استاد زهرا گلستان نژاد (مدرس دانشگاه)

سوابق تحصیلی

  •     فوق لیسانس روانشناسی عمومی
  •     دارای تاییده آموزشیاری از نراکز تندرستی

سوابق کاری

  •     برگزارکننده کارگاههای روانشناسی
  •     برگزارکننده‌ی گروه‌درمانی به روش تی‌ای
  •     مربی ذهن‌آگاهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

زهرا  گلستان نژاد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close