مدیریت جهانگردی ،تحصیل و کار خارج از کشور

دوره مدیریت جهانگردی


مفهوم جهانگردی جهانگردی امروزه یکی از بهترین ابزارهای مبادله و تعامل فرهنگی است که  سیاحت ، گشت و گذار در ‌فعالیت‌های مختلف از روش‌های موفق گذراندن اوقات فراغت می باشد . براساس تعریف بین المللی " جهانگرد کسی هست که به قصد تفریح ، دیدن نقاط دیدنی ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زیارت به مکان دیگری سفر کند ، مشروط بر اینکه مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد . این دوره شامل توضیح تفصیلی انواع جهانگردی های نامبرد...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

مفهوم جهانگردی
جهانگردی امروزه یکی از بهترین ابزارهای مبادله و تعامل فرهنگی است که  سیاحت ، گشت و گذار در ‌فعالیت‌های مختلف از روش‌های موفق گذراندن اوقات فراغت می باشد . براساس تعریف بین المللی " جهانگرد کسی هست که به قصد تفریح ، دیدن نقاط دیدنی ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زیارت به مکان دیگری سفر کند ، مشروط بر اینکه مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد .
این دوره شامل توضیح تفصیلی انواع جهانگردی های نامبرده می باشد.

انواع جهانگردی:
1-براساس محدوده جغرافیایی
مسافرت‌هاى منطقه‌اى
گردشگرى درون‌مرزى یا برون‌مرزى
2-انواع جهانگردى با توجه به انگیزه
همایش‌ها
اقتصادى و بازرگانى 
ورزشى 
تاريخى ، هنرى ، فرهنگى 
مذهبى 
درمانى و بهداشتى 
تفريح، استراحت و ديدار بستگان 
3-جهانگردى از نظر نوع مسافرت 
مسافرتهاى جمعى 
مسافرتهاى انفرادى و خانوادگى 

