مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانیMBA

دوره MBA مراکز درمانی


 مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی MBA امروزه  با توجه به اینکه سازمانها  با محیط رقابت جهانی روبرو هستند، نیازمند تغییرات اساسی و خلاقیت در کار می باشند . رقابت جهانی باعث شده که سازمانها راه و روش ثابت گذشته خود را کنار گذاشته و روشی جدید را در پیش بگیرند و  سعی در ایجاد تغییراتی اساسی در سازمان  داشته باشند. سازمان ها باید  با توجه به اتفاقاتی که در طول زمان می افتد و بررسی روند کاری بتوانند به روشی موفق خود را با اوضاع و احوال متغیر وفق بدهند.در این می...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

 مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی MBA
امروزه  با توجه به اینکه سازمانها  با محیط رقابت جهانی روبرو هستند، نیازمند تغییرات اساسی و خلاقیت در کار می باشند . رقابت جهانی باعث شده که سازمانها راه و روش ثابت گذشته خود را کنار گذاشته و روشی جدید را در پیش بگیرند و  سعی در ایجاد تغییراتی اساسی در سازمان  داشته باشند. سازمان ها باید  با توجه به اتفاقاتی که در طول زمان می افتد و بررسی روند کاری بتوانند به روشی موفق خود را با اوضاع و احوال متغیر وفق بدهند.در این میان افرادی مانند مدیر و رئیس که موفقیت و شکست یک سازمان بر عهده آنهاست دارای سه مسئولیت اساسی هستند:
1-فراهم کردن بستر و محیط متناسب برای تغییر
2-ایجاد تعهد و بوجود آوردن حس مالکیت 
3-فراهم کردن برابری بین ثبات و تغییر و نوآوری 
آنچه باعث توانمند سازی و قدرتمند شدن افراد برای مشاغل پر مسئولیت بیمارستان می گردد مدیریت اجرایی بیمارستان است با توجه به پیشرفت روز افزون علم نیاز به پیشرفت  دانش مدیریتی مدیران بیمارستان ها احساس می شود. بیشتر مدیران بیمارستان ها پزشکان متخصصی می باشند که دارای علم مدیریتی و اقتصادی نمی باشند و به همین دلیل بیشتر بیمارستانها ی کشور مشکل دارند و به همین جهت باید از متخصصانی با دانش مدیریت امور بهداشتی در بیمارستان استفاده گردد.بدین جهت آموزش مدیریت به روسای بیمارستانها و کسانی که وظایف اجرایی دارند از وظایف وزارت بهداشت است که بدین منظور رشته mba مدیریت بیمارستان و مراکز درمانی ایجاد شده است.


رهبری راهبردی  در بیمارستان
رهبری راهبردی یا استراتژیک  مجموعه عملیاتی است که  بر موفقیت  رهبران اثر می گذارد.این رهبری با توجه به همه تفاوتهای شخصیتی و فرهنگ های متفاوت محقق می گردد.طرح ها و برنامه هایی که رهبران ایجاد می کنند باید به گونه ای باشد که مورد قبول ذینفعان سازمان بوده و قابل اعمال باشد .هدف از استراتژی ایجاد ارتباط میان راه و روش و هدف ها و انتخاب برتر ین روش برای رسیدن به اهداف می باشد.مهارتهایی که در سطح استراتژیک برای رهبری نیاز است بسیار پیچیده و مبهم تر از مهارتها در سطح فنی و عملیاتی است که موذد استفاده می باشد.
رهبران به سه نوع مهارت نیاز مند می باشند:
1- مهارتهای مفهومی: 
2-مهارتهای تکنیکی: 
3-مهارتهای بین فردی: 
در مجموع رهبری استراتژیک به معنی توانمندی یک رهبر دارای خبرگی و تجربه که دارای آگاهی برای فراهم کردن و اجرای طرح ها و تصمیمات اثر بخش در محیطی متغیر ، نامشخص و گنگ است.

