استاد فرزاد زمانی (متخصص سئو)

  • مدیر سئو هلدینگ پارس، پارسی کانادا، فن پردازان

کارشناس ارشد it از دانشگاه صنعتی اصفهان

فرزاد زمانی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close