استاد پروانه چارستاد (مدرس دانشگاه)

سوابق تحصیلی

  • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
  • کارشناسی ارشد بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد اراک
  • کارشناسی مهندسی نساجی از دانشگاه امیر کبیر

سوابق اجرایی

  • مدرس دانشگاه آزاد خمین
  • رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران شعبه مرکزی
  • مدرس و مشاور حوزه دیجیتال مارکتینگ

سوابق تدریس

  • کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک
  • کارشناسی ارشد دانشگاه خمین
  • تدریس اصول بازاریابی و تجارت رشته mba  سازمان مدیریت صنعتی

سوابق علمی و پژوهشی

  • پروژه قدرت تبین ارزش موسسات با استفاده از مدل های ارزیابی سود باقیمانده و مدل رشد غیرعادی سود به تفکیک نوع صنعت و اندازه شرکت ها

دکتری از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پروانه چارستاد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close