مدیریت و سرپرستی سازمان
دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

مدیریت و سرپرستی سازمان قسمت اعظم از زندگی افراد به سپری شدن سازمان ها و یا ارتباط با آنها می گذرد. برخی از آنها ساده و کوچک می باشند مانند شرکت های خصوصی و برخی دیگر بزرگ و پیچیده هستند مانند مراکز دولتی و دانشگاهها.چرخه ی زندگی به سازمان ها و توسعه پیشرفت آنها و پایداری جامعه به کار و کارکرد تاثیر گذار آن وابسته است.در دنیای امروز با توسعه شرکت ها و سازمان ها و با وجود رقابت های تجاری که در بازار رخ داده است،شرکت ها و سازمان ها نیازمند منابع انسانی کارآ می باشند که برای رسیدن به اهداف سازما...

توضیحات بیشتر...
مشاهده توضیحات کامل...

توضیحات

مدیریت و سرپرستی سازمان

قسمت اعظم از زندگی افراد به سپری شدن سازمان ها و یا ارتباط با آنها می گذرد. برخی از آنها ساده و کوچک می باشند مانند شرکت های خصوصی و برخی دیگر بزرگ و پیچیده هستند مانند مراکز دولتی و دانشگاهها.چرخه ی زندگی به سازمان ها و توسعه پیشرفت آنها و پایداری جامعه به کار و کارکرد تاثیر گذار آن وابسته است.در دنیای امروز با توسعه شرکت ها و سازمان ها و با وجود رقابت های تجاری که در بازار رخ داده است،شرکت ها و سازمان ها نیازمند منابع انسانی کارآ می باشند که برای رسیدن به اهداف سازمانی به دانش مدیریت،برنامه ریزی و ابزارهای ضروری آن نیازمند می باشد که این عوامل به شکل تخصصی در مدیریت و سرپرستی سازمان نمایان می باشد.
علم مدیریت
پیش از قرن بیستم نگرش های مختلفی برای مدیریت بیان شده است.به طور کلی می توان دانش مدیریت را به سه چهار چوب تقسیم بندی کرد:
1-    نگرش فرآیندی
2-    نگرش سیستمی
3-    نگرش اقتضایی

نگرش فرآیندی:به نگرشی گفته می شود که تغییرات روزمره را شامل می شود و این تغییر و تحولات را به شکلی باهم ترکیب می کند.
نگرش سیستمی: به نگرشی که تجزیه و تحلیل سیستمی سازمانها را مورد بررسی قرار می دهد نگرش سیستمی گفته مب شود.به طور کلی سازمان ها شامل دو سیستم اصلی هستند:
1-    سیستم بسته: سیستم بسته به سیستمی گفته می شود که اثر گذار بر محیط نمی باشد و یا رابطه ی متقابل با محیط برقرار نمی کند.
2-    سیستم باز : سیستم باز به سیستمی گفته می شود که در پی رابطه متقابل و محرک با محیط می باشد.

نگرش اقتضایی: نگرش اقتضایی در واقع برای ترکیب مبانی مدیریتی به کار می رود و دارای چهار متغییر زیر می باشد:
1.    اندازه سازمان
2.    رایج بودن تکنولوژی کار
3.    بی اطمینان محیطی
4.    تفاوت فردی

ضرورت آموزش مدیریت
1-    هر فردی امکان دارد در مسیر زندگی کاری خود در پست مدیر قرار گیرد.
2-    شغل مدیریت به صورت ذاتی جذاب،دارای منزلت می باشد.
3-    در حال حاضر جامعه با محدودیت بسیار مدیر مواجه است و به مدیران کاردان و تاثیر گذار به شدت نیاز است.


نقش های مدیریت
مدیران به منظور سامان دادن و اداره کردن سازمان ها به اجرای نقش هایی نیاز دارند که به صورت زیر می باشد.
1-    نقش بین فردی مانند افرادی که رابط،رهبر و یا مقام تشریفاتی دارند.
2-    نقش اطلاعاتی عبارتند از سخنگوها، گردآورنده، اطلاع رسان.
3-    نقش تصمیم گیری برای مثال افراد تخصیص دهنده منابع،کارآفرین، مذاکره کننده و حل کننده مسائل هستند.

تعریف مدیر 
معمولا مدیران افراد متخصص در زمینه ی حرفه و تخصص سازمان می باشند که فعالیت افراد دیگر سازمان را مدیریت،نظارت،بررسی و کنترل و هدایت می کنند و به طور کلی به دو دسته ی مدیران ارشد و مدیران میانی تقسیم می شوند.


تعریف سازمان
سازمان به گروهی گفته می شود که تشکیل شده از افراد می باشند که در یک محیطی یکپارچه با ساختاری منظم و از قبل مشخص شده برای دستیابی به اهداف گروهی و سازمانی با یکدیگر مشارکت و همکاری می نمایند.به بیان دیگر می توان گفت:هماهنگی منطقی و عقلایی تعدادی از افراد که در جهت به حقیقت پیوستن اهداف یا مقصود مشترکی،به روش تقسیم وظایف و ایجاد هماهنگی و نظم روابط به طور پیوسته به فعالیت می پردازند.


انواع سازمان‎‎‎ها
1-    سازمان‌های انتفاعی: سازمان‌هایی می باشد که هدف از تشکیل آن دستیابی به سود می باشد.
2-    سازمان‌های غیر انتفاعی: سازمان‌هایی می باشد که هدف از تشکیل آن اهداف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی می باشند.برای مثال می توان گفت : انجمن های مذهبی و اتحادیه های کارگری از نوع می باشند.
3-    سازمان‌های تولیدی: سازمان‌هایی می باشد که مواد اولیه و خام را برای تولید کالا به کار می برند برای مثال کارخانجات صنعتی، کارخانه های تولید کیف و کفش و تلویزیون.
4-    سازمان‌های خدماتی: این دسته از سازمان ها خدمات ارائه می دهند که عبارتند از : مشاوره عمومی و خدمات پزشکی
5-    سازمان‌های دولتی: سازمان‌هایی می باشد که تحت نظارت و کنترل دولت می باشند مانند : سازمانهای رفاه عمومی مثل مدارس دولتی
6-    سازمان‌های خصوصی: سازمان‌هایی می باشد که بوسیله ی افراد یا بخش دولتی کنترل می‌شوند.

سطوح سازمانی
به طور کلی سازمان ها از چهار سطح تشکیل شده اند:
1-    مدیران ارشد
2-    مدیران میانی
3-    مدیران عملیاتی
4-    کارکنان عملیاتی


وظایف مدیران
برای نیل به اهداف و مقاصد سازمان وظایف و مسئولیت مدیران به صورت زیر می باشد:
1-    رهبری و مدیریت
2-    نظم و سازماندهی 
3-    برنامه ریزی
4-    کنترل و نظارت


اهمیت استراتژی سازمانی
تغییر و تحولات در قانون و مقررات بازی، مدیران را مجبور به تشکیل ابزاری منسجم و نظام مند به منظور تحلیل محیط، سنجش قابلیت ها و توانمندی ها و نقاط ضعف سازمان و شناخت مهلت ها و فرصت ها می کند که سازمان در آنها به دستیابی برتری های رقابتی می رسد.
استراتژیهای اساسی شامل موارد زیر می شود:
•    استراتژی های رشد: با استفاده از این استراتژی سازمان سعی در بالا بردن سطح عملیات خود دارد.
•    کاهش: به خصوصیت ها و ویژگی های سازمان گفته می شود که به کوچکتر کردن اندازه ی خود می پردازد و در مدیریت این به مفهوم مشخص کردن استراتژی در یک محیط رو به کاهش است.
•    ثبات: به معنای ادامه دادن حضور سازمان در همان بازار و با همان مشتریان است به صورتی که بهره و سهم بازار خود را حفظ می کند.
•    ترکیبی: به پیروی همزمان از دو استراتژی ثبات و کاهش استراتژی ترکیبی گفته می شود. 

اصول تصمیم گیری در سازمان ها
مبانی اصلی در تصمیم گیری های سازمانی به صورت زیر می باشد:
1-    شناخت مشکل
2-    شناخت معیار تصمیم گیری
3-    اختصاص دادن وزن به معیار
4-    نمایش گزینه ها 
5-    تفکیک و بررسی گزینه ها
6-    انتخاب گزینه برتر
7-    اجرا گزینه ها
8-    سنجش تاثیر تصمیم


فرهنگ سازمان
روند شکل گیری سازمان به این صورت بوده است که در هر سازمان، طرح های ارزشی،شعارها،نمادها،اسطوره و یا رسومی موجود می باشد که در گذر زمان به تکامل رسیده اند. هر اندازه فرهنگ سازمانی قوی تر شود در نتیجه مدیران نیاز کمتر به توسعه و بهبود آیین نامه و مقررات دارند.