عوامل محیطی و جغرافیایی توریستی
در مفهوم محيط جغرافیایی، قبل از هر چيز تأکيد در هستی  و حضور جامعه است و نمی‌توان ویژگی‌های جامعه را از شرايط طبيعى يا مکانى جدا کرد. هر چشم انداز جغرافیایی، هماهنگى و سازگارى انسان را با شرايط مکانى ظاهر می‌‌سازد و هيچ محيط جغرافیایی بدون نمايش فعاليت هاى انسان تحقق نمی‌ يابد، از اين جهت روى فرهنگ انسانى و بستر مکانى بيش از هر چيز تأکيد می‌ شود، که با گذشت زمان يعنى در طول تاريخ شکل گرفته و تکامل می‌ يابد و به حيات خود ادامه می‌ دهد از آنجایی که مناطق جغرافیایی هر کدام ويژگى هاى خاص خود را دارند، جاذبه‌ هاى طبيعى نيز به تبعيت از آنها شکل می‌‌گيرند و به‌همين دليل حوزه‌هاى فعاليت جهانگردى نيز متنوع بوده و از حوزه‌اى به حوزه‌ی ديگر فرق می‌ کند. مناطق کوهستانى و ييلاقي، دره ها و غارهاى طبيعي، سواحل درياها و درياچه ها، چشمه هاى آب معدنى و نواحى جنگلى و نظاير آنها، جاذبه هایی هستند که در جلب توريست بسيار حائز اهميت بوده و ساماندهى به آنها جهت توسعه‌ی توريسم امرى ضرورى به نظر می‌رسد.
اصولاً توريست ها در تعطيلات تابستان به سفر می‌روند و مکان هایی را براى استراحت و گذران اوقات فراغت خود انتخاب می‌ کنند که هوایی معتدلو مرطوب و طبيعتى آرام و بکر داشته باشند، تا بدينوسيله مدتى را به دور از زندگى شهرى بگذرانند. حرکت و جابه جایی ميليونها توريست در فصل تابستان نيز براى کشورهاى ميزبان مشکلاتى به بار می‌ آورد که بى توجهى به آن، زيانهاى ناگوارى را به بار خواهد آورد. از اين جهت آژانس هاى توريستى با هماهنگى مراکز اقامتي، هتل ها و سازمان‌هاى ادارى کانون هاى جهانگردى باید با توجه به پيش‌بينى هايى لازم اقداماتى به‌عمل آورند که از بروز ناهنجارى هاى توريستى کاسته شده و رضاي تخاطر جهانگردان فراهم گردد. توريسم زمستانى نيز از اِشکال فصلى جهانگردى است که در اکثر کشورها در حال گسترش است و برنامه ريزى براى آن می‌ تواند به فعاليت هاى جهانگردى در فصل زمستان، رونق بخشد.
جاذبه هاى توريستى که در ساختن و به وجود آوردن آنها انسان نقشی داشته از ديگر جاذبه های جهانگردى به شمار می‌ آيند که هرکدام از جايگاه ويژه اى برخوردار است و گروه هاى متفاوت توريستى را به سوى خود جلب می‌ کنند. در دوره حاضر مراکز معاش انسان، به ويژه شهرها، نقش های مهمی را ايفاء می‌ کنند که به سبکی نيازهاى اساسى انسان و از جمله نيازهاى فراغتى - توريستى او را فراهم سازی و تأمين می‌ کنند و اينکه يک شهر جاذبه انجام دادن چه نقشى را در رابطه با امکانات همه گونه‌ی خود داشته باشد، اشکال متنوعى از شيوه‌هاى گذران اوقات فراغت و جهانگردى پديد می‌ آيد که برحسب نيازهاى روحى - جسمی‌ و علاقه‌ی جهانگردان و با توجه به امکانات مالى و اقتصادى آنان مورد استفاده قرار می‌ گيرند. گستردگى نقش هاى توريستى شهرى در ابعاد مختلف آن، از چنان اهميتى برخوردار است که نه تنها جايگاه آن در طرح هاى جامع شهرى باید روشن و مشخص باشد، بلکه طرح هاى جامع توريستى شهرى را نيز می‌ طلبد، که در آنجا پيش‌بينى هایی لازم جهت تخصيص فضاهاى مورد نياز براى کاربریهاى مختلف توريستى اعم از تأسيساتى- اقامتى و فراغتى - تفریحى در اولويت قرار می‌ گيرند. آنچه که به چنين طرح هاى جامعى براى شهرهاى تاريخي، به ويژه در بافت قديمی‌ آنها با سابقه‌ی تمدنى کهن، قوت می‌ بخشد، توجه به ميراث‌هاى فرهنگى در ابعاد مختلف است. 
محيط هاى روستایی نيز در هر نقط هاى از جهان چشم‌اندازهاى طبيعى و اشکال معيشتى ويژه‌اى دارند که از تأثيرپذيرى دو عامل انسان و طبيعت ناشى شده و با گذشت زمان به تکامل رسيده‌اند. ويژگى هاى ناحيه اى چنين روستاهایی از چنان جاذبه هایی برخوردار هستند که به امر توسعه‌ی توريسم کمک می‌نمايند.

آب وهوا و صنعت توريسم
آب وهوا مهم ترين عامل در توسعه‌ی صنعت توريسم محسوب می‌ شود. مسافرت هاى دسته جمعى با شرايط آب وهوایی پيوند می‌ خورد. ارتفاع و معتدل بودن  درجه حرارت به همراه مناسب بودن شکل ظاهرى زمين و همچنین قابليت دسترسى آن، از دلایلی هستند  که توريسم زمستانى را به وجود می‌ آورند. کوهستان آلپ به علت دارا بودن امکانات و شرايط مناسب توپوگرافى و آب و هوایی به عنوان يکى از مهمترين مرکزهای توريستى جهان محسوب می شود. اصولاً يکى از علل توسعه‌ی صنعت توريسم در کشورهاى مديترانه اروپا، زمينه هاى کاملاً مساعد آب وهوایی است. نگاهی به پروازهاى گروهی  به کشور اسپانيا اين واقعيت را آشکار می کند، تا آنجا که همه‌ی پروازهاى مهم هوایی همواره به سوى منطقه هایی است که از آفتاب درخشان و سواحل نشاط بخش برخوردار است. علاوه براين درجه حرارت و بارش های  جوى نيز از جمله عواملى هستند که به سفرهای  توريستى شکل می‌ دهند.گردشگرها گاهی برای  سفر خود و رسیدن به مقصد و بازگشت، از روش ترکیبی که شامل؛ حمل و نقل هوایی _ دریایی یا هوایی _ زمینی بهره می‌برند. همچنین معمولاً گردشگران مقدمات ورودی _ خروجی مختلفی را در بازدید از یک مقصد انتخاب می‌کنند (داسویل، 1997: 60) که هر یک از آنها ویژگی‌ها و ساختار خاصی دارند.
عناصر حمل و نقل شامل: 
1)    شرکتهای ترابری هوایی اعم از برنامه ریزی شده و یا چارتر (Airline Companies)
2)    شرکتهای حمل و نقل ریلی (Railway Companies)
3)    شرکتهای حمل و نقل جاده ای (Coach/bus Companies)
4)    شرکتهای حمل و نقل دریایی(مسافری-تفریحی) (Shipping Companies)
5)    شرکتهای کرایه اتومبیل (Car Rental Companies)

