دوره فناوری اطلاعات(MBA)

دوره فناوری اطلاعات(MBA)

 • person مدرس دوره
    فائزه امینی
 • cast_for_educationنوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره فناوری اطلاعات(MBA)

درباره دوره

دوره یک ساله MBA فناوری اطلاعات یا IT یکی از نام آشنا ترین مفاهیم دنیای امروزی است. زندگی روزانه ما با فناوری اطلاعات، وسایل و تجهیزات مرتبط با آن گره خورده و جدایی از آن ها به نوعی غیر ممکن است. همزمان با رشد کامپیوترها و ظهور مفاهیم و تجهیزات مختلف در این حوزه، رشته ها و آموزش های مختلفی نیز پیرام...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرس دوره
MBA in IT management
فائزه امینی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (60 ساعت)


  مدیریت منابع انسانی ویژه mba

  •     تئوری مدیریت و منابع انسانی
  •     تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  •     وظایف مدیریت منابع انسانی
  •     سیستم های اطلاعات مدیریت
  •     برنامه‌ريزي استراتژيك
  •     ارزيابي و مديريت عملكرد     
  •     تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  •     سطوح و الگوهای شایستگی

  فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  •     انواع تحقیق                 
  •     روش تحقیق در مدیریت    
  •     مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  •     نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  •     روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  •     نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  •     وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  •     نگارش مناسب فرضیه    
  •     معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  •     دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  •     تحلیل داده‌های تحقیق    
  •     مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  •     اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  •     نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  •     طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  •     نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  •     فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  •     تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  •     تطابق الگو و ساختن نظریه    
  •     استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  •     انواع‌ گزارش پژوهش            
  •     شیوه‌های استناد درون‌ متنی        

  نظریه سازمان و مدیریت

  •     مطالعه تئوری سازمان
  •     سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  •     تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •      سیر تاریخی نظریه سازمان
  •     مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  •     نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  •     تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  •     سازمان و محیط
  •     نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  •     نظریه نهادی
  •     ساختار اجتماعی سازمان
  •     چرخه‌ی حیات سازمانی
  •     فرهنگ سازمانی
  •     فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  •     ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  •     فن‌آوری و سازمان
  •     نگاه پويا به فناوري
  •     امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی

  زبان تخصصی مدیریت

  •     MARKS QUESTION AND ANSWERS
  •     Define Management and what do you mean by Business Management
  •     Discuss various functions of management
  •     Distinguish between administration and management
  •     What is Planning and State the components of planning
  •     Explain the purpose or importance of planning
  •     Explain the types of planning
  •     Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  •     Define Organization
  •     Define authority
  •     Explain the importance of organizing
  •     Explain the role of money as a motivational tool
  •     Explain the different Channels of communication in an organization
  •     Explain the different training methods

      

 • 2 دروس تخصصی (60 ساعت)

     مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطلاعاتی

  •     مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات
  •     مبانی مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار
  •     سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی
  •     مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
  •     مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  •     تجارت و کسب و کار الکترونیک
  •     مبانی مدیریت دانش
  •     مدیریت منابع اطلاعاتی
  •     معماری سازمانی
  •     جنبه های انسانی سیستم های اطلاعاتی
  •     کارآفرینی و نوآوری دیجیتال
  •     خدمات الکترونیکی
  •     مدیریت امنیت فناوری اطلات
    

  سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی

  •     مدیریت امنیت فناوری اطلات
  •     تغییر جداول پایکاه داده
  •     ایجاد پرس و جوهای محاسباتی و عملیاتی
  •     طراحی یک فرم پیشرفته
  •     کار با ماکروها
  •     محافظت از پایگاه داده
  •     آشنایی با SQL Server
  •     پرس و جو های جدول
  •     کار با join
  •     کار با زیر پرس و جو ها
  •     کار با جداول
  •     کار با عملگرهای مجموعه ها
  •     تغییرداده ها

  مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات

  •     موارد بنیادی فناوری اطلاعات
  •     تاریخچه فناوری اطلاعات
  •     تاثیرات فناوری اطلاعات
  •     دگرگونی صنایع با گسترش فناوری اطلاعات
  •     زیرساخت فناوری اطلاعات
  •     فناوری اطلاعات در سازمان ها
  •     نکات بنیادی پروژه های فناوری اطلاعات
  •     نرم افزار
  •     ذخیره سازی داده و اطلاعات
  •     مهندسی مجدد فرایندهای تجاری
  •     اصول پایه فرایندهای کسب و کار
  •     مدیریت فرایندهای کسب و کار
  •     اصول بنیادی باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار
  •     شناسایی فرایندهای کسب و کار
  •     شناسایی گستره و جزئیات فرآیندها
  •     بازطراحی فرایندهای کسب و کار
    

  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

  •     ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات
  •     مجسمه سازی و شروع پروژه IT
  •     توسعه اساسی منشور و طرح پروژه
  •     بعد انسانی مدیریت پروژه
  •     تعریف و مدیریت محدوده پروژه
  •     ساختار شکست کار و تخمین پروژه
  •     زمان بندی و بودجه پروژه
  •     پیاده سازی، خاتمه و ارزیابی پروژه
    

  مدیریت توسعه نرم افزار

  •     چرخه حیات پروژه های توسعه نرم افزار
  •     فرآیند و روش های توسعه نرم افزار
  •     فرآیند تست نرم افزار
  •     فرآیند تخمین و مدیریت زمان و هزینه در پروژه ای توسعه نرم افزار
  •     مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار
  •     مدیریت کیفیت نرم افزار
  •     توسعه سیستم های شی گرا
  •     نگهداری و بازمهندسی نرم افزار

دوره یک ساله MBA فناوری اطلاعات یا IT یکی از نام آشنا ترین مفاهیم دنیای امروزی است. زندگی روزانه ما با فناوری اطلاعات، وسایل و تجهیزات مرتبط با آن گره خورده و جدایی از آن ها به نوعی غیر ممکن است. همزمان با رشد کامپیوترها و ظهور مفاهیم و تجهیزات مختلف در این حوزه، رشته ها و آموزش های مختلفی نیز پیرامون این مباحث به وجود آمد. دوره یک ساله IT یکی از این آموزش ها است که به عنوان یکی از آموزش های مهم دنیای تکنولوژی در کنار رشته های دانشگاهی و آموزش های دیگر اهمیت دارد.

گستردگی حوزه فناوری اطلاعات سبب شده است تا مفاهیم آموزشی این حوزه هم از تنوع بالایی برخوردار باشند. یکی از این مفاهیم، مدیریت در فناوری اطلاعات است. دوره MBA فناوری اطلاعات یکی از بهترین دوره های MBA و دوره های آموزشی فناوری اطلاعات به حساب می آید که تمرکز اصلی آن بر روی مدیریت در این زمینه است. با توجه به این که این دوره بالاترین سطوح آموزش آی تی یعنی مدیریت و رهبری آن را هدف قرار می دهد، آموزش های آن نیز بر روی این موضوع تمرکز دارند. 

 

کلاس MBA فناوری اطلاعات

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان بهترین اساتید فناوری اطلاعات را برای کلاس های IT در نظر گرفته است. در کنار این اساتید، محتوای آموزشی مناسب و امکانات آموزشی دیگر نیز برای برگزاری یک کلاس فناوری اطلاعات متفاوت و با کیفیت فراهم آورده شده است. ما به شما این اطمینان را می دهیم این کلاس یکی از بهترین و متفاوت ترین کلاس های آموزش ای تی باشد! 

 

کسب اطلاعات

 

مدرک MBA فناوری اطلاعات

پس از پایان این دوره، مدرک IT به دانش پذیران اعطا خواهد شد. این مدرک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و از ارزش علمی بالایی برخوردار است. با توجه به گستردگی حوزه فناوری اطلاعات در داخل و خارج کشور و مشکلات مدیریتی در این حوزه، اخذ گواهینامه MBA فناوری اطلاعات، مهر تاییدی بر مهارت ها و دانش بالای مدیریتی شما در حوزه فناوری اطلاعات است.

 

لازم به ذکر است گواهینامه IT موسسه فن پردازان قابلیت ترجمه رسمی داشته و می توانید از مزایای ارزش بالای آن بهره مند شوید.

آموزش های MBA فناوری اطلاعات

 

بازار کار فناوری اطلاعات

همه از گستردگی و نفوذ فناوری اطلاعات در زندگی روزمره آگاهیم. مشاغل و فعالیت های مختلفی نیز در این حوزه پدید آمده و افراد بسیاری در سرتاسر دنیا در موقعیت های شغلی مختلف در این حوزه مشغول به فعالیت می باشند.

 

یکی از مهم ترین و اصلی ترین حوزه های فعالیت در بازار کار فناوری اطلاعات، مدیریت آن ها است. اینجا همان نقطه ضعف بسیاری از شرکت ها و کسب و کارهای فعال در این زمینه است. با کسب مهارت های مدیریتی در IT می توانید در موقعیت های شغلی مختلف IT با رویکرد مدیریتی مشغول به کار شده و کسب درآمد کنید.

 

دوره MBA فناوری اطلاعات یکی از بهترین فرصت ها برای یادگیری مهارت های مدیریتی و دانش حوزه فناوری اطلاعات است.


 

مزایای شرکت در دوره MBA فناوری اطلاعات

 

از بهترین فرصت های شغلی بازار کار IT که پس از اخذ این مدرک می توانید در آن ها مشغول به کار شوید می توان این موارد را نام برد:
•    مدیر سیستم های اطلاعاتی
•    مدیر ارشد فناوری اطلاعات
•    کارآفرینی فناوری اطلاعات
•    تحلیلگر کسب و کار حوزه IT
•    مشاور IT
•    مدیر زنجیره تامین 
•    مدیر پروژه های IT
•    مدیر بازاریابی و استراتژی فناوری اطلاعات
و بسیاری از موقعیت ها و فعالیت های مدیریتی و نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن. 

 

پیشرفت ها و گسترش تکنولوژی و شاخه های مختلف آن موقعیت های شغلی بیشتر و مختلف تری را در دسترس قرار می دهد.  از این رو به طور کلی می توان گفت، آینده شغلی فناوری اطلاعات برای فارغ التحصیلان و دانش آموختگان IT روشن است.
 

آماده شروع آموزش IT و قدم برداشن به سمت رویاهای خود هستید؟!
هم اکنون اقدام کنید:

ثبت نام

 

سوالات متداول:

 • آیا برای شرکت در دوره MBA فناوری اطلاعات باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانیم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدارک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

 • طول مدت برگزاری این دوره چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 400 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

          این دوره شامل 54 ساعت فیلم آموزشی و 1254 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • MBA in IT management
 • MBA in IT management
 • MBA in IT management
 • MBA in IT management
 • MBA in IT management
 • MBA in IT management
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close