فیلترها
Quality management in health products
حضوری
Jewelry Marketing Management
حضوری
Organizational Leadership Management (Coaching)
حضوری
Management of educational centers
حضوری
(Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
حضوری
Financial and accounting management
حضوری
MBA in Network Marketing
حضوری
  DBA in Sales Marketing Management
حضوری
Strategic Management DBA
حضوری
Administrative affairs Management
حضوری
risk management
حضوری
Production Management
حضوری
project management PMBOK
حضوری
Sales Management of Online insurance services
حضوری
DBA
حضوری فشرده

مدیریت

management

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.فن پردازان جهت افزایش دانش عموم افراد و مدیران اقدام به برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت کرده است.

close

فیلترها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close