دوره مدیریت پروژه PMBOK

دوره مدیریت پروژه PMBOK


دوره مديريت پروژه | PMBOK چه دوره ای است؟ مديريت پروژه يکي از مباحث بسيار پيچيده و حائز اهميت است که بدون شرکت در دوره های آموزشي تخصصي و کسب دانش ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز ورود و فعاليت در اين حوزه مقدور نمي باشد . دوره مديريت پروژه PMBOK دوره اي است که علاوه بر آموزش کليه مهارت هاي مربوط به حوزه مديريت پروژه فراگيران را نرم افزار مديريت پروژه PMBOK و روش هاي استفاده آن آشنا مي کند . در اين دوره هاي آموزشي فراگيران در دو بخش به نسبت مجزا  به فراگيري مفاهيم ، مباحث ، تکنيک...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره مديريت پروژه | PMBOK چه دوره ای است؟

مديريت پروژه يکي از مباحث بسيار پيچيده و حائز اهميت است که بدون شرکت در دوره های آموزشي تخصصي و کسب دانش ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز ورود و فعاليت در اين حوزه مقدور نمي باشد . دوره مديريت پروژه PMBOK دوره اي است که علاوه بر آموزش کليه مهارت هاي مربوط به حوزه مديريت پروژه فراگيران را نرم افزار مديريت پروژه PMBOK و روش هاي استفاده آن آشنا مي کند . در اين دوره هاي آموزشي فراگيران در دو بخش به نسبت مجزا  به فراگيري مفاهيم ، مباحث ، تکنيک ها و روش هاي مديريت يک پروژه و پس از آن به فراگيري روش استفاده از نرم افزار تخصصي مديريت پروژه PMBOK خواهند پرداخت . 
امروزه استفاده از نرم افزار هاي مديريت پروژه به عنوان يک ابزار مدرن که به روند مديريت پروژه هاي بزرگ و کوچک کمک مي کند جزو لاينفک حوزه مديريت پروژه محسوب مي شود و از اين رو اکثريت قريب به اتفاق دوره هاي آموزشي مديريت پروژه در کنار آموزش مباحث مربوط به حوزه مديريت پروژه به معرفي و آموزش روش هاي استفاده از يکي از نرم افزارهاي مديريت پروژه خواهند پرداخت . 

 

 

همین حالا در دوره مدیریت پروژه PMBOK شرکت کنید

پروژه چيست؟

پروژه عبارت است به انجام رساندن يک هدف از پيش تعيين شده بر اساس برنامه زمان بندي شده مشخص و زمان تحويل مقرر ، با در نظر گرفتن ميزان بودجه قابل استفاده و از پيش تعيين شده ) که شامل بودجه مورد نياز براي تامين کليه امکانات ، تجهيزات و تعداد نيروي انساني مورد نظر مي باشد ( و در نهايت مطابق با استاندارد و کيفيت ذکر شده در متن  قرار داد عقد شده ميان کارفرما و شرکت پيمانکاري مورد نظر .
از مهم ترين و بارز ترين ويژگي هاي يک پروژه مي توان به دخيل بودن عوامل و فاکتورهاي بسيار متعدد و متنوع در روند اجراي پروژه و همچنين تاثير اين عوامل و فاکتورها بر روند پيشرفت ساير عوامل و فاکتورهاي پروژه اشاره کرد. به اين معنا که پيشرفت يک پروژه نيازمند پيشبرد قسمت های مختلف پروژه به صورت همزمان و به موازات يک ديگر مي باشد و در اکثريت قريب به اتفاق موارد عدم پيشرفت يک بخش از پروژه منجر به توقف روند پيشرفت ساير قسمت هاي پروژه خواهد شد و دقيقا به همين دليل است که در روند اجراي يک پروژه نمي توان هيچ  عاملي را کم اهميت و ناچيز قلمداد کرد چرا که عدم اجراي به موقع يک آيتم به ظاهر کم اهميت و ناچيز مي تواند منجر به توقف روند پيشرفت کلي پروژه و در نهايت تاخير در زمان تحويل پروژه مورد نظر شود.

توجه به کليه عوامل ذکر شده در تمام طول اجراي پروژه نياز به برخورداري از تخصص و تبحر خاص افراد در حوزه مديريت پروژه دارد و عدم برخورداري از تخصص و تبحر کافي در اين حوزه مي تواند منجر به عدم موفقيت پروژه ، تاخير در روند اجرا و عدم تطابق کيفيت پروژه با کيفيت مورد نظر شود . در روند مديريت پروژه عوامل بسياري دخيل هستند که دو مورد از مهم ترين آن ها عبارتند از برنامه ريزي و کنترل . با توجه به اهميت بسيار زياد دو مبحث برنامه ريزي و کنترل در اين بخش به ارائه تعاريف کلي براي اين دو مبحث و اهميت آن ها در روند اجراي پروژه خواهيم پرداخت .

