آمادگی آزمون TEF (سطح a2)

آمادگی آزمون TEF (سطح a2)


پکیج آمادگی آزمون TEF سطح A2  شامل فیلم های آموزشی و کتاب آموزشی می باشد که به دانشپذیران کمک می کند تا در آین آزمون سطح A2 موفق شوند.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

پکیج آمادگی آزمون TEF سطح A2  شامل فیلم های آموزشی و کتاب آموزشی می باشد که به دانشپذیران کمک می کند تا در آین آزمون سطح A2 موفق شوند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره آمادگی آزمون TEF (سطح a2)

 • Les qualités et les défauts    
 • Poser des questions sur quelqu’un    
 • Décrire quelqu’un physiquement    
 • Décrire quelqu’un    
 • Parler de ses centres d’intérêt    
 • Entraînement     
 • Les pronoms relatifs: qui, que    
 • "Ce que" et "Ce qui"    
 • Adjectif "TOUT"    
 • Entraînement     
 • Rappel    
 • Passé composé et imparfait    
 • Prévention    
 • Être victime    
 • Questionner sur un accident    
 • Exprimer son désarroi    
 • Entraînement     
 • Les rencontres    
 • Le conditionnel présent    
 • Le travail    
 • Envoyer    
 • Recevoir    
 • Les compétences    
 • Entraînement     
 • (L’impératif et les pronoms directs (COD    
 • (L’impératif et les pronoms indirects (COI   
 • Le conseil    
 • Demander des conseils    
 • Demander l’avis de quelqu’un    
 • Exprimer son point de vue    
 • Les indicateurs de temps    
 • Pendant    
 • Entraînement     
 • L’actualité    
 • la presse sur Internet    
 • les nouveaux médias    
 • Télévision    
 • Dialogue    
 • Le discours direct et indirect    
 • La nominalisation    
 • Téléphone    
 • Téléphoner    
 • Savoir-vivre de l’utilisation du téléphone portable    
 • Entraînement     
 • L’argent et la banque    
 • Les statistiques    
 • Le comparatif    
 • Le superlatif    
 • Décrire un objet    
 • Matière    
 • Le gérondif    
 • Promettre    
 • Rassurer quelqu’un    
 • Les pronoms relatif    
 • La place des adjectifs    
 • Entraînement     
 • Plus-que-parfait    
 • S’informer sur une exposition    
 • Les voyages    
 • les démarches administratifs    
 • Entraînement     
 • La restriction    
 • La cause et la conséquence    
 • L’engagement    
 • Exprimer un engagement    
 • Encourager    
 • L’hypothèse  au présent    
 • Les adverbes    
 • Exprimer une intention    
 • Exprimer son désaccord    
 • Exprimer sa colère    
 • Le subjonctif    
 • Indicatif ou subjonctif    
 • Exprimer un souhait ou un espoir    
 • Entraînement     
 • Le passif    
 • Les doubles pronoms    
 • Avant et Après    
 • Organiser une argumentation    
 • Prendre et garder la parole    
 • Les pronoms démonstratifs    
 • Les pronoms possessifs    
 • Les adjectifs indéfinis    
 • Les pronoms indéfinis    
 • La santé    
 • La négation    
 • Les verbes impersonnels    
 • Valoir mieux    
 • L’opposition et la concession    
 • Le pronom interrogatif lequel    
 • L’hypothèse    
 • L’environnement et l’écologie    
 • Les énergies fossiles    
 • Les énergies renouvelables    
 • Les bonnes gestes au quotidien    
 • Savoir trier    
 • Courrier    
 • Aussi, non plus    
 • Qui est-ce qui / Qui est-ce que    
 • Qu’est-ce qui / Qu’est-ce que    
 • Compréhension écrite    
 • Lexique et structure    
 • Expression écrite    
 • Compréhension orale