اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آدرس دفتر اصفهان ، خیابان فرایبورگ ، نبش کوچه چهاردهم ، موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان ایمیل مرکز : [email protected]
ساعات کار مرکز ۹ الی ۱۹ کد پستی 8168653573-4 تلفن های مرکز 03195022535 | 03195022636 سامانه پیام کوتاه 30006016
رسیدگی به شکایات فن پردازان

09036890357

رسیدگی به شکایات 09199722525 شماره فکس : 02143855781
مشاوران مرکز
خانم بیدکانی 09135900477 خانم مردانی 09197800188 خانم مستاجران 09190325858 خانم یزدانی 09190759300
خانم نوربخش 09190763002 خانم فرشید 09190226100 خانم پیمانی 09190754900 خانم مختاری 09195399002
خانم اسماعیلی 09199661066 خانم جامعی 09198717006 خانم فیروزی 09197410666 خانم فتاحی 09195757100
خانم باطنی 09195399001 خانم کیانپور 09195757200 آقای کیانی 09190265004 خانم وفایی 09190645333
خانم نصرالهی 09190893200 خانم عباسی 09190861007 آقای ادیم 09130195116 خانم ضیایی 09199798585
خانم واعظی 09190376555 خانم فرهادیه 09196988650 خانم ترابی 09199315100 آقای نوروزی 09190894300
خانم گلچین 09194084006 خانم موسوی 09190635777 آقای لطفی 09196811518 خانم کمالی 09197786009
خانم حیدری 09190844600 خانم شهریاری 09101818272 خانم زینلی 09190171090 خانم قاضی عسگر 09199986633
آقای انوری 09199321500 آقای فروزنده 09190896300 خانم بیات 09190845100    

 

نظرات و دیدگاه ها