مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA

مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA

 • person مدرس دوره
    نسیم دهقانی
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA

درباره دوره

آشنایی با مفاهیم مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA یک ساله تعریف مدیریت  هنر و علم پیشبرد و همسو کردن تلاش انسان‏ها و به کاربردن اين کوشش در جهت دست یافتن به اهداف سازمان را مديريت مي‏گويند.   مدیریت شهری مدیریت شهری را می توان کار کردن با افراد و گروهها در جهت رسیدن...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرس دوره
Urban management-MBA
نسیم دهقانی کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 مدیریت منابع انسانی ویژه mba (20 ساعت)

  • تئوری مدیریت و منابع انسانی 
  • تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  • وظایف مدیریت منابع انسانی
  • سیستم های اطلاعات مدیریت
  • برنامه‌ريزي استراتژيك
  • ارزيابي و مديريت عملكرد     
  • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  • سطوح و الگوهای شایستگی 
 • 2 فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین (15 ساعت)

  • انواع تحقیق                 
  • روش تحقیق در مدیریت    
  • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  • نگارش مناسب فرضیه    
  • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  • تحلیل داده‌های تحقیق    
  • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  • تطابق الگو و ساختن نظریه    
  • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  • انواع‌ گزارش پژوهش            
  • شیوه‌های استناد درون‌متنی  
 • 3 نظریه سازمان و مدیریت (15 ساعت)

  • مطالعه تئوری سازمان
  • سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  • تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •  سیر تاریخی نظریه سازمان
  • مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  • نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  • تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  • سازمان و محیط
  • نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  • نظریه نهادی
  • ساختار اجتماعی سازمان
  • چرخه‌ی حیات سازمانی
  • فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  • ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  • فن‌آوری و سازمان
  • نگاه پويا به فناوري
  • امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی
 • 4 زبان تخصصی مدیریت (15 ساعت)

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods

    
  •  
  •  
  •  
 • 5 قسمت تخصصی (20 ساعت)

  • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی  
  • آموزش و توسعه نیروی انسانی    
  • طراحی برنامه های آموزشی    
  • تعیین اهداف آموزشي    
  • ارزیابی عملکرد کارکنان    
  • مزایای ارزیابی کارکنان    
  • کاربردهای ارزیابی عملکرد    
  • روش های ارزیابی کارکنان   
  • آشنایی با مفاهیم مدیریت      
  • تاريخچه مديريت شهري در ايران    
  • تاریخچه مدیریت شهری  UMP  در آسیا   
  • تاریخچه طرح های شهری ایران   
  • مديريت شهري تا آغاز مشروطيت   
  • مدیریت شهری در دوران اسلامی 
  • مدیریت شهری در جهان معاصر    
  • سیر مدیریت شهری در ایران    
  • مبانی سازمان و مدیریت   
  • مفهوم کار در مدیریت شهری    
  • مدیریت شهری یا مدیریت پروژه  
  • اهداف مدیریت شهری    
  • وظایف مدیرشهری    
  • مدیریت پس از پیروزی انقلاب اسلامي    
  • چالش های و ضرورت های مدیریت جامع شهری   
  • برنامه ریزی مدیریت شهری 
  • اصول مدیریت شهری  
  • برنامه ریزی شهری  
  • طرح ریزی شهری   
  • جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت شهری  
  • الگوهای مدیریت شهری   
  • ارتباط مديريت شهري با برنامه ريزي شهري  
  • شهرداری و نقش آن در مدیریت شهری   
  • شهردارو وظایف آن   
  • وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر  
  • مفاهيم مديريت شهري در حوزه هاي مختلف  
  • ارتباطات بودجه اي   
  • اهداف كلان مديريت شهري  
  • موئلفه هاي مفهوم مديريت شهري    
  • ويژگي هاي مديريت مجموعه هاي شهري   
  • الگوي بنيادين مديريت مجموعه شهري    
  • تجارب جهاني مجموعه مديريت شهري    
  • جغرافیای شهرها   
  • مدیریت شهری متمرکز    
  • مدیریت شهری غیرمتمرکز   
  • مديريت شهري يك پارچه   
  • مديريت شهري واحد          
  • عناصر مؤثر در مدیریت شهری
  • نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی  
  • نقش شهرداري در رونق اقتصادي شهري   
  • انواع کاربری های شهری    
  • حقوق شهری و قوانین شهرسازی    
  • قوانین شهرسازی   
  • مشروعیت مدیریت شهری  
  • نظام مديريت مجموعه هاي شهري    
  • سرانه های شهری    
  • حقوق شهری و قوانین شهرسازی   
  • مديريت محيط زيست شهري  
  • راهبردهاي مديريت شهري    
  • اصول بنيادين طراحي نظام مديريت مجموعه شهري    
  • ويژگي ها و مسائل اصلي مجموعه شهري   
  • نگرش و رويكردهاي بنيادين طراحي سيستم   
  • روندها و گرايشات غالب در مباحث شهري   
  • ضرورت هاي طراحي ويژه مديريت مجموعه شهري   
  • مفاهیم توسعه و توسعه پایدار شهری   
  • سه مدل سازماندهي شهر    
  • ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز    
  • سازمان شهرداي ها و دهياري هاي كشور
  • الزامات و تنگناهاي مديريت يكپارچه امور محلي    
  • روندها و گرايشات غالب در مباحث شهري    
  • بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری    
  • رویكرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری          
  • تعریف طراحی شهری   
  • مکان ها و ساختمان های drive-through    
  • هنگام طراحی کردن تسهیلات drive-through    
  • ملزومات کلی ایجاد مناظر طبیعی در مکانهای دارای تسهیلات drive-through          
  • دستور کار طراحان شهری    
  • عوامل اکولوژی مؤثر در طراحی شهری   

آشنایی با مفاهیم مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA یک ساله
تعریف مدیریت 

هنر و علم پیشبرد و همسو کردن تلاش انسان‏ها و به کاربردن اين کوشش در جهت دست یافتن به اهداف سازمان را مديريت مي‏گويند.
 

مدیریت شهری
مدیریت شهری را می توان کار کردن با افراد و گروهها در جهت رسیدن به مقاصد سازمان, که این مقاصد شامل وظایفی است  که عبارتند از برنامه ریزیو مدیریت  و سازماندهی, نظارت و انگیزش تعریف کرد. در این جهت مدیریت شهری در بیانی ساده  باید برای شهر برنامه ریزی نماید. فعالیتهای شهر را سازمان و سامان و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت نماید و حتی برای انجام بهینه امور انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد کند.

تاريخچه مديريت شهري در ايران
مدل سرزميني: ايران از لحاظ اقليمي سرزميني خشك و كم آب بوده. از لحاظ اقتصادي تجارت و بازرگاني در تاريخ ايران هميشه يك فعاليت جدي تلقي مي شد. و از لحاظ جغرافيايي هميشه در چهار راه حوادث جهاني و در معرض حملات خارجي قرار داشته است.
اين ويژگي ها باعث شده شهر ها در ايران جدي تر از روستاها باشند و در نتيجه شهر ها مراكز تامين امنيت نظامي در مقياس خارجي و داخلي بشوند. در نتيجه حكومت يك قاعده خيلي جدي در كشور ما مي شود.حكومت مركزي يك پايتخت دارد كه شاه در آنجاست و يك سري ايالت يا ولايت كه يك حاكم بالاي سر هر كدام است.حاكمي كه نيروي نظامي يا سپاه را در اختيار دارد و نيز بازار را كنترل مي كند. در اين محيط روستا نقش تامين كننده مواد غذايي شهر را دارد و شهر امنيت تجارت را براي روستا تامين مي كند. به اين ترتيب شهر ها نقاط اصلي ايجاد امنيت نظامي و اقتصادي مي شوند ودر نتيجه قدرت بيشتري پيدا مي كنند. مثلا در ايران برعكس اروپا شهر نشيني شان بيشتري نسبت به روستا نشيني دارد.پس در ايران شهر ها از هر لحاظ به روستا مسلط هستند و حاكم شهر حاكم روستا هاي اطراف نيز مي باشد. البته شهر برايش خيلي مهمتر است چون اگر ححكومت شهر را داشته باشد روستا ها نيز خود به خود تحت فرمان او هستند.رابطه ذهني اي كه از اين ماجرا ايجاد مي شود اين است كه مردم شهر را از آن خود نمي دانند وحاضر به كمك به آن ( مثل پرداخت عوارض ) نيستند.مديريت شهري شكل گرفته در اين محيط نيز مديريتي وابسته به حكومت مركزياست نه مردم ( بجز عنصر كدخدا كه بعدا توضيح خواهيم داد ) به اين دليل است كه شهر هاي ايران بيشتر كاركردسياسي دارد تا اقتصادي. پس با اين سيستم ما مديريت شهري مستقلي نخواهيم داشت.

تاریخچه طرح های شهری ایران
پیش از شکل گیری طرحهای شهری به شکل امروزی ، نمونه توصیه شده برای شهر همدان، به عنوان اولین طرح شهری از طریق کارل فریش ،که از مهندسین چرم ساز آن زمان بود ، تهیه و به وزارت داخله ارائه شد و در آبان ماه سال ۱۳۱۰ به  تایید وزارت داخله رسید. همچنین در سال ۱۳۲۴ ، بخش شهرسازی و طرحریزی در سازمانی موسوم به « سازمان اصل چهار ترومن» در ایران تشکیل شد و مسئولیت آن به عهده چند مهندس شهرساز، از جمله دکتر تورسن و مهندس گیبس ، گذاشته شد. این عده نیز برای اولین بار مطالعات و طرحریزی سه شهر شیراز، اصفهان و سنندج را به زبان انگلیسی تهیه کردند .اولین طرحی که به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید، طرح جامع بندرلنگه بود که در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. پس از آن در سال ۱۳۴۶، طرح جامع شهرهای بندرعباس، تهران، تبریز، قزوین و رشت به تصویب رسید. در سال ۱۳۴۷ نیز طرح جامع شهرهایی چون بندرانزلی ، همدان، اهواز، بابل و بابلسر به تصویب رسید و روند تصویب طرحها در شورای عالی شهرسازی همچنان ادامه یافت ، به طوری که تا پایان سال ۱۳۷۸، ۲۱۹ طرح جامع شهری به تصویب رسید. 

در این دوره به توضیح مدیریت در دورانهای مختلف به تفصیل پرداخته شده:
مديريت شهري تا آغاز مشروطيت
مديريت شهري از دوران باستان تاكنون
مدیریت شهری در دوران اسلامی 
مدیریت شهری پس از مشروطیت 
مدیریت شهری در دوره پهلوی 
مدیریت شهری در دوران جمهوری اسلامی 
مدیریت شهری در جهان معاصر
مدیریت شهری یا مدیریت پروژه
مدیریت شهری را می توان کار کردن با مجموعه افراد و گروهها برای رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرد, این هدفها شامل وظایفی که عبارتند از برنامه ریزی و سازماندهی, نظارت و انگیزش می باشد.

اهداف مدیریت شهری

 • ارتقای شرایط کار و زندگی
 • زمينه سازي و ايجاد مشوق هاي توسعه اقتصادی
 • هدف از دوره آموزشی مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی
 • حفاظت از محیط کالبدی شهر

اصول مدیریت شهری
در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی برنامه ریزی، اجرای برنامه های مدیریت شهری، نظارت و پیشرفت برنامه های مدیریت شهری نام برده می شود و  خصوصیت های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری لازم است که این ویژگی ها دربردارنده اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها را شامل می شود,
الگوهای مدیریت شهری
الگوهای مدیریت شهری در جامعه های  توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و هر کدام از این جامعه ها، با توجه به نوع حکومت سیاسی حاکم بر خود، مدلی از شیوه های مدیریت شهری را در دستور کار دارند.
ارتباط مديريت شهري با برنامه ريزي شهري
وظيفه برنامه ريزي شهري، بررسي، تحليل و ارائه برنامه هاي توسعه شهري است. در كشور ما برنامه ريزي شهري در قالب طرح هاي جامع و تفصيلي شهر ها منعكس مي شود؛ كه در اين طرح ها تكليف نحوه استفاده از زمين، شبكه معابر و ضوابط ساخت و ساز مشخص مي شود.
در این دوره شما با انواع مدیریت های نام برده آشنا خواهید شد:

 •  مدیریت شهری متمرکز
 • مدیریت شهری غیرمتمرکز
 • مديريت شهري يك پارچه
 • مديريت شهري واحد
 • اقدامات و راهکارهای  مدیریت شهری
 • توزیع مجدد قدرت
 • ضرورت توانمند سازی شوراها و شهرداری ها
 • بسترسازی فرهنگی برای مدیران و کارکنان و سپس برای شهروندان

مخاطبان دوره  مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA
دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی  به عنوان یکی از گرایش های دوره MBA  در سطح کارشناسی ارشد توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در جهت ارائه آموزش های مورد نیاز مدیران فعال در زمینه مدیریت شهری تدوین شده است.
مخاطبان این دوره علاقه مندان و مهندسین معماری،عمران و شهرسازی کارشناسان،کارشناسان ارشد و مدیران شهری و شهرسازی،اعضای شورای شهر و کارآفرین های مرتبط با امور شهری و شهرسازی  می باشند..

هدف  از دوره  مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA:
هدف از تشكیل دوره آموزشی مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی آموزش ، شناخت و آگاهی منابع  انسانی متخصص شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی است.افرادی  كه در زمینه های مربوط به مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی بتوانند در جهت فراهم نمودن  نیازهای امروز و فردای مدیریت  شهری در جامعه فعالیت كنند.مجهز کردن مدیرهای شهری به بصیرت خلاق، جامع نگر و چند تخصصی است تا در حل مسایل بومی ( به ویژه معضلات شهرها که در شرایطی خاص از جامعه در حال گذار و شهری شدن شتابان قرار گرفته اند) توانمندی خود را بکار می گیرند. موسسه آموزش عالی فن پردازان، با همکاری اساتید وگروهی از کارشناسان مجرب دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی طی یک دوره آموزش پس از بررسی محصولات جدید و مطابقت آن با نیاز بازار و آگاهی نیازهای واقعی مشتریان، اقدام بهطراحی پکیج دوره آموزشی مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی کرده است تا علاقه مندان در این حوزه بتوانند مدرک با تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت کنند.

این دوره دارای 0 ساعت فیلم آموزشی و 0 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • Urban management-MBA
 • Urban management-MBA
 • Urban management-MBA
 • Urban management-MBA
 • Urban management-MBA
 • Urban management-MBA
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close