محیط استراتژیک رهبری درمراکز درمانی
از خصیصه های مهم رهبری استراتژیک گرفتن تصمیم برطبق تغییرات  مداوم محیط استراتژیک خارجی و داخلی سازمانو وضعیت تاثیر آن بر افراد یک سازمان است.با  توجه به اینکه اجزای محیط استراتژیک کامل کننده یکدیگر و مخالف هم هستند ولی رهبران در زمان تصمیم گیری استراتژیک نمی توان  اجزای آن را بصورتی جدا فرض کرد.

مدير موفق‌ بيمارستان‌ ومراکز درمانی
با توجه به پیشرفت  روز افزون علو و فناوری و تغییر در رفتار های انسانی و توقعات آنها تغییرات قابل توجهی در مسولیت ها و نقش های  روسای بیمارستان به و جود امده است .مدیر بیمارستان بعنوان مهمترین فرد در سازمان  اصلی ترین نقش را در حل مسائل و مشکلات ایفا می کند:
عمده ترین نقش های یک مدیر موفق در بیمارستان شامل :
1-  توانایی در برنامه ریزی و پیش بینی آینده 
2-  داشتن توان در قبول نظریه های جدید و عرضه کردن  نظریه 
3- توانایی پذیرش  خطرات برای رسیدن به نظریه جدید : برای ایجاد تغییرات از خطرات آن نترسید و ریسک کنید.
4-  توانایی ایجاد همکاری و سازماندهی در سازمان
5-  داشتن مهارت تجزیه و بررسی اطلاعات دریافت شده برای جلوگیری از هدر رفتن وقت 
6- ایجاد عدالت در روابط اجتماعی و برقراری برابری در روابط 
7- داشتن اطلاعات کلی ، پختگی و مهارت کافی 
8- داشتن توانایی در دادن اختیار به دیگران 
9-  استفاده صحیح از وقت و جلوگیری از هدر رفتن وقت 
10-  بوجود آوردن انگیزه در افراد سازمان و ایجاد اشتیاق در آنها 
11-  توانمندی در نظارت و ارزیابی بموقع کارکنان 
  نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه با توجه به اینکه تفاوت کشور های توسعه یافته  و جهان سوم بیشتر در میزان کاربرد اطلاعات و سازماندهی است و با عنایت بر اینکه یکی از نیازهای مهم جامعه توجه به تغییرات در امور پزشکی و سلامتی انسانها  می باشد، بر تمامی اساتید و مدیران پزشکی و اطلاعات بهداشت امری واجب است که نرم افزار های موجود در کل دنیا را در ارتباط با مدارک پزشکی  و بهداشت ارزیابی نموده و نرم افزاری مناسب با توجه به نیاز جامعه  فراهم کرده  و  در تولید مدارک پزشکی سعی لازمه را انجام دهند.
مدارک پزشکی علاوه بر بیمار ،برای مدیریت بیمارستان بسیار حائز اهمیت است و باید از آن به مدت طولانی نگهداری شود. علاوه بر این از اطلاعات و مدارک پزشکی مدیران و مراقبت کنندگان بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی  برای درمان بیمار استفاده می کنند. .مدارک و اطلاعات پزشکی امری است که برای همه سود بخش است و از جمله مواردی که میتوان نام برد استفاده  از آن در تحقیق و بررسی درمان و گرد آوری اطلاعات درمان میتوان نام برد.این اطلاعات میتواند در مشخص کردن آما ری شاخصه های سلامت جامعه  بکار برده شود. 

بهداشت محیط مراکز درمانی
فعالیت هایی که موجب عافیت موقعیت و وضعیت صحت و سلامت محیط بیمارستان برای جلوگیری از اشاعه و پراکندگی بیماری  و عوامل آن میشود  تعریفی از بهداشت محیط بیمارستان است. این کار با کنترل مواردی از قبیل نور ، رطوبت ، مواد غذایی و غیره توط کارشناسان مربوطه در بیمارستان انجام می گیرد. با توجه به این موارد و اصول بهداشتی در بیمارستانها میتوانیم سلامت جسمی و روانی را ایجاد کرده و تمرکز عوامل بیماری زا را کنترل کنیم .

چالش‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ مراکز درمانی

امروزه با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی  ما میتوانیم از منابع فراوان این علوم در حل مسائل و مشکلات خود استفاده کنیم ، ولی در عین حال  این موارد خود بوجود آورنده مسائل و چالش هایی هستند که امروزه شاهد آن هستیم. 
چالش های مدیریتی نیز بعنوان یک دسته مسائل فنی و انسانی دچار تغییر شده است.

