شماره حسابها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان “

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

 

 

بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون
شماره حساب:
1414.211.5137485.1
شماره کارت :
5029-0870-0130-7845
شماره شبا :
IR170220141402115137485001
صاحب حساب :
آموزش عالی آزاد فن پردازان پارسی نهاد اوژن
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close