استاد دکتر فرانک جواهر دشتی (مشاور ارشد مدیریت صنعتی)

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی
  • دکتری بازاریابی از دانشگاه صنایع شیراز

سوابق اجرایی

  • مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی
  • عضو هیات تحریریه تدبیر

سوابق تدریس

  • بازاریابی و فروش دانشگاه تهران
  • دوره های mba و dba دانشگاه تهران
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

تالیف و ترجمه

  • ترجمه کتاب هزینه یابی کیفیت انتشارات سازان مدیریت صنعتی 1380

دکتری بازاریابی از دانشگاه صنایع شیراز

دکتر فرانک جواهر دشتی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close