چالش اقتصاد
افزایش بیش از حد هزینه بیمارستان  نیاز به توجه مدیران مالی بیمارستان در میزان عملکرد و کارایی بیمارستان دارد. 
عدم عملکرد و کارایی یک بیمارستان می تواند از دلایل زیر ناشی باشد:
1-استفاده نادرست از معالجه تاثیرگذار
2-استفاده از معالجه غیر صحیح 
3- استعمال نادرست از وسایل بهداشتی درمانی 
4-مدت زمان غیر صحیح بیماران در مراکز بهداشتی 


چالش تكنولوژي‌
پیشرفت چشمگیر تکنولوژی  باعث بهبود کارایی بیمارستانها گردیده است به همین  جهت  بیمارستان ها توجه ویژه ای به تکنولوژی دارند که چند مورد آن را میتوان نام برد:
1- چیزی که علم پزشکی را به عمل مبدل می کند  تكنولوژي‌ است‌  و تکنولوژی پشتیبان و حمایت کننده علم پزشکی است.
2-  استفاده‌ مناسب از تكنولوژي‌   باعث دقت در کار و بالارفتن سرعت کار و جلوگیری از خطا می گردد.
3- تكنولوژي‌ باعث سادگی و راحتی  آموزش‌ پزشكي‌ می شود. 
4-  کم کردن ‌ هزينه‌هاي‌ بيمارستاني‌ بوسیله تکنولوژی امکانپذیر است.

مديريت ريسك و ايمني بيمار:

یکی از پر خطرترین کارهای دنیا ارائه دادن خدمات درمانی و سلامت است و باید برخوردی قاعده مند  با خطاها  نمود چرا که تا هنگامی که خطاها اصلاح نشده و سیستم اصلاح نگردد ، خطاها باز توسط اشخاص تکرار می شود.
باید از راه و شیوه ای هدفمند  و پیداکردن  روشی برای جلوگیری از بوجود آمدن خطاها  و خطرات آن ایجاد گردد.

گام هایی برای مديريت خطاهاي پزشكي

-فرهنگ سازی و ایجاد عواملی مشوق توسط سازمان  براي ایجاد مشاركت بین همه كاركنان و متخصصان برای شناختن خطاها  و مديريت آنها 
-  ارزیابی و بررسی آسیب ها و خطاها و ایجاد فرایندی برای حل مشکلات در مدتی مشخص و تعیین شده 
- اندازه گیری مقدار تاثیر راه حل ها بر کاستن خطاها و مواردی از این قبیل.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول

 • آشنایی با محیط بیمارستان و بهداشت آن
 • معرفی بخش های بستری بیمارستان
 • بخش اورژانس
 • بخش اعصاب وروان مردان
 • بخش نوروتیک و دوگانه
 • بخش اعصاب وروان زنان
 • کاردرمانی
 • درمانگاههای تخصصی
 • نورو فید بک
 • مرکز سلامت روان جامعه نگر ( CMHC )
 • بهداشت محیط بیمارستان
 • اصول پاکسازی و ضدعفونی در بیمارستان
 • طبقه بندی وسایل از نظر احتمال انتقال آلودگی
 • High Level : ضدعفونی سطح بالا
 • Intermediate Level :ضدعفونی سطح متوسط
 • پاکسازی تجهیزات پزشکی
 • اهمیت پاکسازی قبل از استریلیزاسیون
 • ویژگی های لازم برای یک ماده شیمیایی گندزدای مناسب
 • نکات مورد توجه در زمان ضدعفونی وسایل
 • اهمیت پاکسازی سریع وسایل بعد از استفاده
 • روش های پاکسازی ابزار
 • وسایل محافظت شخصی به هنگام انجام عملیات پاکسازی ابزار
 • عوامل موثر در فعالیت ضدمیکروبی محلول های ضدعفونی کننده
 • دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی دستگاه ساکشن
 • دستورالعمل شستشو و نگهداری ونتیلاتور
 • دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی ترمومتر
 • دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی لارنگوسکوپ
 • دستورالعمل شستشو و نگهداری فلومتر اکسیژن
 • دستورالعمل شستشو و ضدعفونی دستگاه انکوباتور
 • نحوه ضدعفونی لوله های خرطومی
 • دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار ( یورین باتل )
 • شرح وظایف کمک بهیاران بخش
 • شرح وظایف منشی بخش
 • شرح وظایف خدمات بخش

فصل دوم 

 • آشنایی با مدیریت بیمارستان
 • تمایز مدیریت و رهبری
 • رهبری استراتژیک در بیمارستان
 • محیط استراتژیک رهبری در بیمارستان ها
 • نقش رهبران استراتژیک در سازمان
 • مدیریت موثر و پویای اطلاعات بهداشتی ارائه شده به بیمار.
 • مدارك پزشكی در نظام اطلاع رسانی بهداشتی
 • سیر تاریخی مدیریت اطلاعات بهداشتی
 • حركت به سوی آینده
 • تعاریف مدیریت اطلاعات بهداشت
 • سیستم اطلاعات بهداشتی (HIS (Health Information Management
 • سیستم اطلاعات مدیریت بهداشت (Health Management Information System)
 • مدارك پزشكی یا”سیستم اطلاعات بهداشتی درمانی“
 • نقش تكنسین اطلاعات بهداشت
 • سیستم اطلاعات بهداشتی
 • مدیریت اسناد واصول مستندسازی پرونده های پزشكی
 • اصول مستند سازی و تشخیص نویسی
 • فن آوری اطلاعات بهداشت
 • وضعیت شغلی رشته مدیریت اطلاعات بهداشت
 • شاغلین مدیریت اطلاعات بهداشتی
 • چالش‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ بيمارستان‌
 • بيماري‌هاي‌ پزشك‌ زا
 • مقايسه‌ كار مدير بيمارستان‌ و پزشك
 • مدير موفق‌ بيمارستان‌

فصل سوم

 • شاخص هاي ارزيابي سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی
 • سیستم اطلاعات مدیریت منابع
 • پرونده الکترونيکی پزشکي
 • پرونده الکترونيکی پرستاري
 • سيستم اطلاعات مديريت تخت
 • سیستم تغذیه بیمارستان
 • سيستم اطلاعات پرسنلي و زمان بندي
 • سيستم‌های تصمیم‌یاری
 • سرويس واژه شناسي
 • سرويس امنيتي
 • سرويس ارتباطي
 • سرويس دوراپزشکي
 • سيستم اطلاعات پذيرش
 • سيستم اطلاعات بيماران سرپايي
 • سيستم اطلاعات بخش
 • سيستم اطلاعات داروخانه
 • سيستم اطلاعات آزمايشگاه
 • سيستم اطلاعات راديولوژي
 • سيستم اطلاعات اطاق عمل
 • سيستم اطلاعات مدارک پزشکي
 • سيستم اطلاعات ترخيص

فصل چهارم 

 • مدیریت استراتژیک با رویکرد مراکز خدمات درمانی
 • تعريف برنامه ریزی در مراکز خدماتی
 • ويژگي‌هاي برنامه ریزی
 • انواع برنامه ريزي در مراکز خدماتی
 • برنامه ريزي استراتژيك
 • مزاياي برنامه ریزی استراتژيك در مراکز خدماتی
 • ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژیک در مراکز خدماتی
 • برنامه ريزي استراتژیک در بخش دولتي
 • مدل برايسون
 • جان ام. برايسون كيست؟
 • افق كوتاه مدت دوساله برنامه استراتژیک مدیریت درمان و توانبخشی
 • افق ميان مدت پنج ساله برنامه استراتژیک مدیریت درمان و توانبخشی
 • افق بلند مدت در راستاي چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي
 • يران
 • بيانيه رسالت
 • چالشهاي عمده و موضوعات استراتژيك مديريت درمان و توانبخشي دانشگاه
 • اهداف كلان برنامه استراتژیک مدیریت درمان و توانبخشی
 • اهداف استراتژيك
 • اهداف عيني هدف استراتژيك دوم
 • اهداف عيني هدف استراتژيك سوم
 • اهداف عيني هدف استراتژيك چهارم
 • اهداف عيني هدف استراتژيك پنجم
 • اهداف عيني هدف استراتژيك ششم
 • اهداف عيني هدف استراتژيك هفتم
 • وظايف و كسب و كارها
 • ويژگيهاي ممتاز مديريت درمان وتوانبخشي دانشگاه
 • مشتريان

