کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار معماری بیونیک MBA

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رضایت بیمار

۴۰۰ ساعت ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی کیفری

۴۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد nlp در مهارت های زندگی و شغلی

۳۰۰ ساعت ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره زبان آلمانی (ترمیک-فشرده)

۳۰۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت امور قراردادها

۱۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره نرم افزار طراحی گرافیک

۴۰۰ ساعت ۱,۸۷۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت شهرهای هوشمند

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت بازرسی فنی

۱۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت انبارداری صنعتی

۱۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره کاربرد روانشناسی در مدیریت

۲۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره آمادگی TOEFL

۴۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**آمادگی TOLIMO

۴۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آمادگی برای آزمون های استخدامی

۲۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**زبان چینی(ترمیک-فشرده)

۳۰۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**زبان فرانسه (ترمیک-فشرده)

۳۰۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA حقوق بین الملل

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار DBA حقوق بین الملل

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**نرم افزار طراحی لباس

۳۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار در کشاورزی و دامپروری

۳۰۰ ساعت ۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار Health MBA

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار در املاک و مستغلات

۳۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**فناوری بازرسی فنی و غیر مخرب (NDT)

۲۵۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق داوری

۴۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دفاتر رسمی

۳۵۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت و فناوری اطلاعات brain mapping

۲۱۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت باستان شناسی

۱۵۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی ،تحصیل و کار خارج از کشور

۱۵۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره مدیریت گردشگری (راهنمای تورهای زمین گردشگری ژئوتوریسمی)

۲۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**زبان عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات(ترمیک و فشرده)

۱۰۰ ساعت ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری

۳۸۰ ساعت ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره نرم افزار برنامه نویسی کامپیوتر

۲۵۰ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ثبت نام همزمان دوره های حقوقی (1)

۰ ساعت ۱۱,۷۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج حقوقی (2)

۰ ساعت ۱۴,۷۸۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ثبت نام همرمان دوره های مدیریت ورزشی تن

۰ ساعت ۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فناوری اطلاعات (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت نفت و گاز (DBA)

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش(MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره حقوق ثبتی(MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**حقوق بشر(MBA)

۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره حقوق عمومی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رسانه (MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عمران-ساختمان (MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رستوران داری(MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی (MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ثبت نام همزمان دوره جامع مدیریت

۸۰۰ ساعت ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فناوری اطلاعات(MBA)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره طراحی فرش

۳۵۰ ساعت ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره میکس و مسترینگ

۳۵۰ ساعت ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار هنرهای تجسمی mba

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی کسب وکار هنرهای تجسمی dba

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره کارگردانی سینما و تئاتر

۴۰۰ ساعت ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پارچه و لباس

۳۵۰ ساعت ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار موسیقی کلاسیک mba

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار موسیقی کلاسیک dba

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عکاسی

۳۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** گرافیک

۳۰۰ ساعت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار هنرهای زیبا mba

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت عالی کسب و کار هنرهای زیبا dba

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار طراحی طلا و جواهرات(mba)

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره زبان ژاپنی

۴۰۰ ساعت ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره CCIE

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره لینوکس 1 LPIC

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره نرم افزار VMWARE

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار NET WORK

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره لینوکس 2 LPIC

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عالی مديريت حرفه اي کسب و کار Post DBA

۴۰۰ ساعت ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**دوره health dba

۴۰۰ ساعت ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**نرم افزار مهندسی پتروسیم

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
* دوره مدیریت بهداشت و محیط زیست

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره mba بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره dba بازرگانی

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره mba هتلداری

۴۰۰ ساعت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره dba هتلداری

۴۰۰ ساعت ۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**health mba ویژه واحدهای پرستاری

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**health mba واحدهای بهیاری

۴۰۰ ساعت ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**هنر مدیتیشن

۴۰۰ ساعت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
** دوره فن بیان و گویندگی

۴۰۰ ساعت ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت فروش بیمه

۴۰۰ ساعت ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان