اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آدرس دفتر اصفهان ، خیابان فرایبورگ ، نبش کوچه چهاردهم ، موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان ایمیل مرکز : info@fanpardazan.com
ساعات کار مرکز ۹ الی ۱۹ کد پستی 8168653573-4 تلفن های مرکز   03195022636 سامانه پیام کوتاه 30006016

واحد رسیدگی به امور مشتریان

(امور رسیدگی به طرح فراگیر پیام نور)

09933212388

09190382666

رسیدگی به شکایات 09199722525 شماره فکس : 02143855781
مشاوران مرکز
خانم بیدکانی 09135900477 خانم مردانی 09197800188 خانم مستاجران 09190325858 خانم یزدانی 09190759300
خانم خلیلی 09196811517 خانم فرشید 09190226100 خانم پیمانی 09190754900 خانم مختاری 09195399002
خانم اسماعیلی 09199661066 خانم جامعی 09198717006 خانم فیروزی 09197410666 خانم فتاحی 09195757100
خانم باطنی 09195399001 خانم کیانپور 09195757200 آقای کیانی 09190265004 خانم کمالی 09197786009
خانم نصرالهی 09190893200 خانم عباسی 09190861007 آقای ادیم 09130195116 خانم ضیایی 09199798585
خانم واعظی 09190376555 خانم فرهادیه 09196988650 خانم ترابی 09199315100 آقای نوروزی 09190894300
خانم گلچین 09194084006 خانم موسوی 09190635777 آقای لطفی 09196811518 خانم یعقوبی 09197816800
خانم حیدری 09190844600 خانم شهریاری 09101818272 خانم قاضی عسگر 09199986633 آقای شکرچی 09199321009
آقای انوری 09199321500 آقای فروزنده 09190896300 خانم بیات 09190845100 آقای توکلی 09190863400
خانم داوودی 09199327001 آقای صالحی 09190899800 خانم حیدری 09190844600 خانم نصرالهی 09190893200
خانم مقدم 09198002180 خانم جوادی 09190345353 خانم نجاری 09197127400    

 

نظرات و دیدگاه ها