استاد فریبا یوسفی (مدرس و مدیر گروه کارشناسی دانشگاه های علمی کاربردی،غیر انتفاعی و موسسات آموزش گردشگری استان اصفهان)

سوابق تحصیلی

 •     دکتری جغرافیا - برنامه ریزی شهری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 •     کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی شهری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 •     کارشناسی مدیریت جهانگردی از دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی

سوابق اجرایی

 •    مدرس دانشگاه مدیر گروه کارشناسی دانشگاه های علمی کاربردی و غیر انتفاعی و موسسات آموزش گردشگری
 •    عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان
 •     عضو کارگروه ارزیابی اساتید گروه های جغرافیا گردشگری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان
 •     مدرس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر
 •     مدیر گروه کارشناسی گردشگری و مدرس دانشگاه علمی کاربردی
 •     مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان
 •     مدرس دارای کد دروس جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 •     دانشگاه علمی و کاربردی نقش جهان
 •      دانشگاه جامع علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان

 

دکتری جغرافیا-برنامه ریزی شهری از دانشگاه علوم و تحقیقات

فریبا یوسفی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close