اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آدرس دفتر اصفهان ، خیابان فرایبورگ ، نبش کوچه چهاردهم ، موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان ایمیل مرکز : info@fanpardazan.com
ساعات کار مرکز ۹ الی ۱۹ کد پستی 8168653573-4 تلفن های مرکز   03191009001 سامانه پیام کوتاه 30006016

واحد رسیدگی به امور مشتریان

(امور رسیدگی به طرح فراگیر پیام نور)

09933212388

09190382666

رسیدگی به شکایات

09190382666

09199722525

شماره فکس : 02143855781
مشاوران مرکز
خانم فرشید 09190226100 خانم فتاحی 09195757100 خانم مقدم 09198002180    
خانم مستاجران 09190325858 خانم مختاری 09195399002 خانم حق پرست 09199315003    
خانم بیدکانی 09135900477 خانم پیمانی 09190754900 خانم حیدری 09190844600    
خانم یزدانی 09190759300 خانم گلچین 09194084006 آقای لطفی 09196811518    
خانم باطنی 09195399001 خانم بیات 09190845100 خانم یعقوبی 09197816800    
خانم شهریاری 09101818272 خانم عباسی 09190861007 آقای توکلی 09190863400    
خانم اسماعیلی 09199661066 خانم فرهادیه 09196988650 خانم خلیلی 09196811517    
خانم کیانپور 09195757200 خانم قاضی عسگر 09199986633 خانم ترابی 09199315100    
خانم مردانی 09197800188 خانم شکری 09190226200 خانم یعقوبی 09197816800    
خانم ضیایی 09199798585 آقای نوروزی 09190894300 آقای لایقی 09196814854    
خانم قاری 09190395696 داوودی 09199327001 خانم حق پرست 09199315003    

 

نظرات و دیدگاه ها