چيني ها كتاب كرونا را منتشر كردند

چيني ها كتاب كرونا را منتشر كردند

بالاخره چيني ها كتاب كرونا را منتشر كردند و جالب تَر اينكه دانشجويان زبان چيني دانشگاه تهران فورا آن را به فارسي ترجمه كردند.
 

دانلود فایل کتاب کرونا

نظرات و دیدگاه ها