استاد محمد جلالی (مدیر برنامه ریزی و نیاز سنجی آموزشی)

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق شغلی

  • مدیر برنامه ریزی و نیاز سنجی آموزشی
  • جانشین مدیر اداره کل آموزش
  • مدیر اداره استعداد های درخشان

مقالات علمی

  • طرح ساختار نظام مديريت پروژه در واحدهاي پژوهشي
  • طرح سيستم اطلاعات براي مديريت مراکز پژوهشي دانشگاهي
  • طرح سيستم اطلاعات مديريت براي مديريت و کنترل پروژه ها در واحدهاي پژوهشي
  • سيستمهاي نگهداري و تعميرات بستر و زيربنايي مناسب براي استقرار سيستمهاي يکپارچه مديريت

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

محمد جلالی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close