***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

 • person مدرس دوره
 • cast_for_educationنوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۲۵۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره
 • attach_moneyشهریه ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

درباره دوره

  دوره مديريت و سرپرستي سازمان چه دوره اي است ؟ مفهوم مديريت و سرپرستي سازمان چيست ؟ وظايف اصلي مديران و سرپرستان سازماني چيست ؟ سطوح مختلف مديريت و سرپرستي کدامند ؟ راهکارهايي که به بهبود کيفيت مديريت و سرپرستي کمک می کنند کدامند ؟ چرا دوره آموزش مديريت و سرپرستي سازم...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 مدیریت و سرپرستی سازمان (5 ساعت)

   

  • تحولات تاریخی اندیشه مدیریت  
  • مدیریت و اهمیت آن در جوامع امروزی  
  • نظریه های مدیریت  
  • تئوری های کلاسیک مدیریت  
  • اصول تئوری مدیریت بوروکراتیک  
  • مکتب روابط انسانی  
  • نگرش کمی مدیریت  
  • مدیریت سیستمی  
  • مدیریت اقتضایی  
  • رهبری و مدیریت  
  • تفاوت رهبری و مدیریت  
  • تئوری های رهبری  
  • تفویض اختیار  
  • اصول تفویض اختیار  
  • مراحل تفویض اختیار  
  • سطوح مدیریت  
  • مهارت های مدیران  
  • آشنایی با دانش مدیریت  
  • وظایف و نقش های مدیران  
  • برنامه ریزی  
  • هرم برنامه ریزی  
  • مدیریت زمان  
  • سازماندهی  
  • تصمیم گیری  
  • مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری  
  • طبقه بندی تصمیم ها  
  • کنترل و نظارت  
  • انواع کنترل  
  • ویژگی های نظام کارآمد نظارتی  
  • ارتباطات  
  • شبکه ارتباطات در سازمان  
  • جریان ارتباطات در سیستم  
  • مدیریت منابع انسانی  
  • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان  
  • طراحی و تجزیه شغل 
  • روش های جمع آوری اطلاعات در مورد شغل  
  • انتخاب کارکنان  
  • توصیه هایی برای اثر بخشی مصاحبه  
  • ارزیابی جامع به جای ارزیابی مرحله ای  
  • ارزیابی عملکرد کارکنان  
  • انحرافات در ارزیابی عملکرد  
  • سیستم حقوق و دستمزد  
  • اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد  
  • انضباط در سازمان  

 

 

دوره مديريت و سرپرستي سازمان چه دوره ای است ؟

دوره مديريت و سرپرستي سازمان دوره ای است که فراگيران را براي مديريت و سرپرستي سازمان ها و ارگان هاي مختلف بر اساس اصول و مباني صحيح مديريتي آشنا مي کند . در اين دوره هاي آموزشي فراگيران به واسطه آشنايي با اصول و مباني مديريت و آشنايي با تکنيک ها و استراتژي هاي مديريتي قابليت هاي لازم براي احراز پستهاي مديريت سازماني را کسب خواهند کرد .

مفهوم مديريت و سرپرستي سازمان چيست؟

فرآيند سازماندهي، برنامه ريزي، هدايت و کنترل منابع در يک سازمان با هدف کلي دستيابي به اهداف آن سازمان را مديريت و سرپرستي سازمان مي گويند . مديريت سازمان در حوزه يک کسب و کارهاي  مختلف بايد بتواند با تصميم گيري صحيح و سريع در مواقع مورد نياز سازمان را از ورطه مشکلات احتمالي برهاند .

 

همین حالا در دوره مدیریت و سرپرستی سازمان شرکت کنید

 

وظايف اصلی مديران و سرپرستان سازمانی چيست؟

 

يکي از مهم ترين مباحث در روند مديريت و سرپرستي سازماني تعيين شرح وظايف ، مسئوليت ها و حد و حدود اختيارات مديران و سرپرستان در سازمان ها و ارگان هاي مختلف مي باشد . زيرا تعيين اين حد و حدود ها مسير حرکت ان ها را تعيين خواهد کرد . از ديدگاه اساتيد و صاحب نظران حوزه مديريت عمده ترين وظايف و مسئوليت هاي مديران و سرپرستان سازماني به شرح زير مي باشد .