اقامتگاه‌ها (Accommodation)
خدمات اقامتی،  تعبیری است برای تهیه امکانات  خواب و استراحت، با مرکزیت  تجاری که در گردشگری و مهمان یاری به کار می‌رود. خدمت سکونت دادن و پذیرایی در صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین و پویاترین بخش‌های این صنعت است. 
هتل‌ها براساس تعریف ها به درجه های  مختلف تقسیم می شوند. از انواع دسته بندی های مرسوم در مورد هتل‌ها، می‌توان به طبقه‌بندی بر اساس ستارهها از یک تا پنج و بر اساس حروف الفبای انگلیسی از A تا E اشاره کرد که به ترتیب بیان کننده  بالاترین تا پایین‌ترین درجه این هتل ها است. در ایران معمولاً درجه هتل‌ها را با ستاره مشخص می‌کنند.
هتل‌ها یا تحت تملک فردی هستند، یا تحت ملکیت یک شرکت بین‌المللی، یا سازمان داخلی مثلاً یک وزارتخانه یا به‌طور نیمه دولتی نیمه خصوصی اداره می‌شوند و یا مستقل اما تحت پوشش و یا اجاره یک شرکت بین‌المللی اداره می‌شوند. در چند دهه اخیر هتل‌های بین‌المللی گسترش یافته‌اند و درصد بسیار بالایی از اتاق‌های هتل‌ها تنها در دست چند شرکت یا ارگان بزرگ است که در بخش‌های مختلف بازار مشغول فعالیتند. 

هدف از تشكیل دوره آموزشی مدیریت جهانگردی ،تحصیل و کار خارج از کشور
امروزه افراد زیادی قصد مهاجرت به خارج کشور را دارند.این افراد که اکثرا قشر تحصیلکرده جامعه می باشند با هدف ادامه تحصیل و یا یافتن کار دست به مهاجرت زده و با توجه به متفاوت بودن شرایط و الزامات مهاجرت هر کشور نیازمند کسب اطلاعات کافی بوده.از این رو ما تلاش کردیم با جمع آوری اطلاعات اولیه  مورد نیاز برای افرادی که قصد تحصیل و کار در خارج از کشور قدمی در راستای آشنایی ،آگاهی و راهنمایی  این افراد برداریم.هدف از تشكیل دوره آموزشی مدیریت جهانگردی،تحصیل و کار در خارج از کشور، شناخت و آگاهی افراد متخصص شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی است.افرادی  كه در زمینه های مربوط به مدیریت جهانگردی،تحصیل و کار در خارج از کشور بتوانند در جهت فراهم نمودن  نیازهای امروز و فردای مدیریت جهانگردی در جامعه فعالیت كنند. موسسه آموزش عالی فن پردازان، با همکاری اساتید وگروهی از کارشناسان مجرب دوره مدیریت جهانگردی،تحصیل و کار در خارج از کشور طی یک دوره آموزشی پس از بررسی نیاز افراد به اطلاعات در این زمینه و نیز مطابقت آن با نیاز بازار اقدام به طراحی پکیج دوره آموزشی مدیریت جهانگردی،تحصیل و کار در خارج از کشورکرده است تا علاقه مندان در این حوزه بتوانند مدرک با تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت کنند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول    

