دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

 • person مدرسین دوره
    رسول آقاداود
    رضا طالبی
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA

درباره دوره

اساس موفقیت هر کشوری داشتن ارگان های دولتی موفق و کارآمد است. این نهاد ها بیشترین میزان بودجه سالیانه را دریافت می کنند. بنابر این مدیران سازمانی باید در زمینه مدیریتی توانمند باشند. نداشتن مدیران سازمانی اثربخش یعنی هدر دادن بودجه سالیانه کشوری. همین جاست که به اهمیت دوره هایی مثل MBA مدیریت دولتی...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرسین دوره
Master of Business Administration majored in governmental management
رسول آقاداود دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مشاهده رزومه keyboard_backspace
Master of Business Administration majored in governmental management
رضا طالبی دکترای مدیریت تکنولوژی گرایش تحقیق و توسعه از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (60 ساعت)

  • مدیریت منابع انسانی ویژه mba 

  • تئوری مدیریت و منابع انسانی 
  • تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  • وظایف مدیریت منابع انسانی
  • سیستم های اطلاعات مدیریت
  • برنامه‌ريزي استراتژيك
  • ارزيابي و مديريت عملكرد     
  • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  • سطوح و الگوهای شایستگی 

  • فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  • انواع تحقیق                 
  • روش تحقیق در مدیریت    
  • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  • نگارش مناسب فرضیه    
  • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  • تحلیل داده‌های تحقیق    
  • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  • تطابق الگو و ساختن نظریه    
  • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  • انواع‌ گزارش پژوهش            
  • شیوه‌های استناد درون‌ متنی        

  • نظریه سازمان و مدیریت 

  • مطالعه تئوری سازمان
  • سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  • تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •  سیر تاریخی نظریه سازمان
  • مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  • نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  • تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  • سازمان و محیط
  • نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  • نظریه نهادی
  • ساختار اجتماعی سازمان
  • چرخه‌ی حیات سازمانی
  • فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  • ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  • فن‌آوری و سازمان
  • نگاه پويا به فناوري
  • امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی
  • زبان تخصصی مدیریت

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods
 • 2 تخصصی (15 ساعت)

   حقوق اساسی سازمان های دولتی

  • مفاهیم و مبانی حقوق اساسی
  • قانون اساسی
  • مفهوم و ساختار دولت
  • اصل تفکیک قوا
  • ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ‌ایران
  • حقوق ملّت
  • قوه‌‌ی مقننه

  منابع انسانی در سازمان های دولتی

  • میریت منابع انسانی در دنیای امروز
  • نگاهی عملیاتی به مدیریت منابع انسانی؛ کارکردها و وظایف
  • بهره‌وری کارکنان هدف مدیریت منابع انسانی
  • کیفیت زندگی کاری رسالت مدیریت منابع انسانی
  • توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
  • مدیریت دانش و پیوند آن با مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت استعداد
  • مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی
  • مدیریت منابع انسانی الکترونیک
  • مدیریت منابع انسانی و برون سپاری

  نظریه‌ها و مبانی خط‌مشی‌گذاری دولتی

  • کلیات خط‌مشی و مفاهیم آن
  • مدل‌های خط‌مشی‌گذاری‌عمومی
  • اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های دولتی
  • مسئولیت اجتماعی سازمان

  نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

  • نگرش سنتی در مدیریت دولتی
  • حکومت های مبتنی بر بروکراسی
  • مدیریت گرایی و مدیریت نوین
  • نقش دولت
  • مدیریت دولتی کشورهای در حال توسعه و نظریات تلفیقی

اساس موفقیت هر کشوری داشتن ارگان های دولتی موفق و کارآمد است. این نهاد ها بیشترین میزان بودجه سالیانه را دریافت می کنند. بنابر این مدیران سازمانی باید در زمینه مدیریتی توانمند باشند. نداشتن مدیران سازمانی اثربخش یعنی هدر دادن بودجه سالیانه کشوری. همین جاست که به اهمیت دوره هایی مثل MBA مدیریت دولتی شش ماهه پی می بریم. در ادامه با ما باشید تا دلایل این موضوع را برای شما توضیح دهیم.

پیش نیاز ها و دلایل حضور در دوره MBA مدیریت دولتی

MBA مدیریت دولتی چیست؟

یکی از نوین ترین گرایش های مدیریتی،MBA  است که در واقع به معنای مدیریت اجرایی کسب و کار است.  دوره آموزش مدیریت دولتی هم یکی از زیر مجموعه های گروه مدیریت است که مدیریت حرفه ای کسب و کار مدیریت دولتی را پوشش می دهد.
به همین دلیل MBA مدیریت دولتی را می توان پل ارتباطی بین رهبری سنتی کسب و کار و کوچینگ بخش دولتی دانست. البته باید خاطر نشان کرد دوره آموزش MBA مدیریت دولتی به عنوان یک ابزار کمکی برای مدیران در بخش های دولتی و خصوصی عمل کرده و فرصت ارتقاء مهارتی در زمینه مدیریت حرفه ای کسب و کار مدیریت دولتی را در اختیار آنها قرار می دهد.

بررسی ضرورت دوره MBA  مدیریت دولتی

طبق اصول نوین مدیریتی و مخصوصا  MBA، مدیر یک سازمان مسئولیت رهبری و کوچینگ سازمان را بر عهده دارد. همین جاست که ضرورت آشنایی مدیران بخش دولتی یا مرتبط با بخش دولتی، با MBA مدیریت دولتی  خودنمایی می کند.

بسیاری از مدیران دولتی به واسطه مشغله شغلی و برنامه های سازمانی علی رغم میل باطنی برای یادگیری مباحث جدیدتر امکان حضور در مراکز آموزشی را ندارند.  موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان هم با درک این موضوع، اقدام به برگزاری دوره آموزش مدیریت دولتی MBA نموده است.

دوره شش ماهه MBA مدیریت دولتی افق های جدیدی از مدیریت نوین را به روی سازمان های دولتی خواهد گشود.

در مورد مدرک MBA  مدیریت دولتی چه می دانید؟

در بسیاری موارد یکی از شروط استخدام با مدرک مدیریت دولتی این است که این مدرک مورد تایید وزارت علوم باشد. یکی از مزایای دوره های برگزار شده در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان این است که کلیه دانشپذیران در پایان دوره، موفق به دریافت گواهینامه MBA مدیریت دولتی خواهند شد. این مدرک در سطوح سازمانی و حرفه ای دارای اعتبار بوده و قابل ترجمه نیز می باشد. برای ارتباط با کارشناسان ما، بهتر است همین حالا با آنها از طریق چت آنلاین، ارتباط برقرار کنید.

 

دوره MBA مدیریت دولتی برگ برنده دانشپذیران این دوره

مزایای شرکت در دوره MBA مدیریت دولتی چیست؟

MBA مدیریت دولتی علاوه بر ارتقاء دانش مدیران در امور دولتی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، مالی و غیره، فصل مشترکی است بین اصول حرفه ای و استاندارد های کسب و کار و نیز اهدافی که برای نهادهای دولتی و خصوصی تبیین شده است. آموزش مدیریت دولتی MBA به افراد امکان می دهد در بخش دولتی و خصوصی به صورت هم زمان به ایفای نقش پرداخته و دیدگاهها و نظریات مدیریتی خود را در راستای رسیدن به اهداف سازمانی به مرحله اجرا بگذارند.

همانطور که می دانیم مدیریت دولتی به خودی خود ماهیتی سنت گرایانه دارد و MBA رشته ای نوظهور در عرصه مدیریت است. بنابراین تلفیق این دو می تواند چشم اندازی جدید برای نسل جدید مدیران ارائه دهد.

همین حالا در دوره mba مدیریت دولتی شرکت کنید

آینده بازار کار مدیریت دولتی چگونه است؟

بسیاری از دانش آموختگان جوان MBA قرار است در آینده ای نه چندان دور در سمت های دولتی به ایفای نقش بپردازند. آینده شغل MBA مدیریت دولتی بسیار درخشان ارزیابی می شود. چرا که سالیانه تعدادی از نیروهای سازمان های دولتی در حال بازنشسته شدن هستند و امید آن می رود که نیروهای جوانی که جایگزین آنها می شوند، تحت بهترین آموزش های مدیریتی بتوانند جبران سرمایه های انسانی را نمایند. 

بازار کار MBA دولتی پتانسیل بالایی برای رشد دارد. این موضوع انگیزه بسیار خوبی برای همکاران ما در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان است تا با ارائه بهترین خدمات به دانشپذیران، آنها را برای ورود هر چه سریعتر به بازار کار MBA مدیریت دولتی آماده کنند.

دوره MBA مدیریت دولتی

هزینه دوره MBA مدیریت دولتی چقدر است؟

بارها در آموزه های مدیریتی تاکید شده است که هرگونه اختصاص منابع مالی در خصوص آموزش نیروی انسانی نه تنها هزینه به شمار نمی رود، بلکه در واقع نوعی سرمایه گذاری هم تلقی می شود.

این مساله در مورد آنچه به عنوان هزینه دوره MBA مدیریت دولتی تلقی می کنیم، هم صادق است. هر چه بیشتر در مورد آموزش پرسنل سازمان های دولتی سرمایه گذاری کنیم، نتیجه بهتری از بهره وری سازمان های دولتی دریافت خواهیم کرد.

از همه اینها گذشته، هزینه دوره MBA مدیریت دولتی در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان هم مانند سایر موارد، مورد تایید نهاد های نظارتی از جمله وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است. البته این موسسه در زمینه های مختلف اقدام به برگزاری انواع دوره های MBA نموده است.

 

سوالات متداول:

 • هزینه دوره آموزش مدیریت دولتی MBA چقدر است؟

  هزینه این دوره با توجه به اینکه برای شما به عنوان دانش پذیر مدرک معتبر و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور صادر می شود و با توجه به اینکه اساتید برتر کشور در اختیار شما هستند، 10,000,000 تومان می باشد.

 • آیا مدرک پایان  دوره آموزش مدیریت دولتی MBA معتبر است؟

  بله. مدارک صادر شده از موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، همگی با تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور هستند و دارای اعتبار بسیار بالایی می باشند.

 • دوره آموزش مدیریت دولتی MBA چه مزایایی دارد؟

  مدرک مورد تایید وزارت علوم، استفاده از اساتید مجرب و برتر کشوری، محتوای جامع و در عین حال کامل دوره، امکان رفع اشکال در طول دوره برای دانش پذیران و بسیاری موارد دیگر از جمله مزایای این دوره هستند.

 • آیا  دوره آموزش مدیریت دولتی MBA، بازار کار خوبی دارد؟

  بازار کار MBA دولتی پتانسیل بالایی برای رشد دارد و آینده شغلی این رشته بسیار درخشان ارزیابی می شود.

دوره های مرتبط
 • Master of Business Administration majored in governmental management
 • Master of Business Administration majored in governmental management
 • Master of Business Administration majored in governmental management
 • Master of Business Administration majored in governmental management
 • Master of Business Administration majored in governmental management
 • Master of Business Administration majored in governmental management
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close