 • برنامه ريزي
 • سازمان دهي 
 • به کار گماردن 
 • رهبري 
 • کنترل 

لازم به ذکر است در حيطه انجام هر يک از اين وظايف و مسئوليت ها وظايف و مسئوليت هاي ديگري نيز بر عهده اين مديران است اما موارد ذکر شده عمده ترين وظايف و مسئوليت هايي است که صاحب نظران و اساتيد اين حوزه به اتفاق بر آن ها تاکيد کرده اند و برخي از آن ها تحت عنوان اصول پنج گانه مديريت ياد مي کنند و بر اين باورند که اين پنج اصل پايه و اساس مديريت و سرپرستي سازمان را تشکيل مي دهند  . در ادامه به بررسي و تشريح هر يک از اين وظايف خواهيم پرداخت .

 

برنامه ريزي
برنامه ريزي يکي از اصولي يا وظايفي است که کليه صاحب نظران و اساتيد حوزه مديريت و سرپرستي سازمان به اتفاق آن را باور دارند . برنامه ريزي يکي از اولين و مهم ترين وظايف مديران و سرپرستان در سازمان ها محسوب مي شود تا جايي که فقدان آن منجر به بروز خسارات جدي و جبران ناپذيري در سازمان ها و ارگان هاي مورد نظر خواهد شد .برنامه ريزي در بر گيرنده روند پيش بيني کليه عمليات هاي سازماني و تعيين روش هاي مورد نظر در راستاي دست يابي به اهداف اصلي سازمان مورد نظر خواهد شد.

بدون برنامه ريزي مديران و سرپرستان سازمان به صورت مداوم و مستمر در معرض مواجه با اتفاقات پيش بيني نشده  و روزمره هستند و عمده زمان و انرژي آن ها صرف رفع و رجوع کردن کردن مشکلات و مسائل روزمره خواهد و عليرغم مشغله زياد راندمان کاري مطلوبي نخواهند داشت و در مسير مشخص و پيش بيني شده اي حرکت نخواهند کرد . 
در روند برنامه ريزي براي فعاليت هاي هر سازمان اولين و مهم ترين گام تعيين اهداف سازمان مورد نظر و تفهيم و تشريح آن براي کليه واحد ها ، بخش ها و پرسنل سازمان مي باشد . تعيين هدف هاي سازمان يکي از اصلي ترين وظايف مديران و سرپرستان در روند برنامه ريزي سازماني محسوب مي شود تا جايي که تعيين اهداف سازماني يکي از موثرترين فاکتورها در روند دست يابي به يک سيستم مديريت صحيح ، اصولي و موفق در سازمان ها تبديل شده است.

اهداف در برگيرنده نتايج مورد نظر از برنامه ها و فعاليت هاي کلي سازمان مي باشند . از بارزترين ويژگي هاي اهداف مي توان به صراحت و قابليت اندازه گيري آن ها اشاره کرد . يکي ديگر از فاکتور هاي مهم در برنامه ريزي سازماني پس از تعيين اهداف اولويت بندي کردن و تعيين ترتيب انجام کار ها بر اساس اهميت آن ها مي باشد . بنابراين اولويت بندي اهداف نيز يکي ديگر از مهارت هاي مورد نياز براي مديريت و سرپرستي سازمان ها به شمار مي رود. اهميت تعيين اهداف به حدي است که برخي از صاحب نظران و اساتيد حوزه مديريت و سرپرستي سازمان بر اين باورند که مي بايست اولين اصل مديريت سازماني را هدف گذاري و برنامه ريزي تعريف کرد .