برنامه ريزی

همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم فاکتور برنامه ريزي يکي از فاکتورهاي اصلي و مهم در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شود . مفهوم دقيق برنامه ريزي شامل  تعيين ترتيب و توالي انجام فعاليت هاي مربوط به پروژه  با در نظر گرفتن عامل زمان و با توجه به اولويت بندي آن ها مي باشد. اهميت برنامه ريزي در روند مديريت و اجراي پروژه هاي مختلف به قدري است مديريت و اجراي پروژه هاي مختلف بدون برنامه ريزي عملا غير ممکن خواهد بود. برنامه ريزي در حوزه مديريت پروژه به معناي تعيين زمان بندي و اولويت بندي کردن اجراي قسمت هاي مختلف يک پروژه توسط اعضاي تيم مورد نظر مي باشد . در روند برنامه ريزي در حوزه مديريت پروژه تعيين اولويت يکي از مهم ترين مراحل و مباحث به شمار مي رود چرا که قابليت اجراي برخي قسمت هاي پروژه در گرو انجام شدن برخي قسمت هاي ديگر پروژه مي باشد و به همين دليل است که عدم انجام به موقع يک مرحله مي تواند به صورت کاملا زنجيره اي منجر به ايجاد تاخير در انجام ساير مراحل کار و در نهايت منجر به عدم اتمام پروژه مورد نظر مطابق با زمان بندي مورد نظر شود.

کنترل

فاکتور کنترل يکي ديگر از فاکتورهاي بسيار مهم ، حساس و تاثير گذار در روند مديريت پروژه ها به شمار مي رود . مفهوم کنترل در پروژه  در برگيرنده مباحثي از قبيل بررسي و نظارت دقيق  و چک کردن روند اجراي برنامه هاي از پيش تعيين شده  در مرحله برنامه ريزي مي باشد .  
اهميت کنترل در پروژه هاي مختلف به حدي است که مديران پروژه به منظور حصول اطمينان از انجام شدن اصولي و تخصصي هر يک از بخش هاي مورد نظر توسط تيم اجرايي تعيين شده اقدام به تهيه چک ليست هايي مي کنند تا به ترتيب اولويت زماني مورد نظر به کنترل روند اجراي کار بپردازند . امروزه نرم افزار هاي تخصصي کنترل پروژه در روند تهيه چک ليست هاي مورد نياز و ياد آوري زمان کنترل هر آيتم کمک قابل توجهي به روند مديريت پروژه هاي مختلف کرده اند . 

 

مدرک مدیریت پروژه بعد از آزمون مربوطه نیز اعطا می شود

 

چرا مديريت پروژه از اهميت ويژه اي برخوردار است ؟

با توجه اين مساله که اجراي موفقيت آميز هر پروژه به مفهوم مطابقت روند اجراي پروژه مورد نظر با برنامه زمان بندي از پيش تعيين شده ، با صرف بودجه در نظر گرفته شده و رعايت کليه استانداردهاي مورد نظر مستلزم اجراي به موقع و همزمان کليه عوامل درگير و دخيل در روند اجراي پروژه با نظارت مستقيم کارشناسان متخصص و متبحر در هر حوزه مي باشد پر واضح است که تنها به واسطه برخورداري از مديريت پروژه کارآمد مي توان به نظم ، هماهنگي و دقت مورد نظر دسترسي پيدا کرد . 
مديريت پروژه به منزله بازرسي ، ارزيابي ، ايجاد هماهنگي ، هدايت و در نهايت کنترل تمامي ابعاد و اجزاي دخيل در روند اجراي پروژه مي باشد و مديريت عوامل مختلف و متعدد زياد به موازات هم نيازمند برخورداري از تخصص ، دانش ، توانايي ، مهارت ، قابليت ها ، شايستگي ها و در نهايت تعهد کافي مي باشد و اين ويژگي هاي تنها به واسطه شرکت کردن در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه و کسب مدرک مديريت پروژه امکان پذير خواهد بود. اجراي پروژه هاي کوچک و بزرگ به منظور نيل به اهداف از قبل پيش بيني و برنامه ريزي شده است . همه امکانات ، تجهيزات ، نيروي انساني و هزينه هاي مورد نظر براي نيل به هدف نهايي پروژه مورد بهره برداري قرار مي گيرند و در صورت عدم موفقيت پروژه در دستيابي به اهداف مورد نظر مي توان ادعا کرد کليه اين تجهيزات و هزينه ها به هدر رفته است. 
استفاده از بهترين امکانات ، پيشرفته ترين تجهيزات و نيروي انساني متخصص همه و همه از ملزومات کسب موفقيت در يک پروژه ه شمار مي روند اما همه اين موارد از ملزومات لازم به شمار مي روند اما براي موفقيت پروژه کافي نيستند .به اين مفهوم که برخورداري از هريک از اين فاکتورها براي موفقيت يک پروژه لازم است اما بدون مديريت صحيح ، اصولي و تخصصي برخورداري از همه اين عوامل نيز نمي تواند متضمن دستيابي به موفقيت پروژه شود و در نهايت منجر به هدر رفتن کليه منابع مالي و انساني مورد استفاده در روند اجراي ناموفق پروژه خواهد شد ، از طرف ديگر با

استفاده از تکنيک هاي مديريت پروژه و با استفاده از قابليت هاي افراد متخصص و متبحر در زمينه مديريت پروژه  مي توان برخي از کاستي هاي کمبودهاي موجود در تجهيزات ، منابع مالي و انساني را جبران کرد. از اين رو موفقيت و بازدهي پروژه در گرو به کارگيري تکنيک هاي مديريت پروژه با استفاده از افراد متخصص ، متبحر و کارآزموده است.

با در نظر گرفتن اين مساله  که کليه پروژه ها در حوزه هاي کاري مختلف  داراي ابعاد مختلف متعددي اعم از ابعاد فني ،  ابعاد اقتصادي و غيره مي باشند از الزامات حرفه اي مديريت پروژه متخصص ، متبحر و کارآمد مي توان به آشنايي ، اشراف  و تسلط بر  کليه ابعاد اجرايي و غير اجرايي يک پروژه اشاره کرد و بسيار واضح و مبرهن است که  اين مهم ميسر نخواهد شد مگر در سايه شرکت در دورهاي آموزش مديريت پروژه و کسب دانش ، توانايي و مهارت هاي مورد نياز به منظور احراز اين پست سازماني حساس و کليدي.

قبل از پيدايش رشته مديريت پروژه  در حوزه  رشته هاي مديريت افرادي که  براي احراز اين پست سازماني بسيار حساس و کليدي  براي مديريت پروژه هاي بزرگ و پيچيده انتخاب مي شدند افرادي بودند که به واسطه سال ها تحصيل در شاخه هاي مختلف و کسب تجربيات کاري به واسطه سال ها کار و تلاش توانسته بودند به ابعاد مختلف کاري پروژه ها اشراف  و تسلط پيدا کنند ، لازم به ذکر است تحصيل در شاخه هاي مختلف و کسب سال ها تجربه تنها در سايه تحصيل در رشته هاي مختلف با گرايشات متفاوت و  شرکت در پروژه هاي مختلف مي بود که مستلزم صرف وقت ، انرژي و هزينه هاي بسيار مي بود و همچنين مديران کارآمد و با تجربه به واسطه صرف سال ها زمان غالبا در رنج سني بالا قرار مي گرفتند و سال هاي عمر کاري مفيد آن ها محدود بود و پس از چندي به واسطه افزايش سن بازنشسته مي شدند و عملا حجم زيادي از دانش ، تخصص و تبحري که به واسطه سال ها صرف زمان و انرژي به دست آمده بود در زمان کوتاهي قابل استفاده بود .

 

10 ويژگي مورد نياز براي موفقيت در حوزه مديريت  پروژه کدامند؟

 • توانايي ترسيم يک چشم انداز مشترک براي کليه پرسنل و دست اندر کاران اجراي پروژه 
 • توانايي بالا در بر قراري ارتباط و يا به عبارت ديگر برخورداري از روابط عمومي بالا 
 • توانايي تصميم گيري قاطعانه در موارد مورد نياز 
 • توانايي برخورد جدي با مسائل در موارد مورد نياز 
 • برخورداري از حس همکاري  و همدلي و توانايي در ايجاد حس همکاري و همدلي ميان عوامل پروژه 
 • برخورداري از تجربه و شايستگي هاي مورد نيا ز
 • توانايي تفويض اختيار به ساير عوامل پروژه با توجه به تخصص ، تبحر و قابليت هاي آن ها 
 • توانايي حفظ خونسري و کاهش اضطراب و استرس در محيط کار 

 

استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه چه تاثيري بر روند اجراي پروژه خواهد داشت ؟

