استاد شهلا طالاری (استاد دانشگاه)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری از دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اصفهان

سوابق پژوهشی

 • مدیریت دانش و سرمایه فکری – اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور – با درجه سخنرانی
 • سرمایه فکری ، دانشی پنهان به همراه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک - اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهند سی صنایع در سازمان ها
 • بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت ها و تغییر حسابرسان - دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی

کتب چاپ شده

 • گرداوری: کتاب حسابرسی 1 ،جلد اول، جهت دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور ، موسسه گنجینه طلایی
 • گرداوری: کتاب حسابداری صنعتی 1 ،جهت دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور ، موسسه گنجینه طلایی، انتشارات پیام دانشگاهی
 • تالیف: کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری(مباحث جاری)، مقطع کارشناسی ارشد، جلد اول، انتشارات جنگل

   

دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد واحد مبارکه

شهلا طالاری

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close