سازمان دهي
سازمان دهي يکي ديگر از اصول پنج گانه مديريت و سرپرستي سازمان ها يا وظايف مديريت به شمار مي رود که به تجزيه کردن اهداف کلي سازمان ها به اهداف کوچکتر و واگذاري اين اهداف به واحدها و بخش هاي مختلف مي پردازد . سازمان دهي به منزله چيدمان کليه منابع سازمان اعم از منابع مالي ، منابع انساني ، تجهيزات و ماشين آلات به بهترين شکل ممکن و به منظور بهينه سازي راندمان کاري سازمان در راستاي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد . يکي از مهم ترين مراحل در روند سازمان دهي سازمان ها و ارگان ها تعريف چارت سازماني مي باشد . تعريف چارت سازماني و تعريف جايگاه سازماني هر يک از پرسنل کمک شاياني به تشخيص تخصص ، توانايي و قابليت هاي واحد هاي مختلف و پرسنل آن مي کند و به همين دليل کمک شاياني به روند واگذاري وظايف مختلف به بخش هاي مختلف سازمان مي کند . عدم آشنايي مديران  و سرپرستان سازمان ها با اصول و مباني سازمان دهي مي تواند منجر به اتلاف زمان و هزينه در سازمان ها و به تابع آن کاهش راندمان کاري سازمان ها شود .
به طور کلي از اصلي ترين اصول سازمان دهي در مديريت و سرپرستي سازمان ها مي توان به موارد زير اشاره کرد . 

 

 • طراحي و تعيين فعاليت هاي بخش هاي مختلف سازمان و پرسنل بخش هاي مختلف 
 • تعريف واحد ها و بخش هاي اصلي سازمان و دسته بندي آن ها بر اساس نوع فعاليت و شرح وظايف 
 • تعريف پست ها و سمت هاي سازماني بر مبناي فعاليت هاي تعريف شده براي سازمان مورد نظر 
 • تعريف روند سازماني و ارتباطات بين واحدي در سازمان مورد نظر 

 

به کار گماردن

يکي ديگر از اصول پنج گانه مديريت و سرپرستي سازمان ها يا وظايف مديريت که عليرغم اهميت بسيار زياد آن در منابع آکادميک کمتر از ساير اصول به آن پرداخته شده است اصل به کار گماردن يا همان استخدام و به کارگيري پرسنل مي باشد . 
يکي از مهم ترين موارد در روند مديريت و سرپرستي کردن يک سازمان گزينش ، استخدام و به کار گماردن نيروهاي متخصص ، متبحر و متعهد مي باشد زيرا پرسنل سازمان را مي توان به عنوان سنگ بناي هر سازمان به شمار آورد . برخورداري از نيروهاي متخصص ، متبحر و متعهد يکي از شرايط الزامي به منظور موفقيت در روند مديريت و سرپرستي سازمان ها محسوب مي شود و موفقيت در روند مديريت و سرپرستي سازمان ها و ارگان ها بدون برخورداري و همکاري با نيروهاي شايسته امکان پذير نخواهد بود.

روند به کار گماردن نيروها در سازمان ها و ارگان ها در مرحله اول نيازمند تعيين چارت سازماني ، سپس تعيين مشاغل مورد نياز و در نهايت تعيين تخصص هاي مورد نياز براي پر کردن مشاغل تعيين شده مي باشد . توجه به تخصص هاي مورد نياز در زمان گزينش و استخدام نيروهاي متناسب با مناسب شغلي مورد نظر مي تواند تاثيرات مثبت به سزايي در تسهيل و تسريع مديريت و سرپرستي سازمان ها و ارگان ها داشته باشد .بنابراين مديران و سرپرستان سازمان ها و ارگان ها مي بايست تبحر لازم در امر گزينش و استخدام نيرو را داشته باشند تا بتوانند تيمي متشکل از نيروهاي متخصص با تخصص هاي مورد نياز گردآوري نمايد و در ادامه روند با تکيه بر اين نيروهاي متخصص و متبحر و با استفاده از تکنيک ها و متدهاي مديريت سازماني موفقيت خود در حوزه مديريت سازماني را تضمين نمايند .

