استاد فاطمه یزدانی (مدرس دانشگاه )

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سوابق کاری

  • فعالیت حرفه ای در طراحی و سیاه قلم
  • آموزش طراحی و سیاه قلم بصورت استادیار در حوزه هنری اصفهان
  • آموزش خصوصی طراحی و سیاه قلم

 

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار از موسسه آموزش عالی آزاد صفاهان

فاطمه  یزدانی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close