فیلترها
Business management in agriculture and animal husbandry
حضوری
Health MBA
حضوری
Real Estate Management
حضوری
Technical and Non-destructive Inspection Technology course
حضوری
 Management and information technology brain mapping
حضوری
Archaeological management
حضوری
Internet marketing and sales and accounting
حضوری
DBA IN IT MANAGEMENT
حضوری
DBA in financial management
حضوری
DBA in Oil, Gas
حضوری
MBA in marketing and sales management
حضوری
MBA in Public law
حضوری
MBA in Media
حضوری
MBA in Restaurant Management
حضوری
MBA in financial management
حضوری

مدیریت

management

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.فن پردازان جهت افزایش دانش عموم افراد و مدیران اقدام به برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت کرده است.

close

فیلترها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close