استاد علیرضا جورکش (مدیریت بخش خدمات مشتریان)

تحصیلات

 • فوق لیسانس مهندسی برق- الکترونیک - ایتالیا - میلان
 • کارشناسی مهندسی برق- گرایش الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تسلط نرم افزاری

 • نرم افزارهای عمومی
 • Microsoft Office
 • Windows
 • MatLab
 • نرم افزارهای تخصصی
 • Pspice
 • ++C
 • Cadence Virtuoso
 • VHDL
 • Android RAD

مقالات

 • H.Kaatuzian, Alireza Jorkesh, "Temperature dependence of internal quantum efficiency in SiGe Lasers", 2016, International Journal of Optics and Applications, DOI: 10.5923/j.optics.20160603.01
 • Alireza Jorkesh, A.H.Ghaffari, A.A Suratgar, M.D.Afify, "A tridimensional model for the motion of nanobots at high viscosity coeflcient environment based on Navier-Stokes’ Equation, by applying Oseen’s approximation", 2016, De Gruyter, DOI: 10.1515/eng2016-0090 M.D. Afifi, A. Jorkesh, A.H. Ghafari, Dr. Suratgar, “A three-dimensional model for the motion of nanobots at high viscosity coefficient
 • environment”, 22nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME 2015), COI: ICBME22_0

 

 

 

فوق لیسانس مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه ایتالیا- میالن

علیرضا جورکش

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close