هدايت و رهبري

هدايت و رهبري يکي ديگر از اصول پنج گانه مديريت يا وظايف مديريت و سرپرستي سازمان ها محسوب مي شود . اصل هدايت و مديريت نيز يکي ديگر از مهم ترين اصول هدايت و رهبري است که  به اتقاق مورد تائيد کليه صاحب نطران و اساتيد حوزه مديريت واقع شده است . در مقايسه رهبري با  مديريت مي توان ادعا کرد مديريت هنري است که منجر به افزايش ميزان علاقه ، انرژي و شوق و شور پرسنل براي به انجام رسانيدن وظايف محوله از طريق ايجاد انگيزه در پرسنل مي شود .   پرسنل بي انگيزه يکي از اصلي ترين عوامل شکست سازمان ها و ارگان ها محسوب مي شوند . بنابراين ايجاد انگيزه در پرسنل نيز يکي ديگر از وظايف مديران در سازمان ها و ارگان ها به شمار مي رود . مديران و سرپرستان مي توانند با شرکت در دوره هاي روانشناسي مديريت با ترفنده ها و راه و روش هاي موثر براي ايجاد انگيزه در پرسنل آشنا شوند. 
ايجاد انگيزه در پرسنل منجر به افزياش ميزان تعهد و در نهايت منجر به افزاي راندمان کاري سازمان ها خواهد شد .از اين رو ايجاد انگيزه در پرسنل به عنوان يکي از کليد هاي موفقيت سازمان ها و ارگان ها محسوب مي شود و مديران و سرپرستاني که به واسطه شرکت در دوره هاي آموزشي تخصصي مورد نظر با ترفند ها و تکنيک هاي ايجاد انگيزه در پرسنل اشنا هستند مي توانند تاثيرات مثبت به سزايي در روند افزايش راندمان کاري سازمان ها و ارگان ها داشته باشند.

 

کنترل

و در نهايت آخرين اصل پنجگانه مديريت کنترل است .بسياري از صاحب نظران و اساتيد حوزه مديريت و سرپرستي سازمان کنترل را نيمي از مديريت دانسته اند زيرا بر اين باورند که در صورت اجراي تمامي مراحل ذکر شده اعم از برنامه ريزي ، سازمان دهي ، به کار گماردن و در نهايت هدايت و رهبري بدون اعمال کنترل به هيچ عنوان نمي توان به نتايج کار اميدوار بود و عملا هيچ گونه تضميني براي انجام فعاليت ها بر اساس برنامه هاي و رويه هاي تعيين شده وجود نخواهد داشت .
بررسي ها و تحقيقات انجام شده همه حاکي از اين حقيقت هستند که مديريت و سرپرستي سازمان ها و ارگان هاي امروزي بدون کنترل ميسر و مقدور نمي باشد .
پر واضح است هيچ سازماني بدون برخورداري از سيستم مديريت و سرپرستي نمي تواند براي رسيدن به موفقيت اقدام کند و هيچ مديري نمي تواند بدون آشنايي و تسلط بر اصول پنجگانه مديريت و به ويژه اصل کنترل موفق به اجرا و اعمال مديريت در سازمان مورد نظر شود.

مدرک معتبر مديريت و سرپرستي سازمان مي تواند زمينه ارتقاي شغلي افراد را افزايش دهد

 

سطوح مختلف مديريت و سرپرستي کدامند ؟

در سازمان ها و ارگان هاي مختلف با توجه به حوزه عملکرد آن ها ، ميزان حساسيت حوزه کاري آن ها و در نهايت با توجه به نيازهاي سازمان سطوح مختلف مديريتي وجود دارند که به توجه ميزان اختيارات و حوزه کاري خود به سطوح مختلفي تقسيم بندي مي شوند . سطوح مختلف مديريت به شرح زير مي باشند 

 • مديريت در سطح عملياتي | سرپرستي 
 • مديريت در سطح مياني
 • مديريت در سطح عالي 

در ادامه هر يک از سطوح مديريت و دامنه اختيارات آن ها را به صورت مختصر توضيح خواهيم داد .

 

مديريت در سطح عملياتي | سرپرستي

مديران عملياتي غالبا به لحاظ ترافيک کاري پر مشغله ترين مديران هستند . بارزترين ويژگي کاري مديران عملياتي | سرپرستان ارباب رجوع زياد و رفت آمد زياد به منظور سرکشي و نظارت بر روند کاري پرسنل تحت نظارت مي باشد  مديران سطح عملياتي در مقايسه با ساير مديران زمان کمتري را صرف برنامه ريزي ، گزارش نويسي و به طور کلي انجام کار هاي تئوري مي کنند . مديران عملياتي بخش عمده زمان خود را با پرسنل واحد يا بخش تحت امر خود مي گذرانند و باقيمانده آن را با مديران مافوق مي گذرانند . 
حل و فصل مشکلات آني ، نظارت مستقيم بر روند اجراي کارها و تطبيق برنامه هاي اجرايي با برنامه زماني عمده وظايف مديران سطح عملياتي | سرپرستان را تشکيل مي دهد .

 

مديريت در سطح مياني

مديران سطح مياني به عنوان حلقه هاي رابط ميان مديران عملياتي و مديران عملياتي عمل مي کنند . يکي از وظايف اصلي مديران سطح مياني گزارش گيري از مديران عملياتي ، پردازش و ارائه آن در قالب هاي مورد نياز به مديران سطح عالي مي باشد .به طور کلي مديران سطح مياني در مقايسه با مديران سطح عملياتي | سرپرستان زمان بيشتري را صرف برنامه ريزي و تنظيم گزاري مي کنند .نکته قابل توجه اين است که پيش بيني مي شود اين سطح مديريت در گذر زمان و به واسطه استفاده از انواع تکنولوژي هاي مدرن از چرخه مديريت حذف شود و مديران سطح عملياتي با وارد کردن داده ها در نرم افزار هاي پيشرفته پروسه ارائه گزارش به مديران سطح عالي را انجام دهند.

اینفوگرافی مدیریت و سرپرستی سازمان به همراه اینفوگرافی مدیر موفق

مديريت در سطح عالي

در صورتي که  يک مدير بتواند در سطوح مديريتي عملياتي و مياني عملکرد موفقي داشته باشد به طور حتم  مي تواند در سطوح مديريت عالي نيز عملکرد موفقي داشته باشد . بر اساس تحقيقات  انجام شده، بخش عمده کار مديران عالي از نظر پويايي و ميزان مشغله کاري، با روند کاري مديران عملياتي شباهت دارد. با اين تفاوت که مديران عالي در سطح بسيار وسيع تري درگير برنامه ريزي هاي جامع و بلند مدت مي شوند و با مقتضيات و متغيرهاي متعدد و متنوعي سروکار دارند. مديران عالي، عملکرد کلي واحدهاي عمده ي سازمتني را ارزيابي مي کنند و بيشتر وقت خود را با مديران هم سطح يا افراد خارج از سازمان و زمان اندکي را نيز با کارکنان مي گذرانند.البته مي توان مديران را با توجه به مقام و عنوانشان نيز طبقه بندي کرد.

 

همین حالا در دوره مدیریت و سرپرستی سازمان شرکت کنید

 

بازار کار و فرصت هاي شغلي در حوزه مديريت و سرپرستي سازمان چگونه است ؟

با توجه به روند رو به رشد فعاليت سازمان ها و ارگان هاي مختلف در سال هاي اخير و در سراسر دنيا نياز به مديريت و سرپرستي سازمان ها در سطوح مختلف بيش از پيش احساس مي شود چرا که عدم برخورداري از مديريت صحيح و اصولي در سطوح بالاتر و سرپرستي صحيح و اصولي در سطوح عملياتي منجر به ايجاد نا به ساماني ، تاخير و عدم هماهنگي با برنامه هاي از پيش تعيين شده در روند اجراي کار خواهد شد که قطعا منجر به بروز خسارات بسيار سنگين خواهد شد . 
در سال هاي اخير و با توجه به تاثيرات به اثبات رسيده برخورداري از مديريت و سرپرستي صحيح و اصولي در سازمان ها ، ارگان ها ، شرکت ها و حتي بنگاه هاي اقتصادي کوچک صاحبان مشاغل ، سهامداران و سرمايه گذاران در راستاي حفاظت از کسب و کار و سرمايه هاي خود حساسيت و تاکيد بيشتري بر استخدام و همکاري مديران و سرپرستان متخصص و کار آمد داشته اند و به همين دليل در سال هاي اخير فرصت هاي شغلي موجود براي متخصصان و کارشناسان  حوزه مديريت و سرپرستي سازمان ها و ارگان ها رو به افزايش گذاشته و موقعيت هاي شغلي متعدد و متنوعي براي اين افراد به وجود آمده است .
همچنين با توجه به گستردگي ، اهميت و حساسيت وظايف و مسئوليت هاي مديران و سرپرستان سازماني در کليه سطوح متخصصان و کارشناسان حوزه مديريت و سرپرستي سازمان مي توانند از موقعيت و در آمد بسيار مطلوبي به واسطه فعاليت در اين حوزه برخوردار شوند.

 

دوره هاي مديريت و سرپرستي سازماني

 

راهکارهايي که  به بهبود کيفيت مديريت و سرپرستي کمک مي کنند کدامند ؟

اگرچه که تبديل شدن به يک مدير و سرپرست متخصص ، متبحر و کارآمد به طور حتم نيازمند شرکت در دوره هاي تخصصي مديريت و سرپرستي سازمان در موسسات و مراکز آموزشي معتبر و کسب و سال ها تجربه مي باشد اما در اين بخش به طور خلاصه به برخي از راهکارها و ترفند هاي موثر در روند مديريت و سرپرستي سازمان ها اشاره خواهيم کرد.

 

 • از پاک کردن صورت مساله يا به تعويق و تاخير انداختن روند حل مسائل و مشکلات به وجود آمده بپرهيزيد . به خاطر داشته باشيد حل و فصل کردن مشکلات در مراحل اوليه بسيار ساده تر و سريع تر مي باشد ، دير يا زود ناچار مي بايست با مشکلات مواجه شويد بنابراين با به تاخير انداختن آن ها از مواجه با مشکلات احتمالي بزرگتر جلوگيري نمائيد پيش از آن که خود و ديگران را به خاطر آن ملامت کنيد . 
 • هميشه هدف ها جذاب تر از روش هاي دست يابي به اهداف هستند. در روند انتقال اهداف به ساير بخش ها و واحدهاي سازمان روي اهداف متمرکز شويد و بيشتر درباره اهداف صحبت کنيد نه روش ها و روند رسيدن به اهداف . 
 • در روند مديريت به مديريت اهداف موردنظر بپردازيد و از پرداختن به امور تشريفاتي و اتلاف وقت  براي انجام کاغذ بازي هاي  اداري بپرهيزيد . حذف مراحل تشريفاتي غير ضروري مي تواند منجر به افزايش سرعت و کاهش زمان مورد نظر شود و در نتيجه افزايش راندمان کاري سازمان شود .
 • از پرداختن به اموراتي که در حيطه وظايف و مسئوليت هاي شما نيست جدا اجتناب نمائيد . هميشه به خاطر داشته باشيد به عنوان يک مدير حوزه وظايف و مسئوليت هاي شما محدود به برنامه ريزي ، سازمان دهي ، نظارت ، راهنمايي و در نهايت کنترل مي باشد . از پرداختن و صرف زمان و انرژي براي اموراتي که در حوزه وظايف و مسئوليت هاي شما نيستند بپرهيزيد . 
 • هميشه با برنامه ريزي دقيق و با تمام توان پروژه هاي مورد نظر را آغاز کنيد يک شروع خوب مي تواند  ضامن موفقيت پروژه مورد نظر شود .
 • مستقيما نظارت کنيد و از روند انجام پروژه دور نمانيد . نظارت غير مستقيم هرگز نمي تواند تاثير نظارت مستقيم را داشته باشد .
 • در زمان سختي ها و بحران کارها در کنار تيم تان باشيد . همراهي مديران با تيم مي تواند روحيه و انگيزه پرسنل را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و در نتيجه راندمان کاري تيم تحت سرپرستي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد . تنها به نظارت از پشت ميز اکتفا نکنيد . 
 • انجام امورات مهم و حساس را شخصا بر عهده بگيريد و از واگذاري کارهاي ساده تر به ديگران نهراسيد به هر حال شما نمي توانيد همه رسيدگي به همه امور را شخصا بر عهده بگيريد .
 • با افراد تيم ارتباط دوستانه برقرار کنيد برقراري ارتباط در چهارچوب کاري لازمه روابط حرفه اي است اما در بسياري موارد برقراري ارتباطات دوستانه با پرسنل تحت سرپرستي نيز مي تواند نتايج مطلوب قابل توجهي به دنبال داشته باشد . 
 • استانداردهاي و کيفيت مورد نظر را به صراحت و به دور از هر گونه شک و شبه تعيين نمائيد . 
 • استفاده از تجربيات ديگران به منزله صرفه جويي در زمان ، انرژي و هزينه محسوب مي شود . بنابراين استفاده ار تجربيات ديگران به خصوص تجربيات مديران موفق به شدت توصيه مي شود . 
 • در تعيين اهداف خود نهايت دقت و حساسيت را به خرج دهيد . اهداف بايد مشخص ، قابل اندازه گيري، واقعي ، ملموس و قابل دسترسي باشند . 
 • روحيه همکاري و انجام کار ها به صورت تيمي را در ميان اعضاي تيم خود افزايش دهيد . هيچ چيز مانند همکاري و هماهنگي ميان اعضاي يک تيم نمي تواند افزايش راندمان کاري و موفقيت تيم را تضمين نمايد. 
 • ايجاد حس امنيت شغلي نيز يکي ديگر از مواردي است که منجر به افزايش انگيزه و بالا رفتن راندمان کاري پرسنل خواهد شد . گاهي خودتان را به جاي اعضاي تيم و پرسنل تحت سرپرستي خود گذاشته تا از نيازهاي آن ها آگاه شويد . 
 • از تغييرات و انجام کاري ها ي جديد و استفاده از روش هاي جديد و نهراسيد . تغييرات در بسياري از موارد منجر به کشف راه هاي جديد و خلاقانه شده اند . اگر راهي را برويد که همه رفته اند به مقصدي خواهيد رسيد که همه رسيده اند . 
 • آرامش و خونسردي خود را حفظ کنيد . در شرايط بحراني مهم ترين مورد حفظ خونسردي و آرامش است که مي تواند منجر به بررسي کليه جواني کار و تصميم گيري منطقي تر و عاقلانه تر شود . 

 

لازم به ذکر است به منظور تبديل شدن به يک مدير و سرپرست سازمان مفيد و کار آمد شرکت در دوره هاي آموزش مديريت و سرپرستي سازمان امري اجتناب ناپذير است . فراگيران پس از ثبت نام و شرکت در کلاس مديريت و سرپرستي سازمان و کسب تجربه در اين حوزه مي توانند براي ورود و فعاليت در اين حوزه اقدام نمايند . 

فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزش مديريت و سرپرستي سازمان علاوه بر کسب دانش، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي موردنياز براي ورود و فعاليت در اين حوزه دراين دوره نيز موفق به کسب مدرک مديريت و سرپرستي سازمان خواهند شد .
کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت  و قابليت هاي موردنياز در کنار اخذ مدرک معتبر مديريت و سرپرستي سازمان مي تواند زمينه ارتقاي شغلي افراد را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و شرايط استخدام و همکاري آن ها با سازمان ها و موسسات معتبر و برخورداري از شرايط شغلي را براي آن ها فراهم آورد .

 

 اخذ مدرک معتبر مديريت و سرپرستي سازمان مي تواند زمينه ارتقاي شغلي افراد را افزايش دهد

 

چرا دوره آموزش مديريت و سرپرستي سازمان را باید بگذرانیم؟

با توجه به فرصت هاي شغلي متعدد و متنوع موجود براي کارشناسان و متخصصان مديريت و سرپرستي سازمان ها و همچنين سطح درآمد مطلوب اين پست سازماني در دنيا به واسطه روند رو به رشد سازمان ها و ارگان ها و نياز مبرم آن ها به پياده سازي سيستم مديريت صحيح و اصولي در روند اجراي کار بسياري از علاقه مندان به فعاليت در حوزه مديريت و سرپرستي براي شرکت در دور هاي آموزشي مديريت و سرپرستي سازمان ها اقدام کرده اند . 
فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت و سرپرستي سازمان علاوه بر برخورداري از شانس ورود به بازار کار مي توانند در حوزه کاري خود نيز به واسطه پياده سازي اصول و مباني صحيح مديريت مي توانند اقدامات موثری در راستاي ارتقاي سطح کسب و کار خود و افزايش راندمان  کاري کسب و کار خود انجام داده باشند .

 

چرا باید دوره آموزش مديريت و سرپرستی سازمان را در موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان بگذرانیم؟