امروزه ورود تکنولوژي به ابعاد مختلف زندگي انسان ها توانسته دقت و سرعت انجام کارها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است که در نهايت منجر به صرفه جويي در زمان ، انرژي و هزينه ها خواهد شد . حوزه مديريت پروژه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست . با ورود نرم افزار هاي مديريت پروژه ، مديران پروژه توانستند به واسطه آموزش روش کار با انواع مختلف نرم افزارهاي مديريت پروژه در اولين مرحله برنامه ريزي دقيق تري داشته باشند و در مراحل بعدي در هر لحظه آمار و اطلاعات دقيقي از روند پيشرفت پروژه داشته باشند . استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه علاوه بر در صرفه جويي در زمان ، انرژي و هزينه هاي مورد نياز منجر به افزايش ميزان دقت و کيفيت روند اجراي پروژه هاي مختلف نيز شده است .
با توجه به مزاياي چشمگير استفاده از نرم افزار هاي مديريت پروژه امروزه دوره هاي آموزشي مديريت پروژه غالبا به صورت توامان به آموزش کار با با يکي از نرم افزارهاي مديريت پروژه نيز مي پردازند تا فراگيران در پايان دوره آموزش مديريت پروژه علاوه بر کسب قابليت هاي حوزه مديريت پروژه مهارت کار با نرم افزار مديريت پروژه مورد نظر را نيز کسب نمايند و بتوانند با کسب توانايي ها و قابليت هاي مورد نظر به صورت توامان در روند مديريت پروژه هاي مختلف بيشترين و بهترين  بازده  کاري  را داشته باشند . 
از معروف ترين نرم افزارهاي مديريت پروژه مي توان به نرم افزارهای Primavera | پريماورا ، MS Project | ام اس پروجکت ، PMBOK | پي ام باک ، Trello | ترلو ، Asana | آسانا ، Peygir | پي گير ، Taskulu | تسکولو و Gantt Project | گانت پروجکت اشاره کرد.

اکثريت قريب به اتفاق برنامه هاي نرم افزار پروژه به واسطه به واسطه نيازهاي حوزه مديريت پروژه از اصول و قوانين مشابهي پيروي مي کنند .اما مديران پروژه مي توانند با توجه به حوزه فعاليت خود و نيازهاي تخصصي خود يکي از نرم افزارهای مديريت پروژه موجود را انتخاب و با شرکت در دوره هاي آموزشي آن از مزايا و فوايد آن در روند مديريت پروژه هاي مورد نظر خود استفاده نمايند .

 

مديريت پروژه به منزله بازرسي ، ارزيابي ، ايجاد هماهنگي ، هدايت و در نهايت کنترل تمامي ابعاد و اجزاي دخيل در روند اجراي پروژه مي باشد

نرم افزار مديريت پروژه PMBOK چه نرم افزاری است ؟

PMBOK فرم مخفف شده عبارت PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE و به مفهوم دانش مديريت پروژه مي باشد.
نرم افزار مديريت پروژه PMBOK يکي از نرم افزارهاي بسيار پرکاربرد در حوزه مديريت پروژه است . پايه و اساس نرم افزار PMBOK نيز مانند ساير نرم افزارهای مديريت پروژه روش محور | Process based طراحي شده است. نرم افزار مديريت پروژه PMBOK برای نخستين بار در سال 1987 ميلادي توسط شرکت PMI به صورت غيررسمی به دنيا معرفی شد و پس از کسب موفقيت های مورد نظر و اعمال ويرايش های مورد نظر نهايتا اين نرم افزار در سال 1996 ميلادي به صورت رسمي روانه بازار شد.
ويرايش هاي  دوم ، سوم و چهارم نرم افزار مديريت پروژه PMBOK به ترتيب در سال های 2000 ، 2004 و 2009 ميلادی توسط  موسسه PMI منتشر شد. آخرين ورژن نرم افزار PMBOK در سال 2013  ميلادي تحت عنوان PMBOK 5 به بازار ارائه شد.

لازم به ذکر است موسسه بين المللي مديريت پروژه PMI  يک موسسه بين المللي است که در زمينه تعريف مفاهيم حوزه مديريت پروژه و توسعه استانداردها و ابزارهاي مديريت پروژه فعاليت مي کند و از اعتبار بسيار بالايي برخوردار مي باشد .
نرم افزار مديريت پروژه PMBOK به واسطه برخورداری از ويژگي ها و قابليت های منحصر به فرد خود در مقايسه با ساير نرم افزارهاي مديريت پروژه  محبوبيت بيشتري ميان کاربران پيدا کرده است و به همين دليل بسياري از مراکز و موسسات آموزشي برگزار کننده دوره هاي آموزشي مديريت پروژه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار PMBOK کرده اند.

 

قابليت های نرم افزار مديريت پروژه PMBOK کدامند؟

نرم افزارهاي مديريت پروژه با ارائه ويژگي ها و قابليت هاي کاربردي به کاربران موجبات تسهيل ، تسريع و افزايش ميزان دقت روند مديريت پروژه ها را فراهم مي آورند. نرم افزار مديريت پروژه PMBOK به واسطه ويژگي هاي منحصر به فرد و قابليت هاي کاربردي خود يکي از به روز ترين ، محبوب ترين و پر کاربرد ترين نمر افزارهاي مديريت پروژه محسوب مي شود . در ادامه به برخي از قابليت هاي حائز اهميت نرم افزار مديريت پروژه PMBOK اشاره خواهيم کرد .

 • اولين قابليتي که استفاده از نرم افزار مديريت پروژهPMBOK  براي کاربران به همراه خواهد داشت قابليت برنامه ريزي ، زمان بندي و اولويت بندي براي پروژه مورد نظر مي باشد . همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم برنامه ريزي ، زمان بندي و اولويت بندي از مهم ترين و تاثير گذار ترين فاکتورها در روند مديريت پروژه هاي مختلف به شمار مي روند .
 • دومين قابليتي که استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK براي کاربران به همراه خواهد داشت قابليت مديريت بودجه مي باشد . مديريت بودجه يکي از مهم ترين فاکتورها در حوزه مديريت پروژه است .
 • مديريت بودجه با استفاده از نرم افزار مديريت پروژه مي تواند منجر به افزايش ميزان دقت در روند مديريت بودجه شود . از بروز مشکلات مالي در روند اجراي پروژه پيشگيري مي کند. 
 • سومين قابليت بسيار حائز اهميت استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK قابليت مديريت بهينه منابع موجود براي اجراي پروژه هاي مختلف مي باشد .
 • قابليت ارائه انواع گزارش هاي مديريتي مورد نياز براي کار فرمايان نيز يکي ديگر از قابليت هاي بسيار حائز اهميت و پر کاربرد نرم افزار مديريت پروژه PMBOK مي باشد .
 • قابليت مستند سازي براي کليه گزارش هاي ارائه شده به مديريت ارشد و کار فرمايان  نيز از ديگر مزاياي حائز اهميت استفاده از نرم افزار مديريت پروژه مي باشد . 
 • افزايش ميزان همکاري و هماهنگي ميان اعضاي تيم نيز از ديگر قابليت هاي استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK مي باشد.

برخورداري از قابليت هاي ذکر شده اين نرم افزار را به  يکي از تخصصي ترين و حرفه اي ترين نرم افزارهاي مديريت پروژه تبديل کرده است . 

 

همین حالا در دوره مدیریت پروژه PMBOK شرکت کنید

 

مزاياي استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK چيست ؟

استفاده از قابليت هاي کاربردي نرم افزار مديريت پروژه PMBOK براي کاربران مزاياي زيادي به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخي از مهم ترين آن ها اشاره خواهيم کرد . 
استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK به واسطه قابليت بهينه سازي کيفيت مديريت بودجه مي تواند منجر به صرفه جويي در هزينه هاي جاري پروژه و در نهايت کاهش هزينه هاي کلي پروژه شود . 
استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK به واسطه قابليت برنامه ريزي دقيق براي روند اجراي پروژه قابليت پيش بيني خطرات احتمالي در روند اجراي پروژه و ايجاد آمادگي لازم براي مواجه و مقابله با آن ها را براي مديران پروژه فراهم خواهد کرد . ايجاد آمادگي براي مواجه و مقابله با خطرات احتمالي مي تواند در کاهش زمان ، انرژي و هزينه هاي تحميل شده بر پروژه تاثير به سزايي داشته باشد.
از ديگر مزاياي استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK  مي توان به اطلاع رساني سريع و به اشتراک گذاري وضعيت پروژه با کليه پرسنل در گير در روند اجراي پروژه اشاره کرد . 
اعلام شرح وظايف و مسئوليت هاي پرسنل و به روز رساني اين شرح وظايف و مسئوليت ها به صورت هماهنگ نيز يکي ديگر از مزاياي استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK  محسوب مي شود .
پيگيري لحظه به لحظه روند اجراي پروژه نيز يکي ديگر از مهم ترين مزاياي استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK در روند مديريت پروژه هاي مختلف محسوب مي شود.

 

مخاطبان دوره هاي آموزشي مديريت پروژه PMBOK چه کساني هستند ؟

دوره هاي آموزشي مديريت پروژه براي دانشجويان رشته مديريت در کليه گرايش ها ، مديران سازمان ها ، ارگان ها و شرکت هاي پروژه محور ، مهندسان صنايع ، مهندسان شاخه هاي عمران و معماري ، کارشناسان پروژه ، مهندسان ناظر و همه افرادي که به هر شکل با روند طراحي ، برنامه ريزي ، اجرا ، نظارت ، کنترل و مديريت پروژه هاي کوچک و بزرگ سر و کار دارند . 
فراگيران با افزايش قابليت هاي شغلي خود به واسطه شرکت در دور هاي آموزشي مديريت پروژه PMBOK مي توانند علاوه بر افزايش شانس ورود خود به بازار کار از موقعيت هاي شغلي بهتري در مقايسه با سايرين برخوردار شوند .

 

چه افرادی براي مديريت پروژه مناسب هستند ؟

يکي از عوامل تاثير گذار در کسب موفقيت هاي شغلي هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد و شغل آن ها مي باشد . شايد عدم هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد و شغل انتخابي آن ها به منزله عدم موفقيت نباشد و افراد بتوانند با

روند اجراي پروژه نيز يکي ديگر از مهم ترين مزاياي استفاده از نرم افزار مديريت پروژه PMBOK است

تلاش و پشتکار در حوزه هاي مختلف به موفقيت برسند اما هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد و شغل آن ها به طور حتم مي تواند ضامن بخش قابل توجه از موفقيت آن ها با شد. 
در اين بخش به بررسي تيپ هاي شخصيتي مناسب براي فعاليت در حوزه مديريت پروژه  خواهيم پرداخت .

 

تيپ شخصيتي ENFJ: افراد با اين تيپ شخصيتي افرادي پر انرژي ، مشتاق و صبور هستند . اين افراد از روابط عمومي بسيار بالايي برخوردار هستند و توانايي خاصي در متقاعد کردن افراد دارند .انتقاد پذير ، ايده آل گرا و بسيار متعهد و مسئوليت پذير هستند. افراد با تيپ شخصيتي ENFJ به واسطه ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد خود مي توانند در حوزه مديريت پروژه عملکرد موفقي داشته باشند . در صورتي که تيپ شخصيتي شما EFNJ است مديريت پروژه مي تواند انتخاب خوبي براي شما باشد.

شخصيتی تيپ INFJ: افراد با اين تيپ شخصيتي افرادي با انگيزه ، آرمان گرا و با اعتماد به نفس بالا هستند . اين افراد در تصميم گيري و رهبري استعداد ويژه اي دارند .
افراد با تيپ شخصيتي INFJ به واسطه ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد خود مي توانند در حوزه مديريت پروژه عملکرد موفقي داشته باشند . در صورتي که تيپ شخصيتي شما IFNJ است مديريت پروژه مي تواند انتخاب خوبي براي شما باشد .

تيپ شخصيتي ENFP: افراد با اين تيپ شخصيت در حل مسئله و ارائه راه کاري هاي جديد و خلاقانه عملکرد بسيار خوبي دارند . بسيار کنجکاو و اهل تحقيق و بررسي هستند . اين تيپ افراد تبحر خاصي در متقاعد کردن افراد براي انجام کارهاي مختلف دارند . 
افراد با تيپ شخصيتي ENFP به واسطه ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد خود مي توانند در حوزه مديريت پروژه عملکرد موفقي داشته باشند . در صورتي که تيپ شخصيتي شما ENFP است مديريت پروژه مي تواند انتخاب خوبي براي شما باشد .

تيپ شخصيتي INFP: افراد با اين تيپ شخصيتي افرادي ايده آل گرا ، فعال و بسيار متعهد هستند . اين افراد بسيار صبور ، انعطاف پذير و سازگار هستند و از کار کردن در شرايط دشوار و پيچيده هراسي ندارند .
افراد با تيپ شخصيتي INFP به واسطه ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد خود مي توانند در حوزه مديريت پروژه عملکرد موفقي داشته باشند . در صورتي که تيپ شخصيتي شما INFP است مديريت پروژه مي تواند انتخاب خوبي براي شما باشد.

تيپ شخصيتي ENTJ: افراد با اين تيپ شخصيتي افرادي متفکر ، منطقي و مثبت نگر هستند. اين افراد مهارت خاصي در مديريت و رهبري تيم هاي مختلف دارند .افراد با اين تيپ شخصيت بسيار آينده نگر و آرمان گرا هستند .
افراد با تيپ شخصيتي ENTJ به واسطه ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد خود مي توانند در حوزه مديريت پروژه عملکرد موفقي داشته باشند . در صورتي که تيپ شخصيتي شما ENTJ است مديريت پروژه مي تواند انتخاب خوبي براي شما باشد.

تيپ شخصيتي ESTJ: افراد با اين تيپ شخصيتي افرادي مسئوليت پذير ، متعهد، منطقي ، تحليل گر، واقع بين و عمل گرا هستند. نظم و ترتيب و دقت بالا از ديگر ويژگي هاي افراد با اين تيپ شخصيتي مي باشد . اين افراد توانايي خاصي در هدايت و رهبري تيم ها دارند . 
افراد با تيپ شخصيتي ESTJ به واسطه ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد خود مي توانند در حوزه مديريت پروژه عملکرد موفقي داشته باشند . در صورتي که تيپ شخصيتي شما ESTJ است مديريت پروژه مي تواند انتخاب خوبي براي شما باشد.

 

عوامل دخيل در موفقيت مديران پروژه چيست ؟

 • برخورداري از نظم و ترتيب در روند مديريت پروژه 
 • آشنايي با روش ها و تکنيک هاي برنامه ريزي صحيح و اصولي 
 • آشنايي با روش ها و تکنيک هاي زمان بندي پروژه 
 • آشنايي با روش هاي نظارت و کنترل پروژه 
 • آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي مديريت پروژه 
 • پايبندي به اصول و قوانين کار 
 • تعهد به اصول اخلاقي 

با توجه به اين که شرکت در دوره  هاي آموزشي مديريت پروژه مي تواند زمينه ساز برخورداري از عوامل دخيل در موفقيت پروژه را براي فعالان وعلاقه مندان ورد  به اين حوزه را فراهم آورد شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه و به خصوص دور هاي آموزش مديريت پروژه PMBOK به کليه علاقه مندان  و فعالان حوزه مديريت پروژه توصيه مي شود.

 

ضرورت شرکت در دوره مديريت پروژه | PMBOK چيست ؟

دوره مديريت پروژه PMBOK دوره اي است که فراگيران را با دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود به حوزه مديريت پروژه آشنا مي کند . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش مديريت پروژه PMBOK مي توانند با صرف کمترين زمان ، هزينه و انرژي کليه آموزش هاي مورد نياز براي ورود مقتدرانه به حوزه مديريت پروژه  و استفاده از يکي از به روز ترين و کاربردي ترين نرم افزار هاي  روز دنيا را دريافت نمايند و پس از آن نيز مي توانند به واسطه دريافت مدرک مديريت پروژه PMBOK براي ورود به بازار کار در حوزه مديريت پروژه  اقدام نمايند . 
در سال هاي اخير حساسيت بسيار بالاي اين پست کليدي کارفرما  ها و صاحبان صنايع و مشاغل را بر آن داشت تا در پروسه همکاري و عقد قرارداد  با شرکت هاي پيمانکاري و مديران پروژه حساسيت بيشتري به خرج دهند و براي همکاري و عقد قرارداد با افراد متخصص و متبحر با دقت و حساسيت بيشتري به گزينش نيرو بپردازند  و همين امر منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي متعدد و مطلوب براي افرادي شده است که به واسطه شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه PMBOK قابليت هاو شايستگي هاي مورد نياز براي احراز اين پست سازماني حساس را به دست آورده اند . افزايش فرصت هاي شغلي در حوزه مديريت پروژه منجر به استقبال چشمگير متقاضيان از دوره هاي آموزشي مديريت پروژه PMBOK شده است.

 

چرا دوره هاي آموزشي مديريت پروژه PMBOK موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازن ؟

با توجه به استقبال بسيار قابل توجه متقاضيان از دوره هاي آموزشي مديريت پروژه برخي مراکز آموزشي معتبر در راستاي پاسخ گويي به نياز جامعه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت پروژه کردند . يکي از اين مراکز آموزشي معتبر موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان مي باشد . 
موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان با اخذ کليه مدارک مورد نياز از سوي سازمان ها و مراکز ذيصلاح و با همکاري اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت پروژه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت پروژه در سطح استانداردهاي بين المللي کرده است و ارائه گواهينامه مديريت پروژه کرده است . 
فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه موسسه آموزش عالي آزاد  فن پردازان علاوه بر صرفه جويي در زمان ، هزينه و انرژي مي توانند اطمينان خاطر داشته باشند که در يکي از جامع ترين دوره هاي آموزشي حوزه مديريت پروژه شرکت کرده اند . همچنين فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه اين مرکز علاوه بر کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود به اين حرفه در پايان دوره نيز موفق به اخذ مدرک مديريت پروژه معتبر از سوي اين موسسه نيز خواهند شد . با توجه به اين که مدرک مديريت پروژه صادر شده توسط موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازن مورد تائيد سازمان علوم ، تحقيقات و فن آوري کشور نيز مي باشد و از درجه اعتبار بسيار بالايي برخوردار است فراگيران پس از شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه اين موسسه و اخذ مدرک مديريت پروژه معتبر مي توانند شانس ورد خود به بازار کار را ميزان قابل توجهي افزايش دهند و همچنين افراد شاغل نيز مي توانند به واسطه افزايش توانايي ها و قابليت هاي خود زمينه ارتقاي جايگاه شغلي خود را فراهم نمايند . 

افزايش فرصت هاي شغلي دوره هاي آموزشي مديريت پروژه PMBOK زیاد است

 

همین حالا در دوره مدیریت پروژه PMBOK شرکت کنید

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

 • فصل اول - اصول مدیریت پروژه
 • مقدمه     
 • مفهوم پروژه     
 • تعریف مدیریت پروژه     
 • مقایسة پروژه با عملیات مستمر     
 • تاریخچه مدیریت پروژه     
 • چرا پروژه‌ها اجرا می شوند؟      
 • كاركرد مدیریت پروژه      
 • مفاهیم ضروری در مدیریت پروژه      
 • رویكرد های مدیریت پروژه      
 • چرخة حیات پروژه      
 • ویژگی فازهای پروژه      
 • مراحل اولیه پروژه      
 • استانداردهای مدیریت      
 • حوزه‌های دانش مدیریت      
 • شناسایی ذی نفعان پروژه      
 • برنامه ریزی مدیریت ذی نفعان      
 • مدیریت کیفیت پروژه      
 • اهمیت مطالعات امکان سنجی در پروژه      
 • فرآیند مدیریت پروژه      
 • مدیریت و کنترل پروژه، کنترل کیفیت و گزارش دهی به کارفرما      
 • ساختار شکست کار      
 • مفهوم استراتژی      
 • فصل دوم - سازمان در پروژه      
 • سازمان      
 • فرهنگها و سبکهای سازمانی      
 • ساختار سازمانی      
 • اداره پروژه      
 • رهبری      
 • برقراری ارتباط      
 • مذاکره      
 • حل مسأله      
 • تأثیرگذاری بر سازمان      
 • تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی ـ محیطی      
 • بین المللی سازی      
 • سازماندهی پروژه      
 • فرهنگ سازمانی      
 • نارسایی‌ها و مزایای به‌كارگیری این روش      
 • فصل سوم - فرایندهای مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچگی    
 • گروه فرآیندهای مدیریت پروژه      
 • بر هم كنش فرآیندهای مدیریت پروژه      
 • مروری بر گروه های فرآیندی پروژه‌ها      
 • مدیریت یکپارچگی پروژه      
 • اصول مدیریت حرفه ای پروژه      
 • مفهوم پیكره دانش مدیریت پروژه PM Body of Knowledge        
 • فرایندها و دانش لازم برای مدیریت پروژه       
 • نرم افزارهای کاربردی در مدیریت پروژه      
 • کاربرد اکسل در کنترل پروژه      
 • Pmp  چیست و چه اهمیتی دارد؟      
 • مزایای pmp      
 • مخاطبین pmp      
 • آزمون pmp      
 • فرآیند اخذ گواهینامه بین المللی PMP      
 • چگونه مدیر خود را برای گرفتن PMP متقاعد کنیم!؟      
 • فصل چهارم - فاز آغازین پروژه(محدوده پروژه)    
 • تهیه منشور پروژه      
 • محدودة منشور پروژه      
 • منابع در منشور پروژه      
 • اولویت بندی محدودیتها      
 • تصویب منشور پروژه      
 • تیم پروژه      
 • پروژه‌های كوچك      
 • پروژه‌های بزرگ      
 • بررسی و كنترل فاز آغازین پروژه      
 • معرفی نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه      
 • مدیریت زمان پروژه      
 • فصل پنجم - مدیریت هزینه پروژه        
 • مدیریت هزینه پروژه       
 • برنامه ریزی منابع       
 • برآورد هزینه       
 • بودجه بندی هزینه       
 • کنترل هزینه       
 • کنترل‌هزینه(Cost Control) در پروژه‌های EPC       
 • فصل ششم - مدیریت منابع انسانی     
 • مدیریت منابع انسانی پروژه       
 • برنامه ریزی سازمانی       
 • ابزارها و تکنیکهای برنامه ریزی سازمانی       
 • خروجی‌های برنامه ریزی های سازمانی       
 • جذب نیروی انسانی       
 • توسعه ی تیم       
 • فصل هفتم - مدیریت ارتباطات پروژه    
 • استاندارد پم باک       
 • انواع PMO از نظر گستره خدمات       
 • انواع PMO از نظر طول عمر       
 • جمع‌بندی پی ام باک       
 • تاریخچه پی ام باک       
 • محتوای استاندارد پم‌باک       
 • گروه‌های فرآیندی       
 • حوزه‌های دانش پم‌باک       
 • اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه       
 • برنامه ریزی ارتباطات پی ام باک       
 • مدیریت پیکربندی و تغییرات       
 • ماتریس تخصیص مسئولیت ها       
 • تعریف قرارداد و انواع آن       
 • روش سه عاملی متعارف       
 • معایب روش سه عاملی متعارف       
 • روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها      
 • روش گرافیكی ارزیابی و بازنگری پروژه ها   
 • توزیع اطلاعات       
 • گزارش دهی عملکرد       
 • خاتمه‌ی اداری      
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان