها در لایه Packet ، Network گفته می شود . 

درلایه دوم یا Data Link Layer با اضافه شدن LLC Header و Mac Header به آن بسته بندی جدیدی به نام Frame داریم و در نهایت فریم ها به شکل بيتهای ٠ و ١ شک گرفته اند وبرای انتقال روی بستر ارتباطی به سيگنالهای الکتریکی و یا موج نوری تبدیل می شوند  .ارتباطات شبکه ای بر اساس یک ساختار قانونی و ساختار کلی می باشد که با رعایـت کـردن  این الگو ارتباطات شبکه ای بين دو سخت افزار از دو شرکت سازنده مختلف میسر باشد . بنـابراین براسـاس ایـن استانداردها هر لایه دارای مشخصات تعیین شده و مکانيزم کـاری مخصوص بـه خـود مـی باشـد و هـر لایـه عـلاوه بـر اینکـه دارای وظـایف مشخصی می باشد و جدا  از لایه های قبلی  و یا بعدی خود  نخواهد بود . اطلاعات بعـد از دریافـت از لایـه هـای بـالاتر و پـس از اعمـال بـسته بنـدی تحویـل لایـه پایین تر شـده و درآخر تحویل پایین ترین لایه برای انتقال داده می شود .


Address IP
ولی سـوالی کـه اینجا بیان  می شود این می باشد،  روترها به چه شکلی می توانند با هم در ارتباط باشند؟ 
به چه طریقی یک روتر به واسطه یک شبکه و با استفاده از سرویس telnet و بـدون اسـتفاده از پـورت console در ارتباط بوده و آن را تنظيم کرد؟ و یا به جز  فراهم ساختن بستر ارتباطی مناسب چه موارد دیگری در ارتبـاط بـين روترهـا نقـش خواهـد داشت . تنها پاسخی که برای همه  این سوالات است و آن گزینه ایی به نام آدرس ، که به واسطه آن  آن روترهـا  با یکدیگیر ارتباط برقرار می کنند و یکدیگر راشناسایی میکنند. این آدرس یکتا می باشد  و قابلیت دسترسی به تمام عناصـر شـبکه را فراهم میسازد . این آدرس منحصر به فرد در شـبکه هـای گوناگون متفـاوت مـی باشـد ، بـه طـور مثـال در شـبکه TCP/IP ، این آدرس برپایه پروتکل IP و یا پروتکل IPX خواهد بود.پس در یک شبکه تمام اعضاو عناصر شبکه آدرسهای متفاوت و منحصر به فرد  خود را دارند. زمانی که در مورد  منحصربه فرد بودن آدرسها صحبت پیش می آید ، سریعا موضوع بررسی و نظارت اهميـت ویژه ایی پيـدا مـی کنـد . امروزه در دنيا یک مرکز کارشناسی در ارتباط با این موضوع می باشد. در واقع Internet Corporation Assigned Name and Number ICANN) وظيفه مدیریت بر نام ها ، IPآدرس ها و پروتکل ها را نیز دارد.
در یک IP Address بخش  اول از سمت چپ مهم تـرین نقـش را در تشخیص نـوع کـلاس ایفا مـی کنـد و مقـادیر مختلفی که این بخش به خود می گيرد می تواند به دسته بندی های مختلفی منجر شود. 
به طور  کلی استاندارد ۴ نوع وجود دارد که به شکل فعال از آن استفاده مـی شـود . ایـن گروه  بنـدی بـه شرح موارد زیرمی باشد:
  Class A .1
2 .Class B 
3 .ClassC 
4.Class D 


با توجه به قابلیت های ویژه  CCNA و دامنه وسیع کاربرد آن، در این میان موسسه آموزش عالی فن پردازان یکی از معتبرترین مراکزی است که باارائه بسته های آموزشی CCNA علاقه مندان را در راستای رسیدن به اهدافشان یاری می نماید . علاقه مندان واجد شرایط می توانند با گذراندن  این دوره آموزشی و کسب دانش و مهارت مورد نیاز علاوه بر اخذ مدرک  CCNA  با  مهر و تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از مزایای این دوره نیز بهره مند شوند .
 

ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

 • فصل اول    
 • OSI and TCP/IP Model   
 • بخش اول:OSI Layer and TCP/IP Layer    
 • بسته بندی کردن داده ها در هر لایه    
 • مدل چهار لایه ای TCP/IP  
 • مدل چهار لایه ای TCP/IP   
 • خلاصه    
 • فصل دوم    
 • راه اندازی و پیکربندی Cisco IOS    
 • بخش اول :معرفی و آشنایی با Cisco IOS    
 • IOS  
 • مروری بر نحوه راه اندازی سخت افزارهای سیسکو    
 • راه های دسترسی به تجهیزات سیسکو   
 • CLI   
 • خلاصه   
 • بخش دوم : آشنایی با Router    
 • راه اندازی اولیه روتر    
 • Set up Mode و تنظیمات اولیه روتر    
 • استفاده از کلیدهای میانبر در CLI    
 • بررسی حافظه های RAM و NVRAM    
 • بخش سوم : معرفی پروتکل IP و تنظیم آن روی Cisco Router    
 • CLI و Mode های مختلف    
 • AUX Password   
 • Console password    
 • تنظیمات اضافی پورت Console    
 • Interface Mode و تنظیم آن    
 • Serial Interface  و تنظیم آن    
 • فعال و غیرفعال کردن یک اینترفیس    
 • IP Address   
 • ساختار IP Address    
 • کلاسهای مختلف IP    40
 • Host Address    
 • Subnet mask   
 • محاسبه رنج IP Address های یک شبکه به کمک IP Address    
 • بخش چهارم:  مدیریت و منابع سخت افزاریCISCO Device    
 • مراحل بوت شدن روتر   
 • اجزای داخلی یک روتر    
 • توابع ROM  :    
 • Router Startup    
 • بارگذاری IOS در حافظه RAM   
 • فرمان Show Flash    
 • خلاصه    
 • فصل سوم    
 • مسیریابی براساس Cisco Routers   
 • بخش اول : مروری بر مسیریابی    
 • مسیریابی چیست ؟  
 • معرفی    Dynamic Routing  و Static Routing    
 • معرفی روش مسیریابی Static    
 • تنظیم Static Route    
 • Default Route    
 • بررسی نحوه عملکرد static Route    
 • معرفی EGP ، IGP ، AS    
 • Administrative Distance  
 • فصل چهارم 
 • بخش اول:معرفی و آشنایی با CISCO Switch    
 • بررسی عملکرد سوئیچ در مرحله POST    
 • پیکربندی سوئیچ 2950   
 • بررسی وضعیت پورتهای یک سوئیچ    
 • بخش دوم:بررسی و عملکردسوئیچ های لایه 2    
 • وظایف سوئیچ های لایه ٢   
 • فیلتر شدن فریم ها   
 • نحوه انتقال فریم ها توسط سوئیچ 
 • Cut-Through   
 • Loop و نحوه رخ دادن و مهار آن  
 • بخش سوم:معرفی پروتکل STP و نقش آن در جلوگیری از LOOP   
 • بررسی پروتکل STP    
 • بخش چهارم:Virtual link و نقش آن در مدیریت ترافیک   
 • مفهوم VLAN   
 • عضویت در VLAN به روش Dynamic VLAN  
 • قراردادن منطقی پورتها در VLAN مورد نظر  
 • بخش پنجم: Trunk و نقش آن در هدایت ترافیک تفکیک شده شبکه   
 • Trunk و نقش آن در انتقال ترافیک VLAN ها    
 • Tag زدن به هر فریم جهت انتقال در Trunk   
 • 802.1 Q به عنوان یک استاندارد لایه دوم   
 • Native VLAN   
 • بخش ششم VTP و نقش آن در مدیریت شبکه Switching   
 • ویژگی های پروتکل VTP    
 • Mode های مختلف پروتکل VTP    
 • VTP Pruning  
 • تنظیم پروتکل VTP روی یک سوئیچ   
 • تنظیم : VTP Server   
 • تنظیم VTP Client   
 • بررسی عملکرد VTP روی یک سوئیچ   
 • فصل پنجم  
 • NAT    
 • (Network Address Translation) NAT   
 • معرفی مفاهیم اولیه NAT و انواع آن    
 • و نحوه پیکربندی آن    195
 • Dynamic NAT With Overload    
 • پیکربندی: Dynamic NAT With Overload    
 • راه اندازی Dynamic NAT with Overload در یک مثال   
 • نحوه پاک کردن رکوردهای موجود در NAT Table    
 • دلایل عدم رکورد در NAT Table   
 • فصل ششم    
 • WAN Connection  
 • بخش اول : برقراری یک ارتباط Point-to-Point ازطریق اینترفیس Serial    
 • بررسی شبکه WAN    
 • انواع ارتباطات  
 • اینترفیس Serial    
 • بررسی پروتکلهای WAN در لایه دوم    
 • بخش دوم:  HDLC و PPP   
 • پروتکل HDLC و بررسی فریم آن    
 • پیکربندی پروتکل HDLC    
 • مروری بر پروتکل PPP    
 • اجزای پروتکل لایه ای PPP    
 • گزینه های زیرلایه LCP از پروتکل PPP    
 • برقراری یک PPP Session بین دو نقطه  
 • پروتکل های تأیید اعتبار در PPP   
 • پروتکل های تأیید اعتبار در PPP   
 • نحوه تنظیم پروتکل PPP    
 • مثالی از تنظیم :CHAP    
 • بخش سوم:  Frame Relay   
 • مروری بر Frame Relay    
 • اصطلاحات شبکه  Frame Relay   
 • سیگنالهای مورد استفاده از Frame Relay    
 • نحوه برقراری یک ارتباط لایه دوم توسط Frame Relay   
 • هدایت فریم ها در شبکه Frame Relay به کمک DLCI   
 • بخش چهارم : پیکربندی و مانیتورینگ Frame Relay   
 • تنظیمات اولیه پروتکل Frame Relay    
 • تنظیم اینترفیس منطقی (Subinterface)  
 • پیکربندی اینترفیس منطقی در حالت Point-to-point    
 • پیکربندی اینترفیس منطقی در حالت Multipoint   
 • بررسی فرمان Show interface    
 • بررسی فرمان Show frame-relay pvc   
 • مطالعه آزاد    
 • 3G   
 • آشنایی با VPN    
 • SSH  
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان