استاد ایمان کرمی (مدرس کارگزاری مبین سرمایه شعبه دانشگاه اصفهان)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه سراسری شیراز
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد شهری منطقه ای) دانشگاه سراسری اصفهان

سوابق شغلی

 • مدرس کارگزاری مبین سرمایه شعبه دانشگاه اصفهان
 • مدرس موسسه آموزشی دگلی، خراسان، بجنورد
 •  مدرس کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران، تهران

سوابق علمی

 • تالیف کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

دوره های برگزار شده

 • دوره تحلیلی بنیادی و آشنایی با صورت های مالی
 • دوره کدالخوانی
 • دوره آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری
 • دوره آشنایی با مبانی اقتصاد
 • دوره آشنایی با اقتصاد رفتاری
 • دوره نکات طلایی تحلیل بنیادی (اصول موفقیت بر پایه تحلیل بنیادی)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان

ایمان کرمی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close