سیستم مدیریت کیفیت

دوره سیستم مدیریت کیفیت


دوره آموزش سيستم مديريت کيفيت  براي کيفيت تعاريف مختلفي ارائه شده است اما در نهايت کيفيت يک مفهوم نسبي است و نمي توان برخي ويژگي هاي را در محدوده اين مفهوم قرار داد و برخي را از محدوده آن خارج کرد . به عنوان مثال کيفيت يک کالا و يک نوع خاص از خدمات همان چيزي است که مشتريان طالب آن هستند به اين مفهوم که نيازها ، سلايق و انتظارات مخاطبان است که سطح کيفيت کالاي و خدمات مورد نظر را تعيين مي کند و بنابراين در صورتي که کالا و خدمات مورد نظر در حوزه هايي که مورد نياز مخاطبان نيست تقويت شود...

توضیحات بیشتر...


دوره آموزش سيستم مديريت کيفيت 


براي کيفيت تعاريف مختلفي ارائه شده است اما در نهايت کيفيت يک مفهوم نسبي است و نمي توان برخي ويژگي هاي را در محدوده اين مفهوم قرار داد و برخي را از محدوده آن خارج کرد . به عنوان مثال کيفيت يک کالا و يک نوع خاص از خدمات همان چيزي است که مشتريان طالب آن هستند به اين مفهوم که نيازها ، سلايق و انتظارات مخاطبان است که سطح کيفيت کالاي و خدمات مورد نظر را تعيين مي کند و بنابراين در صورتي که کالا و خدمات مورد نظر در حوزه هايي که مورد نياز مخاطبان نيست تقويت شود بر مبناي تعريف کيفيت نمي توان آن را کالاي با کيفيت تري به شمار آورد و اين روند تنها منجر به افزايش هزينه هاي  توليد شده است که نتوانسته ارزش افزوده اي براي کالا و خدمات مورد نظر به دنبال داشته باشد . 

سيستم مديريت کيفيت چيست؟

سيستم مديريت کيفيت | Quality management system که به صورت مخفف QMS نيز شناخته مي شود روندي است که به صورت کاملا هدفمند و مشخص در راستاي تامين نيازهاي مشتريان طراحي شده است .  سيستم مديريت کيفيت در همه سازمان ها همسو با اهداف استراتژيک سازمان طراحي و برنامه ريزي شده است . 
آشنايي با اصول سيستم مديريت کيفيت 
سيستم مديريت کيفيت بر 8 اصل استوار است اين هشت اصل توسط کميته ايزو و با در نظر گرفتن استانداردهاي مديريت کيفيت تدوين و تصويب شده است . مديران ارشد سازمان ها و ارگان ها مي توانند با پياده سازي اين اصول در سازمان و ارگان خود زمينه بهبود عملکرد ، افزايش کيفيت و در نهايت افزايش راندمان کاري سازمان را فراهم آورند . هشت اصل مديريت کيفيت عبارتند از 
مشتري مداري 
رهبري 
مشارکت کارکنان 
رويکرد فرآيندي 
رويکرد سيستمي به مديريت 
بهبود مستمر
رويکرد واقع گرايانه در تصميم گيري 
 روابط دو طرفه سود با تامين کننده گان 
روابط دوطرفه سودمند با تامين کننده گان 
در ادامه به صورت مختصر هر يک از اصول سيستم مديريت کيفيت را تشريح خواهيم کرد . 
مشتري مداري : با توجه به وابستگي و نياز سازمان ها و ارگان ها به مشتريان آن ها مي بايست نيازهاي حال و نيازهاي آينده مشتريان را شناسايي و بر آورده سازند و تلاش کنند هميشه فراتر از انتظار آن ها عمل کنند . 
رهبري : رهبري سازمان به صورتي که همه پرسنل بتوانند در حوزه کاري خود نقش به سزايي در روند دستيابي به اهداف و تارگت هاي از پيش تعيين شده سازمان ايفا کنند نيز يکي ديگر از ارکان و اصول سيستم مديريت کيفيت مي باشد . 
مشارکت کارکنان : پرسنل و کارکنان يک شرکت در هر سطح پست و سمت جوهره سازمان را تشکيل مي دهند و مشارکت آن ها در همه امور مي توان منجر به افزايش انگيزه و استفاده از همه استعداد و توانايي آن ها در راستاي دسترسي به اهداف و تارگت ها مورد نظر شود .
رويکرد فرآيندي : دستيابي به اهداف و نتايج مورد تنها زماني حاصل مي شود که کليه فعاليت ها يک سازمان به صورت يک فرآيند در نظر گرفته و مديريت شوند . 
رويکرد سيستمي به مديريت : درک صحيح و مديريت اصولي کليه فرآيندهاي در حال تعامل دريک سازمان به عنوان يک سيستم يکپارچه تاثيرات مثبت به سزايي در روند دستيابي به اهداف و تارگت هاي از پيش تعيين شده سازمان ها خواهد داشت . 
بهبود مستمر : موفقيت حاصل تلاش مستمر است  و هر سازمان يا ارگان در راستاي نيل به اهداف و تارگت هاي از پيش تعيين شده خود مي بايست تلاش کند تا در همه موارد و همه زمان ها عملکردي جامع و مستمر داشته باشد . عملکرد جامع و مستمر همه آن چيزي است که سازمان ها و ارگان ها براي دستيابي به موفقيت به آ ن نياز دارند . 
رويکرد واقع گرايانه در تصميم گيري: يکي از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار در سيستم مديريت کيفيت رويکرد  واقع گرايانه و تصميم گيري بر اساس آمار و ارقام است . تصميم گيري هاي جاه طلبانه و بي پايه و اساس مي تواند منجر به عدم موفقيت سازمان خواهد شد . کليه تصميم ها مي بايست بر اساس گزارش هاي مستند و با توجه به آمار و ارقام واقعي اتخاذ شوند . 
روابط دوطرفه سودمند با تامين کننده گان : موفقيت يک سازمان از يک سو در گرو برقراري ارتباط با مشتريان و از سوي ديگر در گرو برقراري ارتباط با تامين کننده گان مي باشد .
اهميت سيستم مديريت کيفيت 
ميزان موفقيت هر سازمان به صورت مستقيم به کيفيت محصولات و خدمات مورد ارائه به مشتريان بستگي دارد . پر واضح است که رضايت مشتريان از کالا و خدمات مورد نظر منجر به افزايش و ادامه روابط و عدم رضايت مشتريان از کالا و خدمات مورد نظر منجر به قطع روابط و در پاره اي موارد منجر به تبليغات منفي نيز خواهد شد .  بنابراين اهميت کيفيت کالا و خدمات مورد ارائه به مشتريان در روند دستيابي به موفقيت بر هيچ کس پوشيده نيست و همين طور اتفاقي نبودن کيفيت . 
بنابراين موفقيت مستلزم کيفيت و کيفيت نيز مستلزم برخورداري از سيستم مديريت کيفيت مي باشد . 

دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کيفيت 

دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کيفيت دوره ها ايي هستند که فراگيران را با کليه اصول و مباني مورد نياز براي افزايش کيفيت کالا و خدمات مورد نظر آشنا مي کنند . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کيفيت مي توانند کليه اطلاعات مورد نياز براي ورود به حوزه مديريت کيفيت را به دست آورند .
با توجه به تاثير مستقيم کيفيت بر روند موفقيت سازمان ها ، ارگان ها ، شرکت ها و کليه مراکز و بنگاه هاي اقتصادي تلاش صاحبان مشاغل و مشاغل بزرگ و حتي صاحبان کسب و کارهاي نه چندان بزرگ در سال هاي اخير به منظور افزايش کيفيت کالا و خدمات خود در راستاي توسعه کسب و کار خود تمايل زيادي به استفاده از سيستم مديريت کيفيت پيدا کرده اند و همين امر زمينه ساز استقبال چشمگير و قابل توجه مخاطبان از دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کيفيت شده است . 
يکي از مراکز آموزشي معتبري که در راستاي پاسخ گويي به نياز متقاضيان با اخذ کليه مجوزهاي مورد نياز از سازمان ها و مراکز ذيصلاح اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کرده است موسسه آموزش عالي فن پردازان است . 
موسسه آموزش عالي فن پردازان با همکاري اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت کيفيت موفق به برگزاري دوره هاي آموزش سيستم مديريت کيفيت در سطح مطلوب و ارائه مدرک سيستم مديريت کيفيت معتبر شده است  . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کيفيت موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان علاوه بر کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود به حوزه مديريت کيفيت در پايان دوره موفق به اخذ مدرک سيستم مديريت کيفيت معتبر مورد تائيد سازمان علوم ، تحقيقات و فن آوري کشور نيز خواهند شد . 
با توجه به اعتبار بالاي مدرک سيستم مديريت کيفيت صادر شده توسط موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازن فراگيران با شرکت در اين دوره آموزشي و اخذ اين مدرک مي توانند شرايط ارتقاي جايگاه شغلي خود را فراهم کرده و متقاضيان ورود به بازار کار نيز مي توانند شانس ورود خود به بازار کار را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند .  

مخاطبین دوره 

•    مدیران  و کارکنان شرکتها تولیدی و خدماتی
•    دانشجویان رشته¬های مرتبط
•    کلیه علاقه¬مندان به این حوزه

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

    فصل اول

 •     کلیات
 •     تاریخچه
 •     تعریف مفاهیم
 •     مدیریت کیفیت فراگیر
 •     عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت

    فصل دوم

 •     کیفیت
 •     فسلفه دمینگ
 •     سیر تکامل جوایز کیفیت

    فصل سوم

 •     منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع
 •     منا بع انساني بعنوان ركن مديريت كيفيت جامع
 •     عناصر اصلی مدیریت کیفیت فراگیر مرتبط با منابع انسانی
 •     مدل مدیریت کیفیت جامع
 •     توانمند سازي و مديريت كيفيت
 •     خصوصيات اعضاي تيم
 •     آموزش تيم
 •     فوايد حاصل از مشاركت كاركنان
 •     مديريت كيفيت جامع و روابط انساني سالم

    فصل چهارم

 •     ابزارهای مدیریت کیفیت
 •     ایزو
 •     تاريخچه
 •     نمودار استخوان ماهی( نمودار علت و معلول )
 •     ترسيم نمودارهاي علت و معلول
 •     روشهای مختلف رسم نمودار علت و معلول
 •     نمودار پارتو
 •     رسم پارتو
 •     موارد استفاده از نمودار پارتو
 •     ارتباط نمودار پارتو و علت و معلول
 •     نمودار جریان
 •     نمودار مستطیلی (هیستوگرام)
 •     نمودار کنترل
 •     تابع ضرر
 •     تحلیل میدان نیرو
 •     دوایر کنترل کیفیت
 •     حلقه های کیفیت چیست
 •     فرآیند کنترل کیفیت
 •     وظایف حلقه های کیفیت
 •     روش دلفی
 •     فصل ها و بخش هاى اصلى و فرعى روش دلفى
 •     بازگويي يا تكرار
 •     اجماع
 •     گمنامي شركت كنندگان
 •     نقاط قوت و ضعف روش دلفي
 •     محدوديت هاي دلفي
 •     ملاحظات اخلاقي
 •     پيشنهاداتي براي انجام بهتر دلفي
 •     مفهوم QFD
 •     عناصر QFD

    فصل پنجم

 •     قواعد،اصول و شیوه های اجرایی
 •     قواعد و اصول مديريت كيفيت جامع
 •     اصول مديريت كيفيت
 •     نقش مديران در ايجاد فرهنگ كيفيت
 •     الزامات اجرايي مديريت كيفيت جامع
 •     اهداف كلان كيفيت
 •     خط مشی کیفیت
 •     طرح ريزي كيفيت
 •     بهبود مستمر
 •     بهبود مستمر سازمان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان