استاد فائزه امینی (مشاور مدیریتی)

سوابق علمی و پژوهشی

 • کلینیک قلب ایران زمین - پروژه سیستم های اطلاعات و چارت سازمانی
 • صنایع دفاع - پروژه توسعه محصول
 • اداره گاز اصفهان - شناسایی سیاست­ های بهبود ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
 • سپهر دانش - مشاور مدیریتی
 • صنایع دفاع - عضو تیم پژوهشی دکتر خدایاری
 • آموزشگاه کنکور - مسئول انفورماتیک و کارمند اداری، مدرس ریاضی و پشتیبانی
 • دانشگاه اصفهان - مدرس کارگاه شبیه سازی و دوره های مدیریتی
 • دانشگاه آزاد مبارکه -  مدرس کارگاه شبیه سازی و دوره های مدیریتی
 • مدرس دوره های مدیریت و MBA

تألیف ،ترجمه و مقاله

 • مقاله شناسایی سیاست­ های بهبود ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها - مجله مدیریت نوآوری
 • Identifying Approprate Policies for Improving the Absorptive Capacity of Knowledge Based on Balanced Scorecard Perspective Using of System Dynamic Approach – The Case of Isfahan Gas Company
 

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه اصفهان

فائزه امینی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close