پکیج طلایی کامپیوتر
دوره پکیج طلایی کامپیوتر

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزشی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید. ویژگی های برتر این پکیج ها: 1- صرفه جویی در وقت 2- پرداخت هزینه کمتر 3-  بهره من...

توضیحات بیشتر...
مشاهده توضیحات کامل...

توضیحات

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزشی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید.

ویژگی های برتر این پکیج ها:

1- صرفه جویی در وقت

2- پرداخت هزینه کمتر

3-  بهره مندی از بسته های آموزشی جامع و مکمل و.... می باشد.

 

پکیج طلایی کامپیوتر  شامل :

 

مدیریت فناوری اطلاعات +مهندسی شبکه + icdl + برنامه نویسی کامپیوتر + مدیریت امنیت اطلاعات

به همراه 

گواهینامه های tickit vip / tnrs / استعلام مکتوب

7,000,000 تومان

 

ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

کتاب اول: مدیریت فناوری اطلاعات

فصل اول

 •  اصول و مبانی مدیریت
 •  تعریف مدیریت‏
 •  وظایف اصلى مدیران
 •  طبقه‌بندی مدیران‏
 •  مدیران عملیاتى‏
 •  مدیران میانى‏
 •  مدیران عالى‏
 •  مهارت‌های مدیران‏
 •  سیر تاریخى مدیریت‏
 •  نظریه ‏هاى جدید مدیریت
 •  تعریف سیستم‏
 •  طبقه بندى سیستم ها
 •  نظریه اقتضایى
 •  نظریه نقش‏هاى مدیرى‏
 •  اصول مدیریت
 •  برنامه ‏ریزى‏
 •  اهمیت برنامه‌ریزى‏
 •  ویژگى‏هاى برنامه‌ریزى موفّق‏

فصل دوم

 •  مدیریت فناوری اطلاعات
 •  مدیریت فناوری اطلاعات
 •  مهارت‌های عمومی مدیریتی
 •  مهارت‌های مرتبط با IT

فصل سوم   

 •  سیستم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات
 •  تعریف سیستم‌های اطلاعات
 •  سیستم‌های اطلاعات سازمانی
 •  انواع معمول سیستم‌های اطلاعات سازمانی 

فصل چهارم   

 •  نقش فناوری اطلاعات در سازمان‌های امروزی و عملکرد سازمان‌ها
 •  واکنش‌های سازمانی به فشارهای کسب و کار و پشتیبانی فناوری اطلاعات
 •  مزیت رقابتی و سیستم‌های اطلاعات استراتژیک
 •  مدل نیروهای رقابتی

فصل پنجم       

 • بررسی ارتباط میان مدیریت تحول، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏
 •  تعاريف تحول در سازمان
 •  فرهنگ سازماني؛ اصل اوليه در تحول سازماني
 •  پنج گامي که روي مديريت تغيير تأثیر می‌گذارد‏
 •  گام 1 : درک آنچه نياز به تغيير دارد
 •  گام 2 : شفاف کردن فرايندهاي تغيير
 •  گام 3 : تخصيص بهينه منابع
 •  گام 4 : به کارکنان توجه کنيد
 •  گام 5 : از بالا رهبري کنيد
 •  عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير
 •  مدل‌های تغيير
 •  فناوري اطلاعات و کسب و کار‏
 •  مديريت تحول، ‏IT‏ و کسب و کار‏
 •  نتیجه‌ گیری 

فصل ششم 

 •  اقتصاد اطلاعات
 •  استراتژی قیمت‌گذاری اطلاعات کالا و خدمات اطلاعاتی
 •  اهداف قیمت‌گذاری
 •  فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بنگاه‌های اطلاعاتی
 •  مفهوم سواد اطلاعاتی
 •  مباني نظري سواد اطلاعاتي
 •  محدودیت‌های ناشي از توسعه فناوري اطلاعات
 •  کاربرد تکنیک‌های مالی و اقتصادی در پروژه فناوری اطلاعات
 •  چرخه زندگي پروژه‌هاي‌ فناوري اطلاعات
 •  رويکردهاي نوين ارزيابي سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي ICT
 •  کارت امتيازي متوازن

کتاب دوم:مهندسی شبکه

فصل اول

 • Active Directory    
 • Active Directory Domain Services    
 • نصب ویندوز سرور 2008    
 • پيکربندي پس از نصب    
 • نصب يک forest ويندوز سرور ٢٠٠٨ با استفاده از رابط کاربري ويندوز    
 • نصب forest در ويندوز سرور ٢٠٠٨    
 •   Active Directory Domain Services روي Server Core    
 • نصب Server Core    
 • اجراي پيکربندي اوليه    
 • افزودن نقش AD DS به Server Core    
 • حذف DC    
 • پيکربندي پس از نصب روي Server Core    

فصل دوم    

 •  کار با snap-in هاي  Active Directory    
 • اشنايي با کنسول MMC    
 • ابزارهاي مديريتي Active Directory    
 • جستجوي ابزارهاي مديريتي Active Directory    
 • ساخت کنسول سفارشي با Active Directory snap-in    
 • ذخيره و توزيع کنسول سفارشي    
 • افزودن يک ابزار به MMC    
 •  ساخت اشياء در Active Directory    
 • ساخت Organizational Unit(OU)    
 • ساخت شي ء کاربر    
 • ساخت شي ء گروه    
 • ساخت شي ء کامپيوتر    
 • پيدا کردن اشياء در Active Directory    
 • استفاده ازدستور Find    
 • پيداکردن اشياء با استفاده از Dsquery    
 • مفاهيم RDN،DN و CN    
 •  تفويض اختيار (Delegation) و امنيت اشياء Active Directory    
 • مفهوم تفويض اختيار    
 • شي ء، خصيصه و حقوق دسترسي    
 • مفهوم مجوز موروثي و مديريت آن    
 • گزارش گيري و مشاهده مجوزها    
 • حذف مجوزهاي يک شي ء    
 • تمرينات واگذاري اختيارات مديريتي    

فصل سوم    

 • کاربران    
 •  خودکارسازي ساخت حساب هاي کاربري    
 • ساخت کاربر با استفاده از الگو    
 • ساخت کاربر با دستور Dsadd    
 • انتقال کاربران با دستور CSVDE    
 • انتقال کاربران با دستور LDIFDE    
 •  ساخت کاربر با استفاده از  PowerShell ويندوز و VBScript    
 • معرفي  PowerShell ويندوز    
 • شي ء چيست ؟    
 • ساخت کاربر با PowerShell ويندوز    
 • اجراي متد  Create    

فصل چهارم   

 • کامپیوترها    
 • ساخت کامپيوترها و عضويت در دامنه    
 • Workgroup، دامنه و Trust   
 • تعيين نيازمندي هاي join شدن يک کامپيوتر به دامنه   
 • ساخت OU براي کامپيوترها   
 • Join کردن کامپيوتر به دامنه   

فصل پنجم   

 • زيرساخت  Group Policy   
 • پياده سازي Group Policy  
 • مروري بر Group Policy   
 • تنظيمات Policy    
 • اشياء GPOs( Group Policy)   
 • برآيند Policy ها (RsoP)    
 • اعمال تنظيمات Group Policy    
 • اشياء Group Policy   
 • GPO هاي محلي    
 • ساخت ، لينک دادن و ويرايش GPO  
 • تنظيمات Policy    

فصل ششم   

 • تاييد هويت   
 • پيکربندي سياست هاي کلمه عبور و قفل کردن حساب    
 • مفهوم سياست هاي کلمه عبور  
 • پيکربندي سياست هاي کلمه عبور دامنه و قفل کردن حساب   
 • اشياء تنظيمات کلمه عبور  
 • تقدم PSO و PSO نهايي    

فصل هفتم  

 • عجين کردن Domain Name System 
 • با AD DS   
 • DNS و IPv6   
 • پروتکل Peer Name Resolution Protocol    
 • ساختار DNS   
 • درک و نصب DNS   
 • ويژگي هاي DNS ويندوز سرور    
 • پيکربندي و استفاده از DNS    
 • پيکربندي DNS    
 • کار با تنظيمات سرور DNS    

فصل هشتم    

 • Domain Controller ها    
 • نصب Domain Controller   
 • نصب DC توسط رابط ويندوزي    
 • نصب يک forest جديد در ويندوز سرور ٢٠٠٨   
 • نصب Additional Domain Controller در دامنه    
 • نصب يک Domain Tree جديد    

