مدیریت مالی (DBA)

مدیریت مالی (DBA)

 • person مدرسین دوره
    شهلا طالاری
    ناصر ریاحی نسب
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت مالی (DBA)

درباره دوره

معمولا در شرکت ها، سازمان ها و اداره جات گوناگون، مدیر مالی وجود دارد. مدیران مالی وظیفه سنگینی بر دوش دارند. برای اینکه تخصص و مهارت بالایی در این زمینه پیدا کنند، باید در دوره حرفه ای مدیریت مالی شرکت نمایند و یا تحصیلات مدیریتی داشته باشند. البته این جایگاه شغلی درآمد بسیار بالایی دارد و اغلب م...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرسین دوره
DBA in financial management
شهلا طالاری دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد واحد مبارکه مشاهده رزومه keyboard_backspace
DBA in financial management
ناصر ریاحی نسب دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (60 ساعت)


  منابع انسانی

  •     مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  •     مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
  •     مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
  •     معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
  •     تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل
  •     پرورش شغلی
  •     برنامه‌ریزی منابع انسانی
    

   رفتارسازمانی

  •     احساس و ادراک
  •     تفاوت بین مدیریت و رهبری
  •     شخصیت و هویت
  •     فرهنگ سازمانی
  •     انگیزش و یادگیری
  •     رهبری
  •     قدرت در سازمان‌ها
  •     سطوح عمل سیاسی


  تئوری های سازمان و مدیریت

  •     تئوری­های سازمان و مدیریت در آینده
  •     تحقیقات انتقادی در مدیریت
  •     ایفای نقش تئوری نمایندگی در تئوری سازمان
  •      مدیریت تغییرات در تئوری سازمان
  •     روان­شناسی سازمانی در تئوری سازمان
  •     نظریه مدیریت ارزش
  •     زنگ خطر؛ نرخ بالای مرگ و میر سازمان­ها
  •      مدل­های کاربردی
  •     مسئولیت اجتماعی و اخلاق در مدیریت
    

  فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  •     انواع تحقیق                 
  •     روش تحقیق در مدیریت    
  •     مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  •     نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  •     روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  •     نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  •     وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي تحقیق                                                         
  •     نگارش مناسب فرضیه    
  •     معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  •     دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  •     تحلیل داده‌های تحقیق    
  •     مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  •     اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  •     نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  •     طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  •     نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  •     فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  •     تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  •     تطابق الگو و ساختن نظریه    
  •     استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  •     انواع‌ گزارش پژوهش            
  •     شیوه‌های استناد درون‌ متنی         
    

  زبان تخصصی مدیریت

  •     MARKS QUESTION AND ANSWERS
  •     Define Management and what do you mean by Business Management
  •     Discuss various functions of management
  •     Distinguish between administration and management
  •     What is Planning and State the components of planning
  •     Explain the purpose or importance of planning
  •     Explain the types of planning
  •     Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  •     Define Organization
  •     Define authority
  •     Explain the importance of organizing
  •     Explain the role of money as a motivational tool
  •     Explain the different Channels of communication in an organization
  •     Explain the different training methods

   

 • 2 دروس تخصصی (100 ساعت)


    تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  •     صورت های مالی
  •     تجزیه و تحلیل نسبت ها
  •     صورت جریان های نقدی
  •     نقطه سر به سر و تجزیه و تحلیل اهرم ها
  •     کلیات صورت سود و زیان
  •     محاسبه سود هر سهم
  •     سود قبل از بهره و مالیات
  •     محاسبه ریسک کل شرکت
  •     اهرم ها بر حسب درآمد فروش
  •     ریاضیات مالی
  •     ارزش زمانی پول
  •     نرخ بهره مرکب
  •     کاربرد بهره مرکب و تنزیل
  •      بودجه بندی و روش های پیش بینی
  •     بودجه بندی نقدی
  •     صورت های تخمینی
  •     بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن (معیارها و تصمیم گیری)
  •     بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ها
  •     معیارهای بودجه بندی سرمایه ای
  •     رد کردن یا پذیرفتن طرح
  •     حالات خاص
  •     جیره بندی سرمایه
  •     ریسک و بازده
  •     روش های آماری برای محاسبه ریسک و بازده
  •     ریسک، بازده و ارزش فعلی خالص طرح
  •     مجموعه اوراق بهادار
    

  حسابداری اموال

  •     دارایی های غیرجاری، سرفصل دارایی های ثابت(مشهود)
  •     خرید و تحصیل دارایی های ثابت مشهود
  •     نحوه ارزیابی دارایی های خریداری شده
  •     بهای تمام شده زمین
  •     بهای تمام شده ساختمان
  •     تحصیل دارایی های ثابت از طریق صدور سهام
  •     تحصیل دارایی از طریق اهداء
  •     کاهش دائمی در ارزش دارایی های ثابت مشهود
  •     حسابداری تجدید ارزیابی
  •     نحوه عمل با مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی
  •     استهالک، برکناری، فروش و معاوضه دارایی های ثابت مشهود
  •     ماهیت استهالک
  •     دلیل مخالفین محاسبه استهالک
  •     دلیل موافقین محاسبه استهالک
  •     عوامل تعیین هزینه استهالک
  •     اطلاعات لازم جهت محاسبه استهالک
  •     عمر مفید دارایی های ثابت مشهود
  •     موارد خاص در مبحث استهالک دارایی های ثابت
  •     بهای تمام شده منابع طبیعی
  •     روش احتساب تحلیل منابع
  •     طرز محاسبه استهلاک
    

  حسابداری مالی

      کلیات حسابداری
      مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی
      تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
      معادله اساسی حسابداری
      ثبت رویدادهای مالی
      دفاتر ثبت اطالعات حسابداری
      بسط معادله اساسی حسابداری
      سرمایه گذاری مجدد
      گزارشگری مالی یا تکمیل چرخه حسابداری
      گزارشگری مالی یا تکمیل چرخه حسابداری
      عملیات حسابداری شرکت های بازرگانی
      انواع واحدهای اقتصادی تجاری
      حسابداری موجودی مواد و کالا
      روش های ارزشیابی موجودی کالا
      حسابداری حساب های دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
      دریافتنی ها و پرداختنی ها
   

  حسابداری مدیریت

  •     آشنایی با حسابداری مدیریت
  •     انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت ارزیابی متوازن
  •     معیارهای موفقیت استراتژیک
  •     آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه
  •     سیستم هزینه یابی محصول: هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  •     روش های جمع آوری اطلاعات
  •     تصمیم گیری بر اساس اطلاعات هزینه های مربوط و با توجه به اطلاعات استراتژیک
  •     هزینه یابی بر مبنای هدف
  •     مدیریت کیفیت جامع
  •     اقدام به هنگام
  •     مهمترین اهداف تولید به هنگام
  •     .هزینه، سود و حجم

معمولا در شرکت ها، سازمان ها و اداره جات گوناگون، مدیر مالی وجود دارد. مدیران مالی وظیفه سنگینی بر دوش دارند. برای اینکه تخصص و مهارت بالایی در این زمینه پیدا کنند، باید در دوره حرفه ای مدیریت مالی شرکت نمایند و یا تحصیلات مدیریتی داشته باشند. البته این جایگاه شغلی درآمد بسیار بالایی دارد و اغلب مدیران مالی زندگی مرفه و آسوده ای دارند. دوست دارید شما نیز به یک مدیر مالی موفق تبدیل شوید و از درآمد بالا برخوردار شوید؟ راهکار آن شرکت در دوره یکساله DBA مدیریت مالی است.

 

دوره مدیریت مالی، دریچه ای به سوی موفقیت شماست...

 

مدیریت مالی چیست؟

کلیه عملیات مربوط به امور مالی از قبیل آشنایی با مدیریت مالی، پیش بینی مالی و برنامه ریزی و بودجه بندی، مدیریت سرمایه در گردش، ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار، ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار، بر عهده مدیر مالی است. بنابراین در تعریف مدیریت مالی می توان گفت، مدیریت و برنامه ریزی برای انجام وظایف مالی و در نظر گرفتن سرمایه های یک مجموعه با توجه به ریسک ها و نوسانات بازار بر عهده مدیریت مالی است.

دوره های DBA مدیریت مالی یا DBA مدیریت امور مالی، دوره ای است که مباحث پیشرفته و در سطح بالای کسب و کار از قبیل را پوشش می دهد. آموزش DBA مدیریت مالی کمک می کند تا برای شروع یک کسب و کار، درک کامل و دقیقی از مدیریت سرمایه به شما می دهد و تمرکز دوره مدیریت مالی بر روش تهیه بودجه، انواع هزینه ها، اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی و تامین مالی بلند مدت است. این دوره دارای مطالب کامل و جامعی در حوزه DBA مدیریت مالی است که مبانی نظری و عملی مدیریت مالی را در زمینه کسب و کار در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. این دوره روش های تحقیق نوین کمّی و کیفی را در اختیار افراد قرار می دهد تا بتوانند در کسب و کار خود مدیریت مالی موثر داشته باشند.

 

وظایف مدیران DBA مالی

هزینه دوره DBA مدیریت مالی، هزینه ای برای تضمین آینده

هزینه دوره مدیریت مالی با توجه به مهارت های بالایی که متقاضیان فرا می گیرند، بسیار مقرون به صرفه است. همچنین درمورد قیمت دوره DBA مدیریت مالی باید بگوییم که می توانید 50 درصد آن را به شکل اقساطی پرداخت نمایید. دوره یکساله DBA مدیریت مالی موسسه فن پردازان با همکاری برترین اساتید کشور و در سطح استانداردهای بین المللی ارائه می شود. بنابراین شانس شرکت در این دوره و برخوداری از دانش DBA مدیریت مالی را از دست ندهید.


•    نحوه برگزاری این دوره: به صورت حضوری
•    مدت دوره: 1۰۰ ساعت
•    مدرس دوره از تیم مدرسین حرفه ای و فرهیخته فن پردازان
•    گواهینامه پایان دوره: از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور

 

سرفصل های این دوره:


•    توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي
•    بررسی مفهوم مدیریت مالی
•    سازمانهای پولی و مالی
•    مدیریت ریسک
•    معرفی تکنیک‌های ارزیابی ریسک  
•    بانکداری سرمایه گذاری در مدیریت مالی  
•    و ...

ثبت نام در دوره DBA مدیریت مالی

 

مدرک DBA مدیریت مالی با تائید وزارت علوم

مدرک مدیریت مالی  DBAهمانطور که می دانید بسیار معتبر و ویژه است. کسانی که موفق به اخذ این مدرک می شوند، بازار کار منتظر آن ها بوده و فرصت های شغلی بی نظیری را می توانند کسب کنند. 
گواهینامه DBA مدیریت مالی اعتبار بین المللی دارد و شما به واسطه دریافت آن می توانید در سایر کشورهای جهان نیز مشغول به کار شوید. کسب گواهینامه مدیریت مالی و شرکت در این دوره موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مزایای بسیاری دارند که عبارتند از: 
•    مدرک DBA مدیریت مالی این موسسه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است
•    امکان ترجمه رسمی مدارک با مهر وزارت امور خارجه وجود دارد
•    سرفصل های استفاده شده در این دوره بسیار جامع بوده و بر اساس استانداردهای آموزشی طراحی شده اند

 

بازار کار مدیریت مالی چگونه است؟

ممکن است درباره درآمد مدیر مالی سوال داشته باشید و بخواهید بدانید که به لحاظ درآمدی مدیران مالی در چه شرایطی هستند. در این رابطه باید بگوییم که دانش پذیران دوره های آموزشی مدیریت مالی و یا کسانی که دوره مدیریت مالی  DBA را پشت سر گذاشته اند، درآمد بسیار مطلوبی را دریافت خواهند کرد و اغلب این افراد زندگی خوب و مرفهی برای خود خواهند داشت. روش های جدید در حوزه مدیریت مالی، پیچیدگی های تجارت جهانی و امور مالی باید مورد توجه مدیران امور مالی قرار گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط را جهت پیشرفت خود مهیا سازند.
DBA مدیریت مالی به شما کمک می کند تا که به مدیرعالی در کسب و کار خود تبدیل شوید، مدیری که دانش کافی در زمینه امور مالی داشته و می تواند مسئولیت های بزرگ را بر عهده بگیرد. به عهده گرفتن این مسئولیت های خطیر شما را برای دنیای رقابتی کسب و کار آماده می کند. علاوه بر این، با اخذ این مدرک می توانید با استفاده از دانش عمیقی که بدست آورده اید، بتوانید تصمیم گیری های مالی را بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها اتخاذ کنید. گاهی اوقات تصمیم گیری های مهم، حیات و آینده شرکت را رقم می زند. مشاغلی که پس از سپری کردن دوره مدیریت مالی می توانید در آن ها حضور پیدا کنید به شرح زیر هستند:
•    تحلیلگر ارشد مالی
•    مدیر امور مالی
•    مدیر حسابداری
•    مدیر امور اعتبارات
•    مشاور مالی
•    تحلیلگر بودجه

مؤسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه دوره های مختلف آموزشی، بسته آموزشی DBA مالی را برای دانش پذیران طراحی کرده است تا بر موضوعات مختلف در زمینه مدیریت عالی کسب و کار مالی مسلط شوند. هدف ما از برگزاری این دوره، آشنایی افراد با مهارت هایی است که در دنیای واقعی کسب و کار با آن دست و پنجه نرم می کنند. با فراگیری این مهارت ها و دانش بدست آمده از این دوره می توانید مدیر امور مالی کسب و کار خود باشید و بر کسب و کار خود را نظارت داشته باشید. یکی دیگر از اهداف ما از برگزاری این دوره، افزایش دانش افراد در مورد مفاهیم پایه مدیریت مالی از قبیل ماهيت سرمايه در گردش ، آشنایی با عناصر اصلی ریسک، تئوری ساختار سرمایه است تا بتوانند آنها را به طور عملی در کسب وکار خود به کار برند.
 

سوالات متداول:

 • آیا برای شرکت در دوره MBA مدیریت سالن های ورزشی باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانیم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدارک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

 • طول مدت برگزاری این دوره چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 300 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

دوره های مرتبط
 • DBA in financial management
 • DBA in financial management
 • DBA in financial management
 • DBA in financial management
 • DBA in financial management
 • DBA in financial management
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close