استاد مریم سورچیان (استاد زبان انگلیسی)

سوابق تحصیلات

 •     کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 •     مترجمی زبان انگلیسی

سوابق آموزشی

 •         جهاد دانشگاهی - مدرس
 •         اتاق بازرگانی اصفهان - مترجم و استاد

 

مقالات علمی پژوهشی

 • Being aware of expertise multilingually and mutimodally in online English teaching in recent era

 

تألیف یا ترجمه کتاب

 •         نظریه های ترجمه
 •         زبانشناسی کاربردی

 

طرح های پژوهشی

 •     زبان انگلیسی مدیریت صادرات

افتخارات

 •     .mock test toolkit to advise how, why and when to run mock test(Cambridge)
 •     .helping young learners build their language skills confirmation(Cambrideg)
 •     helping teachers talk to parents :A2 key for exams (Cambridge)


سوابق شغلی

 • مدرس و مترجم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و تجارت اصفهان
 • مدرس زبان انگلیسی در هولدینگ کوشا ویژه مدیران
 • مدرس زبان انگلیسی در شرکت کویر نگین بین الملل ویژه صادرکنندگان
 • مدرس زبان انگلیسی در شرکت همگام معادن پارتاک - کارشناس ارشد بازرگان خارجی
 • تدریس زبان عمومی در جهاد دانشگاهی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مریم سورچیان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close