به هر حال صحبت درباره سرپرستی سازمان بسیار گسترده و پیچیده است و برای دانستن آن می توان در دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان شرکت کرد. موسسه آموزش عالی فن پردازان همواره در تلاش است تا در جهت استانداردهای جهانی آموزشی گام بردارد. این موسسه در راستای آموزش مدیران و علاقه مندان به حوزه مدیریت و سرپرستی اقدام به ارائه دوره مدیریت سرپرستی سازمان نموده است.  برخی از امکاناتی که در این دوره آموزشی قرارداده شده عبارتند از:
•    استفاده از فیلم های آموزشی روز دنیا و دوبله توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
•    به روز رسانی محتوای آموزشی هر دوره متناسب با بازارجهانی
•    محتوا یکتا و سرفصل های جامع
•    مشاوره تخصصی از ابتدا تا انتهای دوره
•    محتوای ساده و روش آموزشی شفاف

اهداف این دوره:
در این دوره اهدافی که مدنظر قرار داشته است گسترش آگاهی و یادگیری چگونگی عملکرد در حیطه مدیریت و سرپرستی سازمان در حوزه های زیر:
•    علم و برنامه ریزی مدیریت و ابزارهای لازم
•    مسائل اصلی سازماندهی، ساختار سازمانی و طراحی فرآیندهای کار
•    تجزیه و تحلیل رفتارهای سازمانی
•    تامین و تجهیز منابع انسانی و ارزیابی کارکرد
•    رهبری و ارتباطات


مخاطبینی که می توانند از این دوره استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    مدیران سازمان
•    سرپرستان سازمان
•    کارمندان سازمان
•    دانشجویان رشته های مرتبط
•    کلیه علاقه مندان به این حوزه

ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

    فصل اول - تحولات تاریخی اندیشه مدیریت   

 •     مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
 •     نظریه های مدیریت
 •     تئوری های کلاسیک مدیریت
 •     مکتب روابط انسانی
 •     نگرش کمی مدیریت
 •     مدیریت سیستمی
 •     مدیریت اقتضایی

    فصل دوم - رهبری و مدیریت   

 •     تعریف و مفهوم رهبری
 •     تفاوت رهبری و مدیریت
 •     تئوری های رهبری
 •     تفویض اختیار
 •     اصول تفويض اختيار
 •     مراحل تفويض اختيار
 •     سطوح مدیریت
 •     مهارت های مدیران

    فصل سوم - آشنایی با دانش مدیریت   

 •     مدیریت
 •     وظایف و نقشهای مدیران
 •     برنامه ریزی
 •     انواع برنامه ریزی
 •     دیدگاههای متداول در برنامه ریزی
 •     هرم برنامه ریزی
 •     مدیریت زمان
 •     سازماندهی
 •     انواع سازماندهی در سازمان
 •     سازمان
 •     انواع ساختار سازمانی
 •     تصمیم گیری
 •     اهمیّت و ضرورت تصمیمگیری در سازمان
 •     فرایند تصمیم گیری
 •     مهارت هاي لازم براي اجرايي مراحل الگوي عقلايي تصميم گيري
 •     استفاده از مدل در تصمیم گیری
 •     طبقه بندی تصمیم ها
 •     کنترل و نظارت
 •     مفاهيم و تعاريف كنترل و نظارت
 •     ضرورت كنترل و نظارت در سازمان ها
 •     انواع كنترل
 •     مراحل فرايند كنترل
 •     ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي

    فصل چهارم - ارتباطات   

 •     تعریف ارتباطات
 •     اهمیت ارتباط
 •     عناصر فرایند ارتباط
 •     انواع ارتباطات
 •     سطوح ارتباطات انسانی
 •     روش هاي ارتباطی در سازمان
 •     شبکه ارتباطات در سازمان
 •     جریان ارتباطات در سیستم
 •     موانع ارتباطات

    فصل پنجم - مدیریت منابع انسانی   

 •     ماهیت مدیریت منابع انسانی
 •     تاریخچه مدیریت منابع انسانی
 •     وظایف مدیریت منابع انسانی
 •     جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 •     طراحی و تجزیه شغل
 •     روش های جمع آوری اطلاعات در مورد شغل
 •     شرح شغل
 •     شرایط احراز شغل
 •     کارمند یابی
 •     جايگزين هاي كارمنديابي
 •     روش های کارمند یابی
 •     انتخاب کارکنان
 •     فرایند انتخاب
 •     روایی و پایایی
 •     خطای مصاحبه گران
 •     توصیه هایی برای اثر بخشی مصاحبه
 •     انتخاب
 •     ارزیابی جامع به جای ارزیابی مرحله ای
 •     ارزیابی عملکرد کارکنان
 •     شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان
 •     تنظیم ضرایب برای شاخص ها
 •     روش های ارزیابی کارکنان
 •     انحرافات در ارزیابی عملکرد
 •     سیستم حقوق و دستمزد
 •     اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
 •     انضباط در سازمان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان