استاد علی مهدی فرد (هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی
 • کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی
 • دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و جزای اسلامی

مقاله های تالیفی

 • تحولات مجازات مدنی در سیاست کیفری ایران
 • زبان فارسی در خدمت عرفان
 • نقش موسسات فرهنگی در توسعه اخلاق
 • از سیره نبوی تا حکومت علوی - نماز و اثرات بهداشتی روانی آن

سابقه تدریس

 • دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتری فقه و جزای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی

علی مهدی فرد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close