 • مفاهیم اولیه و کلیات جهان گردی    
 • جهان گردی چیست؟ و جهان گرد کیست؟    
 • اهمیت جهانگردی چیست؟    
 • آثار و پیامدهای جهانگردی بر روی محیط چیست؟  
 • منابع طبیعی   
 • محیط انسان ساخت   
 • بخش‌های عملیاتی    
 • غذا و نوشیدنی    
 • خدمات جانبی    
 • حمل و نقل    
 • آژانس مسافرتی    
 • انواع بیمه وخدمات آن در مسافران گردشگری  
 • خدمات تفریحی وگردشگری    
 • اخلاق گردشگری   
 • پارک جاذبه های گردشگری    
 • خدمات بانکی و تسهیلات    
 • انگیزه سفر    
 • عوامل انگیزشی و کششی    
 • فصل دوم    
 • مهاجرت برای کار و تحصیل    
 • مهاجرت چیست    
 • برای مهاجرت از کجا شروع کنیم    
 • رمز موفقیت مهاجر   
 • از صفر شروع کردن   
 • آمار جهانی مهاجرت    
 • موانع مهاجرت    
 • مزایای مهاجرت    
 • انواع مهاجرت    
 • آثار مهاجرت    
 • مهاجرت و زنان    
 • انواع مهاجرت    
 • نرخ‌هاى مهاجرت    
 • ويژگى‌هاى مهاجرت    

فصل سوم    

 • شرایط تحصیل در خارج از کشور   
 • ادامه تحصیل در خارج از کشور    
 • مزایای تحصیل در خارج از کشور    
 • اضافه کردن کمی هیجان(چاشنی) به زندگی    
 • راحتی سفر کردن نسبت به سال‌های دیگر زندگی    
 • ملاقات با مردم جدید و پیدا کردن دوست‌های تازه    
 • سفر به مکان‌هایی جدید    
 • قرار گرفتن در موقعیت‌های جدید    
 • پیشرفت تحصیلی  
 • ایجاد مزیت رقابتی    
 • زبان آموزی    
 • حداقل یک بار تجربه کردن فرهنگی دیگر   
 • رشد شخصیتی و فردی با استفاده از به چالش کشیدن خود  
 • راهنمای عملی تحصیل در خارج از کشور   
 • ارز دانشجویی  
 • ارزشیابی مدارک   
 • پذیرش تحصیلی   
 • هدف از ادامه تحصیل    
 • اهمیت کشور یا رشته    
 • اهمیت دانشگاه یا رشته تحصیلی    
 • هدف از تحصیل مهاجرت   
 • یادگیری زبان غیر از انگلیسی   
 • مدارک مورد نیاز   
 • بورس تحصیلی    
 • دانشگاه های رایگان    
 • معایب و مشکلات تحصیل در خارج از کشور   

فصل چهارم    

 • شرایط کار در خارج از کشور
 • اعزام نیروی کار به خارج از کشور 
 • پررونق‌ترین بازارهای کار جهان
 • تعریف سازمان های بین المللی از بیکاری و اشتغال 
 • مزایای اعزام نیروی کار به خارج از کشور
 • معایب اعزام نیروی کار   
 • پایگاههای اینترنت کاریابی در خارج از کشور    
 • فهرست مشاغل بین‌المللی   

فصل پنجم   

 • مشکلات مهاجرت   
 • غم غربت چیست؟    
 • برای پیشگیری از ابتلا به افسردگی   
 • نگاهی به مهاجرت و تأثیرات آن بر خانواده‏ها و زنان ایرانی   
 • شرایط جدید فرزندان‏   
 • خانواده مهاجران و بحران هویت‏    
 • اعتیاد و فساد و فحشا در بین خانواده‏های ایرانیان مقیم‏  
 • سوءاستفاده ازمهاجرین ایرانی بالاخص زنان‏    
 • برگزاری جنبش‏های ملی و مذهبی‏    
 • چه طور با مشکلات مهاجرت به خارج کنار بیاییم؟
 • معضلات و مشکلات مهاجرت    
 • پذیرفتن مشکلات مهاجرت   
 • مهاجرت و تأثیرات آن بر خانواده‏ها   
 • تقابل‌ دو فرهنگ‌ در مهاجرت‌ و پی‌آمدهای آن‌  

فصل ششم    

 • مهاجرت نخبگان    
 • خروج نخبگان   
 • دلايل و پيامد های مهاجرت نخبگان  
 • دلايل فرار مغز ها   
 • عوامل موثر در مهاجرت نخبگان    
 • تحلیل فرایند عدم تعادل    
 • طیف مهاجران    
 • عوامل دافع نخبگان    
 • عوامل جاذب نخبگان    
 • عوامل فرار مغزها    
 • پیامدهای فرار مغزها   
 • راه های جلوگیری از فرار مغزها    


142

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان