استاد دکتر شکیبا مظاهری (مشاور و مدیر اجرایی شرکت موبا )

سوابق تحصیلی

  • دکتری مدیریت ارتباطات رسانه از دانشگاه علوم تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مدیریت و به روز آوری سیستمهای تولید از دانشگاه علوم تحقیقات
  • کارشناسی مهندسی ژنتیک گیاهی از دانشگاه یزد

سوابق اجرایی

  • مشاور هنری اداره فرهنگ و ارشاد یزد 1380
  • گوینده رادیو تهران 1384
  • گوینده شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران 1385
  • مدرس مهارتهای ارتباطی و فن بیان در آموزشگاهها و همایش های یک روزه از سال 1387 تا کنون
  • مشاور و مدرس تکنیکهای ارتباطی (به همراه آقای بیدار مغز) وزارت امور خارجه از سال 1391
  • مشاور و مدرس دوره های عالی ارتباطات درون سازمانی برای شرکت های خصوصی و دولتی از سال 1392 تا کنون

دکتری مدیریت ارتباطات رسانه از علوم و تحقیقات تهران

دکتر شکیبا  مظاهری

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close