مدیریت کسب و کار (BBA)

مدیریت کسب و کار (BBA)

 • person مدرسین دوره
    ناصر خانی
    دکتر سید امیر حسین میرقادری
    فائزه امینی
    مریم سورچیان
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۳۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت کسب و کار (BBA)

درباره دوره

آیا تا به حال شده که به عنوان یک مدیر احساس کنید که اطلاعاتتان قدیمی شده و باید آن ها را بروز رسانی کنید؟ یا اینکه ندانید برای افزودن دانش و مهارت در چه دوره ای شرکت کنید؟ دوره BBA یکی از مهم ترین دوره هایی است که یک مدیر حرفه ای باید آموختن و فراگیری آن را در اولویت قرار دهد چرا که ممکن است وی...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرسین دوره
Bachelor of Business Administration
ناصر خانی دکترای مدیریت از دانشگاه UTM مالزی مشاهده رزومه keyboard_backspace
Bachelor of Business Administration
دکتر سید امیر حسین میرقادری دکتری تخصصي (Ph-D) از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace
Bachelor of Business Administration
فائزه امینی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace
Bachelor of Business Administration
مریم سورچیان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 مبانی رفتارسازمانی (15 ساعت)

  • مفهوم شناسی رفتار سازمانی
  • اهداف مدیریت رفتار سازمانی
  • اصول و مبانی رفتار سازمانی
  • نتایج رفتار سازمانی
  • تعارض در سازمان
  • استرس و فشار روانی
  • تیم و گروه
  • مدیریت تغییر و تحول
  • ارتباطات در سازمان
  • تفاوت های فردی و گروهی
  • طبیعت افراد
  • پیچیدگی رفتار سازمانی
  • انگیزش از مفاهیم تا کاربرد
  • تصمیم گیری
  • استرس و فشار روانی
 • 2 مدیریت ‌منابع‌ انسانی پیشرفته (15 ساعت)

  • استخدام
  • آموزش و به‌سازی منابع انسانی
  • مدیریت عملکرد
  • فرایند ارزیابی عملکرد
  • پرداخت مبتنی برعملکرد
  • تعالی منابع انسانی
  • فناوری اطلاعات برای منابع انسانی
  • صدای کارکنان و مدیریت انضباط
 • 3 فلسفه علم و روش تحقیق (15 ساعت)

  • آشنائی با مقدمات تحقیق
  • تحقیق همبستگی
  • انواع تحقیق و روش تحقیق در مدیریت
  • نظریه پردازی هدف نهایی مورد پژوهی
  • تبیین انواع تحقیق
  • تحقیق کمی
  • ویژگی اصلی تحقیقات کمی
  • انتخاب موضوع و عنوان تحقیق
  • اهمیت انتخاب موضوع تحقیق
  • بیان موضوع تحقیق
  • اشتباهات رایج در تنظیم موضوع تحقیق
  • بررسی پیشینه تحقیق
  • متغییرهای تحقیق
  • انواع متغییرها بر مبنای ارزش
  • انواع متغییرها بر اساس نقش
  • انواع متغییرها براساس چند ارزشی بودن
  • ارائه مدل تحقیق
  • مفهوم مدل تحقیق
  • ساختن مدل تحلیلی
  • تدوین فرضیات تحقیق
  • تعریف فرضیه
  • اهمیت فرضیه ها
  • آشنائی با نحوه تدوین طرح تحقیق
  • تدوین طرح تحقیق
  • تعیین بودجه مالی و دوره زمانی طرح
  • آشنائی با اصول طراحی ابزار تحقیق
  • معرفی ابزار گردآوری داده ها
  • سنجش پایائی ابزار تحقیق
  • گردآوری داده های تحقیق
  • روش های گردآوری اطلاعات
  • تعیین جامعه و نمونه تحقیق
  • تحلیل داده های تحقیق
  • مراحل آماده سازی داده ها برای تحلیل
  • طبقه بندی و کدگذاری داده ها
  • نمایش و تحلیل داده ها
  • ماتریس ها
  • نوشتن تحلیل
  • گردآوری و تحلیل داده ها 
  • آشنائی با اصول تدوین گزارش تحقیق
  • گزارش کتبی
  • محتوای گزارش تحقیق
  • نحوه ارائه تحقیق
  • اهمیت ارائه تحقیق
  • ساختار و اصول تهیه اسلاید
  • آشنائی با منبع نویسی
  • اهمیت فهرست منابع
  • شیوه های استناد درون متنی
  • قالب کلی اسناد به کتاب
  • قواعد نظم منابع در فهرست مآخذ
 • 4 مدیریت منابع انسانی (20 ساعت)

  • فرایندهای مدیریت منابع انسانی
  • استخدام
  • تعهد سازمانی
  • مدیریت کیفیت جامع
  • جذب نیروی انسانی
  • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • نیاز سنجی آموزشی
  • مسئول تعیین نیاز سنجی آموزشی
  • الگوهای نیاز سنجی آموزشی
  • الگوی نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشی
  • روش های تعیین نیاز سنجی آموزشی
  • روش های ارزیابی دوره های آموزشی
  • مدیریت عملکرد
  • تعریف عملیاتی عملکرد
  • تفاوت مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
  • پیاده سازی الگو
  • روش های ارزیابی عملکرد
  • برنامه بهبود عملکرد
  • پرداخت مبتنی بر عملکرد
  • پرداخت و توسعه مهارت های شغلی
  • تعالی منابع انسانی
  • منابع انسانی در مدل دمینگ
  • رهبری آرمان گرا
  • مشتری گرایی
  • مدل جوایز بهترین ها
  • مدل جوایز رهبری سرمایه انسانی
  • فناوری اطلاعات در منابع انسانی
  • سیر تحول رایانه
  • منابع انسانی و اینترنت
  • ایمنی اطلاعات
  • انضباط
  • اعتراض کارکنان
  • چارچوب عدالت سازمانی
  • قوانین
  • بررسی 
  • آگاه سازی و توضیح
 • 5 تئوری سازمان و مدیریت (15 ساعت)

  • سازمان ها و تئوری های سازمان
  • تعریف سازمان
  • انواع سازمان ها
  • تنوع از لحاظ ساختاری
  • ویژگی های سازمان ها
  • ارکان سازمان
  • اهمیت سازمان
  • سازمان ها به عنوان سیستم های عقلایی
  • مدیریت علمی تیلور
  • نظریه رفتار اداری سایمون
  • سازمان به عنوان سیستم های طبیعی
  • مکاتب منتخب دیدگاه سیستم طبیعی
  • سیستم اجتماعی پارسونز
  • سازمان ها به عنوان سیستم های باز
  • طراحی سیستم ها
  • تئوری آشوب
  • نظریه اقتضایی
  • طبقه بندی عرضی(زمانی) نگرش ها
  • مدل های سیستم طبیعی باز
  • یادگیری سازمانی
  • اقتضای استراتژیک
  • اکولوژی جمعیت
  • فرانوگرایی
  • گونه شناسی تئوری های سازمان و مدیریت
  • مهم ترین تئوری های مدیریت
  • اصول علم اداره
  • نظریه روابط انسانی
  • توفیق طلبی
  • ویژگی های افراد توفیق طلب
  • توفیق طلبی و توسعه اقتصادی
  • تقویت طلبی و توسعه اقتصادی
  • انگیزه اجتناب از شکست
  • نظریه شخصیت و سازمان
  • نظریه برابری
  • تئوری دو عاملی هرزبرگ
  • نظریه هدف گذاری
  • نظریه تقویت و اصلاح رفتار
  • نظریه یادگیری سازمانی
  • نظریه اقتضایی
 • 6 روش تحقیق پیشرفته (15 ساعت)

  • ویژگی های تحقیقات علمی
  • فرایند انجام تحقیقات علمی
  • تبیین انواع تحقیق
  • تحقیقات کمی و کیفی
  • تحقیقات ترکیبی
  • انتخاب موضوع تحقیق
  • بررسی پیشینه تحقیق
  • تعیین متغیرهای تحقیق 
  • ارائه مدل تحقیق 
  • تدوین فرضیات تحقیق 
  • نحوه تعیین اجزاء روش تحقیق 
  • منبع نویسی
 • 7 زبان تخصصی (15 ساعت)

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods

آیا تا به حال شده که به عنوان یک مدیر احساس کنید که اطلاعاتتان قدیمی شده و باید آن ها را بروز رسانی کنید؟ یا اینکه ندانید برای افزودن دانش و مهارت در چه دوره ای شرکت کنید؟ دوره BBA یکی از مهم ترین دوره هایی است که یک مدیر حرفه ای باید آموختن و فراگیری آن را در اولویت قرار دهد چرا که ممکن است وی در این مسیر با چالش هایی روبرو شود که نداند با آن ها چگونه مقابله کند.

دوره BBA موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان شما را با بروز ترین و ناب ترین مسائل مربوط به کسب و کار آشنا می کند و  رسیدن به موفقیت را برای مدیران چندین برابر می نماید. نکته جالب آن است که تعداد بیشماری از کارفرمایان پس از اتمام این دوره، مهارت های فنی و مدیریتی شان افزایش می یابد.

اگر می خواهید این رویا را به واقعیت تبدیل کنید، در دوره BBA شرکت کنید و با رونق بخشیدن به کسب و کارتان، پولدار شوید.

دوره BBA چیست؟

دوره مدیریت کسب و کار همان BBA یا Bachelor of Business Administration است که منجر به دریافت یک مدرک تجاری و بین المللی خواهد شد.  آموزش BBA  شامل تمامی  سیستم ها، برنامه های کاربردی، محاسبات و متدهایی برای مقابله با تغییر ناگهانی بازارها، کنترل کردن موقعیت رقابتی موجود در آن ها و بهبود عملکرد شغلی خواهد شد. پس اگر می خواهید به کاهش هزینه و افزایش فروش برسید و مهمتر از همه نیاز های مشتری خود را بشناسید، دوره آموزش مدیریت کسب و کار را انتخاب کنید.

آشنایی با حوزه مدیریت کسب و کار یا دوره BBA

 

خرید دوره BBA

عجله کنید، وقت کلاس BBA است!

برای شرکت در کلاس مدیریت کسب و کار BBA باید یک رکن را رعایت کنید و آن هم علاقه است. البته مهم نیست که قبلا در کدام دانشگاه یا حتی چه رشته تحصیلی درس خوانده اید، بلکه باید به مباحث و اقدامات مدیریتی و چالش های میان آن علاقه مند باشید.  همچنین اگر فردی هستید که با بکارگیری مهارت های ارتباطی و سازمانی می توانید تصمیم های درستی بگیرید، پس قابلیت شرکت در کلاس BBA را دارید. زیرا این دوره شما را برای راه اندازی و رونق بخشیدن به کسب و کار خود آماده خواهد کرد.

اولین قدم برای موفقیت در دوره BBA، استفاده از آموزش  تکولوژی جدید است.

هزینه دوره BBA چقدر است؟

قیمت دوره BBA یا همان مدیریت کسب و کار در هر زمینه متفاوت است. البته هر کسی بر اساس نیاز و شرایط خود دوره مورد نظر را انتخاب می کند. این دوره در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به مدت 300 ساعت و به شیوه حضوری برگزار می گردد. آموزش مدیریت کسب و کار نیز توسط تیم مدرسین حرفه ای و با تجربه صورت می گیرد، کسانی که سال هاست در این حرفه مشغول به تحصیل هستند. اگر می خواهید به یک مدیر شایسته و قابل تبدیل شوید روی لینک زیر کلیک کنید.

همین حالا در دوره BBA شرکت کنید

مدرک BBA به چه دردمان می خورد؟

همان طور که می دانید در بازار رقابتی امروز، داشتن مهارت و همچنین مدرک از جمله موارد ضروری تلقی می شود. به علاوه دنیای امروزی به مدیران مجرب و حرفه ای نیاز دارد. یکی از دلایل اخذ مدرک مدیریت کسب و کار این است که BBA یک دوره کوتاه مدت است و فرصت های شغلی بسیار مناسبی را برای دارندگان این گواهینامه فراهم می کند.
دومین دلیل دریافت مدرک مدیریت کسب و کار  BBA این است که با اخذ آن می توان هم در ایران و هم در خارج از کشور مشغول به کار شد. همچنین می توان از ترجمه آن برای مهاجرت استفاده کرد. 
البته همه به دنبال مدرک معتبر و با ارزشی هستند که در خارج از کشور هم مورد تأیید سازمان ها و شرکت های مختلف باشد. پس به دنبال یک موسسه معتبر باشید تا بدون نگرانی از هدر رفتن هزینه،  گواهینامه BBA را اخذ کنید.

 

آشنایی با مسائل تخصصی آموزش مدیریت کسب و کار
 

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان این فرصت را برای شما فراهم کرده است. مدرک صادر شده از سوی این مؤسسه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است. این مدرک، ترجمه رسمی دادگستری است که برای ارائه به شرکت های خارجی، بسیار معتبر شمرده می شود. 

نردبانی به سوی بازار کار BBA 

همه افرادی که قصد موفق شدن در بازار کار مدیریت کسب و کار را دارند، باید از فرصت ها و موقعیت های شغلی این دوره آگاه شوند. همچنین باید مهارت های سازمانی و  مدیریتی خود را بهبود ببخشند. اخذ این گواهینامه برای حسابداران نیز حایز اهمیت است چرا که آن ها دائما با اعداد و ارقام  در ارتباط هستند، بسیار جزئی نگر بوده و باید از توانایی مدیریت مالی خوبی بهره مند باشند. 

اهمیت دوره مدیریت کسب و کار در فن پردازان
 

گروه دیگر مشاوران مالی هستند که مسئولیت تضمین سلامت مالی افراد و شرکت ها را بر عهده دارند تا بتوانند از این طریق تصمیمات هوشمندانه مالی بگیرند. علاوه بر این دو حرفه، تمامی علاقه مندان به مباحث مدیریتی و کار آفرینی می توانند با اخذ گواهینامه مدیریت کسب و کار در بازار کار موفق شوند و رونق اقتصادی در کشور را گسترش دهند. 

مدرک BBA به چه دردتان می خورد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.


دلایل انتخاب موسسه آموزش عالی فن پردازان
•    ارائه بیشترین تنوع در گرایش های مختلف
•    دریافت مدرک زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
•    عدم نیاز به داشتن پیش زمینه علمی و یا تحصیلات
•    ایجاد پنل کاربری مادام العمر پس از ثبت نام
 

سوالات متداول:

 • آیا برای شرکت در مدیریت کسب و کار (BBA) باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانیم از مدرک مدیریت کسب و کار (BBA) برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • طول مدت برگزاری دوره مدیریت کسب و کار (BBA) چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 300 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

  این دوره دارای 39 ساعت فیلم آموزشی و 114 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Business Administration
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close