مدیریت کسب و کار ورزشی

دوره مدیریت کسب و کار ورزشی


مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی  از دهه های گذشته  تا کنون در دانشگاههای معتبر سرتاسر دنیا به عنوان یکی از رشته های مهم تربیت بدنی  در تمام مقاطع تحصیلی تدریس می شود.  مدیریت ورزشی فرآِیند برنامه ریزی، نظارت و هدایت فعالیتهای ورزشی است. ورزش که به عنوان یک رویداد اجتماعی در نظر گرفته می شود، بیانگر این حقیقت است که رشته تربیت بدنی به عنوان مجموعه ای توسعه یافته  و در عین حال با پیچیدگی زیاد نیازمند مدیرانی ماهر و با مهارت حرفه ای بسیار زیاد می باشد.  بنابراین وجود مدیر...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی  از دهه های گذشته  تا کنون در دانشگاههای معتبر سرتاسر دنیا به عنوان یکی از رشته های مهم تربیت بدنی  در تمام مقاطع تحصیلی تدریس می شود.  مدیریت ورزشی فرآِیند برنامه ریزی، نظارت و هدایت فعالیتهای ورزشی است. ورزش که به عنوان یک رویداد اجتماعی در نظر گرفته می شود، بیانگر این حقیقت است که رشته تربیت بدنی به عنوان مجموعه ای توسعه یافته  و در عین حال با پیچیدگی زیاد نیازمند مدیرانی ماهر و با مهارت حرفه ای بسیار زیاد می باشد.  بنابراین وجود مدیرانی با درایت و کارآمدی بالا  نیازی ضروری برای تمامی سازمانها بویژه سازمانهای ورزشی می باشد. زیرا مدیریت فعالیتهای سرگرمی، ورزشی و امکاناتی که برای این نوع از فعالیتها در نظر گرفته می شود نیازمند مهارتهایی است که بتواند این مسابقات را برنامه ریزی کنند؛ نحوه استفاده از امکانات ورزشی را بدانند و توانایی نظارت و کنترل بودجه  وسایل و امکانات ورزشی را داشته باشند. همچنین مدیران ورزشی باید این توانایی را داشته باشند که از زمینه های تخصصی  بقیه رشته های ورزشی استفاده کنند. مدیریت ورزشی به سه حوزه ذیل تقسیم میشود: 
الف) مدیریت مسابقه ورزشی
ب) مدیریت خطرات
ج) مدیریت مکانهای ورزشی

1. مدیریت مسابقه ورزشی: فعالیتهای ورزشی، اجرای یک سیرک یا اثر هنری مانند برگزاری یک قطعه موسیقی یا انجام حرکات موزون و ... می باشد. هر فعالیت در این زمینه نشان دهنده نمایشی ویژه  است. 

مدیریت ورزشی برای موفقیت نیازمند است تا توجه به نکات زیر می باشد:
•    استخدام کارکنان با مهارت و توانایی بالا در زمینه های مختلف ورزشی و آموزش آنها. 
•    برنامه¬ریزی جهت ارائه خدمات به موقع و مناسب پزشکی
•    مدیریت خدمات غذایی و نحوه استفاده از نوشیدنیها
•    تبلیغات  در زمینه فعلیتهای ورزشی و داشتن روابط عمومی قوی 
•    حفظ و نگهداری اماکن ورزشی و... 
1.1. برنامه ریزی زمان مسابقه : دراین قسمت برای فعالیتهای ورزشی، نوع فعالیت ورزشی و زمان آن برنامه ریزی¬های لازم صورت می¬گیرد. در این برنامه ریزی هدف از تاسیس امکانات ورزشی، نوع رویداد ورزشی تعیین می¬شود که ممکن است در یک مجموعه ورزشی چندین نوع فضای فعالیتی وجود داشته باشد.  
در  این حالت شرایط برنامه ریزی برای چند رویداد در یک مکان و در یک زمان مشخص را فراهم می¬کند. بنابراین افرادی که مسئولیت برنامه¬ریزی فعالیتهای ورزشی را دارند باید به جزئیات توجه داشته یاشند. 

1-2. گفتگو و عقد قراردادها : ثبت یک فعالیت ورزشی وقتی صورت می¬گیرد که به طور رسمی برای آن برنامه ریزی شود تا در وقت تعیین شده این فعالیت ورزشی به  اجرا درآید. در این مرحله هماهنگی ها و گفتگوهای مقدماتی برای مسابقات انجام می شود. در این هماهنگیها موضوع قرار دادها مانند هزینه اجاره اماکن ورزشی، قیمت بلیطهای ورزشی و ... تعیین می شود. 

1-3.  ایجاد هماهنگی های لازم:  پس از  بستن قرار دادها،  مسئول هماهنگی مسابقات  نحوه انجام فعالیتهای اجرائی و ترتیب  هریک از مراحل انجام این فعالیتها را برای هریک از کارکنان را طراحی خواهند کرد.  هدف این روش  انجام کارها به صورت منظم، و مشخص ساختن زمان لازم برای انجام هر وظیفه یا کار مشخص است. در این روش پیشرفت فعالیت و کارهای ورزشی با توجه به قرار داد اصلی مشخص می شود. 

