استاد مهدی منصوری (مدرس)

سوابق اجرایی

 •  مشاور مدیرکل و رئیس اداره آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 •  کارشناس برنامه ریزی سازمان دولتی
 •  کارشناس فناوری اطلاعات سازمان دولتی
 •  مسئول واحد امنیت فناوری اطلاعا ت سازمان دولتی
 •  مشاور مدیرکل در امور برنامه ریزی سازمان دولتی

سوابق تدریس

 •   تدریس در دانشگا ه غیر انتفاعی چهلستون
 •     تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 •     تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
 •     تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی واحد بهزیستی و تامین اجتماعی
 •     تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی واحد بنیاد شهید و امور ایثارگران
 •     تدریس در دانشگاه فنی شهید محسن مهاجر اصفهان
 •     تدریس دوره آموزشی مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات – ویژه مدیران - سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان
 •     تدریس دوره آموزشی جنگ سایبری و تروریسم سایبری دبیران کارگروه پدافند غیرعامل فرمانداری های و استان داری اصفهان
 •     تدریس دوره آموزشی  دولت الکترونیکی - ویژه مدیران - سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان
 •     تدریس دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
 •     تدریس دوره آموزشی پدافند غیرعامل– ویژه کارکنان - اداره کارخانه سیمان سپاهان
 •     تدریس دوره آموزشی پدافند غیرعامل  در حوزه سایبری – ویژه مدیران - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  

مقالات

 •   ارائه یک روش جدید با استفاده از تکنیکهای داده کاوی برای تشخیص نفوذ به منظور دفاع در حملات سایبری - دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری - دانشگا ه جامع امام حسین - تهران
 •   تحلیل امنیت در سطوح مختلف محاسبات گرید -  کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه شفق تنکابن
 •   مدیریت امنیت در رایانش ابری - کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار - دانشگاه سماء رودهن

 

 

 

دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مهدی منصوری

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close