فصل نهم    

 • Active Directory Certificate    
 • Services و  Public Key    
 • نصب AD CS    
 • ايجاد ساختار سلسله مراتبي CA    
 • بهترين روش ها براي توزيع AD DS    
 • نصب AD CS    

فصل دهم    

 • Active Directory Rights    
 • Management Services    
 • درک و نصب AD RMS    
 • درک AD RMS    
 • ويژگي هاي جديد AD RMS    
 • انواع نصب AD RMS    
 • نصب AD RMS    
 • نصب AD RMS    

کتاب سوم: icdl

فصل اول:مفاهیم پایه IT، اطلاعات و ارتباطات

 • ۱ - مقدمه
 • ۲ - آشنایی با کامپیوتر
 • کامپیوتر چیست؟ - دسته بندی کامپیوترها
 • ۳ - سخت افزار کامپیوتر
 • مفاهیم پایه سخت افزار - واحد ورودی - واحد خروجی - واحد پردازش
 • ۴ - حافظه ها
 • واحدهای اندازه گیری حافظه - کار با حافظه ها
 • ۵ - مبانی شبکه
 • ۶ - روش های اتصال شبکه ها
 • توپولوژی (۱) - توپولوژی (۲) - دسته بندی شبکه ها

فصل دوم-آموزش مفاهیم اینترنت

 • اینترنت و وب
 • تاریخچه اینترنت - تفاوت اینترنت و وب
 •  مفاهیم اولیه اینترنت
 • مفاهیم کلیدی - انواع Domain - انواع مرورگر
 •  کار با مرورگر IE
 • مرور صفحات وب - کار با Hyperlinkها - کار با نوار ابزارها
 •  تغییر صفحۀ اصلی IE
 • تغییر صفحۀ اصلی IE (١) - تغییر صفحۀ اصلی IE (٢)
 •  پانل های IE
 • پانل Favorites - پانل History
 •  تنظیمات IE
 • تنظیمات History - حذف لینک ها و فایل های اینترنتی
 • اصول جستجو در اینترنت
 •  استفاده از Google
 • موتور جستجوی Google - روش های جستجو در Google - جستجوی پیشرفته - جستجوی تصاویر در Google
 • استفاده از Gmail
 • پست الکترونیک - ایجاد Email در Google
 • دریافت و ارسال Email
 • کار با Email های دریافتی - ارسال Email (١) - ارسال Email (٢)
 • نرم افزارهای مدیریت Email
 •  کار با Outlook
 • تنظیم اکانت بر روی Outlook - ارسال Email در Outlook
 • خرید اینترنتی
 • خرید از فروشگاه های اینترنتی
 • ثبت نام در فروشگاه اینترنتی - خرید محصولات - پرداخت الکترونیک
 •  بانکداری الکترونیک
 •  کار با وبلاگ
 • وبلاگ چیست؟ - نحوۀ ثبت نام و ایجاد یک وبلاگ - وبلاگ نویسی
 • تغییر تنظیمات وبلاگ
 • تنظیمات وبلاگ - تغییر قالب وبلاگ
 • آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • آزمون های تستی
 • شامل ۶۰ عدد تست

فصل سوم: استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها (Windows 7)