فصل پنجم 

 • مدیریت خطر و ایمنی در بیمارستان ها
 • تعريف خطاي پزشكي
 • ريسك در بهداشت و درمان
 • مديريت ريسك و ايمني بيمار
 • مميزي اتفاقات مهم
 • مديريت خطاهاي پزشكي
 • خطاهاي پزشكي
 • حوادث ناخواسته قابل پيشگيري Preventable Adverse Event
 • خطاهاي سازماني
 • خطاي وابسته به تكنولوژي
 • انواع خطا از نظر تمايز
 • تحليل ريشه اي خطاهاي پزشكي
 • نحوه مديريت خطا
 • آموزش اجباري، هشدار، وضع قوانين و تعيين مجازات
 • :influencing Factors فاكتورهاي تاثير گذار
 • :Causative Factors فاكتورهاي مسبب
 • مديريت خطر وايمني بيمار
 • CPR - ارتقاء وضعيت

فصل ششم 

 • تجهیزات و دستوالعمل های بهداشتی
 • بخش NICU در بیمارستان
 • تجهیزات موجود در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • كنترل عفونت در بخش مراقبت ويژه نوزادان
 • مشخصات كلي بخش
 • اصول كلي كنترل عفونت درNICU ‌ها
 • دستورالعمل لازم جهت پرسنل بخش نوزادان
 • دستورالعمل استفاده از دستكش و گان
 • اتاق ايزوله
 • دستورالعمل بهداشت پوست نوزادان در NICU
 • دستورالعمل بهداشت چشم نوزادان
 • دستورالعمل بهداشت تغذيه در نوزدان
 • دستورالعمل نظافت انكوباتورها
 • دستورالعمل نظافت و نگهداري گوشي و افتالموسكوپ و فشارسنج
 • دستورالعمل نگهداري و ضدعفوني لارنگوسكوپ
 • ‌نظافت و مراقبت از لوله تراشه
 • انجام ساکشن لوله تراشه
 • نحوه ضدعفوني كردن لوله هاي خرطومي
 • دستورالعمل شستشو و نگهداري ساكشن
 • دستورالعمل شستشو و نگهداري فلومتر اكسيژن
 • دستورالعمل شستشوي تشك نوزادان
 • دستورالعمل شستشوي پرده هاي بخش

فصل هفتم 

 • قوانین بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان ها
 • قوانین و مقررات بخش NICU
 • شرایط کادر درمانی بخش مراقبت های ویژه
 • زخم بستر در بیماران بخش ویژه
 • بررسی رفلکس های عمقی و سطحی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
 • فشار وریدی مرکزی در بیماران بستری در بخش های ویژه
 • اصول کلی در اندازه گیری فشار ورید مرکزی
 • دستورات دارویی
 • تغذیه دارویی
 • برخی داروهای بیهوشی و شل کننده پر کاربرد در بخش مراقبت های ویژه
 • مرگ مغزی
 • قوانین مربوط به فوت و اعزام بیمار
 • قوانین مربوط به اعزام بیمار
 • پالس اکسي‌متر
 • گزارش پرستاری
 • گزارش پزشکی

فصل هشتم 

 • ارزیابی بیمار در بخش مراقبت های ویژه
 • پذیرش وارزیابی بیمار
 • پرونده بیمار
 • ارزیابی مستمر از بیمار
 • ایمنی فیزیکی
 • بهبود کیفیت
 • آموزش به بیمار وهمراهان آن
 • فشار خون
 • بیلی روبین (Bilirubin)
 • کلسترول (Cholesterol)
 • گلوکز یا قند خون
 • هموگلوبین
 • منیزیم
 • سدیم
 • BUN
 • سطح هوشیاری (GCS)
 • دما
 • میزان گلبول های سفید خون (White blood cell or WBC)
 • وزن
 • پلاکت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان