دوازدهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دوازدهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دوازدهمین نشست سراسری (مجازی) هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان و مدیران بین المللی ۱۵۰ موسسه آموزش عالی کشور چهارم مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست سیاست‌های کلان دیپلماسی علمی و همکاری‌های بین المللی با شعار «دیپلماسی علمی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰؛ افق‌‌های جدید؛ حرکت‌‌های نو» و در ۴ بخش شامل همکاری‌های دوجانبه علمی، دیپلماسی علم و فناوری در بستر توسعه زبان و ادبیات فارسی، جایگاه سازمان‌های تخصصی علمی بین المللی در روند همکاری‌های چندجانبه و بررسی سیاست‌ها و روند اجرایی فعالیت مراکز ملی هماهنگی (فوکال پوینت‌ها) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

منبع خبر :

https://www.msrt.ir/fa/news/63832/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

برچسب ها :

نظرات و دیدگاه ها