 • ۱ - شبیه ساز نصب ویندوز 7
 • تنظیمات Bios - راهنمای استفاده از شبیه ساز - شبیه ساز نصب ویندوز 7
 • ۲ - نام كاربری
 • نام كاربری چیست؟ - ایجاد یک User Account
 • ۳ - ورود به ویندوز
 • ۴ - خروج از ویندوز
 • خروج موقت از ویندوز - دستور Sleep - خاموش كردن كامپیوتر
 • ۵ - رابط های گرافیكی
 • ۶ - آیكون ها
 • آیكون ها - رابطه آیكون ها با دسكتاپ - خصوصیات مشترک آیكون ها
 • ۷ - منوی Start
 • نحوه قرارگیری برنامه ها در منوی Start - امكانات منوی Start
 • ۸ - تنظیمات منوی Start
 • تنظیمات منوی Start - منوی Jump List
 • ۹ - مرورگر ویندوز
 • ۱۰ - اجزای تشكیل دهنده پنجره ها
 • نوار آدرس - پانل Navigation - سایر قسمت های تشكیل دهنده پنجره
 • ۱۱ - نوار وظیفه
 • نوار وظیفه - افزودن نوار ابزارها به Taskbar
 • ۱۲ - تغییر نحوه نمایش پنجره ها در دسكتاپ
 • تغییر نحوه نمایش پنجره ها در دسكتاپ
 • ۱۳ - تنظیمات Taskbar
 • ۱۴ - فضای آگاه سازی
 • فضای آگاه سازی - كار با ویژگی های Aero Shake ،Aero Peak و Snap
 • ۱۵ - ایجاد میانبر
 • ایجاد میانبر (۱) - ایجاد میانبر (۲) - مرتب سازی و حذف آیكون های دسكتاپ
 • ۱۶ - ویژگی های مشترک فایل ها
 • ویژگی های مشترک فایل ها
 • ۱۷ - ایجاد فایل و فولدر
 • ایجاد فولدر - ایجاد و ویرایش فایل ها
 • ۱۸ - حذف فایل ها و فولدرها
 • حذف موقت فایل ها و فولدرها - كار با Recycle Bin
 • ۱۹ - تغییر حالت نمایش پنجره ها
 • تغییر ظاهر مرورگر ویندوز - تغییر نحوه نمایش آیكون های یک پنجره (۱) - تغییر نحوه نمایش آیكون های یک پنجره (٢)
 • ۲۰ - ویژگی های فایل ها و فولدرها
 • ویژگی های مشترک فایل ها و فولدرها - ویژگی های اختصاصی فایل ها و فولدرها - تغییر آیكون فولدرها
 • ۲۱ - اصول انتخاب در ویندوز 7
 • ۲۲ - كپی و تغییر مكان فایل ها
 • كپی كردن فایل ها و فولدرها - تغییر مكان فایل ها و فولدرها - استفاده از روش كلیک و Drag
 • ۲۳ - تغییر تنظیمات User Account Control
 • تغییر تنظیمات User Account Control
 • ۲۴ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون عملی
 • ۲۵ - آزمون های تستی
 • ۶ دوره آزمون هر یک شامل ۱۰ عدد تست

فصل چهارم:آموزش Word (سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).

 • ۱ - درج و ویرایش چارت ها
 • درج چارت ها - ویرایش توسط سربرگ Design - کاربرد Add Chart Element - ویرایش توسط سربرگ Format
 • ۲ - قابلیت تصحیح خودکار
 • ویژگی AutoCorrect - تنظیمات AutoCorrect
 • ۳ - کار با واژه شمار
 • ۴ - درج تاریخ و Symbolها
 • درج تاریخ و زمان - درج Symbolها
 • ۵ - کار با معادلات
 • درج معادلات ریاضی - ایجاد و ویرایش معادلات
 • ۶ - کار با جدول مندرجات
 • ایجاد جدول مندرجات - به روز رسانی جدول مندرجات - افزودن متن به جدول مندرجات
 • ۷ - قالب بندی جدول مندرجات
 • قالب بندی سریع - قالب بندی پیشرفته
 • ۸ - مقدمات کار با Index
 • مبانی استفاده از Index - انتخاب ورودی برای Index
 • ۹ - ایجاد و ویرایش Index
 • ایجاد Index - به روز رسانی و حذف Index

فصل پنجم-آموزش excel (سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).

 • ۱ - منابع سلولی
 • منابع سلولی Relative - منابع سلولی Absolute
 • ۲ - فرمول ها و Worksheetها
 • ارتباط فرمول ها و Worksheetها - فرمول هایی با مرجع Workbook - ویرایش اتصالات فرمول ها
 • ۳ - کار با توابع
 • تابع Sum - توابع شمارشی - توابع حداقل و حداکثر - توابع میانگین - تابع Mode.Mult
 • ۴ - ایجاد وقالب بندی جدول ها
 • مبانی ایجاد جدول - نحوه ایجاد جدول - قالب بندی جدول ها - درج Table Styleها - تنظیمات Table Style
 • ۵ - ویرایش جدول ها
 • اعمال ویرایشی جدول ها - افزودن و حذف ستون ها - اصول انتخاب در جدول
 • ۶ - مرتب سازی داده ها
 • اصول مرتب سازی داده ها - نحوه مرتب سازی داده ها - مرتب سازی چندگانه - مرتب سازی بر اساس رنگ
 • ۷ - فیلتر کردن اطلاعات
 • فیلتر کردن مقادیر سلول ها - فیلترینگ هوشمند
 • ۸ - کار با داده های تکراری
 • مدیریت داده های تکراری - حذف خودکار داده های تکراری
 • ۹ - محاسبات جدول ها
 • اجرای محاسبات در جدول ها - محاسبات Dynamic - استفاده از عنوان ستون ها در فرمول
 • ۱۰ - توابع ردیف Total
 • ردیف Total - تابع Subtotal
 • ۱۱ - ایجاد چارت ها
 • اصول ایجاد چارت ها - نحوه ایجاد یک چارت جدید

فصل ششم-آموزش پایگاه های داده، مقدمه ای بر Access (سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).

 • ۱ - کار با Query پارامتریک
 • کار با Query پارامتریک
 • ۲ - فیلد محاسباتی
 • انجام محاسبات توسط Query - ایجاد یک فیلد محاسباتی
 • ۳ - کار با Queryهای عملیاتی
 • کاربرد Query های عملیاتی - کار با Query ایجاد جدول
 • ۴ - کار با Query الحاقی
 • کاربرد Query الحاقی - ایجاد Query الحاقی - اجرای Query الحاقی
 • ۵ - سایر Queryهای عملیاتی
 • کار با Query به روز رسانی - استفاده از Query به روز رسانی - Query حذف
 • ۶ - ایجاد یک گزارش
 • ایجاد یک گزارش ساده - نماهای گزارش - کاربرد نمای Layout
 • ۷ - طراحی گزارش در نمای Design
 • کاربرد نمای Design - کار با Report Header - درج شماره صفحه - تقسیم و ادغام فیلدها - سایر اصول ویرایشی نمای Design
 • ۸ - ساخت یک گزارش از ابتدا
 • ۹ - قالب بندی گزارش ها
 • کار با Themeها - قالب بندی کاراکترها - ابزار Format Painter - قالب بندی داده های عددی
 • ۱۰ - قالب بندی شرطی
 • مبانی قالب بندی شرطی - روش های قالب بندی شرطی (۱) - روش های قالب بندی شرطی (۲)

فصل هفتم-آموزش power point(سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).

 • درج Action Button
 • ویرایش Action Button
 • Action Button سفارشی - لینک به سایت ها و فایل های خارجی
 • درج Hyperlink
 • ویرایش Action Button و درج Hyperlink
 • تغییر ابعاد اسلایدها
 • كار با Handoutها
 • نمای Handout Master - اصول چاپ
 • بررسی اتوماتیک املاء كلمات
 • قابلیت بررسی املاء - بررسی اتوماتیک املاء كلمات
 • بررسی دستی املاء كلمات
 • بررسی املاء كلمات به صورت دستی - تنظیمات Custom Dictionary
 • افزودن انیمیشن به اسلایدها
 • درج انواع انیمیشن بر روی اسلایدها - افزودن صدا به انیمیشن
 • افزودن انیمیشن به Objectها
 • كار با انیمیشن های سفارشی
 • ایجاد انیمیشن های سفارشی - انیمیشن های Motion Paths
 • افزودن صدا به انیمیشن
 • افزودن صدا به یک Object دارای انیمیشن
 • تنظیمات انیمیشن Objectهای مختلف
 • تنظیمات انیمیشن Objectهای متنی - تنظیمات انیمیشن چارت ها و نمودارها - تنظیمات انیمیشن Smart Artها
 • كنترل زمان نمایش
 • كنترل زمان در میان انیمیشن ها - تنظیم زمان نمایش اسلایدها
 • تنظیمات Slide Show
 • مخفی كردن اسلایدها
 • Slide Show سفارشی
 • ایجاد یک Slide Show سفارشی - اجرای خودكار Slide Showها
 • كار با نمای Slide Show

کتاب چهارم: مدیریت امنیت اطلاعات

فصل اول     

 • آشنایی با اطلاعات و امنیت اطلاعات
 • امنیت اطلاعات
 • تاریخچه امنیت اطلاعات
 • مفاهیم پایه
 • قابلیت عدم انکار انجام عمل
 • کنترل امنیت اطلاعات
 • حراست فیزیکی
 • روشی برای مدیریت امنیت اطلاعات
 • برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک
 • مدل درستی، محرمانگی، در دسترس بودن
 • آشنایی با برخی موضوعات مهم در امنیت اطلاعات
 • خط مشی امنیت اطلاعات
 • ساختار امنیت اطلاعات
 • موضوعات امنیتی مرتبط با نیروی انسانی
 • امنیت فیزیکی و محیطی
 • تعریف سیستم یا System و استاندارد
 • ساختار یک استاندارد
 • ضرورت ايجاد امنيت در سيستم‌هاي كامپيوتري
 • خطرهاي تهديد كننده امنيت اطلاعات

فصل دوم

 •  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • تهیه طرح‌ها و برنامه‌هاى امنیتى موردنیاز سازمان
 • ISMS
 • استانداردهای مدیریتی ارائه شده در خصوص امنیت اطلاعات
 • مستندات ISMS
 • تشکیلات امنیت شبکه
 • مشکلات موجود در زمینه پیاده سازی ISMS
 • مزایای استفاده از ISMS
 • مراحل ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
 • پرسش و پاسخ در جهت رسیدن به درک بهتری از مبحث امنیت اطلاعات
 • فواید استفاده از سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS )
 • مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • مراحل پیاده سازی و دریافت استاندارد ISO
 • مشکلات معمول در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS )
 • شكافهاي امنيتي و منابع نيازمند امنيت
 • ديواره‌هاي آتش
 • فيلترهاي بسته
 • رمزنگاري قديمي
 • رمزنگاري
 • امضاهاي ديجيتال
 • محافظت شبكه‌ها از حمله ويروسها
 • روش‌ها و پروتكل‌هاي انتقال امن فايل‌ها
 • مفهوم ذخيره‌سازي امن چند سطحي
 • ساختار يك سيستم UNIX ساده در ارتباط با ذخيره‌سازي امن فايل (SFS)

فصل سوم 

 • مبانی امنيت اطلاعات
 • اهميت امنيت اطلاعات و ايمن سازی کامپيوترها
 • داده ها و اطلاعات حساس در معرض تهديد
 • ويروس ها
 • برنامه های اسب تروا
 • ويرانگران
 • حملات
 • ره گيری داده  ( استراق سمع )
 • کلاهبرداری  ( ابتدا جلب اعتماد و سپس تهاجم )
 • نامه های الکترونيکی ناخواسته
 • ابزارهای امنيتی
 • نرم افزارهای آنتی ويروس
 • سياست های امنيتی
 • رمزهای عبور
 • ايمن سازی اطلاعات و شبکه های کامپيوتری
 • استفاده از نرم افزارهای آنتی ويروس
 • استفاده از فايروال ها به منظور حفاظت کامپيوترها
 • بررسی و ارزيابی امنيتی کامپيوتر
 • غير فعال نمودن ارتباط با اينترنت در زمان عدم استفاده

فصل چهارم

 •  قوانين حقوقي و امنيتي در حوزه فناوري اطلاعات
 • مديران شركت ها و امنيت IT
 • برنامه ريزي امنيتي
 • امنيت سيستم‌های رايانه‌ای
 • مدیریت امنیت اطلاعات و استانداردهای آن
 • استانداردهاي مديريتي ارائه شده در خصوص امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها
 • استاندارد BS موسسه استاندارد انگليس
 •  استاندارد ISO/IEC  موسسه بين‌المللي استاندارد
 • راهنماي فني ISO/IEC TR موسسه بين‌المللي استاندارد

فصل پنجم 

 • امنيت بانكهاي اطلاعاتي‌
 • محدوديت‌هاي جديد براي سرپرستان پايگاه‌هاي داده
 • بانك هاي اطلاعاتي ، در دسترس همگان
 • مركز داده
 • جمع آوري داده‌ها
 • ويرايش داده‌ها
 • بهنگام نگهداشتن داده‌ها
 • تهيه نسخه‌هاي پشتيباني
 • تدوين برنامه‌هاي بازيابي جهت بكارگيري در هنگام وقوع حوادث و مشكلات
 • تهيه گزارشات كنترلي حفاظتي دوره‌اي
 • حفاظت بانكهاي اطلاعاتي در شبكه‌هاي كامپيوتري
 • حفاظت داده‌هاي حساس در هنگام نقل و انتقال‌هاي الكترونيكي
 • سيستم مديريت بانك اطلاعاتي
 • مخاطرات بانك اطلاعاتي
 • ارزش ركوردها
 • فهرست كنترل مديريت ركوردها و امنيت بانك اطلاعاتي
 • محدوديت‌هاي جديد براي سرپرستان پايگاه‌هاي داده

