مدیریت پروژه PMBOK
دوره مدیریت پروژه PMBOK

مقدمه ای بر مدیریت پروژه يك پروژه شامل جمعی از فعاليتها می باشد  كه براي رسیدن به اهداف تعیین شده  صورت می گیرد. پروژه‌ها فعاليتهايي هستند كه بايد در زمان  مشخص، با مخارج  مشخص و كيفيت از قبل تعیین شده انجام شوند . برای  موفقيت در  هر پروژه، کسب  سه عامل  زمان ،هزینه ، تاریخ و كيفيت است و عبور از هر کدام  از این عوامل از حد تعریف شده ، منجر به  انجام پروژه ای با شکست و غیر اقتصادی می شو. كارشناسان و مدیران مديريت پروژه تعاريف بسیاری  ا...

توضیحات بیشتر...
مشاهده توضیحات کامل...

توضیحات

مقدمه ای بر مدیریت پروژه
يك پروژه شامل جمعی از فعاليتها می باشد  كه براي رسیدن به اهداف تعیین شده  صورت می گیرد. پروژه‌ها فعاليتهايي هستند كه بايد در زمان  مشخص، با مخارج  مشخص و كيفيت از قبل تعیین شده انجام شوند . برای  موفقيت در  هر پروژه، کسب  سه عامل  زمان ،هزینه ، تاریخ و كيفيت است و عبور از هر کدام  از این عوامل از حد تعریف شده ، منجر به  انجام پروژه ای با شکست و غیر اقتصادی می شو. كارشناسان و مدیران مديريت پروژه تعاريف بسیاری  از مديريت پروژه داشته اند .
• پروژه عبارت است از مجموعه اي ازفعالیت ها و عمليات پيچيده و كه از فعاليت هاي مرتبط با يكديگر شکل گرفته است . به شکلی که براي تأمين هدف يا اهداف از پيش تعيين شده، در چارچوب برنامة زماني و بودجه بنديِ از قبل طرح ريزي شده، كه زير نظر يك مديريت و سازمان اجرايي مشخّص اجرا مي‌شود.

تاریخچه پی ام باک| PMBOK

پی ام‌باک| PMBOK را  یک موسسه‌ای بین‌المللی و خصوصی  که موسسه مدیریت پروژه (PMI) نامیده شد تهیهو  تدوین گردید. این استاندارد با تلاش گروه بسیار بزرگی از کارشناسان مدیریت پروژه گردآوری شده و اساس تهیه آن نیز الگوهای موفق و تجربه‌های این اشخاص بوده است و نه تنها یک  تئوری.تدوین این استاندارد در سال ۱۹۸۷ بود  و نسخه‌های متنوع آن در سال‌های بعد انتشار یافت.  نسخه 4 آخرین نسخه ایی بود که  در اواخر سال ۲۰۰۸ عرضه شد.


تعریف مدیریت پروژه PMBOK

PMBOK که به عنوان مديريت پروژه مي باشد. مديريت پروژه را به اینصورت بیان می کند : مديريت پروژه ابزاري براي شناخت ،مهارت و روش هاي فني است تا فعاليتهاي پروژه را به اهداف اصلي پروژه سوق دهد.
•    موضوع اول  در مديريت پروژه که اطمينان کسب کنيم که پروژه با محدوديتهاي مشخص تعريف شده باشد.
•    موضوع دوم که  یک بحث جالب و مفید بحساب می آید ، بهبود سازي منابع و يکسان سازي داده هاي مورد نياز به منظور دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده پروژه مي باشد. يک پروژه يک سري فعاليتهاي کاملاً مشخص است که از منابع (مالي، انساني، مواد، انرژي، فرصت، تدارکات و ارتباطات و...) به منظور رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده استفاده مي نمايد.
• پروژه مراحلی را شامل میشود  كه ازمجموعه اي از فعاليت هاي هماهنگ و تحت كنترل، كه داراي زمان های  شروع و پايان تقريباً تعریف شده ایی هستند. به شکلی  که مؤظّف به دست يابي به هدفي منطبق با نيازمندي هاي خاص، حاوی بر محدوديت هاي زماني هزينه اي و منابعي هستند.


برنامه ریزی ارتباطات پی ام باک| PMBOK
بــرنامه ریــزی ارتــباطات دربرگــیرنده ی تعییــن خواسته های اطلاعاتــی و ارتباطاتی افراد سودبر می باشد.چه افرادی چه میزان اطلاعات را می خواهند ، چه موقـع بـه آن نـیاز دارند و چگونـه و توسـط چـه کسـی این اطلاعـات بـه آنهـا داده خواهـد شـد. اگـرچه همه ی پروژه‌ها در نیاز به تـبادل اطلاعـات پروژه سهیم هستند، اما نیازهای اطلاعاتی و روش های توزیـع اطلاعـات بسـیار مـتفاوت مـی باشد. شناسایی نیازهای اطلاعاتی افراد  و تعییـن روشی مناسب جهت برآورده کردن آن نیازها، عامل مهمی برای موفقیت پروژه می باشد.در پروژه‌ها، برنامه ریزی ارتباطات به عنوان قسمتی  از روند  اولـیه ی پـروژه انجـام میگیرد. نتایج این فرایند باید در طول پـروژه بـه طـور منظم بازبینی گردد و در صورت نیاز به منظور حصول اطمینان از قابلیت به کارگیری مستمر، مورد تجدید نظر قرار گیرد.از آنجـا کـه این امکان وجود دارد  سـاختار سازمانی پروژه، اثر بزرگی بر الـزامات ارتـباطات پـروژه داشته باشد. اکثر برنامه ریزی ارتباطات به برنامه ریزی سازمانی متصل است.

حوزه‌های دانش مدیریت پروژه PMBOK|  پی ام‌باک

حوزه‌های دانش پی ام‌باک شامل موارد :
    دانش مدیریت یکپارچگی پروژه
    دانش مدیریت گستره پروژه
    دانش مدیریت زمان پروژه
    دانش مدیریت هزینه پروژه
    دانش مدیریت کیفیت پروژه
    دانش مدیریت منابع انسانی پروژه
    در هر حوزه یکی از موضوعات مدیریت پروژه مدیریت می‌شود. 

محتوای استاندارد پی ام‌باک| PMBOK
استاندارد پی ام‌ باک ۴۲ مرحله  برای مدیریت پروژه شناسایی کرده است . ۴۲ مرحله کاری که برای مدیریت هر نوع پروژه‌ای کافی است. در پی ام‌باک ودیگر استانداردها ، مدیریت پروژه از لحاظ تخصصی پروژه مستقل می‌شوند، زیرا الگوی موفق این است که مدیر پروژه خود را درگیر مسایل تخصصی پروژه نکند. به خاطر این انتزاع، امکان شکل دادن به چهارچوبی کلی که برای هر نوع پروژه قابل استفاده باشد به وجود می‌آید.برخی از مراحل  اختیاری و خیلی ها  اجباری هستند. تیم مدیریت پروژه باید مراحلی که هر پروزه نیاز دارد  را در شروع کار تعیین کند که هرکدام از این مراحل به چه ترتیبی قرار هست اجرا شوند. در پی ام‌باک|pmbok در مورد هر فرآیند  راهنمایی هایی قرار گرفته است ، که  این راهنمایی‌ها برای اجرایی کردن  آن‌ها بس نیست و همین علت  اجرایی کردن یک سیستم مدیریت پروژه کامل نیازمند به مهارت و دانش کاملی دارد.


فرآیند اخذ گواهینامه بین المللی PMP

- یک گواهینامه حرفه ای می تواند تا حد لازم  امنیت شغلی را برای شما به همراه داشته باشد.
- یک گواهینامه حرفه ای می تواند حداقل آگاهی و دانش استاندارد یک حوزه تخصصی را برای شما داشته باشد .
- داشتن یک گواهینامه PMP در بخش IT یک سازمان بزرگ به ما کمک می کند با گرفتن  مدرک ITIL  به مهارت، دانش و درک بهتری در زمینه مدیریت پروژه ها دست پیدا کنند.
- یک فردی که مدرک PMP  دارد که در پروژه های بزرگ کار می کند و  می تواند با اخذ مدرک PgMP یک مرحله پیش برود.
- مدیر ارشد پروژه  می تواند با اخذ مدرک PMP ،فهم بیشتری  از مسائل مدیریت و فرآیندهای اداره پروژه ها و طرح های سازمان کسب کند.

مزایا PMBOK 

اگر مایل هستید در دنیا به عنوان یک مدیر حرفه‌ای پروژه معرفی بشوید ، باید مدرک PMP را اخذ کنید.البته اگر هیچ‌کدام از این مدارک حرفه‌ای را نگیرید  استاندارد PMBOK به شما این امکان می دهد تا به عنوان یک مدیر پروژه بتوانید یک مدیریت  یکپارچه برای اجرای انواع پروژه و به اهداف مشخص‌تان داشته باشید. دانش مدیریت پروژه باید همزمان  با خود پروژه‌ه و شرایط اجرای آن‌ها تغییر کند PMBOK .دانش به روز شده‌ی مدیریت پروژه‌هاست و بر همین اساس  تغییراتی که اییجاد می شود در محتوای آن، برای همه مدیران پروژه قابل اهمیت است. 

اهداف دوره 
هدف از دوره آموزشی PMBOK |پی ام باک  تسلط مخاطبان و دانشپذیران  بر بخشهای مختلف استاندارد PMBOK و تشریح وضعیت  استفاده از حوزه های ده گانه آنها  در پروژه ها می باشد.با توجه به قابلیت های ویژه مدیریت پروژه PMBOK |پی ام باک  وکاربرد آن، در این میان موسسه آموزش عالی فن پردازان یکی از معتبرترین مراکزی است که باارائه بسته های آموزشی  مدیریت پروژه PMBOK |پی ام باک  علاقه مندان را در راستای رسیدن به اهدافشان یاری می نماید . علاقه مندان واجد شرایط می توانند با گذراندن  این دوره آموزشی و کسب دانش و مهارت مورد نیاز علاوه بر اخذ مدرک  مدیریت پروژه PMBOK |پی ام باک  با تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات فناوری از مزایای این دوره نیز بهره مند شوند .

حوزه هاي تخصصي PMBOK

آنچه كه تيم مديريت پروژه بايد بداند و استفاده کند شامل :

•  دانش مديريت پروژه
• زمینه های  كاربرد دانش، استانداردها وضوابط
• شناخت وآشنایی با محيط پروژه
• دانش ها و توانایی های عمومي مديريت
• مهارت هاي ارتباط برقرار کردن فردي

مخاطبان مدیریت پروژه PMBOK |پی ام باک  

• مدیران پروژه ها و برنامه ها و مدیران سازمانها 
• مدیران کنترل پروژه  و برنامه ریزی 
• تمامی مخاطبان و علاقه مندان  به مدیریت پروژه و اخذ  مدرک PM
 

ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

 • فصل اول - اصول مدیریت پروژه
 • مقدمه     
 • مفهوم پروژه     
 • تعریف مدیریت پروژه     
 • مقایسة پروژه با عملیات مستمر     
 • تاریخچه مدیریت پروژه     
 • چرا پروژه‌ها اجرا می شوند؟      
 • كاركرد مدیریت پروژه      
 • مفاهیم ضروری در مدیریت پروژه      
 • رویكرد های مدیریت پروژه      
 • چرخة حیات پروژه      
 • ویژگی فازهای پروژه      
 • مراحل اولیه پروژه      
 • استانداردهای مدیریت      
 • حوزه‌های دانش مدیریت      
 • شناسایی ذی نفعان پروژه      
 • برنامه ریزی مدیریت ذی نفعان      
 • مدیریت کیفیت پروژه      
 • اهمیت مطالعات امکان سنجی در پروژه      
 • فرآیند مدیریت پروژه      
 • مدیریت و کنترل پروژه، کنترل کیفیت و گزارش دهی به کارفرما      
 • ساختار شکست کار      
 • مفهوم استراتژی      
 • فصل دوم - سازمان در پروژه      
 • سازمان      
 • فرهنگها و سبکهای سازمانی      
 • ساختار سازمانی      
 • اداره پروژه      
 • رهبری      
 • برقراری ارتباط      
 • مذاکره      
 • حل مسأله      
 • تأثیرگذاری بر سازمان      
 • تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی ـ محیطی      
 • بین المللی سازی      
 • سازماندهی پروژه      
 • فرهنگ سازمانی      
 • نارسایی‌ها و مزایای به‌كارگیری این روش      
 • فصل سوم - فرایندهای مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچگی    
 • گروه فرآیندهای مدیریت پروژه      
 • بر هم كنش فرآیندهای مدیریت پروژه      
 • مروری بر گروه های فرآیندی پروژه‌ها      
 • مدیریت یکپارچگی پروژه      
 • اصول مدیریت حرفه ای پروژه      
 • مفهوم پیكره دانش مدیریت پروژه PM Body of Knowledge        
 • فرایندها و دانش لازم برای مدیریت پروژه       
 • نرم افزارهای کاربردی در مدیریت پروژه      
 • کاربرد اکسل در کنترل پروژه      
 • Pmp  چیست و چه اهمیتی دارد؟      
 • مزایای pmp      
 • مخاطبین pmp      
 • آزمون pmp      
 • فرآیند اخذ گواهینامه بین المللی PMP      
 • چگونه مدیر خود را برای گرفتن PMP متقاعد کنیم!؟      
 • فصل چهارم - فاز آغازین پروژه(محدوده پروژه)    
 • تهیه منشور پروژه      
 • محدودة منشور پروژه      
 • منابع در منشور پروژه      
 • اولویت بندی محدودیتها      
 • تصویب منشور پروژه      
 • تیم پروژه      
 • پروژه‌های كوچك      
 • پروژه‌های بزرگ      
 • بررسی و كنترل فاز آغازین پروژه      
 • معرفی نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه      
 • مدیریت زمان پروژه      
 • فصل پنجم - مدیریت هزینه پروژه        
 • مدیریت هزینه پروژه       
 • برنامه ریزی منابع       
 • برآورد هزینه       
 • بودجه بندی هزینه       
 • کنترل هزینه       
 • کنترل‌هزینه(Cost Control) در پروژه‌های EPC       
 • فصل ششم - مدیریت منابع انسانی     
 • مدیریت منابع انسانی پروژه       
 • برنامه ریزی سازمانی       
 • ابزارها و تکنیکهای برنامه ریزی سازمانی       
 • خروجی‌های برنامه ریزی های سازمانی       
 • جذب نیروی انسانی       
 • توسعه ی تیم       
 • فصل هفتم - مدیریت ارتباطات پروژه    
 • استاندارد پم باک       
 • انواع PMO از نظر گستره خدمات       
 • انواع PMO از نظر طول عمر       
 • جمع‌بندی پی ام باک       
 • تاریخچه پی ام باک       
 • محتوای استاندارد پم‌باک       
 • گروه‌های فرآیندی       
 • حوزه‌های دانش پم‌باک       
 • اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه       
 • برنامه ریزی ارتباطات پی ام باک       
 • مدیریت پیکربندی و تغییرات       
 • ماتریس تخصیص مسئولیت ها       
 • تعریف قرارداد و انواع آن       
 • روش سه عاملی متعارف       
 • معایب روش سه عاملی متعارف       
 • روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها      
 • روش گرافیكی ارزیابی و بازنگری پروژه ها   
 • توزیع اطلاعات       
 • گزارش دهی عملکرد       
 • خاتمه‌ی اداری      
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان