7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی

هدف از نام گذاری روز هفتم مهرماه به دلیل ایمنی و آتش نشانی  برای به وجود آوردن ایمنی در کشور می باشد که به عنوان یک فرهنگ در کشور جا افتاده است. می توان اینگونه بیان نمود که بیشتر از 160 سال از تاسیس اولین ایستگاه  آتش نشانی در شهر تبریز به سال 1221 شمسی و نزدیک به هشتاد سال از تاسیس آتش نشانی پایتخت می گذرد.
به همین دلیل روز 7 مهر را به عنوان گرامیداشت از آتش نشان هایی که از جان خود برای حفظ و آرامش انسان ها دیگر می گذرند تا بشر بتواند در امنیت کامل زندگی نماید، در اصل  این روز بهانه ای  برای قدرانی از آتش نشان های عزیز شد.

7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

مدررک گواهینامه آموزش دوره

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان