شماره حسابها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان “

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

visa

شماره کارت : 

۴۱۷۴-۲۵۶۴-۲۵۴۷-۷۹۴۰

 

بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون
شماره حساب:
141411151374851
شماره کارت :
5029-0870-0118-9870
شماره شبا :
IR09 0220141401115137485001
صاحب حساب :
آموزش عالی آزاد فن پردازان پارسی نهاد اوژن

نظرات و دیدگاه ها