استاد ناصر ریاحی نسب (عضو هیات علمی دانشگاه فلاورجان)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 • ریاست صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 •  مدیر مالی شرکت قارچ یکتای سپاهان
 •  مدیر مالی شرکت فراز پویان دماوند
 • مدیر مالی شرکت مدیسه
 • مدیر مالی شرکت ایده ال
 • مشاور مالی موسسه حسابداری آگاهان حساب
 • مدیرمالی شرکت توزین سپاهان
 • مدیر گروه حسا بداری دانشگاه غیر انتفاعی امین
 • مدیر گروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت

سوابق تدریس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
 • دانشگاه غیر انتفاعی صبح صادق
 • دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت
 • دانشگاه پیام نور واحد فلاورجان
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
 • موسسه آموزش عالی کاویان عمادی

مقالات

 • تايید برآوردهاي آينده در صورت هاي مالي امروز
 • بورس و كاركردهاي آن در اقتصاد ايران
 • كیفیت ارزش منصفانه براي اندازه گیري دارائی ها و بدهی ها
 • برداشت هايي از حسابداران با تجربه در تصويب و اجراي مجموعه اي واحد از استانداردهاي جهاني حسابداري
 • مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر افزايش قیمت ها
 • نگاهي بر دو وظیفه اسلامي در سايه حسابداري اسلامي
 • حسابداري دولتي و كارايي آن در اقتصاد ايران
 • مالیات بر ارزش افزوده و موانع اجرايي آن در ايران
 • ارزيابي بكارگیري مبناي حسابداري تعهدي در نظام حسابداري شهرداري ها
 • هزينه يابي كايزن و موانع اجرايي آن در ايران
 • حسابداری چند بعدی
 • بررسی تفاوت های فرهنگی درطراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • حسابداری مسئولیت اجتماعی
 • ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی درنظام حسابداری شهرداریه

تالیفات

 • اصول حسابداری 3 (حسابداری مدریت)

سوابق پژوهشی

 •  بررسی پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی یا نیمه تعهدی درشهرداری تهران

دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ناصر ریاحی نسب

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close