در سال هاي اخير با روند رو به رشد سازمان ها و ارگان هاي مختلف نياز به مديران کارآمد در سطوح مختلف سازماني بيش از پيش احساس مي شود و همين نياز منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي متعدد و متنوعي براي مديران در سطوح مختلف شده است .  وجود فرصت هاي شغلي متعدد نيز منجر به استقبال چشمگير متقاضيان از دوره هاي آموزش مديريت و سرپرستي سازماني شده است .، و افزايش تعداد متقاضيان شرکت در دور هاي آموزشي مديريت و سرپرستي سازماني  برخي مراکز آموزشي نا معتبر و سود جو را بر آن داشت تا بدون کسب مدارک و مجوزهاي مورد نياز و تنها با انگيزه کسب منافع شخصي اقدام به برگزاري کلاس مديريت و سرپرستي سازماني نمايند .
همان طور که پيشتر نيز اشاره کرديم  شرکت در دوره هاي آموزشي و کلاسي هاي مديريت و سرپرستي سازماني برگزار شده توسط موسسات و مراکز آموزشي نا معتبر پيامدي به جز اتلاف زمان ، انرژي و بودجه براي فراگيران  به دنبال نخواهد داشت از اين رو اولين و مهم ترين گام انتخاب يک موسسه آموزشي معتبر و به نام در حوزه برگزاري دوره هاي مديريت و سرپرستي سازماني مي باشد ، در اين بخش به برخي از مهم ترين دلايلي که موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان را به علاقه مندان و متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت و سرپرستي سازماني توصيه مي کنيم اشاره خواهيم کرد .

 

 • موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازن با کسب کليه مدارک و مجوزهاي مورد نياز از سوي وزارت علوم که يکي از معتبر ترين مراکز ذيصلاح در حوزه صدور مجوزهاي آموزشي مي باشد اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت و سرپرستي سازمان و صدور گواهينامه مديريت و سرپرستي سازمان  کرده است . 
 • اين موسسه آموزشي به واسطه سال هاي فعاليت در حوزه برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت و سرپرستي سازمان و  کسب اعتبار به يکي از برترين هاي اين حوزه تبديل شده است . 
 • اين موسسه آموزشي به واسطه همکاري با اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت و سرپرستي سازمان موفق به برگزاري دوره هاي آموزشي با بهترين کيفيت در اين حوزه آموزشي شده است . 
 • فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي اين موسسه علاوه بر کسب دانش، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي فعاليت در حوزه مديريت و سرپرستي سازمان ها در پايان دور ه نيز موفق به اخذ مدرک  مديريت و سرپرستي سازمان معتبر و قابل استعلام خواهند شد . لازم به ذکر است کليه مدارک صادر شده از سوي اين موسسه آموزشي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري مي باشد که از درجه اعتبار بالايي برخوردار است و مدرک مديريت و سرپرستي سازمان نيز از اين قاعده مستثني نيست . 
 • با توجه به اعتبار مدرک مديريت و سرپرستي سازمان  صادر شده از سوي اين مرکز آموزشي شانس افراد براي ورود و فعاليت در بازار کار اين حوزه در مقايسه با ساير متقاضيان به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا خواهد کرد. 
 • از ديگر مزاياي شرکت در دوره هاي آموزش مديريت و سرپرستي سازمان تائيد مدرک مديريت و سرپرستي سازمان  صادر شده از سوي اين مرکز توسط مرکز ارزيابي مدارک تحصيلي آمريکا و کانادا WES مي باشد . 
 • با توجه به تائيد مدرک مديريت و سرپرستي سازمان توسط سازمان بين المللي WES  فراگيران مي توانند پس از شرکت در دوره هاي آموزشي اين موسسه و اخذ مدرک مديريت و سرپرستي سازمان معتبر از اين مرکز فراگيران دانش ، تخصص، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي فعاليت در حوزه مديريت و سرپرستي سازمان  در سراسر دنيا را به دست خواهند آورد .

 

با توجه به مزايا و منافعي که براي شرکت در دوره هاي آموزش مديريت و سرپرستي سازمان موسسه آموزشي عالي آزاد فن پردازان ارائه شد به کليه متقاضيان و علاقه مندان توصيه مي شود با شرکت در دوره هاي آموزشي اين مرکز به طور همزمان از کليه اين مزايا و منافع برخوردار شوند.

این دوره دارای 42 دقیقه فیلم آموزشی و 136 صفحه محتوی متنی می باشد.

همین حالا در دوره مدیریت و سرپرستی سازمان شرکت کنید

 

دوره های مرتبط
 • organizational management and supervision
 • organizational management and supervision
 • organizational management and supervision
 • organizational management and supervision
 • organizational management and supervision
 • organizational management and supervision
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close