استاد دکتر مهرزاد شاه علی (استاد دانشگاه)

فعالیت های آموزشی

 •  تدریس در گروه های مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
 •  تدریس در دوره های آموزشی مجتمع فنی و مهندسی شرکت نفت
 •  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
 •  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 •  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

فعالیت های اجرایی

 • تدریس در واحد حسابداری دارایی دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران
 • داوری ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد

مقالات

 •  بررسی علل عدم ثبات مدیران ارشد سازمان های دولتی استان اصفهان و چهارمحال بختیاری
 •  نقش رسانه های تصویری در بروز آسیب های اجتماعی
 • هم افزایی عناصر فرهنگی: مهم ترین عامل قدرت ملی
 • سیاست گذاری فرهنگی، چالش ها و موانع

تألیفات

 • جهانی شدن، فرهنگ، اخلاق،(چاپ توسط مرگز ملی جهانی شدن)
 • اخلاق حرفه ای مدیریت
 • مدیریت فرهنگی (مجموعه مقالات)، فصل پنجم
   

دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی - تصمیم گیری و خط مشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر مهرزاد شاه علی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close