1-4. اجرای مسابقه :
پس از انجام هماهنگی و برنامه ریزیهای لازم و پیش بینی های انجام شده برای تاریخ و روز مسابقات، در ساعتهای تعیین شده برای برگزاری  مسابقات ورزشی درهای ورزشگاه باز میشود و جمعیت برای تماشای مسابقات وارد ورزشگاه می شوند. در این زمان است که هماهنگ کننده مسابقات متوجه میشوند که برنامه ریزی و هماهنگی آنها در زمینه کنترل جمعیت ، پارگینگ و ...  برای انجام این مسابقه موفق بوده یا نه.

۲ . مدیریت خطر
 در فعالیتهای ورزشی نمی توان اهمیت وجود یک مدیر خطر را  نادیده گرفت زیرا مدیریت خطر یک عنصر مداوم و  مرتبط با مدیریت امکانات می باشد که بسیار مورد توجه صنایع بازرگانی قرار گرفته است. موارد زیر چارچوب و قلمروهایی را مشخص می کند که مدیران خطر در فعالیتهای ورزشی و اماکن اجتماعی و عمومی حضور دارند: 
•    راهنمایی برای برنامه های آموزشی: از  مفاهیم قابل درک برای بیان سیاستها استفاده از اماکن ورزشی توسط  هواداران رشته های مختلف ورزشی استفاده شده است.
•    خودداری  از فعالیتهای  مختل کننده  و فعالیتهایی که  سود و منفعت کمی دارند.  
•    بازرسی تمام امکانات ورزشی
•    اطمینان پیدا کردن از نظرات کامل و درست
•    اطمینان یافتن از اینکه تمامی کارکنان دارای مهارت و آمادگی لازم هستند.
•    پیش بینی لازم برای اقدامات ضروری و پزشکی .
•    گزارش افراد صدمه دیده در حوادث و نحوه  کنترل ازدحام جمعیت در مواقع اضطراری.

3. مدیریت مکانهای ورزشی :
مدیریت مکانهای ورزشی در واقع  مراحل برنامه¬ریزی کردن، ایجاد وحدت و همگام سازی، ارزیابی و بررسی فعالیتهای روزانه  اماکن ورزشی می باشد. یکی از مفاهیم مهم مدیریت امکانات درک انجام موفق رخدادهای ورزشی است که وابستگی زیادی به تملک امکانات دارد.  بسیاری از اماکن ورزشی که توسط یک فرد یا یک شرکت ادراه میشود در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. 

3.1. مهارتهای مدیریت ورزشی:
مدیریت در حوزه ورزش بسیار مهمتر از مربیگری می باشد. مدیر کارآمد  با توانایی و مهارت بالا  شخصی است که با توجه به قدرت قانونی و مدیریتی خود بتواند بر دیگران تاثیر گذار باشد.  مدیر  ورزشی کسی است که با تاثیر گذاری و داشتن انتظارات بالا از ورزشکاران، آنها  را به  کسب موفقیت و  تلاش بیشتری ترغیب نماید.بنابراین یک مربی را زمانی می توان یک مدیر شایسته دانست که توانائیها و مهارتهای لازم را برای رهبری و هدایت ورزشکاران داشته باشد،  و این موقع است که پیشرفتهای مهمی در میزان تاثیر گذاری و  اثربخشی خود در سمت مربیگری بدست می آورد.  

به هر حال صحبت درباره مدیریت کسب و کار ورزشی بسیار گسترده و پیچیده است و برای دانستن آن می¬توان در دوره¬های موسسه آموزش عالی فن¬پردازان  شرکت کرد.
موسسه آموزش عالی فن پردازان  همواره در تلاش است تا در جهت استانداردهای جهانی آموزشی گام بردارد. این موسسه در راستای آموزش مدیران و علاقه مندان به حوزه  ورزش اقدام به ارائه دوره مدیریت کسب و کار ورزشی نموده است.  برخی از امکاناتی که در هر دوره آموزشی قرارداده می شوند عبارتند از:
•    استفاده از فیلم های آموزشی روز دنیا و دوبله توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
•    به روز رسانی محتوای آموزشی هر دوره متناسب با بازارجهانی
•    محتوا یکتا و سرفصل های جامع
•    مشاوره تخصصی از ابتدا تا انتهای دوره
•    محتوای ساده و روش آموزشی شفاف
 بنابراین این دوره بسیار کاربردی در جهت تحقق اهداف سازمان است. در این دوره با هدف افزایش تخصص در این زمینه  روش ها و تکنیک های نوین را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار می دهد. هدف این دوره بالا بردن تخصص و توانایی دانشپذیران در آشنایی  با مباحث مدیریت کسب و کار ورزشی است. هر کسی با داشتن دانش عمومی تقریبا می تواند در این دوره شرکت نماید.  اما پیشنهاد می شود جهت ارتقاء دانش خود و رسیدن به اهداف ویژه در زمینه مدیریت کسب و کار ورزشی دوره آموزشی  نقش مربی و مربیگری در ورزش نیز شرکت نمایید.ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ مدرک  دوره مدیریت کسب و کار ورزشی دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارا می¬باشند.

چشم انداز دوره مدیریت کسب و کار ورزشی
•    آشنایی با اصول مدیریت
•    شناخت مبانی مدیریت منابع انسانی 
•    آشنایی با ورزش حرفه ای

اهداف  دوره مدیریت کسب و کار ورزشی
هدف از این دوره آموزشی ارتقای سطح دانش دانشپذیران در زمینه مدیریت کسب و کار ورزشی است.  مهم¬ترین مباحثی که با گذراندن این دوره به آن¬ها دست خواهید یافت شامل موارد زیر می¬باشد:
•    مهارت های مدیران
•    مدیریت ورزشی
•    مدیریت دوپینگ و سازماندهی حوادث ورزش
•    تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی


مخاطبینی که می توانند از دوره مدیریت کیفیت استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    مدیران  و کارکنان باشگاههای ورزشی
•    دانشجویان رشته های مرتبط
•    کلیه علاقه مندان به این حوزه

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول

 • اصول و اهداف مدیریت
 • تعاریف مدیریت
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • نقش های مدیریت
 • کارآیی و اثر بخشی
 • وظایف مدیران انگيزش
 • انگیزش در عمل
 • خصوصیات مطلوب شغلی
 • الگوی اقتضایی انگیزش
 • رهبری
 • رابطه رهبری و مدیریت
 • ویژگی های رهبر
 • سبک رهبری
 • سبک های عمده رهبری
 • سیستم های مدیریت لیکرت
 • شبکه مدیریت
 • نظریه های اقتضایی (ایجابی)
 • ارتباطات
 • فرآیند ارتباط
 • موانع ارتباطی
 • ارتباطات در سازمان
 • الگوهای ارتباط غیرررسمی

فصل دوم

 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • مراحل بر نامه ریزی نیروی انسانی
 • کارمندیابی
 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی
 • مزایای آموزش
 • وظایف واحد آموزش
 • طراحی برنامه های آموزشی
 • تعیین اهداف آموزشي
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • مزایای ارزیابی کارکنان
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد
 • روش های ارزیابی کارکنان

فصل سوم

 • تاریخچه ورزش حرفه ای
 • دوران باستان
 • احیا مجدد در دوران مدرن
 • رشد
 • عضویت
 • مشکل‌های المپیک
 • جنگ
 • کشتار مونیخ
 • تروریسم
 • سیاست
 • تحریم
 • داروهای نیروزا
 • جنبش المپیک
 • جشن‌ه
 • رشته‌های ورزشی در المپیک
 • دوستاری و حرفه‌ای گری در المپیک
 • قهرمانان و مدال‌آوران المپیک
 • رده‌بندی مدال فردی در تمام دوره‌ها

فصل چهارم

 • مدیریت ورزشی
 • تعریف ورزش
 • تعریف کاربردی ورزش
 • تعریف مدیریت ورزشی
 • مدیریت مسابقه ورزشی
 • برنامه ریزی زمان مسابقه
 • گفتگو و عقد قراردادها
 • ایجاد هماهنگی لازم
 • اجرای مسابقه
 • مدیریت خطر
 • مدیریت مکانهای ورزشی
 • وظایف عمومی مدیریت ورزش”
 • سخنرانی در مجامع :
 • ورزش حرفه ای
 • مهارتهای مدیریت
 • نظریه های عمومی در مدیریت و رهبری
 • نظریه های رفتاری مدیریت و رهبری
 • نظریه اقتصادی در مدیریت و رهبری
 • سبکهای مدیریت و رهبری
 • مدیریت بین المللی
 • تاریخ ورزش بین الملل
 • مدیریت ورزشی از دیدگاه جهانی
 • حرفه ای شده مدیریت ورزشی

فصل پنجم

 • مدیریت دوپینگ و سازماندهی حوادث ورزش
 • دوپینگ چیست؟
 • شناخت افراد دوپینگ کرده
 • مطالعات اجتماعی
 • انواع دوپینگ
 • خطرات و عوارض دوپینگ خونی
 • دوپینگ داروئی
 • استروئیدهای آنابولیک
 • اقدام حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه
 • مسئولیت­های قانونی داوران
 • علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی
 • داروهای محرک سیستم اعصاب
 • داروهای ویتامین دار
 • بررسی کارت عضویت فدراسیون پزشکی ورزشی
 • حق عضویت
 • موارد استثنا در کارت عضویت فدراسیون پزشکی ورزش
 • میزان و پرداخت هزینه ها
 • سقف پرداخت هزینه درمان
 • لزوم سازماندهی در ورزش
 • لزوم رعایت تجانس در ورزش
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان