مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

آمزوش MBA دیجیتال مارکتینگ


مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ چه نقشی در کسب و کار دارند ؟ مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ دو عامل کليدي در روند پيشرفت و کسب و موفقيت در کسب و کار هاي مختلف به شمار مي روند . برخورداري از مديريت کسب و کار صحيح و اصولي در کنار استفاده از تکنيک هاي بازاريابي |مارکتينگ و به خصوص ديجيتال مارکتينگ به عنوان يک شيوه بازاريابي مدرن  مي تواند متضمن کسب موفقيت در روند کسب و کار هاي مختلف باشد .  بسياري از افراد تلاش مي کنند با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و دوره آموزش د...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ چه نقشی در کسب و کار دارند ؟

مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ دو عامل کليدي در روند پيشرفت و کسب و موفقيت در کسب و کار هاي مختلف به شمار مي روند . برخورداري از مديريت کسب و کار صحيح و اصولي در کنار استفاده از تکنيک هاي بازاريابي |مارکتينگ و به خصوص ديجيتال مارکتينگ به عنوان يک شيوه بازاريابي مدرن  مي تواند متضمن کسب موفقيت در روند کسب و کار هاي مختلف باشد .  بسياري از افراد تلاش مي کنند با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و دوره آموزش ديجيتال مارکتينگ شرايط رشد و موفقيت کسب و کار خود را فراهم آورند  . شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار فراگيران را با کليه تکنيک هاي مورد نياز در روند رهبري و مديريت کسب و کار مورد نظر آشنا خواهد کرد و شرکت در دوره هاي آموزشي ديجيتال مارکتينگ فراگيران را با ضرورت بازاريابي و به ويژه ضرورت آشنايي با ديجيتال مارکتينگ و تکنيک ها ي آن آشنا خواهند شد . برخورداري هم زمان از مزاياي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ به صورت همزمان مي تواند تضمين کننده موفقيت کسب و کار هاي مختلف شود . از اين رو در سال هاي اخير برخي مراکز آموزشي معتبر در راستاي تسهيل و تسريع روند آموزشي براي فراگيران با ادغام سر فصل هاي دوره آموزش مديريت کسب و کار و دوره آموزش ديجيتال مارکتينگ اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ کرده اند.

 

برنامه ريزي ، سازمان دهي ، بررسي و ارزيابي ، هدايت و در نهايت کنترل مي باشد . موارد ذکر شده  از جمله مواردي هستند که در کليه گرايش هاي مديريتي و در مديريت هر روند و هر پروسه فارغ از حوزه فعاليت آن مورد استفاده قرار مي گيرند . در حوزه مديريت کسب و کار علاوه بر موارد ذکر شده مديران با مباحثي از قبيل استخدام پرسنل ، تقسيم وظايف و تعيين وظايف و مسئوليت هاي پرسنل ، بودجه بندي و برخي مباحث تخصصي ديگر نيز درگير مي باشند . 

برنامه ريزي : براي برنامه ريزي تعاريف متعددي ارائه شده است. برنامه ريزي عبارت است از تعيين هدف  پيدا کردن راه  رسيدن به هدف يا ساختن و هموار کردن مسير دستيابي به هدف .

 

سازمان دهي : سازمان دهي به صورت کلي به معناي چيدمان و باز آرايي اجزا و بخش هاي مختلف در روند اجراي يک پروژه بر اساس قواعد جاري و به منظور دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است . در حوزه مديريت سازمان دهي به معناي گروه بندي ، ايجاد هماهنگي ميان گروه هاي تعريف شده و تعيين شرح وظايف هر يک از گروه هاي تعيين شده مي باشد . سازمان دهي به سه بخش تقسيم مي شود . 
بخش اول طراحي و تعيين فعاليت هاي مختلف و اولويت بندي آن ها مي باشد .
بخش دوم تقسيم وظايف و مسئوليت هاي مورد نظر بر اساس توانايي ها و تخصص افراد مي باشد .
و در نهايت بخش سوم شامل برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي ميان واحدها و بخش هاي مختلف مي باشد . 

 

بررسي و ارزيابي : بررسي و ارزيابي به معناي  مطالعه مستمر روند  پيشرفت يک پروژه در راستاي نيل به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد . نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده پس از ارزيابي مي تواند منجر به اخذ تصميمات مديريتي در راستاي ادامه روند فعلي در صورت رضايت بخش بودن نتايج و يا اصلاح و تغيير روند فعلي در صورت عدم رضايت بخش بودن نتايج مورد نظر شود . 

هدايت : هدايت کردن به منزله  نشان دادن هدف و راهنمايي افراد به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر مي باشد . 

نظارت : عبارت است  از يک فعاليت مديريتي که به واسطه آن  نظارت شونده ها به صورت موثرتر به همکاري با سازمان مورد نظر در راستاي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده  خواهند پرداخت.

کنترل : کنترل به مفهوم نظارت دائم و مستمر بر روند انجام فعاليت هاي از پيش تعيين شده در سازمان در بخش برنامه ريزي مي باشد  و هدف از کنترل حصول اطمينان از روند پيشرفت کار مطابق برنامه و در راستاي اهداف از پيش تعيين شده مي باشد .
آنچه امروزه به صورت آکادميک و در قالب تکنيک هاي مديريت کسب و کار توسط مديران کسب و کار روند فعاليتهاي انواع مختلف کسب و کار مورد استفاده قرار مي گيرد در ايام گذشته به صورت تجربي توسط صاحبان مشاغل انجام مي شد و در گذر زمان به نسل هاي بعد منتقل مي شد.

 

 

اهميت مديريت کسب و کار 

در هر حوزه اي مديريت به واسطه ايجاد هماهنگي ميان بخش هاي مختلف منجر به افزايش سرعت ، کيفيت و در نهايت راندمان کار خواهد شد و مديريت کسب و کار نيز از اين قاعده مستثني نيست و استفاده از تکنيک هاي مديريت کسب و کار در روند انجام فعاليت هاي حرفه اين منجر به افزايش سرعت ، کيفيت و در نهايت راندمان  کار خواهد شد . از اين رو بسياري از صاحبان صنايع و مشاغل ، کار آفرينان ، سرمايه گذاران ، سهام داران و حتي صاحبان کسب و کارهاي کوچک در سال هاي اخير به منظور افزاي راندمان کاري در حرفه خود به استفاده از تکنيک هاي مديريت کسب و کار روي آورده اند که همين امر منجر به افزايش فرصت هاي شغلي موجود در حوزه مديريت کسب و کار شده . 

 

بازاريابي | مارکتينگ چیست؟

در دنياي کسب و کار پر رقابت امروز بازاريابي | مارکتينگ  يکي از ارکان اجتناب ناپذير هر نوع کسب کار به شمار مي رود . بازاريابي در برگيرنده کليه فعاليت هاي است که با محوريت و تمرکز بر مشتريان ، نيازها ، علايق ، سلايق و قدرت خريد آن ها انجام مي شود.

پروسه بازاريابي اصولي قبل از اقدام براي طراحي و توليد محصولات و خدمات مورد نظر و با انجام تحقيقات در حوزه نياز سنجي مشتريان  آغاز و در نهايت با تبليغات به منظور معرفي کالا و خدمات مورد نظر و با تاکيد بر ويژگي هاي مورد نياز و مورد نظر مشتريان به پايان خواهد رسيد . در پروسه بازاريابي اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت به طور همزمان و به صورت موازي مورد تاکيد قرار مي گيرند . به اين صورت که با ارائه کالا و خدمات منطبق با نيازها و سلايق مشتريان و معرفي بوسيله تبليغات گسترده براي نيل اهداف کوتاه مدت که جذب مشتري و فروش مي باشد تلاش مي کند و با ارائه خدمات پس از فروش و کالاي مطلوب و قيمت مناسب در کنار استفاده از برخي روش هاي بازاريابي براي ايجاد حس وفا داري در مشتريان تلاش مي کند . 

بازاريابي در دنيا قدمت بالايي دارد . انسان هاي نخستين  با تلاش و کوشش به منظور تهيه ، توليد ، توزيع و ارائه انواع کالاهاي مورد نياز سايرين تلاش مي کردند در روند مبادلات کالا به کالا سهم  و بخش بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهند و در اين  رقابت به منظور کسب سهم بيشتري از بازار از روش هاي بسيار متفاوتي استفاده مي کردند که مي توان اين روش ها را نخستين گام هاي بشر در راستاي شکل گيري علم بازاريابي به شمار آورد.
اما شکل علمي و آکادميک بازاريابي براي اولين بار در نيمه اول قرن بيستم در آمريکا ظهور پيدا کرد و از آن پس با سرعتي قابل توجه رشد کرده و به اقصي نقاط دنيا نيز راه پيدا کرد .

کسب و کار دارای اهمیت زیادی برای کار می باشد

 

اهميت بازاريابي | مارکتينگ 

بازاريابي | مارکتينگ که امروزه  با استفاده از روش هاي مختلفي انجام مي شود يکي از کليدي ترين فاکتورها در کسب موفقيت انواع مختلف کسب و کار به شمار ميرود .

بسياري از شرکت ها توليدي و شرکت هاي تجاري عليرغم بر خورداري از شرايط مساعد و ارائه کالا و خدمات با کيفيت به واسطه عدم استفاده از علم بازاريابي با شکست مواجه شده اند و چه بسيار شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي کوچک که با استفاده از تکنيک هاي بازار يابي با محوريت مشتريان توانسته اند به موفقيت هاي بسيار چشمگير در حوزه کسب و کار خود برسند.

همچنين تبليغات که يکي ديگر از فاکتورها کليدي در روند کسب موفقيت کسب و کارهاي مختلف است به عنوان يکي از زير مجموعه هاي بازاريابي نقش به سزايي در روند کسب موفقيت کسب و کارهاي مختلف ايفا مي کند.

با توجه به سرعت بسيار زياد رشد انواع صنايع توليدي و روند رو به رشد ارتباطات تجاري ميان کشورهاي مختلف در قالب واردات و صادرات و رونق بيش از پيش فعاليت هاي تجاري در عرصه  بين المللي علم  بازاريابي بيش از پيش مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. 
آشنايي و اشراف بر تکنيک هاي علم بازاريابي مي تواند منجر به بازنگري  در روند طراحي و توليد انواع کالا و خدمات شود . همچنين با استفاده از تکنيک هاي بازاريابي روش ارائه خدمات به مشتريان نيز متحول خواهد شد .به عبارت ديگر آشنايي با علم بازاريابي و تکنيک هاي آن  ايجاد تغييرات کلي در پروسه توليد و توزيع  در راستاي کسب سهم بيشتري از بازار هدف را به دنبال خواهد داشت. 
پيروي از اصول بازاريابي مي تواند منجر به کسب موفقيت هاي چشمگيري در بازار شود و از سوي ديگر عدم توجه به علم بازار يابي و مباحث آن در اين بازار پر از رقابت جهاني قطعا مي تواند منجر به شکست و از دست دادن سرمايه اوليه صاحبان صنايع ، توليد کننده گان ، سرمايه گذاران و کار آفرينان شود .  از اين رو علم  بازار يابي در سال هاي اخير بسيار پر اهميت تر  و کاربردي تر از قبل مورد توجه قرار گرفته است . 

 

همین حالا در دوره مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ شرکت کنید

 

انواع  روش های بازاريابي | مارکتينگ کدامند ؟

همزمان با پيدايش علم بازاريابي در دنيا شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي براي نيل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود از تکنيک ها و روش ها ي مختلفي استفاده کرده اند . برخي از اين تکنيک ها  و روش ها به واسطه نتايج نامطلوب در گذر زمان به دست فراموشي سپرده شده اند و برخي ديگر به واسطه نتايج قابل توجه و چشمگيري که به همراه داشته اند به روش هاي پر کاربردي تبديل شده اند و امروزه  شرکت هاي مختلف به منظور دست يابي به اهداف مورد نظر خود با توجه به شرايط بازار و پتانسيل هاي خود از روش هاي مختلف بازاريابي استفاده مي کنند . بازاريابي به شيوه هاي مختلفي انجام مي شود . در تمام انواع بازاريابي تمرکز بر مشتري ، نيازها و سلايق او است . در ادامه به معرفي برخي از پر کاربرد ترين روش هاي بازاريابي اشاره خواهيم کرد . برخي از معروف ترين و کارآمد ترين روش هاي بازاريابي عبارتند از:

 • بازاريابي خيريه اي Cause Marketing
 • بازاريابي برد نزديک  CRM| Close Range Marketing
 • بازاريابي رابطه مند Relationship Marketing
 • بازاريابي تراکنشي Transactional Marketing
 • بازاريابي کميابي Scarcity Marketing
 • بازاريابي دهان به دهان Word of Mouth Marketing
 • بازاريابي ويروسي Viral Marketing
 • بازاريابي تنوع گرا Diversity Marketing
 • بازاريابي انبوه Mass Marketing
 • بازاريابي فصلي Seasonal Marketing
 • بازاريابي برون ‌يابي يا مشتري در بيرون Outbound Marketing
 • بازاريابي درون ‌يابي يا مشتري در داخل Inbound Marketing
 • بازاريابي اشانتيون Freebie Marketing
 • ديجيتال مارکتينگ 
در نمودار آورده شده انواع بازاریابی ها توضیح داده شده است

در ادامه هريک از اين روش ها به صورت مختصر توضيح خواهيم داد .

 

بازاريابي خيريه اي Cause Marketing

اين روش بازاريابي با استفاده از حس انسانيت و حس هم نوع دوستي مخاطبان به جلب توجه و جذب مشتري مي پردازد . به عنوان مثال فروشگاهي که اعلام مي کند در صدي از سود حاصل از فروش خود را صرف امور خيريه خواهد کرد .

 

بازاريابي برد نزديک  CRM| Close Range Marketing

بازار يابي برد نزديک که با عنوان بازاريابي مجاورتي نيز شناخته مي شود شامل ارسال پيام هايي با محتواي تبليغاتي با استفاده از انواع راه هاي ارتباطي است . اين نوع بازاريابي به صورت بسيار گسترده و چشمگير مورد استفاده قرار مي گيرد . از اين نوع بازاريابي مي توان به ارسال اس ام اس هاي تبليغاتي اشاره کرد .

 

بازاريابي رابطه مند Relationship Marketing

به جاي تلاش براي فروش کالا يا خدمات خود به مشتريان براي برقراري ارتباط نزديک و صميمانه با آن ها تلاش کنيد . برقراري ارتباط صميمانه به خودي خود منجر به خريد توسط آن ها خواهد شد مضاف بر اين که اين خريد ها مستمر خواهند بود. به عنوان مثال ارسال اس ام اس تبريک به مناسبت تولد افراد . 

 

بازاريابي تراکنشي Transactional Marketing

استفاده از رو ش هاي بسيار ساده تشويق مشتريان براي خريد که عمدتا براي کالا و خدمات مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرد . به طور مثال روي بسته قيد مي شود با خريد اين محصول و پرداخت هزينه مشابه قبل N در صد محتوي اضافه تر دريافت مي کنيد . 

 

بازاريابي کميابي Scarcity Marketing

در برخي موارد توليد کننده گان با ايجاد محدوديت توليد موجبات افزايش تقاضا براي کالا و خدمات خود را فراهم مي آورند . محدوديت در تعداد توليدات و اطلاع رساني در مورد عدم توليد مجدد يکي از راه هاي ايجاد انگيزه در مشتريان است . يکي ديگر از روش هاي محدوديت گذاري که منجر به ايجاد انگيزه در مشتريان مي شود در نظر گرفتن شرايط خاص براي طيف محدودي از مشتريان است . به عنوان مثال کارخانه اي که اعلام مي کند يکي از محصولات خاص به تعداد N توليد شده و توليد آن ديگر با اتفاق نخواهد افتاد  و يا استفاده از شرايط خاص خريد با N در صد تخفيف تنها در بازه زماني محدود اعلام شده مقدور مي باشد و پس از گذشت زمان مورد نظر خريد با شرايط اعلام شده مقدور نمي باشد . 

 

بازاريابي دهان به دهان Word of Mouth Marketing

انتقال اطلاعات تبليغاتي از شخصي به شخص ديگر با استفاده از ارتباط کلامي را  بازاريابي دهان به دهان مي گويند .. بازاريابي دهان به دهان يکي از روش هاي قديمي اما کارآمد در حوزه بازاريابي است . از آنجا که در اين روش مخاطبان از جوانب تبليغاتي پيام بي خبرند و مبلغان نيز از ذينفعان به شمار نمي آيند اين روش ، روشي بسيار تاثير گذار است و تبعات مثبت بسيار زيادي براي کاربران به همراه داشته است . 

 

بازاريابي ويروسي Viral Marketing

استفاده از ترفندها يي که به هر دليل براي مخاطبان و کاربران شبکه هاي اجتماعي جذاب باشد به طوري که حتي اگر فرد مورد نظر از طيف مخاطبان و مشتريان بازار هدف نباشند باز هم به دليل جذابيت هاي گرافيک و محتوايي پيام نسبت به ارسال آن براي ديگران اقدام خواهد کرد . 

 

بازاريابي تنوع گرا Diversity Marketing

اين نوع از بازاريابي به طراحي و توليد پيام ها تبليغاتي به صور مختلف تاکيد مي کند . در اين روش با توجه به اين که بازار هدف داراي طيف مخاطبان مختلف با فرهنگ ها ، سلايق ، انتظارات ، اعتقادات ، نگرش ها و نيازهاي متفاوت است که استفاده از يک پيام تبليغاتي واحد نمي تواند توجه همه آن ها را به خود جلب نمايد به طراحي و توليد پيام هاي تبليغاتي در اشکال مختلف مي پردازند . 

 

بازاريابي انبوه Mass Marketing

بازاريابي انبوه شامل ارائه پيام هاي تبليغاتي از طريق رسانه هاي جمعي و ملي مانند راديو و تلويزيون است . از آن جا که اين رسانه ها داراي طيف بسيار وسيعي از مخاطبان هستند براي تبليغ کالاهاي مصرفي که از نيازهاي روزمره  عموم مردم به شمار مي آيند بسيار مناسب هستند . 

 

بازاريابي فصلي Seasonal Marketing

بازاريابي فصلي يکي از روش هاي موثر و پر کاربرد در حوزه بازاريابي به شمار مي رود  . مانند تغيير رنگ بسته بندي کالا و محصولات با توجه به مناسبت هاي روز . به عنوان مثال استفاده از رنگ قرمز براي بسته بندي شکلات در آستانه روز هاي با مناسبت هاي خاص مانند ولنتاين ، يلدا  ، کريسمس و غيره .

 

 بازاريابي برون‌ يابي يا مشتري در بيرون Outbound Marketing

بازار يابي برون يابي شامل جستجو براي تهيه يک بانک اطلاعاتي از مشتريان بالقوه است . مشتريان ن بالقوه کساني هستند که لزوما به کالا و خدمات مورد نظر نياز دارند اما قطعا در ليست مشتريان ما قرار ندارد و مثلا براي تهيه کالا و خدمات مورد نياز خود به يکي از رقبا مراجعه کرده و يا خواهند کرد . 

 

بازاريابي درون‌ يابي يا مشتري در داخل Inbound Marketing

در اين روش بر خلاف روش بازار يابي برون يابي شرکت ‌ها اغلب با مشترياني مواجه هستند که به دلايل گوناگون با آنها تماس مي ‌گيرند. به طور مثال با پيگيري تماس هاي يک تلفني براي اعلام موجودي کارت هاي اعتباري مي توان با فرد مورد نظر تماس بر قرار کرد و پيشنهاد استفاده از سامانه پيام رسان بانک را به او ارائه کرد . 

 

بازاريابي اشانتيون Freebie Marketing

ارائه انواع تستر ، اشانتيون و هداياي تبليغاتي به صورت رايگان در راستاي معرفي محصول مورد نظر . بازاريابي نمايشگاه هاي تجاري Tradeshow Marketing
طيف وسيعي از محصولات هستند که براي خريداري شدن نياز به تست شدن دارند . برپايي نمايشگاه هاي کوچک و بزرگ محلي و بين المللي اين فرصت را در اختيار فروشنده و خريدار قرار مي دهد که با کالا ، خدمات و نيازهاي هم آشنا شوند . 

 

ديجيتال مارکتينگ 

ديجيتال مارکتينگ يکي از جديدترين روش هاي مورد استفاده در حوزه  بازاريابي است . با ورود اينترنت به دنياي تجارت و کسب و کار و رواج فروش هاي اينترنتي ديجيتال مارکتينگ نيز به عنوان يکي از روش هاي مدرن ، پر کاربرد و موثر در حوزه بازاريابي پا به عرصه وجود گذاشت . ديجيتال مارکتينگ شامل ارسال انواع فايل هاي صوتي و تصويري ، انواع کليپ و ويديو و بسياري ديگر از انواع تبليغات است  که با استفاده از اين تکنولوژي توليد و توزيع مي شوند .
با توجه به اين مساله که در روش بازار يابي اينترنتي يا همان روش ديجيتال مارکتينگ درسه فاکتور زمان ، انرژي و هزينه صرفه جويي مي شود اين روش عليرغم قدمت کم تر در مقايسه با ساير روشهاي بازاريابي از محبوبيت بسيار زيادي برخوردار شده است . همچنين با توجه اين در روش بازاريابي برخي از محدوديت هايي از قبيل محدوديت هاي مکاني و زماني که در روش هاي قبلي مطرح بود از ميان برداشته شده است اين روش جايگزين بسيار مناسبي براي روش هاي قديمي تر بازاريابي به شمار مي رود . يکي ديگر از مزاياي بازاريابي اينترنتي يا همان ديجيتال مارکتينگ انتخاب هوشمندانه و هدفمند مخاطبان در مقايسه با ساير روش هاي بازاريابي است.

 

دیجیتال مارکتینگ دوره آموزشی برای یک کسب و کار پردرآمد مناسب می باشد

مزاياي ديجيتال مارکتينگ چیست ؟

همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم ديجيتال مارکتينگ يکي از روش هاي به روز و مدرن بازاريابي است که به واسطه مزاياي زيادي که دارد در مدت زمان به نسبت کوتاه به محبوبيت زيادي دست پيدا کرده است . در اين بخش به برخي از مهم ترين مزاياي ديجيتال مارکتينگ اشاره خواهيم کرد. 
يکي از مزاياي اصلي بازاريابي ديجيتال اين است که مي توان يک مخاطب خاص را با استفاده از يک روش مقرون به صرفه با قابليت اندازه گيري را براي خريد کالا و خدمات مورد نظر تشويق و ترغيب کرد .از ديگر مزاياي ديجيتال مارکتينگ مي توان به  افزايش ميزان حس وفا داري مشتريان  و به طور همزمان استفاده از مزاياي فروش آنلاين اشاره کرد.

دسترسي جهاني 
دسترسي جهاني يکي از مزاياي استفاده از روش ديجيتال مارکتينگ است .با راه اندازي  يک وب سايت شما مي توانيد حتي براي کسب و کار هاي نوپا و کوچک خود با صرفه هزينه بسيار ناچيز نيز در سطح جهاني تبليغ کنيد. 


هزينه کم 
با استفاده از يک برنامه  ديجيتال مارکتينگ اصولي و صحيح مي توان با صرفه جويي چشمگير در هزينه هاي بازاريابي به اهداف برنامه ريزي شده رسيد . هزينه هاي ديجيتال مارکتينگ در مقايسه يا هزينه هاي بازاريابي به روش هاي سنتي بسيار کمتر است. 


قابليت اندازه گيري نتايج 
قابليت اندازه گيري نتايج حاصل از فعاليت هاي ديجيتال مارکتينگ يکي ديگر از دلايل عمده کاربران از اين روش بازاريابي مدرن و کاربردي محسوب مي شود .ابزارهاي متريک آنلاين در برنامه هاي مختص ديجيتال مارکتينگ مي تواند به کاربران کمک کند تا با استفاده از انواع نمودار ميزان تاثير گذاري و نتيجه فعاليت هاي کمپين  ديجيتال مارکتينگ خود را ارزيابي نمايند. 


شخصي سازي

يکي ديگر از قابليت هاي بسيار کاربردي ديجيتال مارکتينگ قابليت شخصي سازي است . مفهوم قابليت شخصي سازي در بازار يابي اينترنتي به مفهوم ارسال پيام هايي با محتواي مورد نظر و علاقه هر مخاطب با توجه به حيطه فعاليت هاي حرفه اي ، تحصيلات و سليقه آن ها مي باشد . ارسال پيام هاي تبريک به مناسبت هاي مختلف اعم از سالگرد تولد و غيره نيز در اين حوزه قرار مي گيرد . همچنين ارائه پيشنهاد هاي خاص با توجه به ميزان خريد مشتريان نيز از مزاياي استفاده از روش ديجيتال مارکتينگ به شمار مي رود.

 

عدم محدوديت 
با استفاده از رسانه هاي اجتماعي مختلف  و مديريت صحيح ، دقيق و اصولي آن  مي توانيد به واسطه برقراري ارتباط حرفه اي نامحدود با مخاطبان به ايجاد حس وفا داري در مشتريان کمک کنيد.

 

ايجاد ارزش هاي اجتماعي 

ايجاد ارزش هاي اجتماعي يکي ديگر از مزاياي استفاده از روش ديجيتال مارکتينگ است .  بازاريابي ديجيتال به شما امکان مي دهد که با توليد انواع مختلف محتواي رسانه اي غني و با ارزش  کمپين هاي تبليغاتي جذاب ايجاد کنيد. ايجاد ارزش هاي اجتماعي پسنديده و انتقال و رواج آن در جامعه از ديگر مزاياي استفاده از اين روش بازاريابي محسوب مي شود .
با توجه به مزاياي استفاده از روش ديجيتال مارکتينگ در روند پيشرفت و موفقيت انواع مختلف کسب و کار دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ را مي توان به عنوان سکوي پرتاب به شمار آورد. 

 

همین حالا در دوره مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ شرکت کنید

 

استراتژي هاي ديجيتال مارکتينگ کدامند ؟

يکي از مهم ترين کاربرد هاي ديجيتال مارکتينگ استفاده از تکنيک هاي ان در حوزه کسب و کارهاي مختلف است .در اين بخش به برخي از کاربردي ترين استراتژي هاي ديجيتال مارکتينگ اشاره خواهيم کرد. 


بازاريابي ايميلي: بازاريابي ايميلي يکي از متداول ترين ، پر کاربرد ترين و موثر ترين روش ها در حوزه بازاريابي اينترنتي يا همان ديجيتال مارکتينگ است .عليرغم نظر برخي از کارشناسان حوزه آموزش ديجيتال مارکتينگ مبني بر عدم کارآيي موثر روش ايميل مارکتينگ در دنياي امروز به واسطه حضور پر رنگ رسانه هاي اجتماعي هنوز هم آمار و ارقام نشان دهنده تاثيرات قابل توجه استفاده از روش ايميل مارکتينگ هستند . آمار و ارقام اخير به دست آمده از تحقيقات به عمل آمده در حوزه ايميل مارکتينگ ثابت کرده است که ايميل مارکتينگ نه تنها در مقايسه با ساير روش ها کارآيي کمتري ندارد بلکه در برخي موارد از ميزان کارآيي بالاتري نيز برخوردار بوده است . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ مي توانند با چگونگي استفاده از اين روش و تکنيک هاي آن آشنا شوند. 


بازاريابي از طريق رسانه هاي اجتماعي: بازاريابي از طريق رسانه هاي اجتماعي نيز يکي ديگر از روش هاي به نسبت جديد ، پر کاربرد و کارآمد در حوزه ديجيتال مارکتينگ به شمار مي رود . بر اساس آنچه آمار و ارقام حاصل بررسي ها نشان داده است 90 در صد از فعالان حوزه بازاريابي اينترنتي يا ديجيتال مارکتينگ قاطعانه  باور دارند که استفاده از رسانه هاي اجتماعي تاثيرات محسوس به سزايي در روند پيشرفت و موفقيت کسب کار مورد نظر آن ها شده است . با توجه به تعداد قابل توجه و رو به رشد کاربران رسانه هاي اجتماعي ميزان اثر گذاري  استفاده از رسانه هاي اجتماعي مي تواند در گذر زمان سير صعودي نيز داشته باشد . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ مي توانند با چگونگي استفاده از اين روش و تکنيک هاي آن آشنا شوند.


بازاريابي Pay-Per-Click: بازاريابي Pay-Per-Click  به مفهوم  بازاريابي پرداخت بابت هر بازديد در موتور جستجوي گوگل است . در اين روش بازاريابي تبليغ کننده ها تنها بايت بازديد افراد از محتواي تبليغاتي آن ها به شرکت گوگل  هزينه پرداخت خواهند کرد . اين روش به دليل صرفه جويي در هزينه هاي پرداختي يکي از روش هاي بسيار پر طرفدار در ميان کاربران روش بازاريابي اينترنتي يا همان ديجيتال مارکتينگ  به شمار مي رود . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ مي توانند با چگونگي استفاده از اين روش و تکنيک هاي آن آشنا شوند.


بهينه سازي موتور جستجو: بهينه سازي موتور جستجو | Search Engine Optimization که با شکل کوتاه شده SEO شناخته مي شود نيز يکي ديگر از روش هاي موثر و کاربردي در حوزه ديجيتال مارکتينگ است. در اين روش شما با طراحي و اجراي يک وب سايت فوق العاده و ارائه صفحات مفيد براي کليه سرويس هاي مد نظر خود به بازاريابي مي پردازيد .اين روش در حال حاضر يکي از پر کاربرد ترين روش هاي مورد استفاده در حوزه ديجيتال مارکتينگ محسوب مي شود . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ مي توانند با چگونگي استفاده از اين روش و تکنيک هاي آن آشنا شوند.


بازاريابي محتوا: بازاريابي محتوا نيز يکي ديگر از روش هاي به نسبت پر کاربرد در حوزه ديجيتال مارکتينگ به شمار مي رود . در اين روش با توليد محتواي جذاب و کاربردي براي مخاطبان به بازاريابي براي کالا و خدمات موردنظر مي پردازند . اين روش نيز در زمره روش هاي کارآمد در حوزه بازاريابي قرار دارد . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ مي توانند با چگونگي استفاده از اين روش و تکنيک هاي آن آشنا شوند.


بازاريابي ويروسي: بازاريابي ويروسي نيز يکي ديگر از انواع بسيار پر کاربرد و بسيار کارآمد در حوزه بازاريابي ديجيتال به شمار مي رود. ايجاد محتوا هايي که با توجه به نوع و ساختار ويژه خود قابليت ويروسي شدن دارند مي تواند کسب و کار مورد نظر شما را يک شبه به نام کند. فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش ديجيتال مارکتينگ مي توانند با چگونگي استفاده از اين روش و تکنيک هاي آن آشنا شوند.

 

آينده شغلي کارشناسان ديجيتال مارکتينگ چگونه است ؟

با توجه به روند روبه رشد تمامي صنايع از قبيل صنايع  توليدي و خدماتي مبحث رقابت به  مبحثي بسيار حائز اهميت مبدل گشته  است که منجر به ظهور علم  بازاريابي  شده . همانگونه که همه مستحضر هستيد در بازار امروز بازاريابي به يک جزء ضروري و جدايي ناپذير از مقوله فروش تبديل شده و همزمان با پيشرفت علم ، علم بازاريابي نيز پا به پاي ساير علوم در حال مدرنيزه شدن و حرکت به سمت  ديجيتال مارکتينگ است .
از آنجا که براي کسب موفقيت و ماندگاري در بازار امروز به روز بودن شيوه ي کسب و کار يکي از اصلي ترين شرايط کار است بنابراين  مارکتينگ  هم به عنوان يکي از اجزاي جدايي ناپذير کسب و کار در دنياي امروز مي بايست به  جديدترين و  مدرن ترين حالت ممکن مورد استفاده قرار بگيرد. همچنين مزاياي بسيار استفاده از تکنيک هاي ديجيتال مارکتينگ از قبيل صرفه جويي در زمان ، انرژي و هزينه  نيز از ديگر دلايلي است کليه شرکت هاي توليدي و خدماتي را به استفاده از اين روش بازاريابي تشويق و ترغيب مي کند. 
بر اساس نتايج تحقيقات و پيش بيني هاي انجام شده تا سال 2020 ميلادي سيستم ديجيتال مارکتينگ جايگزين روش هاي قديمي مارکتينگ خواهد و از همين رو کارشناسان و متخصصان  ديجيتال مارکتينگ براي استخدام در شرکت هاي توليدي و خدماتي  در اولويت قرار خواهند گرفت و با توجه به تقاضاي  بيش از عرضه در اين حرفه به عنوان يک متخصص ديجيتال مارکتينگ اين افراد مي توانند آينده شغلي درخشاني را براي خود رقم بزنند . با توجه به امکان آموزش غير حضوري ديجيتال مارکتينگ با صرف کمترين وقت و هزينه ميتوانيد با کسب مهارت هاي مورد نياز و کسب مدرک ديجيتال مارکتينگ آينده شغلي خود را تضمين نمائيد.

تلفيق مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ چه مزایایی خواهد داشت ؟

با توجه به مزايايي که براي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ ذکر شد آشنايي با تکنيک هاي هر کدام از اين دو مبحث مي تواند در روند پيشرفت و کسب موفقيت همه انواع کسب و کار تاثيرات مثبت به سزايي داشته باشد و به همين دليل در سال هاي اخير دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و دوره ديجيتال مارکتينگ با استقبال بسيار قابل توجه مخاطبان مواجه شده است. 
آنچه در اين ميان توانسته موجبات موفقيت دو چندان برخي کسب و کار ها  را فراهم آورد استفاده توامان و تلفيقي از تکنيک هاي مديريت کسب و کار و تکنيک هاي ديجيتال مارکتينگ مي باشد . مديريت کسب و کار و تکنيک هاي آن موجبات تعيين اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ، تقسيم وظايف و به طور کلي  سر و سامان گرفتن فعاليت هاي کاري را فراهم مي کند و ديجيتال مارکتينگ و تکنيک هاي آن نيز به شما کمک مي کنند با استفاده از آخرين و به روز ترين  روش هاي بازاريابي دنيا زمينه هاي ، توسعه ، پيشرفت ،  رونق و موفقيت کسب و کار مورد نظر را فراهم مي کند. از اين رو در سال هاي اخير بسياري از صاحبان صنايع ، مشاغل و کسب و کارهاي کوچک و بزرگ ، سرمايه گزاران ، سهام داران ، کار آفرينان ، تجار و کليه افرادي که خواستار پيشرفت و موفقيت در حوزه کسب و کار خود هستند تمايل زيادي به استفاده توامان از تکينيک هاي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ پيدا کرده اند.

 

 

دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ چه دوره هایی هستند ؟

مزاياي بسيار زياد آشنايي با علم مديريت کسب و کار بسياري از فعالان حوزه کسب و کار را بر آن داشته تا به منظور افزايش راندمان کاري پرسنل در حوزه کسب و کار مورد نظر خود اقدام به شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار نمايند . همچنين مزاياي آشنايي با ديجيتال مارکتينگ و تکنيک هاي بسيار کاربردي و کارآمد آن بسياري از فعالان حوزه کسب و کار را بر آن داشت تا با هدف رشد ، توسعه و رونق بخشيدن به کسب و کار خود در دوره ديجيتال مارکتينگ شرکت نمايند. 
دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار دوره هايي هستند که فراگيران را با کليه اصول و مباني مورد نياز براي مديريت اصولي و صحيح يک کسب و کار آشنا مي کنند. 
دوره ديجيتال مارکتينگ يک دوره آموزشي جامع و کامل است که فراگيران را با انواع روش هاي ديجيتال مارکتينگ ، کاربرد آن ها و مزاياي آن آشنا مي کند. 
همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم هر يک از اين مباحث مي توانند در موفقيت کسب و کار مورد نظر نقش به سزايي بازي کنند . و با ز همانطور که اشاره کرديم استفاده توامان و تلفيقي از مباحث مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ  به صورت موازي نيز مي تواند تاثيرات هر يک را دوچندان کرده و درنهايت روند دستيابي به موفقيت در کسب و کار مورد نظر را تسهيل و تسريع نمايد . از اين رو برخي از مراکز آموزشي بسيار معتبر در راستاي فراهم آوردن رفاه حال هر چه بيشتر متقاضيان با تلفيق سر فصل هاي آموزشي دوره مديريت کسب و کار و دوره ديجيتال مارکتينگ  اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ کرده اند. 

دوره های آموزشی کسب و کار دیجیتال مارکتینگ در موسسه آموزش مجازی فن پردازان برگزار می شود

يکي از اين مراکز آموزشي معتبر موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان است . موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان با اخذ کليه مجوز هاي مورد نياز از سوي سازمان ها و مراکز ذيصلاح اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ  و ارائه گواهينامه مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ کرده است .
موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان با همکاري اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ موفق به ارائه دوره هاي آموزشي در سطح مطلوب و ارائه مدرک مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ شده است . لازم به ذکر است کليه مدارک صادر شده توسط موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازن مورد تائيد مستقيم سازمان علوم ، تحقيقات و فن آوري مي باشد و از درجه اعتبار بسيار بالايي برخوردار است . بنابراين فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ علاوه بر کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود و فعاليت در اين حوزه در پايان دوره موفق به دريافت مدرک مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ  معتبر مورد تائيد سازمان علوم ، تحقيقات و فن آوري نيز خواهند شد . 
شرکت در اين دوره آموزشي به واسطه افزايش قابليت هاي حرفه اي افراد در کنار اخذ مدرک معتبر مي تواند شانس ورود متقاضيان به بازار کار را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و همچنين موجبات ارتقاي موقعيت حرفه اي افراد شاغل در اين حوزه را نيز فراهم خواهد کرد.
با توجه به اين که شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ  موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان مي تواند جايگزين بسيار مناسبي براي دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و آموزش ديجيتال مارکتينگ باشد به کليه علاقه مندان و متقاضيان شرکت در اين دوره هاي آموزشي توصيه مي شود با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت کسب و کار و ديجيتال مارکتينگ  علاوه بر صرفه جويي در زمان ، انرژي و هزينه هاي آموزشي با شرکت در يک دوره آموزشي از مزاياي دو دوره آموزشي برخوردار شوند. 

آشنایی با تکنیک های دیجیتال مارکتینگ توانسته در بسیاری از موارد شرکت های زیادی را از ورطه بر شکستگی نجات دهد و شرایط ادامه فعالیت های تجاری را برای آن ها فراهم آورد .از این رو در دنیای کسب و کارو تجارت امروزی استفاده از تکنیک های دیجیتال مارکتینگ به همه افرادی که به نحوی با دنیای کسب و کار و تجارت در ارتباط هستند توصیه می شود .

 

همین حالا در دوره مدیریت کسب و کار دیجیتال مارکتینگ شرکت کنید

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول    

 • معرفی بازاریابی    
 • مقدمه    
 • تعريف بازاريابي    
 • اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ    
 • ارائه‌ی مشخصات تقاضا برای دستیابی به اهداف سازمان    
 • یک بازاریاب موفق    
 • آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیت های بازاریابی    
 • آشنایی با بازارهای مورد نظر    
 • شناسایی اصول جذب و نگهداری خریدار    
 • شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی    
 • شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید    
 • شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی    
 • شناسایی اصول عوامل تکنولوژی    
 • شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی    
 • شناسایی اصول محیط فرهنگی    
 • شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار    
 • آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن    
 • روشها و اخلاقهای شخصی در بازاریابان    
 • اصول بازاریابی تلفنی    

فصل دوم    

 • تجزیه و تحلیل رقبا و تقاضا    
 • سیستم بازار    
 • ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ    
 • تجزیه و تحلیل بازار رقبا    
 • آشنایی با مفهوم تقاضا    
 • انواع تقاضا    
 • آشنایی با مفهوم اندازه گیری تقاضا    
 • پیش بینی تقاضای آینده    
 • شناسایی کشش پذیری تقاضا در مقابل تغییر قیمت    
 • شناسایی مقاطع بازار و انتخاب بازار هدف    
 • شناسایی اصول برنامه ریزی استراتژیک    
 • هدفهای سازمان و منابع آن    
 • تجزيه و تحليل محيط    
 • عوامل محيط خارجي سازمان    
 •   عوامل اقتصادي    

فصل سوم    

 • ابزار تبلیغات    
 • شناسایی ابزار تبلیغات    
 • شناسایی اصول ابزار ترویج و فروش    
 • شناسایی ابزار فروش فردی    
 • شناسایی اصول نحوه انتخاب تبلیغ و درک عملکرد آن    
 • آژانس تبلیغاتی    
 • روابط عمومی در بازاریابی    
 • القاب روابط عمومی    
 • تفاوت روابط عمومی و تبلیغات    
 • تفاوت تبلیغات و روابط عمومی در درک مشتریان    
 • برندینگ یا برند سازی    
 • فروش    
 • وظایف مدیر فروش    
 • فرایند مدیریت فروش    
 • شرح وظایف مدیر بازاریابی    

فصل چهارم    

 • معرفی دیجیتال مارکتینگ    
 • بازاریابی ویروسی    
 • بازاریابی ایمیلی    
 • بازاریابی با استفاده از موتورهای جستجو Search Engine Marketing    
 • بازاریابی با استفاده از شبکه‏ های اجتماعی(Social Network Marketing)    
 • بازاریابی محتوایی ontent MarketingC    
 • نمایش تبلیغات    
 • بازاریابی ایمیلی Email Marketing    
 • بازاریابی در موتورهای جستجو یا Search Engine Marketing    
 • بازار یابی آنلاین    
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی    
 • فرهنگ سازی در تبلیغات    
 • مزایای ارسال ایمیل تبلیغاتی    
 • مزایایی کمپین های ایمیلی    
 • معایب ارسال ایمیل تبلیغاتی    
 • راهنمایی بازاریابی محتوا برای سئو: چک لیست    
 • بازاریابی با لینکدین    

فصل پنجم    

 • نقش رسانه و شبکه های اجتماعی    
 • در بازاریابی    
 • نقش رسانه و شبکه های اجتماعی در بازاریابی    
 • تعریف شبکه اجتماعی    
 • پیشینه شبکه های اجتماعی    
 • رسانه های اجتماعی برای مقاصد تجاری    
 • رسانه های اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی    
 • مزایای بازاریابی با شبکه های اجتماعی    
 • مقایسه تجارت در شبکه های اجتماعی(خرده فروشی های آنلاین) با تجارت الکترونیک    
 • چشم انداز رسانه های اجتماعی    
 • فصل ششم    
 • تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی    
 • شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی :    
 • شبکه های اجتماعی عامل بهبود تجارت الکترونیک    
 • گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock:    
 • شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک:    
 • مدل نیروهای پنج گانه پورتر:    
 • ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮﺍﻳﺸﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ:    
 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ:    

فصل هفتم    

 • آشنایی با اینفوگرافیک    
 • اینفوگرافیک    
 • تاریخچه اینفوگرافیک    
 • اینفوگرافیک در زندگی امروز    
 • ویژگی‌های اینفوگرافیک    
 • ساختن اینفوگرافیک    
 • بخش اول : انتخاب موضوع و آماده سازی اطلاعات    
 • بخش دوم : انتخاب ابزارهای رسم اینفوگرافیک    
 • بخش سوم : رسم اینفوگرافیک    
 • تولید محتوا با اینفوگرافیک    
 • چرا به اینفوگرافی نیاز داریم؟    
 • سه بخش پایه ای از طراحی اینفوگرافی    
 • آینده ی اینفوگرافی ها    

فصل هشتم    

 • بوم مدل کسب و کار    
 • بوم مدل کسب و کار (BMC)    
 • بوم مدل کسب و کار آلفابت (گوگل)    
 • بوم مدل کسب و کار Coursera    
 • آموزش با زیرنویس فارسی    
 • مزیت های وب سایت Coursera    
 • بوم مدل کسب و کار Xing Events    
 • بوم مدل کسب و کار Burger King    
 • بوم مدل کسب و کار ۸۲۶Valencia    
 • بوم مدل کسب و کار ابزاری نامناسب برای راهبری یک استارتاپ    
 • بوم مدل کسب و کار    
 • کافه بازار و بوم مدل کسب و کار    
 • بخش مشتریان (Customer Segment)    
 • ارزش پیشنهادی (Value Proposition)    
 • کانالها (Channels)    
 • ارتباط با مشتریان (Customer Relation)    
 • جریان درآمدی(Revenue Stream)    
 • منابع کلیدی (Key Resources)    
 • فعالیت های کلیدی (Key Activities)    
 • شرکای کلیدی (Key Partners )    
 • ساختار هزینه (Cost Structure)    
 • بوم ناب    

فصل نهم    

 • بهینه سازی سایت (SEO)    
 • و تبلیغات در گوگل(Adwords)    
 • بهينه سازي سايت    
 • مؤلفه متن    
 • موضوع اصلي سايت    
 • Title    
 • Stemming    
 • متن صفحه    
 • علامت ضرب در    
 • ماشين مون    
 • مفاهيمي براي ارزيابي و مقايسه متون    
 • متا تگ ها    
 • Meta Description    
 • Meta keywords    
 • ALT    
 • URL    
 • نام دامنه    
 • com. يا بقيه پسوندها؟    
 • نام پوشه    
 • نام فايل    
 • نوشتن متن صفحات    
 • مؤلفه لينک    
 • مؤلفه محبوبيت    
 • تبلیغات در گوگل (گوگل Adwords)    
 • تفاوت بین سئو و گوگل AdWords    
 • مزایای استفاده از سئو    
 • مزایای تبلیغات در گوگل (Google AdWords)    
 • گوگل ادسنس    
 • انواع تبلیغات در گوگل ادسنس    
 • Page Level Ads    
 • محتوا و اهمیت آن در گوگل ادسنس    
 • درآمد حاصل از گوگل ادسنس    
 • نکات مهم ثبت‌نام در گوگل ادسنس    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان