استاد شهاب سعیدی (مدرس و کوچ برندسازی شخصی و بهبود فردی)

سوابق

 • برگزار کننده دوره های 
 • تند خوانی
 • کشف رسالت فردی
 • هدف گذاری
 • سخنرانی و فن بیان
 • ارتباطات
 • تدریس در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه روانشناسی تهران و مجموعه فرهنگی شهرداری تهران
 • تدریس برند سازی شخصی و سخنرانی و روابط عمومی در مجموعه پارس

کتاب ها

 • معجزه ای به نام برند شخصی
 • سخنرانی و ورابط عمومی
 • کتاب الکترونیکی برند سازی شخصی به زبان خیلی ساده

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد دولت آباد

شهاب سعیدی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close