استاد بهنام شاهنگیان (مدرس فروش و بازاریابی)

*مدیر مرکز مالی ایران (شعبه استان اصفهان)

*عضو هیات مدیره موسسه خیریه شجره طیبه

*عضو شوراي سیاست گذاري و مدير دپارتمان بازاريابي گروه پیشگامان دنیاي مالي

*عضو كمیته بورس و سرمايه گذاري اتاق بازارگاني، صنايع، معادن وكشاورزي اصفهان

*رياست كمیته بازارهاي مالي ايران انجمن علمي بازاريابي ايران

*عضو هیات علمي، مدير پژوهش و مدير گروه مديريت بازرگاني و صنعتي موسسه آموزش عالي علوم و فنون سپاهان

*مشاور رياست مركز و پژوهشگر پژوهشکده ITM دانشگاه اصفهان

*مشاور توسعه بازار بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان

*مشاور بازاريابي و توسعه بازار شركت بازرگاني پیشرو (شركت راه آهن)

دکتری بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

بهنام  شاهنگیان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close