استاد دکتر علی نوریان (مدرس دانشگاه)

سوابق تحصیلی

 • دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس قم مجتمع آموزش عالی)
 • کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تدریس

 • تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
 • تدریس در مرکز آموزش کار کارآموزان قوه قضاییه
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی اردستان و خوراسگان از سال 1379 تا کنون
 • تدریس در دانشگاه پیام نور

سوابق پژوهشی

 • تالیف کتاب دیدگاه های نوین در حقوق خانواده - انتشارات نقش نگین 1388
 • تحقیق و همکاری در تالیف کتاب توصیف قرارهای قضایی با موضوع خیانت در امانت - انتشارات قوه قضاییه
 • تدوین طرح پژوهشی به منظور چاپ کتاب برای قوه قضاییه با موضوع "نظام رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه"
 • ارائه مقاله "حضانت اطفال" در سمینار قضات اطفال دادگستری های کشور در استان فارس 1385
 • ارائه مقاله "فرزند خواندگی" در سمینار مشترک قضات محاکم خانواده و بهزیستی در استان خوزستان 1386
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همیاش "بررسی لایحه حمایت خانواده" در داشگاه شهید بهشتی 1386

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان

دکتر علی نوریان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close