فیلترها

مدیریت کسب و کار

management

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.فن پردازان جهت افزایش دانش عموم افراد و مدیران اقدام به برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت کرده است.

close

فیلترها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close