فصل ششم 

 • کارشناس امنیت اطلاعات
 • هک
 • وظایف متخصص امنیت اطلاعات
 • تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل
 • آینده شغلی و بازار کار متخصص امنیت اطلاعات
 • حقوق و درآمد متخصص امنیت اطلاعات
 • درآمد ماهانه طراح وب در ایران
 • درآمد مهندس کامپیوتر - طراح وب در ایران به تفکیک سابقه کاری
 • درآمد متخصص امنیت اطلاعات در سایر کشورها
 • شخصیت های مناسب این شغل
 • شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI

فصل هفتم

 •  نقش امنیت اطلاعات در سازمان ها
 • اهميت امنيت اطلاعات برای يك سازمان
 • امنيت اطلاعات در سازمان ها طی ساليان اخير
 • مزايای سرمايه گذاری در امنيت اطلاعات
 • تاثیر بكارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها
 • محور های بكارگیری فناوری اطلاعات در شركتها و ادارات
 • پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و ادارات
 • اجرا و بكار گیری فناوری اطلاعات (Information Technology)

فصل هشتم

 •  مؤلفه های کارکردی امنیت
 • امنیت وحفظ شبکه
 • هشدار در خصوص دريافت اطلاعات محرمانه و بخصوص كلمات عبور كاربران
 • تهديدات شبكه و پيامدهاي آن
 • بروز رساني خودكار سيستمهاي عامل
 • ضرورت بروزرساني
 • مزيت استفاده از سيستم بروزرساني درشبكه داخلي دانشگاه
 • خط مشي امنيتي شبكه
 • وظايف كاربران شبكه داخلي دانشگاه
 • سيستم مديريت امنيت اطلاعات
 • چالش های حوزه فن آوری اطلاعات-بحث امنیت
 • فناوری اطلاعات IT
 • ناتوانیهای شرکتهای تولید نرم افزار
 • مقاومتهای کاربران و سازمانها در پذیرش سیستمهای جدید
 • ارتباط با مشتریان و کاربران و عدم درگیر نمودن کاربران در پروژه
 • سرمایه گذاری کم در بخش خصوصی و عدم حمایت دولت
 • عدم استفاده از یک استاندارد واحد
 • شرکتهای نرم افزاری و مشکلات حضور در مناقصات بین المللی
 • ما ه های سال، تعطیلات رسمی و برنامه ریزی زمانی
 • ادغام شوراها
 • عدم شناسایی حقوق مولفین وقانون کپی رایت
 • استانداردها
 • امنیت دنیای مجازی
 • بلاک کردن تبلیغات، اسکریپت ها و پنجره های بازشونده با AdBlock Plus

کتاب پنجم:زبان برنامه نویسی HTML

فصل اول (مقدماتی)

 • مبانی اولیه
 • مقدمه - آشنایی با برنامه نویسی Web - نحوه عمکلرد وب سایت ها - آشنایی با تگ ها
 •  ایجاد یک HTML ساده
 • کدنویسی HTML - ویرایش فایل HTML
 •  کار با Dreamweaver
 • آشنایی با تگ های متنی - درج فاصله و ایجاد خط جدید
 •  قالب بندی متن
 •  کاربرد دستور Style
 •  کار با تگ Span
 • آشنایی با تگ Span - کاربرد تگ Span
 •  کار با رنگ ها
 •  درج و دسته بندی لینک ها
 •  روش Document Relative
 •  تنظیمات لینک ها
 • کار با ویژگی Target - پیمایش صفحه توسط لینک ها - ایجاد لینک ایمیل
 • ١ویژگی Direction
 • کار با لیست ها
 • ایجاد لیست ها - استایل های لیست
 • ترسیم جدول
 • طرح بندی توسط تگ Table - کار با پانل DOM
 • کار با Colspan و Rowspan
 • ایجاد جداول پیشرفته
 • ایجاد جدول های تو در تو - تنظیم فواصل سلول ها
 • طرح بندی توسط تگ Div
 • طرح بندی در HTML5
 • کار با CSS
 • آشنایی با CSS - ساختار دستورات CSS - ایجاد یک فایل CSS - درج ویژگی در CSS
 • ویرایش کدهای CSS
 •  آزمون های عملی
 •  دوره آزمون عملی

​فصل دوم (متوسط)

 • آشنایی با Class و ID
 • آشنایی با مفهموم Class - آشنایی با مفهوم ID
 •  کار با کلاس ها
 • استفاده از کلاس ها - اعمال کلاس ها روی تگ های خاص
 •  کار با انواع Selector
 • کار با Descendant Selector - کار با Pseudo Selector
 •  واحدهای اندازه گیری
 •  کنترل مکان و حاشیه تگ ها
 • آشنایی با Float و Clear - تنظیم لبه ها
 •  درج و ویرایش تصاویر
 • افزودن تصویر - تغییر ابعاد تصویر - درج لینک بر روی تصویر
 •  کار با تصویر پشت زمینه
 • درج تصویر پشت زمینه - ویژگی Background-Repeat - ویرایش تصویر پشت زمینه
 •  درج تصویر پشت زمینه تگ
 •  کار با Rollover Image
 • ١کار با Map
 • درج Map بر روی تصویر - ایجاد Map مستطیلی - ایجاد Map دایره ای و چندضلعی
 • ایجاد گالری تصاویر
 • کار با Opacity
 • کار با Navigation Bar عمودی
 • ایجاد Navigation Bar عمودی - ویرایش Navigation Bar عمودی - تنظیمات Navigation Bar عمودی
 • کار با Navigation Bar افقی
 • ایجاد Navigation Bar افقی - تنظیمات Navigation Bar افقی
 • ایجاد انواع Dropdown
 • ایجاد Dropdown ساده - ایجاد Dropdown پیشرفته
 • کار با IFrame
 • مبانی استفاده از Iframe - ویژگی های Iframe (١) - ویژگی های Iframe (٢)
 • کار با Frameset
 • ایجاد Frameset - مقدار دهی به Frameset
 • ایجاد فرم های ورودی
 • کار با تگ Form - ساختار فرم تماس با ما - تگ های ورودی متن
 •  آزمون های عملی
 •  دوره آزمون عملی

فصل سوم (پیشرفته)

 • ایجاد انواع دکمه
 • ایجاد دکمه ساده - ایجاد دکمه Submit و Reset - ایجاد دکمه تصویری و Button
 •  امکان انتخاب گزینه ها
 • ایجاد Checkbox - ایجاد Radio Button
 •  استفاده از تگ Output
 •  کار با تگ Select
 • کار با تگ Select (١) - کار با تگ Select (٢)
 •  ایجاد Progress Bar
 •  درج انواع Objectها
 • افزودن فایل های صوتی - افزودن فایل های ویدئویی - تگ های Embed و Object
 •  کار با موتورهای مرورگر
 •  کار با دستور Transform
 • چرخاندن محتویات یک تگ - مقادیر ویژگی Transform
 •  ایجاد انیمیشن
 •  مدیریت انیمیشن
 • تنظیمات انیمیشن - کنترل سرعت انیمیشن
 • ١قانون Keyframe
 • استفاده از قانون Keyframe - کار با Keyframeها
 • نقش CSS3 در طراحی
 • گرد کردن زوایا - ویژگی Border-Image - درج هم زمان تصاویر در CSS3
 • کار با رنگ ها در CSS3
 • نقش رنگ ها در CSS3 - ایجاد گرادیان های خطی - ایجاد گرادیان ها دایره ای - کار با سایه ها
 • مدیریت متن و فونت
 • کار با متن - کار با فونت ها - فراخوانی فونت ها
 • مرور صفحات
 • ایجاد و ویرایش ستون
 • صفحات چند ستونی - جداکننده چند ستونی
 • کار با صفحات Responsive
 • تغییر ابعاد توسط کاربر - ایجاد صفحات Responsive - استفاده از Grid-View
 • کار با قانون Media
 • کاربرد قانون Media
 • قانون Media (١) - قانون Media (٢) - قانون Media (٣)
 •  آزمون های عملی
 •  دوره آزمون عملی
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان